Wydrukuj i / lub pobierz plik PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE

KIM JESTEŚMY

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

JAK WYKORZYSTUJEMY LUB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

CZY PODEJMUJEMY DECYZJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

JAKIE PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB WIELKĄ BRYTANIĘ

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

AKTUALIZACJE POLITYKI

ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE PROGRAMU POLECEŃ

DZIECI

TŁUMACZENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

KONTAKT I SKARGI

NASZE RELACJE Z UŻYTKOWNIKIEM

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) ma zastosowanie do witryn internetowych
dostępnych pod adresem remitly.com, aplikacji mobilnych Remitly oraz innych programów
(w tym programów Remitly Research), witryn internetowych lub
aplikacji należących do i obsługiwanych przez Remitly, które kierują użytkownika
do niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka, wraz z Umową
z użytkownikiem
(oraz
dodatkowymi warunkami korzystania wymienionymi w Umowie z użytkownikiem), ma zastosowanie do korzystania
przez użytkownika z naszych Usług.

Wyrazy i wyrażenia zapisane w tej Polityce wielką literą
(takie jak Umowa, Profil, Usługi czy Transakcja)
mają znaczenie nadane im w naszej
Umowie z użytkownikiem, chyba że zostały
odmiennie zdefiniowane w tej Polityce.

KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych przekazanych lub zgromadzonych w ramach naszych Usług jest
odpowiedni podmiot powiązany Remitly zgodny z krajem
zamieszkania użytkownika. Tabela w rozdziale „Nasze relacje z użytkownikiem”
niniejszej Polityki pozwala ustalić, który podmiot zarządza sposobem gromadzenia i wykorzystywania
danych osobowych użytkownika.

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

To, jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy, zależy od sposobu jego interakcji
z naszymi produktami i usługami. Używane przez nas wyrażenie „dane osobowe”
oznacza informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Poniżej przedstawiono listę
kategorii i konkretnych rodzajów danych osobowych, które możemy
gromadzić:

Podstawowe informacje identyfikujące osobę: w tym imię i nazwisko użytkownika (także
pseudonimy), adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia,
płeć, wykonywany zawód i nazwa pracodawcy, nazwa użytkownika lub nick używany w mediach społecznościowych lub
inne podobne informacje identyfikujące (w tym identyfikator klienta
generowany przez nas automatycznie w celu identyfikacji użytkownika w naszych systemach).

Informacje dotyczące obsługi klienta: informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas
kontaktu z obsługą klienta lub naszymi biurami, w tym nagrania rozmów (na przykład
nagrania rozmów służące zagwarantowaniu wysokiej jakości usług świadczonych przez przedstawicieli zespołu obsługi klienta).

Dokumenty tożsamości wydane przez organy administracji rządowej lub inne dokumenty: w tym prawo
jazdy, dowód tożsamości wydany przez organ administracji stanowej lub krajowej
(np. paszport, prawo jazdy, książeczka wojskowa, dokument imigracyjny lub
wiza, krajowy dowód tożsamości), jak również fotografia lub nagranie wideo
użytkownika w dokumencie tożsamości, dokument potwierdzający
adres (np. rachunek za media, wyciąg kredytowy lub wyciąg z rachunku hipotecznego) lub dokument potwierdzający
możliwość sfinansowania Transakcji (np. wyciąg bankowy lub odcinek wypłaty).

Informacje dotyczące marketingu i komunikacji: w tym preferencje użytkownika dotyczące
otrzymywania informacji marketingowych od nas i osób trzecich, preferencje dotyczące
komunikacji oraz informacje, które zgodnie z prawem otrzymujemy od dostawców badań rynku,
sieci reklamowych lub usług analitycznych.

Informacje dotyczące płatności: w tym dane instrumentu finansowego lub płatniczego
(karty debetowej/kredytowej) lub dane rachunku bankowego użytkownika.

Informacje dotyczące promocji i konkursów: w tym imię i nazwisko oraz adres
e-mail użytkownika, a także określone inne dane osobowe, o których podanie użytkownik może zostać poproszony
w celu wzięcia udziału w promocjach lub konkursach.

Informacje dotyczące odbiorcy: w tym imię i nazwisko odbiorcy, jego adres
pocztowy, numer telefonu, w zależności od wybranej metody wypłaty
dane instytucji finansowej lub konta finansowego, takiego jak rachunek
bankowy lub konto portfela mobilnego. W przypadku sporu dotyczącego tego, czy
odbiorca otrzymał pieniądze, możemy poprosić o dodatkowe
informacje, aby móc zweryfikować jego tożsamość w instytucji
finansowej.

Informacje dotyczące poleceń: informacje przekazywane nam przez użytkownika na temat znajomego, takie
jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu poinformowania go o naszych usługach.

Wrażliwe dane osobowe: w tym dane biometryczne, głównie informacje na podstawie skanowania twarzy
ze zdjęć i nagrań wideo dostarczonych przez użytkownika w celu weryfikacji tożsamości
oraz monitorowania aktywności w zakresie logowania i interakcji z naszą
witryną internetową, mające służyć ochronie konta i wykrywaniu podejrzanych lub oszukańczych
działań.

Informacje z ankiet i opinii: w tym imię i nazwisko
użytkownika, jego adres e-mail lub inne dane kontaktowe, odpowiedzi w ramach ankiet,
recenzje, opinie, referencje i inne dane osobowe,
o których podanie użytkownik może zostać poproszony (dotyczy to również naszej ankiety #WhyISend).

Informacje techniczne: w tym informacje o sprzęcie i oprogramowaniu używanym do
uzyskiwania dostępu do naszych Usług, informacje o sieci, dostawcy usług internetowych,
systemie operacyjnym, typie używanej przeglądarki, unikatowym identyfikatorze urządzenia
(takim jak numer IMEI urządzenia, adres MAC lub numer telefonu komórkowego),
adresie IP, innych podobnych unikatowych identyfikatorach, bieżącej lokalizacji użytkownika (określonej przy użyciu
technologii GPS w przypadku niektórych naszych Usług zależnych od lokalizacji, które do prawidłowego działania wymagają danych osobowych
użytkownika).

Informacje dotyczące transakcji: w tym historia/dzienniki transakcji użytkownika
(także unikatowe numery referencyjne Transakcji), potwierdzenia transakcji,
cele transferów, relacja z odbiorcą, średnia
kwota transakcji, częstotliwość korzystania z naszych Usług, zamiar
wysyłania pieniędzy do wielu odbiorców i nagrody za polecenie.

Informacje dotyczące użytkowania: w tym informacje o interakcjach użytkownika z naszymi
Usługami lub Witrynami internetowymi lub o przeglądaniu lub wyszukiwaniu.

JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika gromadzimy z różnych źródeł. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby
gromadzenia i pozyskiwania przez nas informacji:

Bezpośrednio od użytkownika

Gromadzimy dane osobowe podawane przez użytkownika na przykład podczas korzystania z naszej Usługi,
tworzenia profilu, kontaktowania się z nami (w tym za pośrednictwem czatu), odpowiadania na ankietę,
wchodzenia z nami w interakcje podczas wydarzeń, uczestniczenia w loteriach, konkursach lub
innych podobnych kampaniach lub promocjach (w tym WhyISend), odpowiadania na
ankietę, publikowania recenzji lub rejestrowania się w celu otrzymywania wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych
i/lub przesyłek pocztowych.

Za pomocą plików cookie i innych technologii automatycznego gromadzenia danych

Kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, korzysta z naszej aplikacji, otwiera lub klika wysłane przez
nas wiadomości e-mail lub wchodzi w interakcje z naszymi reklamami, określone informacje są automatycznie gromadzone przez nas lub współpracujące
z nami osoby trzecie za pomocą technologii,
takich jak pliki cookie, obrazy web beacon, czyste pliki GIF, piksele, tagi internetowe, dzienniki
serwera i inne narzędzia do gromadzenia danych. Więcej informacji
można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Z innych źródeł

Informacje o użytkowniku możemy pozyskiwać z innych źródeł, takich jak dostawcy usług
analitycznych, marketingowych lub reklamowych, platformy lub sieci mediów
społecznościowych, dostawcy usług zapobiegania oszustwom lub weryfikacji
tożsamości, elektroniczne bazy danych, biura informacji kredytowej,
dostawcy świadczący usługi w naszym imieniu lub z publicznie dostępnych
źródeł.

JAK WYKORZYSTUJEMY LUB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. W zależności
od kraju, w którym przebywa użytkownik, przetwarzamy jego dane osobowe w oparciu o następujące
podstawy prawne:

WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

Dane osobowe wykorzystujemy w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych,
ustalenia naszych praw lub skorzystania z nich oraz w ramach obrony przed
roszczeniami.

Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom

Dane osobowe wykorzystujemy do wykrywania
potencjalnych złośliwych, nieuczciwych, oszukańczych lub nielegalnych
działań, w tym oszukańczych transakcji, prób manipulowania naszymi zasadami, procedurami i regulaminami lub
naruszania ich, incydentów
związanych z bezpieczeństwem oraz naruszeń praw, własności lub bezpieczeństwa Remitly
i naszych użytkowników, klientów, pracowników lub innych osób, a także do ich badania, zapobiegania im lub podejmowania w związku z nimi odpowiednich kroków.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi
i wykonawczymi, takimi jak przepisy dotyczące procedury „poznaj swojego klienta”,
wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisy dotyczące sankcji oraz
różne powiązane przepisy i wytyczne dotyczące badania
ryzyka, oceny ryzyka, oszustw, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu,
przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony konsumentów i rozpatrywania skarg.

REALIZACJA UMOWY

Świadczenie naszych Usług

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy, gdy uzyskuje on dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta, w tym
w celu przetwarzania Transakcji użytkownika, prowadzenia konta użytkownika i zarządzania nim,
dostarczania/realizacji ofert promocyjnych lub nagród (w tym w ramach naszego programu
poleceń) i przetwarzania płatności.

Komunikacja z użytkownikiem

Danych osobowych użytkownika używamy do komunikowania się z nim, na przykład w celu odpowiadania
na prośby, zapytania, problemy lub opinie użytkownika, a także w celu
świadczenia obsługi klienta.

ZGODA LUB UZASADNIONY INTERES

Cele marketingowe i promocyjne

Dane osobowe wykorzystujemy do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak
wysyłanie komunikatów marketingowych, reklamowych i promocyjnych pocztą e-mail,
w wiadomościach SMS lub pocztą tradycyjną; w celu wyświetlania użytkownikowi reklam produktów
i/lub usług dostosowanych do jego zainteresowań wyrażonych w mediach społecznościowych i innych
witrynach internetowych; w celu zarządzania naszymi promocjami dla nowych klientów, loteriami,
konkursami i innymi podobnymi promocjami.

Analityka i personalizacja

Dane osobowe wykorzystujemy do prowadzenia badań i analiz, w tym w celu
ulepszania naszych usług i ofert produktowych; zrozumienia sposobu, w jaki użytkownik
wchodzi w interakcje z naszymi witrynami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, reklamami oraz
korespondencją z użytkownikami, aby ulepszać nasze witryny internetowe, aplikacje i kampanie
marketingowe (analizy biznesowe i marketingowe); personalizacji
obsługi użytkownika, skrócenia czasu poświęcanego przez użytkownika na wykonywanie działań w naszych witrynach internetowych i aplikacjach, a także do
dostosowywania działań marketingowych i reklamowych do użytkownika; zrozumienia
sposobu korzystania przez użytkownika z naszej aplikacji i witryny internetowej.

Inne cele biznesowe lub handlowe

Na polecenie lub za zgodą użytkownika możemy przetwarzać określone dane
osobowe w innych celach biznesowych lub handlowych.

Więcej informacji na temat naszych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
użytkownika znajduje się w sekcji zatytułowanej „Jaka jest podstawa
prawna przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika?”.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Oprócz konkretnych sytuacji omówionych w innych częściach niniejszej
Polityki prywatności dane osobowe użytkownika ujawniamy również w następujących
okolicznościach:

Podmioty powiązane

Dane osobowe możemy udostępniać naszym podmiotom powiązanym, w tym naszej
spółce macierzystej, podmiotom stowarzyszonym i podmiotom zależnym. Wspomniane podmioty powiązane
przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celu świadczenia usług, a w innych
przypadkach robią to za zgodą użytkownika lub w sposób dozwolony lub wymagany przez prawo.

Dostawcy usług

Określone dane osobowe udostępniamy osobom trzecim, które świadczą usługi
wspierające nasze podstawowe obszary biznesowe i operacje wewnętrzne. Obejmuje
to między innymi banki, dostawców usługi wypłacania lub inne instytucje finansowe
realizujące transfery lub inne zlecenia realizacji usług finansowych (w tym
podmioty przetwarzające płatności), dostawców usług weryfikacji tożsamości lub usługi „poznaj swojego klienta”,
osoby trzecie, które dostarczają oprogramowanie i narzędzia do wysyłania przesyłek pocztowych,
wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych lub do analizowania danych klientów, zapewniania wsparcia
marketingowego, administrowania recenzjami, badania oszukańczych działań
i przeprowadzania ankiet wśród klientów, a także zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta.

Partnerzy zewnętrzni

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać osobom trzecim, z którymi
współpracujemy w celu wspólnego tworzenia i oferowania produktu lub usługi albo realizacji wspólnej
promocji. Dane osobowe użytkownika możemy również udostępnić naszym partnerom świadczącym usługi bankowe lub
dystrybucyjne, jeśli podejrzewamy, że użytkownik narusza nasze
warunki lub podejmuje oszukańcze działania dotyczące naszej działalności.
Takie wykorzystywanie informacji o użytkowniku nie jest regulowane niniejszą Polityką prywatności,
lecz odpowiednimi politykami prywatności osób trzecich.

Platformy i sieci mediów społecznościowych

Niektóre z naszych witryn internetowych zawierają funkcje, takie jak wtyczki, widżety lub inne
narzędzia udostępniane przez osoby trzecie, które mogą powodować
gromadzenie lub przekazywanie informacji między nami a daną osobą trzecią. Ma to na przykład miejsce,
gdy użytkownik korzysta z naszej funkcji poleceń, aby polecać osoby za pośrednictwem narzędzia WhatsApp, Facebooka,
poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Takie wykorzystywanie informacji o użytkowniku nie jest regulowane niniejszą
Polityką prywatności.

Transakcje biznesowe

Jeśli nasza spółka będzie brać udział w fuzji, transakcji korporacyjnej lub innym
zdarzeniu wiążącym się z przeniesieniem części lub całości naszych aktywów biznesowych,
dane użytkownika możemy udostępnić podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym zaangażowanym
w związane z tym negocjacje lub wspomniane przeniesienie.

Proces prawny

Dane osobowe możemy ujawnić w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakazy
sądowe, zapytania lub dochodzenia prowadzone przez organy rządowe lub w celu zachowania zgodności
z właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Informacje możemy również ujawnić w celu
ustalenia, wykonania lub ochrony naszych praw lub praw innych osób; w celu
obrony przed roszczeniami; w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych
użytkowników; w celu wykrywania oszustw i zapobiegania nim; w celu podejmowania działań
w związku z ewentualnymi nielegalnymi czynnościami lub naruszeniami naszych polityk.

Inne przypadki

Możemy zapytać użytkownika, czy chce, abyśmy udostępnili jego dane innym
osobom trzecim, które nie zostały opisane w niniejszej Polityce.

DLACZEGO PRZETWARZAMY WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Możemy poprosić użytkownika o wyraźną zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie
i przechowywanie jego danych biometrycznych podczas procesu weryfikacji, jeśli
wymagają tego przepisy o ochronie prywatności w jurysdykcji użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyrazi
na to zgody, zaoferujemy alternatywne metody weryfikacji tożsamości, których zastosowanie może
zająć więcej czasu. Nie udostępnimy danych biometrycznych innym podmiotom z wyjątkiem naszych dostawców usług weryfikacji tożsamości,
chyba że będzie to wymagane przez
obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze lub ważne orzeczenie
sądowe.

CZY PODEJMUJEMY DECYZJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

Korzystamy ze zautomatyzowanych procesów w celu sprawdzenia, czy sposób uzyskiwania dostępu do naszych usług
i korzystania z nich spełnia wymagane przez nas standardy, w tym w celu weryfikacji
tożsamości użytkownika, a także w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym czynnościom.
Procesy te umożliwiają zautomatyzowane podjęcie decyzji o odrzuceniu transakcji
zaproponowanej przez użytkownika, zablokowaniu podejrzanej próby zalogowania się na konto użytkownika lub
zamknięciu jego konta. Jeśli użytkownik uważa, że taki zautomatyzowany proces mógł
mieć na niego wpływ, prosimy o kontakt z zespołem ds. ochrony prywatności pod adresem
DPO@Remitly.com.

JAKIE PRAWA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?

Naszym klientom w określonych regionach świata przysługują określone prawa
do ochrony danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności (w tym między
innymi przepisów państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii). Dokładamy wszelkich starań, aby najlepsze
praktyki w zakresie ochrony prywatności były standardem w stosunku do wszystkich naszych klientów.

Prawo dostępu do danych i ich przenoszenia

Użytkownik może nas poprosić o dostarczenie przechowywanej przez
nas kopii jego danych osobowych. Informacje te zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki z zastrzeżeniem
określonych wyjątków lub ograniczeń, w tym w przypadku, gdy ich przekazanie niekorzystnie
wpłynęłoby na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo poprosić nas o zaktualizowanie i poprawienie nieścisłości
w jego danych osobowych. Użytkownik może samodzielnie aktualizować określone informacje związane
z kontem, logując się na konto w naszej witrynie internetowej lub aplikacji
albo kontaktując się z nami w inny sposób, jak opisano w sekcji „Korzystanie z praw do
ochrony prywatności” poniżej.

Prawo do usuwania danych

Użytkownik może poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
Jeśli użytkownik zamknie konto, oznaczymy je w bazie danych jako
„Zamknięte”, ale zachowamy określone informacje o nim przez okres
opisany w dalszej części. Jest to konieczne, aby zapobiegać oszustwom, gdyż
osoba próbująca popełnić oszustwo nie będzie w stanie uniknąć wykrycia
przez zamknięcie konta i otwarcie nowego, a także w celu wypełnienia
naszych obowiązków prawnych. Jednak jeśli użytkownik zamknie konto, jego
dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane do żadnych innych celów ani
udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do zapobiegania oszustwom
i udzielenia pomocy organom ścigania, zgodnie z wymogami prawa lub niniejszą
Polityką.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo poprosić o ograniczenie lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania lub
przekazywania przez nas jego danych osobowych. Użytkownik może
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, które sprawiają, że
przetwarzanie danych na tej podstawie wpływa na jego podstawowe prawa i wolności.

Prawo do anulowania subskrypcji marketingu bezpośredniego

Użytkownik ma prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie jego danych osobowych
w celach marketingowych. Z prawa tego może skorzystać w prosty sposób w każdej chwili,
wykonując czynności prowadzące do rezygnacji z subskrypcji
(takie jak kliknięcie łącza „zrezygnuj z subskrypcji” w każdej promocyjnej wiadomości e-mail wysyłanej
do użytkownika). Uszanujemy wybór użytkownika i nie będziemy mu już wysyłać takich
komunikatów. Jeśli użytkownik poprosi nas, abyśmy nie kontaktowali się z nim za pośrednictwem
poczty elektronicznej z użyciem określonego adresu e-mail, kopia tego adresu
zostanie zachowana na „liście zablokowanych adresów”, aby spełnić prośbę użytkownika
o brak kontaktu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wybrane przez siebie opcje w zakresie marketingu.

Użytkownik może również kontrolować sposób, w jaki wykorzystujemy określone dane osobowe w ramach
naszych Usług (np. sposób, w jaki możemy się komunikować z użytkownikiem), potwierdzając
swoje preferencje w Profilu. Nie wszystkie
komunikaty można wyłączyć — na przykład możemy być zobowiązani do
wysyłania powiadomień e-mail o naszych Usługach w celu spełnienia obowiązków
prawnych wynikających z przepisów prawa krajowego i wytycznych regulacyjnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

W niektórych jurysdykcjach użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać
decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych,
w tym profilowaniu, lub wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
na niego wpływa, oprócz wyjątków mających zastosowanie na mocy właściwych przepisów
o ochronie danych. Możemy odrzucić wniosek użytkownika w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące
prawo, w tym w przypadku, gdy przekazanie informacji skutkowałoby
ujawnieniem tajemnicy handlowej lub uniemożliwiałoby zapobieganie oszustwom albo innym przestępstwom lub ich
wykrywanie. Zasadniczo jednak w takich
okolicznościach sprawdzimy, czy algorytm i dane źródłowe
działają zgodnie z oczekiwaniami i w sposób wolny od błędów, a jeśli będzie to wymagane przez prawo,
dostosujemy sposób przetwarzania.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych,
w przypadku gdy podstawa prawna takiego przetwarzania opiera się na tej zgodzie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
które mogło mieć miejsce przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik
wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć mu określonych produktów lub
usług.

Korzystanie z praw do ochrony prywatności

Skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw do ochrony prywatności wymaga przesłania zgłoszenia
za pomocą jednej z następujących metod:

lub

Weryfikacja tożsamości

Przed przetworzeniem niektórych zgłoszeń musimy zweryfikować tożsamość użytkownika w celu
potwierdzenia, że prośba pochodzi faktycznie od niego. Aby zweryfikować zgłoszenie, możemy się skontaktować z użytkownikiem telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty e-mail.

JAK CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Stosujemy przyjęte w branży standardy ochrony informacji przekazywanych nam przez
użytkowników. Wprowadziliśmy technologię
szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), aby chronić poufne informacje użytkowników, takie jak numer
rachunku bankowego, numer karty kredytowej, data urodzenia i numer
ewidencyjny w rejestrze obywateli, przesyłane za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i/lub Aplikacji. Wymagamy również
używania informacji uwierzytelniających (które mogą na przykład obejmować nazwę użytkownika
i hasło) przez każdego użytkownika, który chce uzyskać dostęp do swoich informacji
w naszej Witrynie internetowej i/lub Aplikacji.

W przypadku gdy przekazaliśmy użytkownikowi (lub użytkownik samodzielnie wybrał) informacje uwierzytelniające (takie
jak hasło), które umożliwiają dostęp do określonych części naszej Usługi,
użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa tych danych.
Ponadto jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą odcisku palca
na swoim Urządzeniu (na przykład za pomocą Apple Touch ID), nie należy
pozwolić żadnej innej osobie na zarejestrowanie jej odcisku palca na tym Urządzeniu, ponieważ
potencjalnie da jej to dostęp do naszych Usług, a użytkownik może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności za czyny tej osoby. Jednak żadna metoda transmisji przez
internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w pełni bezpieczna.
Dlatego też nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a każde
przekazanie danych osobowych jest obarczone ryzykiem użytkownika. Ewentualne
pytania dotyczące bezpieczeństwa należy kierować na adres
privacy@remitly.com.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB WIELKĄ BRYTANIĘ

Udostępniamy dane osobowe użytkownika w ramach grupy Remitly oraz na zewnątrz
osobom trzecim (których kategorie określono w niniejszej Polityce).
Może się to wiązać z przekazaniem danych osobowych użytkownika poza Wielką Brytanię lub UE.
Za każdym razem, gdy będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika poza UE lub Wielką Brytanię, zapewnimy
im podobny poziom ochrony. W niektórych
przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do krajów,
co do których Komisja Europejska uznała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych.
W innych przypadkach zapewnimy zastosowanie co najmniej jednego ze zgodnych z prawem zabezpieczeń,
które mogą obejmować korzystanie z określonych umów
zatwierdzonych przez (w zależności od przypadku) rząd Wielkiej Brytanii i/lub Komisję Europejską,
które zapewniają taki sam poziom ochrony danych osobowych, jak w Europie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać tylko przez okres konieczny do
realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu
spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Przy ustalaniu
właściwego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę
(między innymi) następujące czynniki, w zależności od kraju zamieszkania użytkownika:

  • obowiązki i/lub okresy przechowywania określone przez obowiązujące przepisy prawa i/lub nasze organy regulacyjne;

  • ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych;

  • potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych użytkownika;

  • cele, w których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, oraz to, czy możemy realizować je na inne sposoby.

Jako podlegająca odpowiednim regulacjom instytucja finansowa jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania
niektórych danych osobowych i danych transakcyjnych użytkownika po zamknięciu przez niego
konta. Korzystając z naszych Usług, użytkownik jednoznacznie
wyraża zgodę się na przechowywanie przez nas jego danych osobowych (w tym danych związanych
z Transakcjami użytkownika oraz z gromadzeniem informacji o tożsamości użytkownika i z jej weryfikacją) przez okres
co najmniej 7 lat od zakończenia trwania stosunku prawnego z nami.

AKTUALIZACJE POLITYKI

W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce, a użytkownik zostanie o tym za każdym razem
powiadomiony w drodze publikacji zmienionej wersji w naszej Witrynie internetowej i Aplikacji. Prosimy
o zapoznawanie się z treścią Polityki przy każdej Transakcji, ponieważ mogła ona zostać
zaktualizowana od czasu pierwszej rejestracji użytkownika w celu skorzystania z naszych Usług lub od czasu
ostatniej Transakcji użytkownika.

W przypadku niewyrażenia zgody na którekolwiek postanowienie niniejszej Polityki lub jakąkolwiek jej zmianę użytkownik może zakończyć
zawartą z nami Umowę i zamknąć swój Profil, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres
datasubjectrequest@remitly.com lub korzystając z innych opcji kontaktu z nami.

ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH I USŁUG

Określone części naszej Usługi korzystają z Map Google, w tym interfejsów
API Map Google. Korzystanie z tych funkcji podlega Dodatkowym warunkom korzystania z Map Google oraz Polityce prywatności Google. Korzystając z tej Witryny internetowej i z Usługi, użytkownik akceptuje Warunki korzystania z usług Google (które mogą być okresowo aktualizowane).

Nasza Witryna internetowa i Aplikacja zawierają łącza do innych witryn internetowych, których zasady
ochrony prywatności mogą się różnić od tych stosowanych przez Remitly. Na przykład w celu
weryfikacji tożsamości użytkowników Remitly korzysta z usług Onfido. Onfido
sprawdza, czy dokumenty tożsamości są ważne, a także potwierdza zgodność
fotografii użytkownika z fotografią w dokumentach. Wyniki weryfikacji są
następnie udostępniane Remitly. Fotografia i dokumenty tożsamości użytkownika zostają zatem udostępnione
Onfido w tym celu, jak również w celu umożliwienia Onfido świadczenia,
ochrony i ulepszania własnych usług. Politykę prywatności Onfido można
znaleźć tutaj. Ponadto tworzymy informacje na podstawie analizy danych
zebranych od użytkownika.

Jeśli użytkownik przekaże swoje dane osobowe w którejkolwiek z tych witryn internetowych,
dane te będą podlegać polityce prywatności tej witryny internetowej, a Remitly nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za treść tej polityki ani za jakiekolwiek dane
osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem wspomnianych witryn internetowych lub
usług (takich jak dane kontaktowe i dotyczące lokalizacji). Zachęcamy więc do
uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny internetowej i aplikacji,
z której użytkownik korzysta lub którą odwiedza.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk osób trzecich, z którymi użytkownik może
mieć kontakt podczas korzystania z Usług. Do tych osób trzecich należą operatorzy
sieci komórkowych lub inni użytkownicy naszych Usług. Przed przekazaniem im danych
osobowych użytkownik powinien się skontaktować z nimi w sprawie
ich polityki prywatności.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE PROGRAMU POLECEŃ

Korzystając z naszej usługi polecania przez e-mail, aby poinformować znajomych o naszych
Usługach, użytkownik musi podać imiona i nazwiska oraz adresy
e-mail tych osób. Przed udzieleniem nam dostępu do danych osobowych innej osoby użytkownik
musi uzyskać jej zgodę w tym zakresie, a my poinformujemy tę osobę, że użytkownik przekazał
nam jej dane.

Jeśli użytkownik:

  • zaimportował swoją listę kontaktów, na polecenie użytkownika wyślemy do tych kontaktów wiadomość e-mail z zaproszeniem i maksymalnie jedną wiadomość e-mail z przypomnieniem zapraszającym do odwiedzenia naszej Witryny internetowej. Informacje te przechowujemy wyłącznie w celu wysłania wspomnianych wiadomości e-mail;

  • polecił nam znajomego, automatycznie wyślemy temu znajomemu wiadomość e-mail i maksymalnie jedną wiadomość e-mail z przypomnieniem zapraszającym do odwiedzenia naszej Witryny internetowej. Informacje te przechowujemy wyłącznie w celu wysłania wspomnianych wiadomości e-mail i monitorowania, czy polecenie było skuteczne.

W obydwu przypadkach osoba z listy kontaktów lub znajomy mogą w każdej chwili przesłać WNIOSEK O USUNIĘCIE
tych informacji z naszej bazy danych, a my zastosujemy się do niego. Aby zrealizować prośbę
o brak kontaktu, kopię adresu e-mail zachowamy
na „liście zablokowanych adresów”. Osoba z listy kontaktów lub znajomy mogą w każdej chwili zmienić
wybrane opcje marketingowe.

DZIECI

Prosimy, aby osoby poniżej 18 roku życia (które traktujemy jako dzieci
i osoby małoletnie) nie korzystały z naszych Usług ani nie przekazywały nam danych
osobowych. Osoby poniżej 18 roku życia nie są uprawnione do
korzystania z naszych Usług, a jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia
zarejestrowała u nas Profil, zostanie on zamknięty.

TŁUMACZENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka została sporządzona w języku angielskim i może być
tłumaczona na inne języki. W przypadku sporów związanych z niniejszą Polityką użytkownik zgadza się, że angielska wersja
Polityki będzie mieć znaczenie rozstrzygające w razie niezgodności między
wersjami angielską i przetłumaczoną.

KONTAKT I SKARGI

W razie pytań, komentarzy lub próśb dotyczących naszej Polityki
prywatności użytkownik może się z nami skontaktować pod adresem privacy@remitly.com.

Jeśli użytkownik uważa, że nie odnieśliśmy się odpowiednio
do jego pytań lub wątpliwości albo że jego prawa do ochrony danych lub prywatności
zostały naruszone, może złożyć skargę do dowolnego organu nadzorczego lub
innego organu publicznego odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów dotyczących prywatności.
Informacje o tych instytucjach znajdują się w sekcji zatytułowanej „Nasze relacje z użytkownikiem”.

NASZE RELACJE Z UŻYTKOWNIKIEM

Podmiot Remitly Siedziba Organ ochrony danych Inspektor ochrony danych (IOD)
Dotyczy rezydentów EOG Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRLANDIA, T23 YY09 Komisja ds. ochrony danych DPO@remitly.com
Dotyczy rezydentów Wielkiej Brytanii Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, WIELKA BRYTANIA Biuro Komisarza ds. Informacji DPO@remitly.com

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

Rodzaje danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych
Podstawowe informacje identyfikujące osobę Wypełnienie obowiązków prawnych. Jeśli użytkownik nie przekaże tych informacji, nie będzie mógł dokonywać żadnych Transakcji. Wykonanie umowy z użytkownikiem, a mianowicie naszej Umowy z użytkownikiem. Niezbędne do celów naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym do: 1. pobierania płatności za korzystanie z naszych Usług; 2. rozwiązywania problemów z kontem użytkownika lub naszymi Usługami; 3. przeprowadzania analiz danych i trendów oraz analiz finansowych, a także testowania i śledzenia Usług; 4. udzielania odpowiedzi na zapytania, zgłoszenia, skargi, wnioski itp., ich obsługi i przetwarzania; 5. uzyskiwania opinii klientów na temat naszych Usług, treści i reklam oraz pomocy w ich śledzeniu, ulepszaniu, personalizowaniu i rozwijaniu; 6. monitorowania i szkolenia obsługi klienta oraz powiązanych zespołów; 7. przyznawania użytkownikowi nagród lub zachęt za korzystanie z naszych Usług lub ich polecanie; 8. przeprowadzania analiz biznesowych i marketingowych; 9. rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej i kampaniach reklamowych; 10. gromadzenia informacji, które pozwolą nam zrozumieć, w jakim celu i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcje z nami i naszymi Usługami; 11. prowadzenia współpracy z naszymi partnerami zewnętrznymi, abyśmy my i/lub oni mogli oferować, dostarczać i/lub śledzić nagrody, zachęty i/lub wyniki kampanii; 12. wysyłania użytkownikowi aktualizacji usług i ofert promocyjnych; 13. prowadzenia wobec użytkownika działań marketingowych dotyczących naszych Usług lub przeprowadzania badań rynku (pod warunkiem, że pozwalają nam na to preferencje dotyczące marketingu i komunikacji w Profilu użytkownika); oraz 14. korzystania z praw i/lub obrony przed roszczeniami.
Informacje dotyczące obsługi klienta Wypełnienie obowiązków prawnych. Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej. Wykonanie umowy z użytkownikiem, a mianowicie naszej Umowy z użytkownikiem.
Dokumenty tożsamości wydane przez organy administracji rządowej lub inne dokumenty Wypełnienie obowiązków prawnych. Wykonanie umowy z użytkownikiem, a mianowicie naszej Umowy z użytkownikiem. Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej.
Informacje dotyczące marketingu i komunikacji Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej.
Informacje dotyczące płatności Wypełnienie obowiązków prawnych. Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów, a mianowicie do pobierania płatności za korzystanie przez użytkownika z naszych Usług.
Informacje dotyczące promocji i konkursów Wykonanie umowy z użytkownikiem.
Informacje dotyczące odbiorcy Wykonanie umowy z użytkownikiem, a mianowicie naszej Umowy z użytkownikiem. Wypełnienie obowiązków prawnych.
Informacje dotyczące poleceń Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów (mianowicie do prowadzenia wobec nich działań marketingowych dotyczących naszych Usług).
Wrażliwe dane osobowe Wypełnienie obowiązków prawnych. Jest to również niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (a mianowicie w związku z zapobieganiem czynom niezgodnym z prawem i ich wykrywaniem, wymogami regulacyjnymi dotyczącymi czynów niezgodnych z prawem i nieuczciwości oraz podejrzeniem finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy). W przypadkach, w których przepisy o ochronie danych pozwalają nam na przetwarzanie danych biometrycznych wyłącznie za zgodą użytkownika, zwrócimy się o taką zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.
Informacje dotyczące ankiet i opinii Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej. Kampania WhyISend: zgoda.
Informacje techniczne Wypełnienie obowiązków prawnych. Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej.
Informacje dotyczące transakcji Wypełnienie obowiązków prawnych. Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej.
Informacje dotyczące użytkowania Niezbędne do celów jednego lub większej liczby uzasadnionych interesów określonych w sekcji „Podstawowe informacje identyfikujące osobę” powyżej.