By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Magpadala o mag-transfer ng pera sa aming mga provider sa Norway

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang aming mga provider

NorwayNorwayOpen
Saan magpapadala ng pera sa Norway mula sa Norway
Magsimulang magpadala
Magsimulang magpadala
Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Pumili ng iyong delivery provider

Magpadala ngayong araw sa tulong ng mga provider namin sa ilang madaling hakbang

Magsimula