By using our service, you consent to us providing the service in the English language.


Print and/or download PDF

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN FOR LEVERANDØR

Vennligst bruk tid på å lese nøye gjennom følgende informasjon, slik at du fullstendig forstår våre synspunkter og praksiser i henhold til din personlige informasjon og hvordan vi vil bruke denne.

 1. OM DISSE RETNINGSLINJENE

Disse retningslinjene for personvern (disse Retningslinjene) gjelder leverandører med fast bostedsadresse innen EØS. Vennligst sørg for at ditt personale som vi muligens vil kontakte er kjent med disse retningslinjene.

Disse retningslinjene ble sist oppdatert 20. november 2019. Vi kan endre på disse retningslinjene til enhver tid, og når vi gjør dette, vil vi gi beskjed på e-post og/eller legge dette ut på vår nettside. Vennligst sørg for gjennomgåelse av disse retningslinjene hver gang privat informasjon gis til oss. Om ikke du er enig i disse retningslinjene, eller noen form for endring, vennligst kontakt vår personvernansvarlig snarest.

 1. HVEM ER VI?

Enhver personopplysning som gis til oss, vil bli kontrollert av Remitly UK Ltd; Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London, som er datakontrollør (Remitly, vi, oss eller vår).

 1. HVEM ER VÅR PERSONVERNANSVARLIG?

Vi har ansatt en personvernansvarlig (Personvernansvarlig) for deg til å kontakte om du skulle ha spørsmål angående disse retningslinjene eller mener vi har brutt Data Protection Act 2018 og/eller personverndirektivet (EU)2016/679) (Datavernlover). Vår personvernansvarliges kontaktopplysninger er: Mark Doggett, Park House, 116 Park Street, W1K 6SS, London; privacy@remitly.com.

 1. BEHANDLING AV LEVERANDØRS PERSONLIGE INFORMASJON

Personlige data vi samler inn: Om du eller ditt personale kontakter oss (på telefon, e-post eller på annen måte), vil vi lagre følgende personlig informasjon:

 • Navn og kontaktopplysninger (som telefonnr. og e-postadresse), og alle andre opplysninger som du eller de gir oss når du eller de korresponderer med oss
 • Informasjon og dokumentasjon ang. din forretningsvirksomhet som du eller ditt personale gir oss
 • Informasjon og dokumentasjon ang. dine henvendelser, inkludert kommunikasjoner med deg og ditt personale; og
 • Informasjon og dokumentasjon som vi henter inn om deg og ditt personale gjennom offentlig tilgjengelige informasjonskilder (f.eks. din nettside, sosiale medier og Companies House) når vi gjennomfører søk (dette har til hensikt å sikre at vi forstår deg, ditt personale og din virksomhet).

Vi vil også muligens samle inn informasjon om ditt personale på sosiale medieplattformer (f.eks. Linkedin), inkludert når og hvis de kommer i kontakt med oss på disse plattformene eller samhandler med innholdet vi legger ut (informasjonen vi mottar reguleres av personverninnstillinger, retningslinjer, og/eller prosedyrer knyttet til den aktuelle sosiale medieplattformen, og vi anbefaler at du og ditt personale går gjennom og leser disse).

Bruk av din personlige informasjon : Vi vil bruke all informasjonen ovenfor for å:

 • Gi deg den informasjonen du har anmodet om fra oss (i), slik at vi begge kan finne ut av hvorvidt vi inngår en kontraktuell avtale og/eller andre ordninger sammen og (ii) for å følge våre legitime interesser; og

 • Strebe etter følgende andre legitime interesser: (i) Beskytte rettigheter, eller sikkerheten til Remitly, våre klienter, leverandører, kontakter eller annet (ii) Vedlikeholde arkiver over potensielle leverandører eller anbefale deg til andre; (iii) Forbedre vår service og/eller produkter; og/eller (iv) Sende deg informasjon eller materialer som vi mener vil kunne interessere deg eller som du har anmodet om fra oss.

Dele din personlige informasjon : Vi vil kun dele din personlige informasjon med tredjeparter i følgende tilfeller :

 • Vårt personale (men bruken vil være begrenset til ytelsen av deres oppgaver og i tråd med årsaken til hvorfor informasjonen skal behandles)
 • Andre selskap innen vår gruppe (nemlig Remitly Inc,) med det formål at gruppens personale skal yte oppgaver på vegne av Remitly
 • Diverse tredjeparter som forsyner verktøy som gjør at våre systemer og tjenester kan driftes (inkludert e-post, direktemeldinger, dokumentbehandling og fildeling)
 • Med vår telefonileverandør (som vil kunne se telefonnumre om vi ringer deg) og vår bredbåndleverandør (som vil kunne se e-postadresser (men ikke innholdet som du sender oss, dersom du krypterer det)); og
 • Tredjeparter i tilfelle salg, fusjoner og ervervelser av noen eller alle våre driftsmidler, dersom din personlige informasjon er en del av de overførte driftsmidlene (vi vil gi deg beskjed om dette er tilfelle, så vel som alle valg du måtte ha angående din personlige informasjon).

Oppbevaring av personlig informasjon : Om begge parter bestemmer seg for:

 • Å inngå en avtale og/eller andre ordninger med hverandre, vil denne informasjonen bli lagret så lenge du er i relasjon med oss

 • Å ikke inngå noen avtale og/eller andre ordninger med hverandre, vil denne informasjonen bli lagret så lenge din henvendelse varer og så lenge som det er nødvendig for å fullføre formålet vi har samlet den inn for, inkludert formål for å tilfredsstille juridiske, regnskapsmessige eller varslingskrav; eller dersom vi er pålagt juridiske krav om å lagre informasjonen over lengre tid, vil vi lagre den så lenge som det er nødvendig og/eller i tilfeller der informasjonen blir brukt i henhold til juridiske prosesser (inkludert fremtidlige juridiske prosesser), vil den bli lagret så lenge disse juridiske prosessene (og all håndhevelse) måtte vare).

 1. OVERFØRING AV PERSONLIG INFORMASJON UTENFOR EØS-OMRÅDET

Vi deler din personlige informasjon innen Remtitly Group og med eksterne tredjeparter (disse kategoriene er referert til i disse Retningslinjene). Dette vil kunne innebære overføring av din personlige informasjon utenfor EØS-området. Dersom vi overfører din personlige informasjon utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at en liknende grad av sikkerhet er knyttet til denne overføringen. I enkelte tilfeller vil din personlige informasjon bli overført til land som av Europakommisjonen anses å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av personlig informasjon. I andre tilfeller vil vi forsikre oss om at minst én av de juridiske sikkerhetsforanstaltningene er implementert, noe som vil kunne innebære:

 • Der vi overfører personlig informasjon innen Remitly Group og til visse eksterne tredjeparter, vil vi kunne ta i bruk spesifikke kontrakter godkjent av Europakommisjonen som gir personlig informasjon samme beskyttelse som den har i Europa; eller
 • Der vi bruker eksterne tredjeparter med hovedkontor i USA, vil vi muligens overføre personlig informasjon til dem om de er en del av EU-US Privacy Shield, som stiller krav til dem om å sørge for lignende beskyttelse av personlig informasjon delt mellom Europa og USA.
 1. DERSOM DU BESØKER VÅR NETTSIDE

Dersom du også besøker vår nettside, så vennligst vær klar over at vi vil behandle visse personopplysninger om ditt besøk på vår nettside. Vennligst gå gjennom og les vår nettsides retningslinjer ang. personvern som du finner på www.remitly.co.uk.

 1. DINE RETTIGHETER

I forhold til personlig informasjon vi lagrer om deg, har du rett til å:

 • Få tilgang til din personlige informasjon og informasjon om vår behandling av den
 • Be oss om å korrigere den personlige informasjonen vi opprettholder, dersom denne ikke stemmer, eller om å legge til manglende personlig informasjon
 • Be oss, i visse begrensede tilfeller, om å slette din personlige informasjon eller slutte å behandle den
 • Motsette deg at vi behandler din personlige informasjon for markedsføringformål
 • Bestride at vi behandler din personlige informasjon som berettiget på grunnlag av dine egne legitime interesser
 • Be oss, i visse begrensede tilfeller, om å begrense behandlingen av din personlige informasjon til kun lagring
 • Be oss, i visse begrensede tilfeller, om å overføre din personlige informasjon til en annen nettbasert leverandør
 • Motsette deg avgjørelser basert kun på automatisert behandling, inkludert profilering
 • Unngå behandling som sannsynligvis vil kunne utrette skade eller skape ubehag for deg og søke om kompensasjon fra oss for enhver skade forårsaket overfor deg fra vår side ved at datavernlover (DP Laws) er brutt
 • Bli varslet om overtredelser knyttet til personlige opplysninger som sannsynligvis vil kunne resultere i høy risiko for dine rettigheter og friheter; og
 • Klage til ICO om du mener vi har brutt DPA-lover (vennligst kontakt ICO via www.ico.gov.uk).

Om du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt vår personvernansvarlige (vi vil muligens be deg om å bekrefte din identitet - vennligst samarbeid med oss for å verifisere din identitet). Vennligst merk at vi muligens vil kunne trenge visse personopplysninger for å kunne jobbe med deg og/eller informasjon rettet til deg, slik at endringer du foretar angående dine preferanser, eller begrensninger du ber oss gjennomføre angående bruken av personlig informasjon, vil kunne påvirke hvilken informasjon vi kan gi.

Vennligst også merk at vi enkelte ganger muligens ikke vil kunne stoppe bruken av din personlige informasjon etter at du har spurt om det (f.eks. når vi må bruke den fordi lovverket krever det av oss eller vi har behov for å oppbevare informasjonen for regulatoriske formål). Vi vil gi deg beskjed om vi ikke er i stand til å imøtekomme din anmodning, eller hvordan din anmodning vil kunne påvirke deg når du kontakter oss.

 1. HVORDAN VI BESKYTTER DIN PERSONLIGE INFORMASJON

Vi sørger for velegnede sikkerhetstiltak for å forebygge at din personlige informasjon går tapt ved uhell, blir brukt eller gitt tilgang til på uautorisert vis, blir endret eller formidlet. I tillegg så begrenser vi tilgangen til din personlige informasjon til arbeidstakere, agenter, oppdragstakere og andre tredjeparter som har behov om å vite om forretningsmessige anliggender. De vil kun behandle din personlige informasjon i henhold til våre instrukser og skal underordne seg taushetsplikt.

Vi har på plass prosedyrer for å håndtere alle former for mistanke om datasikkerhetsbrudd og vil gi deg, samt enhver relevant regulerende myndighet, beskjed ved mistanke om datasikkerhetsbrudd i tilfelle vi juridisk er pålagt å gjøre dette.

 1. DIREKTE MARKEDSFØRING

Du har rett til å be oss om å ikke behandle din personlige informasjon for markedsføringsformål. Du kan enkelt til enhver tid benytte deg av din rettighet ved å gjennomføre handlinger der du «sier opp abonnementet», handlinger du har tilgang til (ved å klikke på «si opp abonnement»-lenken som du finner i hver e-post som vi sender deg). Vi vil respektere ditt valg og vil avstå fra å fortsette å sende deg slike e-poster. Vennligst merk at hvis du ber oss om å ikke kontakte deg på e-post via en bestemt e-postadresse, vil vi oppbevare en kopi av denne e-postadressen på en «sletteliste». Du står helt fritt til å til enhver tid endre dine markedsføringsvalg.