Print and/or download PDF

PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 09/07/2023

PERSONVERNERKLÆRING

OM DISSE RETNINGSLINJENE

HVEM VI ER

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

SLIK SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED

OM VI TAR AUTOMATISERTE BESLUTNINGER OM DEG

DETTE ER PERSONVERNRETTIGHETENE DINE

SLIK BESKYTTER VI DATAENE DINE

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS OG STORBRITANNIA

SÅ LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE

ENDRINGER AV DISSE RETNINGSLINJENE

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG TJENESTER

PERSONVERNMERKNAD FOR HENVISNINGSPROGRAM

BARN

OVERSETTELSE AV PERSONVERNERKLÆRING

KONTAKT OG KLAGER

VÅRT FORHOLD TIL DEG

VÅR JURIDISKE BAKGRUNN FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

OM DISSE RETNINGSLINJENE

Denne Personvernerklæringen ("Retningslinjene") gjelder for nettstedene på
remitly.com, Remitly mobilapplikasjoner og gjennom andre
programmer (inkludert Remitly Research-programmer), nettsteder eller
applikasjoner eiet og driftet av Remitly som førte deg til disse
Retningslinjene.

Disse Retningslinjene, sammen med vår
Brukeravtale (og andre
ytterligere betingelser for bruk nevnt i Brukeravtalen vår) gjelder for din
bruk av Tjenestene våre.

Der vi bruker ord og fraser med store forbokstaver i disse Retningslinjene (slikt som
Avtale, Profil, Tjenester og Transaksjon), har disse samme
betydning som den gitt til dem i
Brukeravtalen, med mindre
vi har definert dem på annet vis i disse Retningslinjene.

HVEM VI ER

Alle personopplysninger levert til eller samlet inn av Tjenestene våre, er kontrollert
av det relevante Remitly-tilknyttede selskapet basert på
oppholdsland. Se på tabellen i delen "Vårt forhold til deg" i
disse Retningslinjene for å finne ut hvilken enhet som kontrollerer innsamling og bruk av
personopplysningene dine.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Personopplysningene vi samler inn fra deg, avhenger av hvordan du samhandler
med oss, samt produktene og tjenestene våre. Når vi sier "personopplysninger"
mener vi informasjon relatert til en
identifisert eller identifiserbar naturlig person. Følgende er
kategoriene og de spesifikke typene av personopplysninger vi kan
samle inn:

Grunnleggende identifiserende informasjon: Inkludert fullt navn (inkludert
aliaser), postadresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato,
kjønn, yrke og arbeidsgiver, brukernavn eller kallenavn i sosiale medier, og
andre tilsvarende identifikatorer (inkludert en kunde-ID automatisk generert av oss
for å identifisere deg i systemene våre).

Kundestøtteinformasjon: Informasjon du gir oss når du
kontakter kundeservice eller kontorene våre, inkludert opptak av telefonsamtaler (slik
som når vi tar opp kundeservicesamtaler for kvalitetssikring).

Myndighetsutstedt identifikasjon eller Oppføringer: Inkludert førerkort
, identifikasjonskort utstedt av nasjonale eller regionale myndigheter (slikt som
et pass, førerkort, identitetskort for militære eller immigranter, eller
visum, nasjonale identifikasjonskort), i tillegg til et bilde eller et opptak
av deg selv med identifikasjonspapirer, opptak med bevis på
adresse (f.eks. strømregning, bevis på boliglån), eller bevis på
hvordan du finansierer Transaksjonen din (f.eks. bankutskrift eller lønnsslipp).

Markedsførings- og kommunikasjonsinformasjon: Inkludert preferansene dine for å
motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter, preferanser for
kommunikasjon og informasjon vi har lov til å motta fra markedsforskning,
annonseringsnettverk eller analyseleverandører.

Betalingsopplysninger: Inkludert opplysninger om de finansielle eller betalingsmidlene
dine (debet-/kredittkort) eller bankkontoopplysninger.

Informasjon om kampanjer og konkurranser: Inkludert navn og e-postadresse
samt visse andre personopplysninger om deg som du kan ha blitt bedt om å
oppgi for å delta i kampanjer eller konkurranser.

Mottakerinformasjon: Inkludert mottakers fulle navn, postadresse
, telefonnummer, avhengig av utbetalingsmetoden som er valgt,
visse finansinstitusjoner eller bankkontoopplysninger som bankkonto
eller konto for mobil betalingsløsning. Ved disputt om hvorvidt
pengene er mottatt av mottaker, kan vi be deg om ytterligere
informasjon slik at vi kan bekrefte vedkommendes identitet med
finansinstitusjonen.

Henvisningsinformasjon: Informasjon du gir oss om vennen din, som
navn og e-postadresse for å fortelle om tjenestene våre.

Sensitive personopplysninger: Inkludert biometriske data, hovedsaklig informasjon fra ansiktsskanning
av bilder og videoer du har oppgitt for å bekrefte identiteten
og overvåke påloggingsaktivitet og samhandlinger med
nettstedet vårt for å beskytte kontoen din og identifisere mistenkelig eller svindelrelatert
aktivitet.

Informasjon fra undersøkelser og tilbakemeldinger: Inkludert informasjon som
navn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon, svar på undersøkelser,
anmeldelser, tilbakemeldinger, omtaler og visse andre personopplysninger
som du kan ha blitt bedt om å oppgi (dette inkluderer undersøkelsen vår #WhyISend).

Teknisk informaskon: Inkludert maskinvaren og programvaren du bruker for å
få tilgang til Tjenestene våre, nettverksinformasjon, Internett-tjenesteleverandør,
operativsystem, type nettleser du bruker, unik enhetsidentifikator
(f.eks. enhetens IMEI-nummer, MAC-adresse eller mobiltelefonnummer),
IP-adresse, andre tilsvarende unike identifikatorer, din nåværende plassering, (ved bruk av
GPS-teknologi siden noen av de stedsaktiverte Tjenestene våre krever
personopplysningene dine for at dette skal fungere).

Transaksjonsinformasjon: Inkludert transaksjonshistorikk/-logger
(inkludert et unikt Transaksjonsreferansenummer), transaksjonskvitteringer,
overføringens formål, relasjon til mottaker, gjennomsnittlig
transaksjonsbeløp, hvor ofte du har til hensikt å bruke Tjenestene våre, om du har til
hensikt å sende til flere mottakere, og henvisningsbelønninger.

Bruksinformasjon: Inkludert informasjon om samhandlingene dine med våre
Tjenester eller nettsteder, eller surfe- eller søkeaktivitet.

SLIK SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi samler inn personopplysninger om deg fra diverse kilder. For eksempel
samler og innhenter vi informasjon slik:

Direkte fra deg

Vi samler inn personopplysninger du oppgir, slikt som når du bruker Tjenesten vår,
oppretter en profil, kontakter oss (inkludert via chat), svarer på en undersøkelse,
samhandler med oss på arrangementer, deltar i en loddtrekning, konkurranse eller
annen lignende kampanje eller markedsføring (inkludert WhyISend), svarer på en
undersøkelse, legger ut en anmeldelse eller registrerer deg for å motta e-post, tekstmeldinger
og/eller fysisk post.

Bruk av informasjonskapsler og andre automatiske teknologier for datainnsamling

Når du besøker nettstedene våre, bruker appen, åpner eller klikker på e-post vi
sender deg eller samhandler med markedsføringen vår, samler vi eller tredjeparter
vi samarbeider med automatisk inn visse typer informasjon om deg ved bruk av teknologi
som informasjonskapsler, skjulte sporingsbilder, klare GIF-er, piksler, Internett-koder,
webserverlogger og andre verktøyer for datainnsamling. For mer informasjon
kan du se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Fra andre kilder

Vi kan innhente informasjon om deg fra andre kilder, som leverandører
av dataanalyse, leverandører av markedsførings- eller annonseringstjenester, sosiale
medieplattformer eller -nettverk, leverandører av tjenester for
forebygging av svindel og identitetsbekreftelse, digitale databaser, kredittrapportbyråer,
leverandører som tilbyr tjenester på våre vegne, og offentlig tilgjengelige
kilder.

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker kun personopplysningene dine der loven tillater det. Avhengig
av landet du er i, bruker vi følgende juridiske grunnlag
for å behandle personopplysningene dine:

ETTERLEVE JURIDISKE PLIKTER

Vi bruker personopplysningene dine for å etterleve våre juridiske og forskriftsmessige plikter,
for å etablere eller utøve våre rettigheter, og for å forsvare oss mot juridiske
krav.

Sikkerhet og forebygging av svindel

Vi bruker personopplysninger for å påvise, undersøke, forebygge eller foreta tiltak
relatert til mulig ondsinnet, villedende, uredelig eller ulovlig
aktivitet, inkludert uredelige transaksjoner, forsøk på å manipulere eller
bryte våre retningslinjer, prosedyrer og vilkår, forårsake sikkerhetshendelser
og skade rettighetene, eiendelene eller sikkerheten til Remitly og
våre brukere, kunder, ansatte og andre.

Etterleve gjeldende lovgivning

Vi bruker personopplysningene dine for å samsvare med gjeldende lover og
forskrifter, slik som de relatert til kjenn din kunde (KYC),
krav til bekjemping av hvitvasking, lover om sanksjoner og de
diverse tilknyttede forskriftene og veiledningene relatert til risikogransking,
risikovurdering, svindel, bekjemping av finansiering av terrorisme,
bekjemping av hvitvasking, forbrukerbeskyttelse og håndtering av klager.

FOR Å OPPFYLLE EN KONTRAKT

For å levere Tjenestene våre

Vi bruker personopplysningene dine når du går inn på eller bruker Tjenestene våre, inkludert
for å behandle Transaksjonen(e) dine, opprettholde og administrere kontoen din,
levere/oppfylle kampanjetilbud og belønninger (inkludert referanseprogrammet
), og behandle betalinger.

Kommunikasjon med deg

Vi bruker personopplysningene dine for å kommunisere med deg, som å svare på
og/eller følge opp forespørsler, problemer og tilbakemeldinger, og for å
levere kundeservice.

SAMTYKKE ELLER LEGITIM INTERESSE

Markedsførings- og reklameformål

Vi bruker personopplysninger for markedsførings- og reklameformål, som å
sende markedsførings, reklame- og kampanjekommunikasjon som e-post,
tekstmelding og fysisk post for å vise deg annonser for produkter
og/eller tjenester som er tilpasset dine interesser på sosiale medier og andre
nettsteder; og for å gjennomføre nye kundekampanjer, loddtrekninger,
konkurranser og andre lignende kampanjer.

Analyse og tilpassing

Vi bruker personopplysninger for å utføre forskning og analyse, inkludert for å
forbedre tjenestene og produkttilbudene våre; for å forstå hvordan brukere
samhandler med nettstedene, mobilappene, reklamene og
kommunikasjonen vår, for å forbedre nettstedene, appen og markedsføringskampanjer
(forretnings- og markedsføringsanalyse); for å tilpasse
opplevelsen din, for å spare deg tid når du besøker nettstedene våre og appen; og for å
tilpasse markedsføringen og reklamene vi viser deg; for å forstå
hvordan du bruker appen vår og nettstedet.

Andre forretnings- og kommersielle formål

På din forespørsel eller med ditt samtykke kan vi behandle visse personopplysninger
for å utføre andre forretnings- eller kommersielle formål.

For ytterligere informasjon om vårt juridiske grunnlag for å behandle
personopplysningene dine kan du se delen nedenfor med tittelen "Dette er vårt juridiske
grunnlag for å behandle personopplysningene dine".

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED

I tillegg til de spesifikke situasjonene diskutert andre steder i denne
personvernerklæringen, avslører vi personopplysninger ved følgende
omstendigheter:

Tilknyttede selskaper

Vi kan dele personopplysninger med tilknyttede selskaper, inkludert
moderselskapet, tilknyttede selskaper og datterselskaper. Slike tilknyttede selskaper
behandler personopplysninger på våre vegne for å levere tjenester eller i andre
tilfeller med ditt samtykke som tillatt eller krevet av lov.

Tjenesteleverandører

Vi deler visse personopplysninger med tredjeparter som utfører tjenester
som støtter kjernefunksjonene i virksomheten og interne funksjoner. Dette
inkluderer banker, utbetalingsleverandører og andre finansinstitusjoner
som utfører overføringen din eller andre forespørsler om finanstjenester (inkludert
betalingsbehandlere), leverandører av identitetsbekreftelse eller kjenn-din-kunde--tjenester,
tredjeparter som leverer programvare og verktøy for å sende fysisk post,
e-post og tekstmeldinger eller analysere kundedata, levere markedsføringsassistanse
, behandle anmeldelsene våre, granske uredelig aktivitet,
utføre kundeundersøkelser og leverandører av utkontraktert kundeservice.

Tredjepartspartnere

Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter vi er
partner med, for å opprette og tilby et felles produkt, en tjeneste eller felles
markedsføring. Vi kan også dele personopplysningene med våre partnere for
banktjenester eller distribusjon i det tilfelle vi mistenker at du bryter
vilkårene våre eller deltar i uredelig atferd relatert til forretningsvirksomheten vår.
Deres bruk av opplysningene dine styres ikke av denne personvernerklæringen,
men av deres respektive personvernerklæringer.

Sosiale medieplattformer og -nettverk

Noen av nettstedene våre har funksjoner som programtillegg, miniprogrammer og andre
verktøy gjort tilgjengelig av tredjeparter, som kan føre til at informasjon
blir samlet inn av eller delt mellom oss og tredjeparten. Hvis du for eksempel
bruker henvisningsfunksjonen vår for å henvise personer via WhatsApp, Facebook,
e-post eller SMS. Deres bruk av opplysningene dine styres ikke av denne
personvernerklæringen.

Forretningstransaksjoner

Hvis vi blir involvert i en fusjon, bedriftstransaksjon eller annen
situasjon som involverer overføringen av noen av eller alle bedriftseiendelene våre,
kan vi dele opplysningene dine med forretningsenheter eller personer involvert
i forhandlingene eller overføringen.

Juridisk prosess

Vi kan avsløre personopplysninger som svar på stevninger, fullmakter, rettskjennelser,
offentlige utredninger eller forespørsler, eller for å overholde
relevante lover og forskrifter. Vi kan også avsløre informasjon for å
etablere, utøve eller beskytte våre eller andres rettigheter; for å
forsvare oss mot et rettskrav; for å beskytte sikkerheten til våre besøkende;
for å påvise og beskytte mot svindel; og for å ta tiltak
ved mulige illegale aktiviteter eller brudd på retningslinjene våre.

Andre tilfeller

Vi kan spørre om du ønsker at vi deler opplysningene dine med andre
tredjeparter som ikke er beskrevet andre steder i disse Retningslinjene.

HVORFOR VI BEHANDLER SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan be deg om spesifikt samtykke til innsamling, bruk og
lagring av dine biometriske data i løpet av verifikasjonsprosessen der
personvernforskriftene i ditt rettsområde krever dette. Hvis du ikke
samtykker, tilbyr vi andre måter for å bekrefte identiteten din, men de
kan ta lengre tid. Vi vil ikke avsløre eller dele biometriske data med andre
bortsett fra leverandøren av identitetsbekreftelse eller der påkrevd av
gjeldende lover og forskrifter, eller i henhold til en gyldig
rettsbegjæring.

OM VI TAR AUTOMATISERTE BESLUTNINGER OM DEG

Vi bruker automatiserte prosesser for å kontrollere at din tilgang til og bruk
av tjenestene tilfredsstiller våre påkrevde standarder, inkludert å bekrefte
identiteten din og å hjelpe til å forhindre svindel og andre ulovlige aktiviteter.
Disse prosessene kan ta automatiserte beslutninger om å avvise den foreslåtte
transaksjonen, blokkere et mistenkelig forsøk på å logge på kontoen din eller
lukke kontoen din. Hvis du føler at en automatisert prosess kan ha
pårørt deg, ta kontakt med personvernteamet på
DPO@Remitly.com.

DETTE ER PERSONVERNRETTIGHETENE DINE

Kundene våre i visse regioner av verden har spesifikke personvernrettigheter
basert på gjeldende personvernlovgivning (inkludert, men ikke
begrenset til, lovene i Europa eller Storbritannia). Vi jobber med å implementere beste
praksis for personvern som standard for alle kundene våre.

Tilgang til dataene dine og retten til å ta med seg data fra leverandører (dataportabilitet)

Du kan be om at vi gir deg en kopi av personopplysningene som er oppbevart av
oss. Denne informasjonen leveres uten unødig forsinkelse, bortsett fra
ved visse unntak eller begrensninger, inkludert om en slik beslutning vil ha negativ
innvirkning på andres rettigheter eller friheter.

Rette dataene dine / dataretting

Du har rett til å be om at vi oppdaterer og retter feil i
personopplysningene dine. Du kan oppdatere visse typer informasjon relatert til kontoen din
ved å logge på kontoen på nettstedet eller appen, der relevant,
eller ved å kontakte oss som forklart i delen
Utøve personvernrettighetene dine nedenfor.

Datasletting

Du kan be om å slette personopplysningene dine, underlagt gjeldende lov.
Hvis du lukker kontoen din, merker vi kontoen din i databasen vår som
"Lukket", men vi kommer til å beholde bestemt kontoinformasjon i en
periode som beskrevet nedenfor. Dette er nødvendig for å hindre svindel, ved å påse
at personer som prøver å begå svindel, ikke vil være i stand til å unngå oppdagelse
bare ved å lukke kontoen og åpne en ny, og for å etterleve
våre juridiske forpliktelser. Hvis du imidlertid lukker kontoen din, vil
personopplysningene dine ikke lenger brukes av oss for flere formål og heller ikke
deles med tredjeparter, bortsett fra som nødvendig for å hindre svindel og
hjelpe politimyndigheter, som påkrevd av lov eller i samsvar med disse
Retningslinjene.

Forespørsel om å begrense behandling av data

Du har rett til å be om å begrense eller bestride at vi behandler eller
overfører personopplyningene dine under visse omstendigheter. Du kan
motsi deg all behandling basert på legitim interesse, når
det er noe ved den særskilte situasjonen der du føler at
slik behandling påvirker de grunnleggende rettighetene og frihetene dine.

Melde deg av direkte markedsføring

Du har rett til å be oss om å ikke behandle personopplysningene dine
for markedsføringsformål. Du kan enkelt utøve denne retten når som helst
ved å utføre metode for avmelding som du har tilgjengelig,
(som å klikke på kobling for avmelding i hver markedsførings-e-post vi
sender deg). Vi respekterer valget ditt og avstår fra å sende deg slik
kommunikasjon. Merk at om du ber oss om å ikke kontakte deg på
e-post til en spesifikk e-postadresse, kommer vi til å beholde den e-postadressen
på en undertrykkingsliste for å etterleve forespørselen
om å avslutte kontakten. Du står fritt til å når som helst endre markedsføringsvalgene dine.

Du kan også kontrollere hvordan vi bruker noen av personopplysningene dine som del av
Tjenestene våre (som hvordan vi kan kommunisere med deg) ved å bekrefte
preferansene dine i Profilen. Merk at ikke all
kommunikasjon kan deaktiveres – vi kan for eksempel måtte
sende deg e-postvarsler om Tjenesten vår for å samsvare med juridiske
plikter under nasjonale lover og forskrifter.

Automatisert individuell beslutningstaging, inkludert profilering

I noen rettsområder har du rett til ikke å være underlagt en
beslutning gjort kun på basis av automatisert behandling av personopplysningene dine,
inkludert profilering, som har juridiske eller tilsvarende viktige
resultater for deg, bortsett fra unntakene som gjelder under relevante
lover for personvern. Vi kan avvise forespørselen din, som tillatt av gjeldende
lov, inkludert når utlevering av informasjonen vil føre til å
formidle forretningshemmeligheter eller forstyrre hindring eller
påvisning av svindel eller annen kriminell aktivitet. Generelt sett vil imidlertid
disse omstendighetene bekrefte at algoritmen og kildedataene
fungerer som forventet og uten feil, eller som krevet av lov
for å justere behandlingen.

Trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake samtykket du ga oss til å behandle data,
der vårt juridiske grunnlag for behandling er basert på det samtykket. Merk
at tilbaketrekking av samtykke ikke påvirker lovligheten ved behandling
som allerede kan ha funnet sted før samtykket ble trukket tilbake. Om du
trekker tilbake samtykket, kan det hende vi ikke kan levere deg visse
produkter eller tjenester.

Utøve personvernrettigheten dine

For å utøve personvernrettighetene over kan du sende inn en forespørsel
gjennom én av følgende metoder:

eller

Bekreftelse av identitet

For at vi skal kunne behandle noen forespørsler, må vi bekrefte identiteten din
for å bekrefte at forespørselen kom fra deg. Vi kan ta kontakt på telefon eller
e-post for å bekrefte forespørselen.

SLIK BESKYTTER VI DATAENE DINE

Vi benytter bransjens godkjente standarder for å beskytte informasjonen du har
levert til oss. Vi benytter teknologi for SSL-kryptering (Secure Socket Layer)
for å beskytte den sensitive informasjonen din, som bankkontonummer
, kredittkortnummer, fødselsdato og offentlig identifikasjonsnummer
, overført gjennom Nettstedet vårt og/eller Appen. Vi krever også bruk
av sikkerhetslegitimasjon (som for eksempel kan innebære et brukernavn
og passord) fra hver bruker som ønsker tilgang til sin informasjon på
Nettstedet vårt og/eller Appen.

Der vi har gitt deg (eller du har valgt) sikkerhetslegitimasjon
(som et passord) som gir deg tilgang til visse deler av Tjenesten vår,
er du ansvarlig for å holde disse detaljene konfidensielle og sikre.
I tillegg, hvis du tillater tilgang til Tjenestene våre ved å bruke fingeravtrykket
på Enheten din (for eksempel, via Apple Touch ID), må du ikke
la andre personer registrere fingeravtrykkene deres på den Enheten da
det kan gi dem tilgang til Tjenestene våre og du kan holdes
ansvarlig for handlingene deres. Men ingen overføringsmetode over
Internett, og ingen metode for digital lagring, er 100 % sikker.
Derfor kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og all
overføring av personopplysninger foregår på egen risiko. Dersom du har
spørsmål om sikkerhet, kan du ta kontakt på
privacy@remitly.com.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS OG STORBRITANNIA

Vi deler personopplysningene dine innenfor Remitly-gruppen og med eksterne
tredjeparter (de relaterte kategoriene henvises til i disse Retningslinjene).
Dette kan involvere å overføre personopplysningene dine utenfor Storbritannia eller EØS.
Når vi overfører personopplysningene dine utenfor EØS eller Storbritannia,
vil vi påse at de mottar en tilsvarende grad av beskyttelse. I noen
tilfeller kan personopplysningene dine bli overført til land som ansees
å ha et tilsvarende nivå av beskyttelse for
personopplysninger av EU-kommisjonen.
I andre tilfeller vil vi påse at minst én av de lovpålagte sikkerhetsmekanismene
er implementert, noe som kan inkludere bruken av spesifikke kontrakter
godkjent av (der relevant) myndighetene i Storbritannia og/eller EU-kommisjonen,
som gir personopplysninger samme beskyttelse som de ha i Europa.

SÅ LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge som nødvendig for å
utføre formålene vi samlet dem inn for, inkludert formål for å
dekke alle juridiske, regnskapsmessige og rapporteringsrelaterte krav. For å fastslå
den relevante oppbevaringsperioden for personopplysninger vurderer vi det
følgende basert på oppholdsland (blant annet):

  • forpliktelser og/eller oppbevaringsperioder pålagt av gjeldende lov og/eller regulatorer,

  • personopplysningenes mengde, natur og sensitivitet,

  • den potensielle risikoen for skade fra ulovlig bruk eller formidling av personopplysningene, og

  • formålet vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter.

Som en regulert finansinstitusjon er vi lovpålagt å oppbevare
noen av person- og transaksjonsopplysningene dine ut over din lukking av
kontoen din hos oss. Merk at du ved å bruke Tjenestene våre uttrykker samtykke
til at vi oppbevarer personopplysningene dine (inkludert data relatert til
Transaksjonene dine og vår innsamling og bekreftelse av identiteten din) i
minst 7 år etter slutten av ditt juridiske forhold til oss.

ENDRINGER AV DISSE RETNINGSLINJENE

Vi kan endre disse Retningslinjene når som helst, og når vi gjør dette vil vi
varsle deg ved å publisere en revidert utgave på Nettstedet vårt og Appen. Gjennomgå
disse Retningslinjene hver gang du foretar en Transaksjon, da de kan ha blitt
oppdatert siden første gang du registrerte deg for Tjenestene våre eller siden
forrige Transaksjon.

Hvis du ikke samtykker til disse Retningslinjene, kan du avslutte
Avtalen din med oss og lukke Profilen din ved å sende oss e-post på
datasubjectrequest@remitly.com eller kontakte oss.

KOBLINGER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER OG TJENESTER

Deler av Tjenesten vår bruker tjenester fra Google Maps, inkludert Google Maps
API(-er). Bruk av disse funksjonene er underlagt Google Maps Additional Terms of Use og Google Privacy Policy. Ved å bruke dette Nettstedet og Tjenesten samtykker du også til Google-vilkårene (som endret fra tid til annen).

Nettstedet vårt og Appen inkluderer koblinger til andre nettsteder med
personvernpraksis som kan avvike fra den hos Remitly. For å for eksempel
bekrefte identiteten din bruker Remitly tjenester fra Onfido. Onfido
kontrollerer at identitetspapirene dine er gyldige og også bekrefte at bildet
ditt samsvarer med det på dokumentene. Resultatet av kontrollen blir så
delt med Remitly. Bildet ditt og ID-papirene blir delt med
Onfido for dette formålet og også for å la Onfido opprettholde,
beskytte og forbedre tjenestene deres. En kopi av Onfidos personvernerklæring
finnes her. Vi oppretter også informasjon basert på vår analyse av informasjonen vi har
samlet inn fra deg.

Hvis du oppgir personopplysninger til noen av disse nettstedene, styres
opplysningene dine av personverneklæringene deres. Vi står ikke
ansvarlig for disse retningslinjene eller for personopplysninger
som kan bli samlet inn og behandlet gjennom de nettstedene eller tjenestene
(som kontrakt- og stedsdata). Vi oppfordrer deg til å
lese personvernerklæringene på nettsteder du besøker, og for programvare du
bruker, nøye.

Disse retningslinjene dekker ikke praksisene til tredjeparter du kan
samhandle med når du bruker Tjenestene, som mobilnettverkleverandøren
eller andre brukere av Tjenestene våre. Du bør kontakte dem om
personvernerklæringene deres før du gir dem
personopplysninger.

PERSONVERNMERKNAD FOR HENVISNINGSPROGRAM

Bruker du henvisningstjenesten vår via e-post for å fortelle en venn om
Tjenestene våre, må du oppgi vennens navn og
e-postadresse. Før du gir oss tilgang til en annen persons opplysninger, må du
innhente vedkommendes samtykke til å du deler personopplysningene med
oss, så vil vi fortelle vedkommende at du har oppgitt opplysningene til oss.

Når du har:

  • importert kontaktene dine, vil vi etter dine instruksjoner sende en e-postinvitasjon og maksimalt én e-postpåminnelse som inviterer dem til å besøke Nettstedet vårt. Vi lagrer denne informasjonen kun for det formål å sende denne e-posten; og/eller

  • henvist en venn til oss, vil vi automatisk sende vennen din en e-post og maksimalt én e-postpåminnelse som inviterer vedkommende til å besøke Nettstedet vårt. Vi lagrer denne informasjonen kun for å sende denne e-posten og spore at henvisningen din lykkes.

I begge tilfeller kan kontakten/vennen din når som helst BE OSS FJERNE
denne informasjonen fra databasen vår, og vi kommer til å respektere forespørselen. Vi
oppbevarer en kopi av den e-postadressen på en undertrykkingsliste for
å respektere forespørselen om å avslutte kontakten. De står fritt til å når som
helst endre markedsføringsvalgene sine.

BARN

Vi ber at de under 18 år (som vi behandler som barn og
mindreårige) avstår fra å bruke Tjenestene våre og sende oss
personopplysninger. Personer under 18 år er ikke kvalifisert til å
bruke Tjenestene våre, og hvis vi oppdager at noen under 18 år har
registrert en Profil hos oss, kommer vi til å lukke den.

OVERSETTELSE AV PERSONVERNERKLÆRING

Disse Retningslinjene ble utformet på engelsk, og oversettelser kan bli
oppgitt på andre språk. Ved disputter relatert til disse Retningslinjene, samtykker du til at den engelskspråklige versjonen av
Retningslinjene styrer i det tilfelle det er manglende samsvar mellom
den engelske og oversatte versjonen.

KONTAKT OG KLAGER

Ved spørsmål, kommentarer og forespørsler relatert til personvernerklæringen
vår, ta kontakt med privacy@remitly.com.

Hvis du føler at vi ikker har svart tilstrekkelig på spørsmål eller bekymringer,
eller du mener at vi har brutt rettighetene dine for datavern eller personvern,
kan du klage til tilsynsmyndigheter eller andre
offentlige organer med ansvar for å håndheve personvernlover, som oppført i
delen "Vårt forhold til deg".

VÅRT FORHOLD TIL DEG

Enheten Remitly Registrert adresse Datatilsyn Personvernombud
For EØS-borgere Remitly Europe Ltd 7TH FLOOR PENROSE TWO, PENROSE DOCK, CORK, IRELAND, T23 YY09 Personvernkommisjon DPO@remitly.com
For borgere i Storbritannia Remitly U.K. Ltd 90 WHITFIELD STREET, LONDON W1T 4EZ, UNITED KINGDOM Information Commissioner's Office (ICO) DPO@remitly.com

VÅR JURIDISKE BAKGRUNN FOR Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Typer personopplysninger Vårt juridiske grunnlag for behandling
Grunnleggende identifiserende informasjon For å etterleve juridiske plikter Hvis du ikke oppgir denne informasjonen, kan du ikke foreta Transaksjoner. Utførelse av en kontrakt med deg, det vil si Brukeravtalen vår. Nødvendig for våre eller tredjeparters legitime interesser, inkludert for å: – samle inn betaling for din bruk av Tjenestene våre; – 2. feilsøke problemer med kontoen din eller Tjenesten vår; – 3. utføre analyse og testing av data, trender og økonomi samt sporing av Tjenesten; – 4. svare på, håndtere og behandle spørringer, forespørsler, klager, søknader og tilsvarende; – 5. søke kundetilbakemeldinger på og hjelpe oss til å spore, forbedre, tilpasse og utvikle Tjenestenevåre, innhold og markedsføring; – 6. overvåke og trene kundesevice- og relaterte team; – 7. gi belønninger og incentiver for å bruke og anbefale Tjenestene våre; – 8. utføre forretnings- og markedsføringsanalyser; – 9. øke virksomheten vår og informere markedsføringsstrategien og -kampanjene; – 10. samle informasjon som vil la oss forstå hvorfor og hvordan du samhandler med oss og Tjenestene; – 11. samarbeide med tredjepartspartnere slik at vi og/eller de kan tilby, levere og/eller spore belønninger, incentiver og/eller resultatene av kampanjer; – 12. sende tjenesteoppdateringer og kampanjetilbud; – 13. markedsføre Tjenestene våre mot deg, eller utføre markedsundersøkelser (gitt at preferansene dine for markedsføring og kommunikasjon i Profilen lar oss gjøre dette); og, – 14. utøve juridiske rettigheter og/eller forsvare krav.
Kundestøtteinformasjon For å etterleve juridiske plikter. Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over. Utførelse av en kontrakt med deg, det vil si Brukeravtalen vår.
Myndighetsutstedt identifikasjon eller Oppføringer For å etterleve juridiske plikter. Utførelse av en kontrakt med deg, det vil si Brukeravtalen vår. Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over.
Informasjon for markedsføring og kommunikasjon Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over.
Betalingsopplysninger For å etterleve juridiske plikter. Nødvendig for én eller flere legitime interesser for å innhente betaling av deg for bruken av Tjenestene våre.
Informasjon om kampanjer og konkurranser Utførelse av en kontrakt med deg.
Mottakerinformasjon Utførelse av en kontrakt med deg, det vil si Brukeravtalen vår. For å etterleve juridiske plikter.
Henvisningsinfomasjon Nødvendig for én eller flere legitime interesser (for å markedsføre Tjenestene våre mot dem).
Sensitive personopplysninger For å etterleve juridiske plikter. Det er også nødvendig av grunner for betydelig offentlig interesse (dvs. hindre eller registrere ulovlige handlinger, forskriftsmessige krav relatert til ulovlige handlinger og uærlighet samt mistanke om finansiering av terrorisme eller hvitvasking). Der lover om personvern kun tillater at vi behandler biometriske data med ditt samtykke, vil vi innhente samtykke før behandling.
Informasjon fra undersøkelser og tilbakemeldinger Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over. WhyISend-kampanje: Samtykke.
Teknisk informasjon For å etterleve juridiske plikter. Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over.
Transaksjonsinformasjon For å etterleve juridiske plikter. Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over.
Bruksinformasjon Nødvendig for én eller flere legitime interesser presentert i "Grunnleggende identifiserende informasjon" over.