นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์NZL
เวียดนาม
เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากนิวซีแลนด์ไปยังเวียดนาม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เวียดนามเวียดนามOpen

ส่งเงินไปยัง เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอง เวียดนาม

ส่งจำนวนเงิน (NZD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 หรือมากกว่านั้น$3.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (NZD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

$0 - $99.99$4.99
$100 - $199.99$6.49
$200 - $299.99$7.99
$300 - $399.99$9.49
$400 - $499.99$10.99
$500 - $599.99$12.49
$600 - $699.99$13.99
$700 - $799.99$15.49
$800 - $899.99$16.99
$900 - $999.99$18.49
$1000 - $1499.99$19.99
$1500 - $1999.99$29.99
$2000 - $2499.99$39.99
$2500 - $2999.99$49.99
$3000 - $3499.99$59.99
$3500 - $3999.99$69.99
$4000 - $4499.99$79.99
$4500 - $4999.99$89.99
$5000 - $5499.99$99.99
$5500 - $5999.99$109.99
$6000 - $6499.99$119.99
$6500 - $6999.99$129.99
$7000 - $7499.99$139.99
$7500 หรือมากกว่านั้น$149.99

โอนเงินไปยังเวียดนาม จากนิวซีแลนด์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้