Magpadala o mag-transfer ng pera sa aming mga provider sa Congo-Brazzaville

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang aming mga provider

Congo-BrazzavilleCongo-BrazzavilleOpen

Cash pickup, deposito sa bangko, mobile pera, at iba pang opsyon sa delivery sa Congo-Brazzaville

Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Piliin ang pinakamainam para sa iyo at sa recipient mo sa pagpapadala sa Congo-Brazzaville
Magpadala ngayon
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Debit card deposit
Debit card deposit
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Debit card deposit
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Debit card deposit
Magpadala ngayon
Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Pumili ng iyong delivery provider

Magpadala ngayong araw sa tulong ng mga provider namin sa ilang madaling hakbang