By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

นอร์เวย์นอร์เวย์นอร์เวย์NOR
นอร์เวย์Right arrowออสเตรเลีย

1NOK

=

0.1406AUD

ส่งหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในออสเตรเลีย

การโอนเงินที่ไร้กังวลสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

Pamilya at mga kaibigan

อัตราใด ๆ ที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รับเงินสด และเงินฝากธนาคาร ในออสเตรเลีย

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทุก ๆ คน ไม่ควรแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองของ Remitly

เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณและผู้รับเงินของคุณในการโอนเงินไปยังออสเตรเลีย

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

รับเงินสด

รับเงินสด

เลือกผู้ให้บริการส่งมอบของคุณ

โอนวันนี้โดยผู้ให้บริการส่งมอบของเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน