By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du i at tjenesten leveres på engelsk.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du i at tjenesten leveres på engelsk.


Print and/or download PDF

PERSONVERNERKLÆRING FOR VÅRE LEVERANDØRER, SUPPLERENDE PARTNERE OG FORRETNINGSPARTNERE

Ta deg tid til å lese den følgende informasjonen nøye slik at du forstår synspunktene våre og praksisen vår angående personopplysningene dine, hvordan vi bruker dem, hvem vi deler dem med, og hvilke rettigheter du har i forhold til opplysningene. Vi anbefaler at du laster ned og lagrer dette dokumentet på et trygt sted.

Denne personvernerklæringen (erklæringen) gjelder forretningskontaktinformasjonen vi behandler i forhold til tredjeparter (nåværende, potensielle og tidligere) som leverer varer, tjenester og/eller programvare til oss. Sørg for at dine ansatte som vi kan kommunisere med, er klar over denne erklæringen. Det finnes også visse databeskyttelseslover som

 • ikke betrakter forretningskontaktinformasjon som personopplysninger, forutsatt at informasjonen bare brukes til kommunikasjon/transaksjoner mellom bedrifter (slik som Singapores Personal Data Protection Act 2012)
 • betrakter forretningskontaktinformasjon som personopplysninger, men bestemmelsene er ennå ikke i kraft (slik som California Consumer Privacy Act 2018 (inkludert endringer))
 • ikke krever at vi oppgir en personvernerklæring før eller på tidspunktet for innsamlingen av personopplysningene (som i de fleste delstater i USA)

Denne erklæringen ble sist oppdatert 14. november 2023.

I tillegg til denne erklæringen kan vi oppgi andre personvernerklæringer ved spesifikke anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullstendig klar over hvordan og hvorfor vi bruker personopplysningene dine. Denne erklæringen supplerer de andre personvernerklæringene og skal ikke overstyre dem.

Denne erklæringen har et oppdelt format slik at du kan klikke deg videre til de spesifikke områdene som er angitt nedenfor:

1. HVEM VI ER

Alle personopplysninger gitt til eller samlet inn av oss kontrolleres av følgende enheter i Remitly-konsernet:

Australia
Remitly Australia Pty Ltd
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Canada
Remitly Canada Inc (British Columbia corporation)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

EØS (unntatt Polen)
Remitly Europe Ltd
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Irland T23 Yy09

New Zealand
Remitly NZ Limited
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 New Zealand

Polen
Remitly Poland SP. Z O.O
Ul. Pawia 17
31-154
Krakow, Polen

Singapore
TMF SINGAPORE H PTE LTD.
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapore 189767

FAE DIFC
Remitly DIFC Limited
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
De forente arabiske emirater

*Storbritannia *
Remitly UK Ltd
90 Whitfield Street
London W1t 4ez Storbritannia

USA
Remitly Inc (Delaware corporation)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Når vi refererer til Remitly, vi, oss eller våre i denne erklæringen, refererer vi til den relevante Remitly-enheten du kommuniserer med.

2. KONTAKTE OSS OG RETTEN DIN TIL Å KLAGE

Hvis du har problemer, spørsmål eller klager angående behandlingen vår av personopplysningene dine, kan du sende en e-post til DPO@remitly.com. Våre personvernombud er

Australia
N/A

Canada
DPO (kontakt via DPO@remitly.com)

EØS
Eimear Sugrue (kontakt via DPO@remitly.com)

Singapore
Robson Chia (kontakt via DPO@remitly.com)

Storbritannia
Gabriela Galazka (kontakt via DPO@remitly.com)

USA
Mariana Paonessa (kontakt via DPO@remitly.com)

Du har også rett til å klage til din egen datatilsynsmyndighet om behandlingen vår av personopplysningene dine. Vi setter imidlertid pris på muligheten til å håndtere bekymringene dine før du henvender deg til en datatilsynsmyndighet, og ber deg derfor først kontakte DPO@remitly.com. Kontaktinformasjonen til de relevante datatilsynsmyndighetene er som følger:

Australia
OAIC
www.oaic.gov.au
E-post: enquiries@oaic.gov.au
Telefon: 1300 363 992

Canada
OPC
www.priv.gc.ca
Telefon: 1-800-282-1376

EØS
Dette avhenger av hvor i EØS du bor: www.edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Singapore
PDPC
www.pdpc.gov.sg
Telefon: +65 6377 3131

Storbritannia
ICO
https://ico.org.uk/
Telefon: 0303 123 1113

USA
Dette avhenger av hvor i USA du bor: www.usa.gov/state-attorney-general

3. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Vi kan når som helst endre denne erklæringen, og når vi gjør dette, varsler vi deg ved å publisere en revidert utgave på nettstedet vårt og i appen. Hvis vi imidlertid planlegger å gjøre en vesentlig endring i måten vi samler inn, bruker eller lagrer personopplysningene dine på, gir vi et forhåndsvarsel på nettstedet vårt og via e-post.

Hvis du ikke er enig i deler av eller alt innholdet i denne erklæringen, eller eventuelle endringer, ber vi deg sende en e-post til DPO@remitly.com.

4. HVORDAN VI SAMLER INN, BRUKER OG DELER PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vi samler inn: Hvis du eller dine ansatte kontakter oss (via telefon, e-post eller på annen måte), beholder vi følgende personopplysninger:

 • navn, stilling og kontaktinformasjon (som e-postadresse(r), jobbadresse og telefonnummer) og all annen informasjon du eller de gir oss når du eller de kontakter oss
 • informasjon og dokumentasjon som vi innhenter om deg og dine ansatte fra offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. nettstedet ditt, sosiale medier og foretaksregistre) når vi utfører undersøkelser (for å sikre at vi forstår deg, de ansatte og virksomheten din)

Hvis dine ansatte besøker nettstedet vårt, behandler vi også visse personopplysninger om besøket deres. Se retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Vi kan også samle inn informasjon om dine ansatte fra sosiale medieplattformer (slik som LinkedIn), inkludert når eller hvis de samhandler med oss på disse plattformene eller åpner det sosiale medieinnholdet vårt (informasjonen vi kan få, avhenger av personverninnstillingene, retningslinjene og/eller prosedyrene for den aktuelle sosiale medieplattformen, og vi oppfordrer deg og dine ansatte til å gjennomgå dem).

Bruk av personopplysningene dine til forretningsformål: Vi bruker all informasjonen ovenfor til å gjøre følgende:

 • gi deg informasjonen du har bedt oss om, slik at vi kan diskutere den innhentede informasjonen i henhold til våre legitime interesser
 • gjøre det mulig for oss å oppfylle avtalen vi har med tredjeparten som leverer tjenester, varer og/eller programvare til oss, eller muliggjøre inngåelsen av en slik kontrakt
 • administrere betalinger, gebyrer og kostnader i forbindelse med relevante kontrakter vi har inngått med tredjeparten som leverer tjenester, varer og/eller programvare til oss
 • håndtere forholdet vårt til tredjeparten som leverer tjenester, varer og/eller programvare til oss, inkludert å varsle endringer i vilkårene våre eller denne erklæringen og holde journalene våre oppdatert
 • utføre følgende andre legitime interesser: (i) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Remitly, våre kunder, leverandører, supplerende partnere, forretningspartnere og andre profesjonelle kontakter; (ii) holde oversikt over potensielle supplerende partnere eller komme med anbefalinger (eller annet); (iii) forbedre tjenestene og/eller produktene våre; (iv) utøve, etablere eller forsvare de juridiske rettighetene våre; og/eller (v) oppgi informasjon eller materiale som vi tror kan være av interesse, eller som har blitt forespurt
 • overholde de juridiske forpliktelsene våre (for eksempel hvis vi er pålagt å oppgi personopplysninger til et kompetent rettshåndhevelsesorgan, tilsynsorgan, myndighetsorgan, domstol eller annen tredjepart som, men ikke begrenset til, politiet, finanstilsynsmyndighetene, skatte- og trygdebyråer, datatilsyn, samt domstoler)

Vi bruker kun personopplysningene dine til de formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi må bruke dem av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å få en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er forenlig med det opprinnelige formålet, kan du sende en e-post til DPO@remitly.com. Hvis vi må bruke personopplysningene dine til et urelatert formål, varsler vi deg og forklarer det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre dette. Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten at du vet det eller har gitt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

Deling av personopplysningene dine: Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter i følgende tilfeller:

 • andre selskaper i konsernet vårt (se avsnitt 1) inkludert våre ansatte (men bruken deres er begrenset til utførelsen av pliktene de har, og skal være i tråd med grunnen til behandlingen)
 • leverandører, tjenesteleverandører og partnere (under kontrakt med oss) som leverer tjenester som
  • drift av plattformer, databaser og nettsteder
  • informasjonsteknologi og relatert infrastruktur (slik som e-poster, direktemeldinger, dokumenthåndtering og fildeling)
  • juridisk, skatter og revisjon
 • tredjeparter ved salg, oppkjøp eller sammenslåing av noen eller alle våre eiendeler hvis personopplysningene dine er en del av de overførte eiendelene (vi varsler deg ved en slik hendelse, samt eventuelle valg du har for personopplysningene dine)

Oppbevaring av personopplysningene dine: Hvis vi begge er enige om

 • å inngå en kontrakt og/eller annen ordning med hverandre, oppbevares informasjonen om dine ansatte så lenge forholdet ditt med oss varer, pluss 7 år, med det formål å utøve, etablere eller forsvare våre juridiske rettigheter
 • å ikke inngå en kontrakt og/eller annen ordning med hverandre, oppbevares informasjonen om dine ansatte så lenge forespørselen din varer, og så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet inn informasjonen for, inkludert for formål å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav; eller hvis vi i henhold til loven er pålagt å oppbevare informasjonen lenger, oppbevarer vi den i den nødvendige perioden, og/eller hvis informasjonen brukes i forbindelse med rettslige prosesser (inkludert potensielle rettssaker), oppbevares den i løpet av disse rettslige prosessene (og ved eventuelle håndhevelser)

5. INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Vi kan overføre personopplysningene dine til ulike jurisdiksjoner for å utføre forpliktelsene vi har i henhold til denne erklæringen og relaterte avtaler, inkludert (uten begrensninger) land der vi opererer (se avsnitt 2). De gjeldende databeskyttelseslovene i disse jurisdiksjonene kan avvike fra databeskyttelseslovene i bostedslandet ditt, og i noen tilfeller er de kanskje ikke like beskyttende. Når vi overfører personopplysningene dine utenfor bostedslandet ditt, sørger vi for en tilsvarende grad av beskyttelse som databeskyttelseslovene i bostedslandet ditt. Hvis du for eksempel er basert i Storbritannia eller EØS, kan personopplysningene dine overføres til land som ansees å ha et tilsvarende nivå av beskyttelse for personopplysninger av den britiske regjeringen eller EU-kommisjonen (ettersom hva som er aktuelt). I andre tilfeller sørger vi for at minst én annen lovlig beskyttelse implementeres, som kan omfatte bruk av spesifikke kontrakter godkjent av den britiske regjeringen eller EU-kommisjonen (ettersom hva som er aktuelt).

Kontakt DPO@remitly.com hvis du ønsker mer informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når vi overfører personopplysningene dine.

6. DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER

Uavhengig av hvor du bor, kan du i henhold til personopplysningene vi har om deg

 • få tilgang til personopplysningene dine og informasjon om hvordan vi behandler dem
 • be oss om å korrigere registreringen av personopplysninger som oppbevares av oss, hvis de er unøyaktige, eller fylle ut ufullstendige personopplysninger
 • be oss, i begrensede tilfeller, om å slette personopplysningene dine eller stanse behandlingen av dem
 • protestere mot at vi behandler personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål
 • bestride behandlingen av personopplysningene dine som er gjort på grunnlag av våre legetime interesser
 • be oss, i begrensede tilfeller, om å begrense behandlingen av personopplysningene til kun å oppbevare dem
 • be oss, i begrensede tilfeller, om å overføre personopplysningene dine til en annen nettleverandør
 • protestere mot beslutninger basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte DPO@remitly.com (vi kan spørre deg om å bekrefte identiteten din – vi ber deg samarbeide med oss i forsøket på å bekrefte identiteten din). Vær oppmerksom på at vi kan trenge visse personopplysninger for å gjøre det mulig for oss å samarbeide med deg og/eller gi informasjon til deg, og derfor kan endringer du gjør i preferansene dine, eller begrensninger du ber oss om å gjøre knyttet til hvordan vi bruker personopplysningene dine, påvirke hvilken informasjon vi kan tilby.

Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et gebyr dersom gjeldende databeskyttelseslover tillater det. Hvis du for eksempel er bosatt i Storbritannia eller EØS, kan vi kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din åpenbart er ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å oppfylle forespørselen din under disse omstendighetene.

Vær også oppmerksom på at noen ganger kan det hende vi ikke kan slutte å bruke personopplysningene dine når du ber oss om det (for eksempel hvis vi må bruke opplysningene fordi loven krever at vi gjør det, eller vi må oppbevare informasjonen for regulatoriske formål). Vi forteller deg om vi ikke er i stand til å oppfylle forespørselen din, eller hvordan forespørselen kan påvirke deg, når du kontakter oss.

7. SLIK BESKYTTER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi har iverksatt hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine ved et uhell går tapt, brukes eller fås tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine for de ansatte, agentene, kontraktørene og andre tredjepartene som trenger informasjonen til forretningsformål. De vil kun behandle personopplysningene dine etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkt datasikkerhetsbrudd og varsler deg og ethvert gjeldende tilsyn om et mistenkt brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

8. DIREKTEMARKEDSFØRING

Du har rett til å be oss om å ikke behandle personopplysningene dine for markedsføringsformål. Du kan enkelt utøve denne retten når som helst ved å benytte deg av avmeldingsmetoden som er tilgjengelig, (som å klikke på koblingen for avmelding i markedsførings-e-postene vi sender deg). Vi respekterer valget ditt og avstår da fra å sende deg slik kommunikasjon. Merk at om du ber oss om å ikke kontakte deg via en spesifikk e-postadresse, kommer vi til å beholde denne e-postadressen på en undertrykkingsliste for å etterleve forespørselen om å avslutte kontakten. Du står fritt til å når som helst endre markedsføringsvalgene dine.