By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du i at tjenesten leveres på engelsk.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Ved å bruke tjenesten vår samtykker du i at tjenesten leveres på engelsk.


Print and/or download PDF

Ved å samtykke til vår Brukeravtale, samtykker du i at vi leverer
Tjenesten og at kommunikasjonen mellom oss foregår på engelsk
.

For enkelhets skyld kan det hende vi leverer dette dokumentet på andre
språk, for eksempel spansk. Om det er uoverensstemmelser mellom den
norske versjonen av denne avtalen og en oversettelse, vil den norske
versjonen gjelde.

Viktig informasjon om Tjenesten

Merk: Vi er lovpålagt å gi deg viktig informasjon, spesielt før du
inngår en kontrakt med oss. Vi gir denne informasjonen i vårt varsel med
navnet Viktig informasjon om
Tjenesten
. Denne
informasjonen utgjør ikke en del av vår Avtale, men vil gi deg visse
opplysninger om hvordan vi inngår denne kontrakten med deg og din bruk
av Tjenestene. Dette omfatter informasjon om blant annet din rett til å
avslutte eller stanse bruken av Tjenestene, som vi anbefaler på det
sterkeste at du leser før du inngår denne Avtalen med oss.

REMITLY BRUKERAVTALE

Før du samtykker i bruken av Tjenestene, må du ta deg tid til å lese
følgende informasjon nøye. Vi anbefaler at du lagrer dette dokumentet på
et trygt sted -- vilkårene i vår Brukeravtale er juridisk bindende.

Denne Brukeravtalen ( «Avtalen» ) er sist oppdatert og gjelder fra
28 oktober 2019. Den gjelder for brukere av Remitly-tjenester som er
basert fra og bosatt i Norge.

1. VÅR AVTALE MED DEG

1.1 Denne Avtalen er en kontrakt mellom deg og Remitly Europe LImited
(«Remitly», «vi», «oss» og «vår»)
. Den beskriver vilkårene som du vil
være bundet av når du får tilgang til og/eller bruker våre produkter
(enten det er tjenestene eller digitalt innhold) ( «Tjenestene» ).
Når vi benytter ordene «du» og «ditt» i denne Avtalen, omtaler
de brukerne av Tjenestene våre. Denne Avtalen omfatter begreper som
knyttes spesifikt til din registrering av opplysninger hos oss (det vil
si, når du oppretter en «Profil» -- se artikkel 3.1 under) og begreper
som du også må samtykke til hver gang du instruerer oss om å utføre en
betalingstransaksjon. Begge settene med disse begrepene er inkludert i
dette dokumentet for referanse.

1.2 Andre viktige dokumenter. Vi gjør oppmerksom på
våre Retningslinjer for
personvern
og Retningslinjer for
Informasjonskapsler
(«Retningslinjer»)
, som inneholder all relevant informasjon om hvordan vi bruker dine
personopplysninger når vi gir deg tilgang til våre tjenester, inkludert
informasjon om dine rettigheter under databeskyttelseslovgiving, og
hvordan du kan kontakte vårt personvernombud. Hvis du deltar i
«Rewardsprogrammet» er det også spesielle begreper som gjelder for deg.
Disse begrepene finner
du her.

1.3 Hvor kan jeg ellers finne en kopi av denne Avtalen og tilhørende
Retningslinjer?
De nåværende versjonene av denne Avtalen,
Retningslinjer for personvern og Informasjonskapsler blir gjort
tilgjengelig for deg nederst på nettstedet. Vi anbefaler at du skriver
ut eller laster ned og lagrer en kopi av disse dokumentene, og henviser
til den siste versjonen med jevne mellomrom når du bruker Tjenestene.

1.4. Når blir vilkårene i denne Avtalen juridisk bindende for
meg?
Du aksepterer og samtykker i vilkårene i denne Avtalen (inkludert
alle Retningslinjer) når du:

a. Godtar den elektroniske versjonen av denne Avtalen, når alternativet
gjøres tilgjengelig for deg (som når du registrerer deg for
Remitly-tjenestene eller instruerer oss om å utføre en pengeoverføring
som enkelttransaksjoner -- enten gjennom nettstedet eller på
mobilappen), eller

b. Ved å bruke eller forsøke å bruke Tjenestene (inkludert hvis du får
tilgang til, laster ned og/eller bruker noen av Remitly-tjenestene) -- i
slike tilfeller samtykker du i at vi vil tolke din bruk av Tjenestene
som aksept av denne Avtalen fra det aktuelle tidspunktet.

1.5 Legg merke til følgende viktige informasjon

Da denne Avtalen angir juridisk bindende vilkår som gjelder for din bruk
av Tjenestene, må du lese og påse at du er komfortabel med disse både
før de blir bindende for deg og hver gang du bruker Tjenestene våre. Du
må spesielt sikre at de inneholder alt du ønsker og kun innhold du er
forberedt på å samtykke i, før du bestemmer deg for å godta dem og bruke
Tjenestene. Hvis du ikke samtykker i noen del av denne Avtalen, må du
ikke bruke Tjenestene våre. Denne Avtalen inneholder visse
begrensninger, risikoer, og veiledning for riktig bruk av Tjenestene.
For å hjelpe deg med gjennomgangen av Avtalen, har vi nedenfor uthevet
noen av de sentrale bestemmelsene som du bør lese nøye igjennom og
forstå før du bruker Tjenestene. Hvis du fremdeles er usikker på noe
eller du ønsker mer opplysninger, må du ta en titt på informasjonen på
nettstedet vårt, eller kontakte oss på service@remitly.com.

Sentrale artikler:

«Tjenestene» og «Betaling for Tjenestene og
Valutaveksling»
(artikler 2 og 5) -- artiklene gir deg informasjon om
tjenestene vi leverer, samt kostnader som kan påløpe. De gir også
viktige instruksjoner om hvordan du skal betale oss for bruken av
Tjenestene. Merk at vi anbefaler at du ikke bruker Tjenestene våre til
å sende penger til fremmede.

«Komme i gang og Bruk av Tjenestene» (artikkel 3) -- denne
bestemmelsen forklarer hvem vi gir tillatelse til å bruke
Tjenestene. Merk at det er veldig viktig at du ikke bruker Tjenestene
våre på vegne av andre.

«Sende penger» (artikkel 4) -- denne artikkelen gir deg viktig
informasjon om hvordan vi behandler pengeoverføringer.

«Viktige begrensninger på Tjenesten» (artikkel 7) -- les igjennom
denne artikkelen nøye. Spesielt angir dette listen over aktiviteter,
kjent som «Begrensede aktiviteter» som du ikke har tillatelse til å
utføre ved bruk av Tjenestene. Den gir også detaljer om hvilke tiltak vi
kan iverksette hvis du ikke bruker Tjenestene på riktig måte (som kan
innebære at vi ikke behandler transaksjonene dine).

«Viktige ansvarsfraskrivelser» og «Vårt ansvar for Tap eller Skade
pådratt av Deg»
(artikler 12 og 14) -- disse artiklene forklarer
omstendighetene hvor vi er (eller ikke er) ansvarlige overfor deg under
tjenesteytingen.

«Ditt ansvar for tap forårsaket av deg» (artikkel 13) -- denne
artikkelen definerer omstendigheter når du kan være ansvarlig for tap
forårsaket av deg.

«Endringer i Tjenestene og Avtalen» (artikkel 18) -- denne
artikkelen har viktig informasjon om hvordan vi kan endre Avtalen vi har
inngått med deg.

2. VÅRE TJENESTER

2.1 Pengeoverføringer. Tjenestene tillater personer basert og bosatt
i Norge å gjennomføre pengeoverføringer til personer i land og regioner
som vi varsler deg om gjennom vårt nettsted og/eller mobilapp.
Tjenestene våre fungerer slik at en «Avsender» bruker Tjenestene
våre til å sende penger og en «Mottaker» mottar pengene som er
utbetalt gjennom Tjenestene våre. En « Transaksjon » viser til en
betalingsordre gitt Avsenderen som instruerer oss til å foreta en
utbetaling til en Mottaker gjennom Tjenestene våre.
Et «Transaksjonsbeløp» er beløpet som betales til oss av Avsenderen
for å utføre en utbetaling til Mottakeren. «Utbetalingsbeløpet» er
beløpet som utbetales til Mottakeren.

2.2 Vi anbefaler at du bruker Tjenestene til å sende penger til venner
og familie
, og derfor bør du ikke bruke Tjenestene til å sende penger
til fremmede.

2.3 Avtaler med tredjeparter. For å bruke Tjenestene må du kanskje
inngå avtaler med andre tjenesteleverandører som vi
kaller «Tredjeparts tjenesteleverandører». For eksempel, hvis du
bruker Tjenestene gjennom mobilappen, må du kanskje inngå en avtale med
mobilprodusenten og mobiloperatøren. Du forplikter deg til å overholde
vilkårene i avtalen du inngår med Tredjeparts tjenesteleverandører og de
som knyttes til din bruk av Tjenestene våre.

3. KOMME I GANG OG BRUKE TJENESTENE

(Legg også merke til de viktige tjenestebegrensningene angitt i artikkel
7)

3.1 Opprettelse av profil. For å bruke Tjenestene må du opprette en
Remitly-profil (din «Profil» ). Profilen din lar oss registrere
visse opplysninger om deg, som forklart grundigere i våre retningslinjer
for personvern.. Profilen din blir ikke brukt for å utføre
betalingstransaksjoner. Dermed er ikke Profilen din en bank eller
betalingskonto, og lagrer ingen form for verdier (elektroniske eller
andre). Se også avdeling 8 om hvordan og hvorfor vi samler og bekrefter
personopplysninger.

3.2 Hvordan du kan opprette en Profil. For å opprette en Profil er
du ansvarlig for og må:

a. Gi oss fullstendige, riktige og sannferdige opplysninger som anmodet
av oss med jevne mellomrom (inkludert opplysninger om deg og
opplysninger og/eller dokumenter som er rimelig av oss å be om)
Opplysningene du gir vil også brukes av oss for å fastslå om du
kvalifiserer for bruk av Tjenestene

b. Utføre registreringsoppgaver på en måte og i en form som vi har
rimelige behov for å utføre. Dette kan innebære å opprette
sikkerhetsopplysninger (som passord eller personlig
identifikasjonsnummer) «sikkerhetsakkreditiver» ), og/eller laste
ned mobilappen (hvis aktuelt), og

c. Utføre andre handlinger som vi, våre eller dine tredjeparts
tjenesteleverandører, trenger for å gi deg tilgang til og bruke
Tjenestene.

3.3 Du må kun bruke Tjenestene dine for deg selv. Du må ikke
opprette en profil, utføre en Transaksjon på vegne av, eller ved å bruke
identiteten til, andre personer.

3.4 Det er veldig viktig at opplysningene du oppgir er riktige og
særlig at du holder adressen din oppdatert.
Endringer i primær
bostedsadresse kan kreve at du må samtykke i andre tjenestevilkår for
Remitly som gjelder for regionen du har flyttet til. I tillegg, da visse
Tjenester kun tilbys i utvalgte regioner, kan din primære bostedsadresse
føre til at du ikke lenger kvalifiserer for visse Tjenester. Hvis
opplysninger du gir oss (inkludert postadresse og/eller e-postadresse)
endres over tid, må du varsle oss øyeblikkelig og/eller endre detaljene
i Profilen din med en gang, slik at opplysningene du har gitt oss alltid
er riktige, sannferdige og fullstendige. Du er ansvarlig for å gi
nøyaktige og fullstendige opplysninger til enhver tid når du bruker
Tjenestene.

3.5 Kvalifikasjonskrav for bruk av Tjenestene. Som en del av
opprettelsen av en Profil vil du bli bedt om å godta denne Avtalen (og
andre dokumenter som kan være fremlagt av oss fra tid til annen). Du må
være minst 18 år for å få tilgang til og bruke Tjenestene som Avsender.
Vi er registrert og lisensiert til å utføre Tjenestene i Irland av
Irlands sentralbank, og visse EU-land, inkludert Norge. Du må være
basert og bosatt i Norge for å bruke Tjenestene levert av oss. Hvis du
er bosatt i en annen region, kan du få tilgang til avtalen som gjelder
for deg fra nettstedet for Tjenestene i ditt land eller region. Vær
oppmerksom på artikkel 8 som beskriver hvordan og hvorfor vi innsamler
og bekrefter personopplysninger.

3.6 Begrensninger for personer og territorier. Du er kanskje kjent
med at det er lover og regler som pålegger sanksjoner på visse land og
personer, som betyr at organisasjoner som vår er begrenset fra å tilby
Tjenestene hvis de omfatter slike tilfeller. Du skal ikke bruke
Tjenestene hvis du befinner deg i eller utfører transaksjoner i visse
regioner, eller på andre måter hvor vi har forbud mot å levere
Tjenestene våre. Disse begrensningene finnes i offentlige dokumenter som
listen over spesielle personer («Specifically Designated Nationals list)
og listen over ikke-samarbeidende land og territorier («Non-cooperative
Countries and Territories List»). Vi kan være forhindret fra å tilby
alle eller deler av Tjenestene til andre personer eller regioner
(uavhengig av om de er forbundet til en sanksjonsliste eller ei), hvis,
for eksempel, vi bryter lovene forbundet med levering av Tjenestene.
Bruk av visse Tjenester kan også ha tilleggskrav for kvalifisering som
må bekreftes av deg før du bruker disse Tjenestene.

3.7 Profilbegrensning. Du kan kun registrere og åpne 1 (én) Profil
og vi kan begrense antall e-postadresser og betalingsinstrumenter som
forbindes med Profilen din.

4. SENDE PENGER

4.1 Finansieringsinstrumenter. For å sende penger gjennom Tjenestene
våre må du bruke et tillatt finansieringsinstrument (som debet- eller
kredittkort) (« Finansieringsinstrument ») som beskrevet i
Tjenestene. Vi kan sette grenser på antall Finansieringsinstrumenter du
kan bruke i Tjenestene våre.

4.2 Bruke Finansieringsinstrumenter. Du er pålagt å gi oss (eller gi
oss tillatelse for tilgang til) opplysningene om
Finansieringsinstrumentet for å behandle enkeltvise Transaksjoner. Vi
kan også be om opplysninger om Finansieringsinstrumentet for å betale
gebyrer og andre forpliktelser som oppstår fra din bruk av Tjenestene.
Du må kun gi oss opplysningene om Finansieringsinstrumentet hvis:

a. Det er et finansieringsinstrument som ikke er utløpt og er aktivt

b. Du er en autorisert og lovlig bruker av Finansieringsinstrumentet

Du godkjenner at vi kan bekrefte at Finansieringsinstrumentet er aktivt
hos betalingsutstederen. Vi kan bekrefte Finansieringsinstrumentet ved å
sende en betalingsanmodning og/eller et lite kreditt- og/eller
debetbeløpet til Finansieringsinstrumentet som er i samsvar med de
relevante kort- og betalingsreglene. Vi vil overholde kort- og
betalingsregler for å refundere testbeløp som belastes til
Finansieringsinstrumentet ditt.

4.3 Behandling av Transaksjoner. Hvis du oppretter en Transaksjon,
ber du oss om å behandle Transaksjonen. Du samtykker i at vi kan godta
eller avvise din anmodning om å behandle Transaksjonen din etter
vilkårene i denne Avtalen og at vi ikke er underlagt noen forpliktelse
til å utføre Transaksjonen for deg hvis du for eksempel i vesentlig grad
har brutt noen av dine forpliktelser i Brukeravtalen (og for dette
formål, pass på at du ikke utfører «Begrensede aktiviteter» nevnt i
artikkel 7). Merk at Tjenestene våre kun gjøres tilgjengelige for
forbrukere, det vil si, de er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som
opptrer med formål som er helt eller delvis utenfor personens handel,
virksomhet, håndverk eller yrke. Hvis du bruker Tjenestene våre for en
virksomhet, vil dette utgjøre et brudd på denne Avtalen og vi kan stanse
bruken av Tjenestene når som helst uten ansvar overfor deg. Se artikkel
7.2 for mer informasjon om begrensningene på midler som sendes til
India.

4.4 Transaksjonstidspunkt. I henhold til de andre vilkårene i denne
Avtalen, godtar du at vi vil bruke rimelige ferdigheter, omtanke og
aktsomhet for å gjennomføre Transaksjonene dine, og kreditere midlene
til Mottakerens betalingsformidler med følgende transaksjonstider etter
at vi har mottatt en gyldig betalingsordre for Transaksjonen på en
virkedag, som kan være:

a. Så fort våre partnere og betalingsnettverkene gir oss tillatelse,
eller

b. Så fort vi varsler deg på tidspunktet for anmodning om overføringen
(som kan være innen timer etter vi har mottatt din gyldige
betalingsordre).

Tidspunktet betalingsordren din er mottatt er underlagt vilkårene i
denne Avtalen. Hvis vi ikke mottar betalingsordren din på en Virkedag,
kan vi behandle den på neste Virkedag.

Det finnes spesielle regler som gjelder tidspunktet for visse betalinger
der tjenesten vår lar deg sende penger i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (som også er kjent som «EØS» -- denne regionen
inkluderer alle landene i EU så vel som Liechtenstein, Island og Norge).

Disse spesielle reglene for gjennomføring av betaling er:

Betalinger foretatt i Euro til mottakere i EØS -- disse gjøres
tilgjengelig til mottakerens betalingstjenesteleverandør senest slutten
av neste virkedag etter at vi mottar den gyldige
transaksjonsbetalingsordren i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Alle andre betalinger foretatt i EØS-valutaer til mottakere i EØS
-- disse gjøres tilgjengelig til mottakerens betalingstjenesteleverandør
senest slutten av den fjerde virkedagen etter at vi mottar den gyldige
transaksjonsbetalingsordren din i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

Vi godtar at «spesielle regler for gjennomføring av betaling» som
skissert over ikke gjelder betalingstransaksjoner gjennomført i andre
valutaer.

Merk at selv om Mottakerens betalingsformidler sannsynligvis har en
juridisk forpliktelse til å gjøre disse midlene tilgjengelig når de er
mottatt, kan det være forsinkelser frem til Mottakeren mottar midlene
avhengig av åpningstidene til Mottakerens betalingsformidler, samt om de
gjennomfører sin egen legitimasjonskontroll av Mottakeren.

4.5 Hva vi trenger fra deg for å behandle Transaksjonene dine. Våre
forpliktelser i 4.4 ovenfor er også med forbehold for at:

a. Du gir oss opplysningene vi trenger. Vi behandler kun
betalingsordre som er mottatt av oss hvis du har oppgitt oppdaterte,
riktige og fullstendige opplysninger om:

i. Deg og din bruk av Tjenestene -- som e-postadresse, mobilnummer,
passord, og andre Sikkerhetsopplysninger eller identifikatorer vi kan
kreve, og

ii. Transaksjonen -- som oppdaterte, riktige og fullstendige
detaljer om Mottakeren og alle obligatoriske opplysninger som skal
leveres av deg når du fullfører en betalingstransaksjon. Vi vil ikke
være ansvarlige overfor deg for tap forbundet med gjennomføringen av
transaksjonen hvis du ikke gir oss riktige, nøyaktige og fullstendige
detaljer om Mottakeren (inkludert, uten begrensning, bankopplysningene
deres).

b. At du har tilstrekkelige midler. Selv om det kan være
omstendigheter der vi kan gjøre det, er vi ikke forpliktet til å
behandle betalingsordren som mottatt av oss, eller behandle
Transaksjonen din dersom du ikke har (eller ikke har mottatt)
tilstrekkelige klarerte midler slik at vi kan utføre Transaksjonen. For
dette formålet er «klarerte midler» midler som ikke er avventende; er
tilgjengelig for bruk uten begrensninger fra ditt registrerte og gyldige
finansieringsinstrument; og oppgjort gjennom deres gjeldende
betalingsnettverk.

c. Du gir oss gyldig samtykke til å utføre transaksjonen din. Ditt
gyldige samtykke er gitt på følgende måte:

i. Etter at du har opprettet en gyldig profil og logget inn på tjenesten
på den måten vi med rimelighet krever (kan inkludere e-post og passord
eller fingeravtrykk), klikker du på knappen «Send penger» eller andre
knapper som blir gjort tilgjengelig via Tjenesten som forteller oss at
du samtykker i transaksjonen som blir behandlet, og/eller

ii. Du instruerer oss til å utføre en Transaksjon på annen rimelig måte
som vi opplyser deg om når du ønsker å utføre en Transaksjon ved bruk av
Tjenesten.

d. Andre tillatte forsinkelser i behandlingen av transaksjonene
dine.
Behandlingen av Transaksjonene kan forsinkes på grunn av våre
forsøk på å bekrefte identiteten din, finne ut mer om bruken av
Tjenestene våre (for eksempel når vi utfører «nivåvurderinger» av
forbruksgrenser), utfører vandelssjekker, svindel- og
antihvitvaskingskontroller, bekrefter dine finansieringsinstrumenter og
ellers følger lover, og/eller styrer vår økonomiske risiko. Vi behandler
ikke forespørselen din om en Transaksjon som sendt eller mottatt av oss,
før vi kan være trygge på at disse forholdene er oppklart etter våre
standarder (med rimelighetshensyn).

4.6 Din betalingsautorisasjon til oss. For at vi skal kunne behandle
transaksjonen, tillater du oss å belaste finansieringsinstrumentene som
vi kan akseptere (inkludere ditt kvalifiserte kreditt- og/eller
debetkort). Du kan trekke ditt samtykke om å belaste
finansieringsinstrumentet ved å fjerne det fra profilen din. Hvis
betalingen din mislykkes, autoriserer du oss til å prøve samme
finansieringsinstrument én eller flere ganger. Ved å legge til et
finansieringsinstrument i profilen din ​​eller på annen måte finansiere
betalingen med det, opplyser du at du er den lovlige brukeren av det
aktuelle finansieringsinstrumentet. Vær også oppmerksom på visse gebyrer
som kan påløpe når du bruker ulike typer finansieringsinstrumenter som
nærmere beskrevet i artikkel 4 (Betaling for Tjenestene og
Valutaveksling).

4.7 Transaksjonsinformasjon. Med mindre vi har begrenset bruken av
Tjenestene våre, får du tilgang til opplysninger om utførte
betalingstransaksjoner og annen informasjon knyttet til
transaksjonsloggen din ved å logge deg på profilen din. Du samtykker i å
gjennomgå Transaksjonene dine gjennom Profilen din i stedet for å motta
periodiske kontoutskrifter i posten. Du samtykker til at all
mottakerinformasjon du har lagt til vil bli registrert av oss for å
gjøre det enklere for deg å utføre transaksjoner til den mottakeren i
fremtiden, og ved å gjøre dette samtykker du til at du har opprettet en
liste over betrodde mottakere med denne informasjonen.

Du vil også kunne få tilgang til en nedlastbar rapport via profilen din
Vi gjør tilgjengelig relevante opplysninger om transaksjonene dine,
inkludert alle gebyrer og eventuelle andre beløp som er belastet deg i
den aktuelle perioden. Vi oppdateres og gjøres tilgjengelig disse
detaljene kun hvis det har vært aktivitet eller eventuelle gebyrer har
påløpt i den aktuelle perioden. Måten vi tilbyr
transaksjonsinformasjonen lar deg lagre og reprodusere informasjonen
helt uendret, for eksempel ved å skrive ut en kopi. Vi vil sørge for at
detaljene i hver Transaksjon blir gjort tilgjengelig for at du skal
kunne se dem på nettet i minst 13 måneder fra når de først ble gjort
tilgjengelige.

4.8 Pass på at du gir oss de riktige Transaksjonsdetaljene - de kan
ikke korrigeres etterpå.
Når du foretar en Transaksjon med oss, er det
ditt ansvar å sørge for at alle Transaksjonsdetaljer er fullstendige,
nøyaktige og korrekte (inkludert, uten begrensning, mottakerens og deres
«utbetalingsdetaljer»). Med forbehold om unntaket som følger, når vi har
mottatt betalingsordren for Transaksjonen, kan vi ikke endre den (og per
i dag kan vi heller ikke «tilbakekalle» den). Du kan imidlertid være
berettiget til refusjon under visse omstendigheter, og du kan når som
helst avbryte en gyldig Transaksjon mens den har status som avventende.
Se Artikkel 9 for mer informasjon.

4.9 Andre rettigheter som er tilgjengelige for deg. Du kan ha visse
rettigheter og beskyttelse etter din avtale med leverandøren av
Finansieringsinstrumentet, eller generelt etter loven med hensyn til
betaling for en Transaksjon foretatt med ditt registrerte kreditt- eller
debetkort. Du bør se igjennom avtalen din med leverandøren av
Finansieringsinstrumentet for nærmere opplysninger om slik beskyttelse.

5. BETALING FOR TJENESTENE OG VALUTAVEKSLING

5.1 Vårt Tjenestegebyr. Som gjenytelse for vår levering av
Tjenestene til deg, forplikter du deg til å betale oss et Tjenestegebyr
i tillegg til Transaksjonsbeløpet ( «Tjenestegebyr» ) for hver
transaksjon du sender til oss, på tidspunktet du sender gjennomfører en
transaksjon med oss. Mer detaljer om beløpet for Tjenestegebyret knyttet
til en transaksjon vil vises for deg før du godtar utførelsen av
transaksjonen din, og dette gir deg tid til å vurdere om du godtar
Tjenestegebyret forbundet med Tjenesten. For noen tjenester kan vi avstå
fra å belaste deg et Tjenestegebyr. Betaling av Tjenestegebyret og
Transaksjonsbeløpet i gjeldende valuta forfaller og betales av deg til
oss på det tidspunktet du sender en Transaksjon til behandling. Du
godtar at vi kan trekke fra skyldige Tjenestegebyr eller annet gebyr fra
hvilket som helst Transaksjonsbeløp som vi gjør tilgjengelig for din
oppnevnte Mottaker.

5.2 Hvordan kan du betale oss for Tjenestene. Du skal betale for
våre Tjenester (inkludert betaling av Transaksjonsbeløpet og eventuelle
gjeldende Tjenestegebyr):

a. i samsvar med betalingsinstruksjonene angitt i Tjenesten, og

b. ved å benytte et debet- eller kredittkort fra alminnelige, godtatte
leverandører opplyst gjennom Tjenesten («Korttransaksjon»).

Vi er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å ta imot betaling
for Tjenestene fra andre betalingsmåter. Hvis du betaler oss (eller
forsøker å betale oss) med en annen betalingsmåte, (for eksempel i
kontanter), eller på en måte som vi ikke har instruert, er vi ikke
forpliktet til å levere Tjenesten og dette vil tolkes som et vesentlig
brudd på denne avtalen.

5.3 «Korttransaksjoner». Hvis du betaler med debet- eller
kredittkort, og du godtar å betale oss Transaksjonsbeløpet, samt
eventuelle gebyrer eller kostnader du skylder oss i henhold til denne
avtalen med angitt debet- eller kredittkort. Hver gang du sender inn en
Transaksjon til oss, godtar du at vi har fullmakt til å belaste det
nominerte debet- eller kredittkortet ditt for enhver
pengeoverføringstransaksjon, samt de gebyrene du skylder oss før vi
utfører våre betalingstjenester eller annen transaksjon.

5.4 Konsekvenser om du ikke betaler som avtalt. Om du ikke
overholder kravene som er angitt i artikkel 5 når du betaler, vil vi
behandle betalingen (eller betalingsforsøket) som en begrenset handling
(se artikkel 7), og i tillegg til andre rettigheter vi har i henhold til
denne avtalen:\

 1. kan transaksjonen din bli stanset og/eller forsinket, og/eller\
 2. vi kan stanse deg fra å bruke våre tjenester midlertidig eller
  permanent, som kan føre til at vil avslutter kundeforholdet (uten
  advarsel), og/eller\
 3. betalingen din kan bli underlagt en juridisk eller forskriftsmessig
  prosess der du kanskje ikke får refundert betalingen din.

5.5 Andre gebyrer du skylder oss. Hvis du sender inn en Transaksjon
som resulterer i at vi blir belastet et gebyr som følge av at
finansieringsinstrumentet ikke blir brukt på en legitim måte, samtykker
du i å betale oss beløpet som tilsvarer beløpet vi belastes. Spesielt,
hvis du sender en

transaksjon som resulterer i at vi blir belastet «Kreditgebyrer»,
«tilbakebetalingsgebyrer» eller andre lignende kostnader, forplikter du
deg til å refundere Remitly for alle slike gebyrer. Disse andre gebyrene
og kostnadene forfaller når vi informerer deg om at det aktuelle gebyr
eller kostnad har oppstått. For å gi mer informasjon om gebyrene: Et
«kreditgebyr» (også kjent som gebyrer for «utilstrekkelig saldo») i den
utstrekning vi blir varslet og belastet et gebyr fra våre bankpartnere
når det ikke er nok midler i bankkontoen du bruker til å finansiere
transaksjonen din. Det oppstår også et «tilbakebetalingsgebyr» etter at
en bruker har klaget på en transaksjon direkte til kortutstederen sin
(for eksempel en bank). Dette kan for eksempel oppstå hvis en kortbruker
bestrider en betaling med dette kortet til banken sin som en del av
bruken av Tjenesten, hvor betalingen er ulovlig og hvor kortutstederen
fremmer et krav mot oss for at vi har vært involvert i en slik
transaksjon.

5.6 Valutaomregning og valutakurser. Tjenestene tillater bare at du
sender penger i enkelte valutatyper. Vanligvis vil dette være valutaen
som er tilgjengelig i Mottakerens land eller region, men kan omfatte
andre. Våre elektroniske skjemaer beregner valutaen som er tilgjengelig
for Mottakeren og hvilken valutakurs som skal benyttes. Du vil kunne
sjekke dette før du foretar en Transaksjon, og opplyses i
Transaksjonsbekreftelsen. Du anerkjenner og godtar at vi kan tjene
penger på valutakursen som brukes i en Transaksjon, og ved å be oss om å
behandle en Transaksjon via Tjenesten, godtar du anvendelsen av
valutakursen beregnet for transaksjonen.

5.7 Du er ansvarlig for tredjepartsgebyrer og kostnader. Når du
bruker tjenestene våre, kan andre tredjeparter belaste gebyrer,
kostnader eller andre forpliktelser. Dette kan omfatte banken,
kortutstederen, telefonleverandøren, Internett-leverandøren. Enkelte
kredittkortsutstedere kan for eksempel behandle bruken av kredittkortet
ditt for bruk av Tjenestene våre som «kontantforskudd» og kan
pålegge transaksjonen ekstra gebyrer og rentekostnader. Telefonen
og/eller Internett-leverandøren kan også belaste deg gebyrer knyttet til
data- og SMS-tjenester. Du (og ikke vi) er ansvarlig for eventuelle
gebyrer, kostnader og/eller utgifter som belastes av en slik tredjepart
i forbindelse med ditt bruk av Tjenestene. Sjekk avtalene dine med disse
tredjepartsleverandørene for detaljer om eventuelle tilleggskostnader.

5.8 Skatt. Rapportering og betaling av eventuelle gjeldende gebyrer
som følge av din bruk av Tjenestene, er ditt ansvar. Du forplikter deg
til å overholde alle gjeldende skatteregler i forbindelse med bruken av
Tjenestene, inkludert, uten begrensning, rapportering og betaling av
eventuelle skatter som oppstår i forbindelse med Transaksjonene dine
gjennom Tjenestene.

6. MOTTA PENGER

6.1 Tjenesteleverandører. Vi samarbeider med lokale banker og andre
tredjepartsforhandlere (hver, en «Tjenesteleverandører» ) for å
gjøre midler tilgjengelig for Mottakere som bankinnskudd,
kontantinnsamling eller andre metoder som beskrevet i Tjenestene. Vi
forsøker å gi oppdatert informasjon på nettstedet om sted,
tilgjengelighet og åpningstider til tjenesteleverandørene våre. Vær
oppmerksom på at disse kan bli endret uten vår kjennskap, og vi er ikke
ansvarlige for unøyaktige eller ufullstendige opplysninger publisert på
nettstedet som følge av unøyaktige, ufullstendige eller utdaterte
opplysninger. Vi vil stoppe tilgjengelige midler for Mottakere ved
kontantinnsamling dersom de ikke hentes innen 60 dager etter at de først
ble gjort tilgjengelige, og i den grad det er mulig, refundere beløpene
til finansieringsinstrumentet som ble brukt til å sende betalingen (hvor
vi er gjenstand for tidspunkt og betingelser fastsatt av våre
betalingsformidlere).

6.2 Verifisering. Mottakere vil bli pålagt å legitimere seg før de
mottar midler ved å presentere gyldig identifikasjon. Mottakere kan også
være pålagt å oppgi et referansenummer eller en annen lignende
identifikator som er knyttet til deres Transaksjoner. De nøyaktige
detaljene som kreves, vil avhenge av Mottakers Tjenesteleverandør, som
kan varsle deg gjennom Tjenesten.

7. VIKTIGE TJENESTEBEGRENSNINGER

7.1 Vår generelle rett til å begrense bruken av Tjenesten. I tillegg
til begrensningene som er beskrevet andre steder i denne avtalen, kan vi
avvise enhver transaksjon der det er rimelig nødvendig for å beskytte
deg og/eller oss, eller på annen måte kreves slik at vi overholder
lovbestemte eller reguleringsmessige krav. Du godtar at vi også kan
etablere en generell praksis og begrensninger for bruken av Tjenestene,
inkludert, uten begrensning, grenser for beløp som skal overføres, enten
per transaksjon eller aggregert basis. Disse grensene bestemmes av oss
og baseres på vår vurdering av ytelses- og risikofaktorer, som kan
omfatte noen eller alle av: Vår risikovurdering av profilen din, hvor du
befinner deg, hvor Mottakeren befinner seg, registreringsinformasjonen
du gir oss og vår evne til å bekrefte denne, samt eventuelle juridiske
krav som vi må overholde (for eksempel, lovgivning i en bestemt region
kan hindre at vi kan tilby Tjenestene med samme funksjonalitet som vi
gir til deg). Disse grensene kan pålegges individuelle profiler, eller
hvor vi med rimelighet har bestemt det, basert på bevis som pålegges
tilknyttede profiler. Vi kan også bruke bedrageri- og risikomodellering
når vi vurderer risikoen knyttet til bruken av Tjenestene (som når du
registrerer Profilen).

7.2 Transaksjoner til India. Remitly behandler transaksjoner til
India i henhold til Rupee Drawing Arrangements, som opprettet av Reserve
Bank of India. Du er innforstått med at bruk av Tjenesten for
kommersielle formål eller bidrag til veldedige organisasjoner er
forbudt.

7.3 Begrensede aktiviteter. I tillegg til det ovennevnte behandler
vi følgende forhold som «Begrensede aktiviteter», det vil si hvis
du:

a. bruker Tjenestene (eller vi har rimelig mistanke om at du har brukt
eller vil bruke Tjenestene) for ulovlige formål eller i strid med
gjeldende lovgivning som påvirker oss eller ditt bruk av Tjenestene
(inkludert men ikke begrenset til svindel, finansiering av
terroristorganisasjoner og/eller hvitvasking av penger).

b. bruker Tjenestene i forbindelse med seksuelt innhold eller tjenester,
spillaktiviteter, kjøp eller salg av tobakk, tobakksrelatert utstyr,
skytevåpen, reseptbelagte legemidler eller andre kontrollerte stoffer.
Du skal heller ikke bruke Tjenestene våre i et forsøk på å misbruke,
utnytte eller omgå bruksbegrensningene innført av oss eller en annen
bruker

c. bryter vesentlige vilkår eller betingelser i denne Avtalen (eller
annen avtale du har inngått med oss) eller du sender penger til en
Mottaker hvis handlinger eller utelatelser vil tolkes som brudd på en
avtale med oss ​​dersom de hadde inngått den med oss ​​(hvor det i begge
tilfeller ikke gjelder en uvesentlig eller teknisk årsak)

d. utgjør en uakseptabel form for ansvar, kreditt- og/eller
svindelrisiko for oss, og/eller våre brukere (som vi med rimelighet kan
bestemme, basert på bevis)

e. gir falsk, ufullstendig, unøyaktig eller villedende informasjon som
ikke er uvesentlig (inkludert, uten begrensning, informasjon som er en
del av vår profilopprettelse og/eller informasjon vi ber om for å utføre
en Transaksjon)

f. unnlater å samarbeide i undersøkelser eller ikke gir oss ytterligere
informasjon eller bekreftelser om deg eller din bruk av Tjenestene som
vi med rimelighet kan be om

g. gir deg selv et kontantforskudd fra kredittkortet ditt (eller hjelper
andre å gjøre det) eller på annen måte forsøker å skaffe mer penger enn
du har rett til (som i noen tilfeller er referert til som «duplisering»
eller urettmessig berikelse) i en tvist ved å motta eller forsøke å
motta midler fra både oss, en annen bruker av tjenestene våre, bank
eller debet- eller kredittkort for samme transaksjon

h. kontrollerer en Profil som er koblet til en annen profil, inkludert
de som har deltatt i disse Begrensede aktivitetene

i. får tilgang til Tjenestene fra et land eller en region utenfor Norge
som ikke er tillatt av oss, eller på annen måte bruker en «anonymisert
fullmektig» eller et annet verktøy som gjør at bruken av Internett ikke
kan spores;

j. bruker robot, edderkopp, skraper eller automatisk enhet eller manuell
prosess for å overvåke eller kopiere nettstedet eller appen eller på
annen måte vise, bruke, kopiere eller modifisere den gjenværende
intellektuelle eiendommen på noen måte (se også Artikkel 11 Remitlys
Immaterielle rettigheter).

Du anerkjenner og aksepterer at deltakelse i ovennevnte Begrensede
aktiviteter ikke er godkjent av oss, og at det svekker sikker tilgang
for deg og Remitlys kunder og/eller bruk av finansieringsinstrumentet,
profilen eller Tjenestene generelt. Du forplikter deg videre til å
samarbeide med oss, når vi med rimelighet kan kreve å undersøke
begrenset aktivitet knyttet til bruken av tjenestene våre.

7.4 Du forplikter deg til ikke å utføre Begrensede aktiviteter.
Hvis:

a. Du utfører eller forsøker å gjennomføre Begrensede aktiviteter, eller
hvis vi har rimelig grunn til å tro, basert på vår faktiske eller
mistenkte kunnskap understøttet av bevis, at du kan ha, eller

b. Vi har rimelig grunn til å mistenke at en uautorisert eller
bedragerisk bruk av Tjenestene eller sikkerheten for din bruk av
Tjenestene (inkludert sikkerhetsfunksjonene i profilen og/eller dine
Sikkerhetsakkreditiver) er blitt kompromittert, eller

c. hvor det spesifikt er nevnt andre steder i denne Avtalen,

så forbeholder vi oss retten til, uten ansvar overfor deg, å iverksette
tiltakene som er omtalt i punkt 7.5 nedenfor.

7.5 Tiltak vi kan iverksette. Tiltak vi kan iverksette som nevnt i
artikkel 7.4, kan inkludere ett eller flere av følgende, avhengig av
omstendighetene:

a. Forsinke, reversere, avbryte, avvise eller nekte å behandle
betalingsanmodningen, og/eller endre transaksjonsinformasjon (eller
lignende tiltak gjennom andre betalingstjenester), og/eller

b. avslutte eller suspendere profilen din, din bruk av et bestemt
finansieringsinstrument og/eller bruk av Tjenestene (helt eller delvis),
inkludert det å ikke levere tjenester til deg i fremtiden, og/eller

c. redigere, endre, nekte å legge inn noe innhold og/eller nekte å
utføre betalingsanmodning eller dataoverføring knyttet til begrenset
aktivitet og/eller

d. rapportere transaksjonen og annen relevant informasjon om deg og din
bruk av Tjenestene (inkludert profildata og dine personopplysninger) til
en reguleringsmyndighet (inkludert datatilsynet), politimyndighet eller
annen håndhevelsesmyndighet og/eller statlig avdeling eller kontor,
og/eller

e. Hvis det er aktuelt, kreve erstatning fra deg.

7.6 Hvis vi suspenderer, nekter å utføre en betalingstransaksjon
og/eller på annen måte begrenser bruken av tjenestene våre, vil vi
forsøke å varsle deg, hvis loven tillater det, elektronisk (for eksempel
gjennom nettstedet, mobilappen, e-post, smarttelefonvarsler, telefon og
SMS) med mindre vi kommuniserer med deg på en annen måte hvis det er
hensiktsmessig og/eller sikrere å gjøre det. Vi vil også varsle deg om
årsakene til at slike tiltak blir truffet på forhånd, eller hvis vi ikke
klarer å gjøre det, umiddelbart etter at suspensjonen eller
begrensningen er pålagt, (med mindre det å varsle deg vil være i strid
relevant lovgivning, eller på annen måte true alminnelige
sikkerhetsinteresser). Avhengig av omstendighetene knyttet til
suspensjonen eller stans i bruken av tjenestene våre, kan vi fjerne
suspensjonen og/eller begrensningen så snart som praktisk mulig etter at
årsakene til suspensjonen og/eller begrensningen ikke lenger eksisterer.
Suspensjon av din bruk av en Tjeneste vil ikke påvirke dine rettigheter
og forpliktelser i henhold til denne Avtalen som oppstår før eller etter
slik suspensjon, eller med hensyn til eventuelle aktive Tjenester.

7.7 Ingenting i denne artikkelen begrenser din rett til å klage
våre beslutninger (uformelt via våre kundeservicekanaler, ved å sende et
krav mot oss til ombudsmann for finanstjenester og pensjon (se artikkel
15) eller til andre tvisteløsningsnemder i rettsystemet).

8. HVORDAN OG HVORFOR VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Våre Retningslinjer for personvern og
informasjonskapsler.
Behandlingen av dine personopplysninger er
underlagt våre Retningslinjer for
personvern
og vår Retningslinjer
for informasjonskapsler
som du
finner på nettstedet, og som også er beskrevet nærmere i denne Avtalen.
Ved å godta denne Avtalen, godtar du også vilkårene i disse
retningslinjene. Du bør skrive ut eller laste ned og lagre en kopi av
disse Retningslinjene sammen med denne Avtalen.

8.2 Deling av opplysninger utenfor det Europeiske Økonomiske
Samarbeidsområdet (EØS).
Merk at opplysningene du gir oss under bruken
av Tjenestene (inkludert vårt nettsted, mobilapp, og/eller Profilen din)
vil overføres ut av EØS-området. Denne overføringen utføres for våre
behandlingsformål, våre selskaper i gruppen og nøye utvalgte
tredjepartsleverandører, og vil inkludere en overføring til USA og andre
land der lovene om behandling av opplysningene dine kan være mindre
strenge enn i ditt eget land. Ytterligere detaljer er angitt i
våre Retningslinjer for
personvern
. Ved å bruke Tjenestene
samtykker du i denne overføringen.

8.3 Kundeidentifikasjonsprogram. Vi er lovpålagt å innhente,
verifisere og registrere informasjon om deg. Vi kan kreve at du gir oss
ikke-offentlig, personlig identifiserende informasjon og andre relaterte
dokumenter. Vi kan også lovlig innhente opplysninger om deg fra andre
kilder som kredittbyråer fra offentlig tilgjengelige kilder uten din
viten, inkludert ikke-personlig identifiserende informasjon som vi kan
få når du åpner og/eller bruker tjenestene våre. Vennligst se
våre Retningslinjer for
personvern
og informasjonskapsler for
mer informasjon.

8.4 Opplysninger om rapportering til myndighetene. Vi kan gi
informasjon om deg og dine Transaksjoner til myndigheter og
rettshåndhevelsesorganer eller til andre om det kreves av gjeldene lover
eller forskrifter å gi ut informasjon til dem i henhold til våre
juridiske forpliktelser, som beskrevet i vår Retningslinjer for
personvern
.

8.5 Bekreft dine personopplysninger. Du tillater oss å henvende oss
til deg eller andre, som nødvendig for å bekrefte informasjonen du gir
oss. Dette kan omfatte å be deg om tilleggsinformasjon, og kreve at du
tar skritt for å bekrefte eierskap av e-postadressen din eller
finansieringsinstrumenter, verifisere informasjonen mot
tredjepartsdatabaser, eller gjennom andre kilder som et
kredittreferansebyrå.

9. FEILSØKING, AVBRUTTE TRANSAKSJONER OG REFUSJONER

9.1 Feilsøking. Gi oss beskjed når som helst hvis du har noen
problemer med Tjenestene. Vi vil ikke forsøke å holde deg ansvarlig for
andres uautoriserte bruk av Profilen din, forutsatt at vi er trygge på
at du ikke har handlet på bedragersk vis. Vennligst informer oss, uten
unødig forsinkelse, om uautoriserte eller feilaktig gjennomførte
transaksjoner og/eller andre tap, tyveri eller misbruk i forbindelse med
bruken av Tjenestene. Du må uansett kontakte oss senest 13 måneder etter
datoen Transaksjon din ble utført. Hvis du ikke omgående informerer oss
innen denne tidsperioden, kan vi kanskje ikke hjelpe deg, og heller ikke
gi deg refusjon. Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i
artikkel 16.1 eller på e-postadressen abuse@remitly.com. For mer
informasjon om feilsøking klikk
her
.

9.2 Refusjon før transaksjonen er fullført. Du kan kansellere en
gyldig Transaksjon når som helst før ferdigstillelsen ved å ringe oss på
+47 800 25 115, sende en e-post til service@remitly.com eller skrive
til Remitly Europe Limited, attn.: Error Resolution WeWork, Charlemont
Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland. Gjennomføring
betyr at Mottakeren har hevet pengene du sendte (for eksempel ved
henting av penger, levering eller hvis midlene er kreditert Mottakerens
bankkonto eller digitale lommebok). Vi vil kommunisere med deg på
engelsk for å kunne overholde denne bestemmelsen. Transaksjonsbeløpet
vil ikke bli refundert etter ferdigstillelse.

9.3 Vår «Goodwillgaranti». Hvis du ikke er fornøyd med Tjenesten av en
eller annen grunn, refunderer vi Tjenestegebyrets beløp for gjeldende
transaksjon
(vår «goodwillgaranti» ). Vår Goodwill Guarantee
leveres av Remitly Europe Limited med adresse 1st Floor, Penrose One,
Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Irland til norske kunder. For å motta vår
Goodwillgaranti, må du kontakte oss ved å ringe oss på +47 800 25115,
sende oss en e-post på service@remitly.com eller skrive til Remitly
Europe Limited attn.: Customer Service WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland innen 180 dager etter
transaksjonen. Vår Goodwillgaranti gis i tillegg til dine juridiske
rettigheter og påvirker ikke rettigheter i henhold til loven, for
eksempel med hensyn til vår ytelse av Tjenestene med rimelig ferdighet
og omtanke. Vennligst se også artikkel 14 (Vårt ansvar for dine tap
eller skader).

9.4 Betaling av refusjoner. Alle refusjoner vil bli kreditert til
det samme finansieringsinstrumentet som brukes til å betale for
Transaksjonen. Refusjoner gjøres kun i valuta du har betalt oss med, og
vil ikke bli justert for å ta hensyn til endringer i verdien av
valutabeløpet eller annen valuta på Transaksjonstidspunktet. Vi er ikke
forpliktet til å gi refusjon, med mindre refusjonen er knyttet til et
gyldig krav for en uautorisert betaling, hvis finansieringsinstrumentet
du brukte til å betale for den opprinnelige Transaksjonen ikke lenger er
gyldig, og vi ikke kan finne en gjensidig akseptabel løsning. I
tillegg er vi ikke ansvarlige for eventuelle tap du måtte lide (eller
for noen form for refusjon) hvis du sender penger til andre enn oss i
forbindelse med din bruk av Tjenestene og/eller hvis betalingen din ikke
blir anerkjent av oss fordi du ikke har oppgitt riktige detaljer.

9.5 Sporing av betalingene dine. Hvis du ber oss om å spore en
betaling du foretok til en mottaker i EØS, vil vi gjøre det og gi deg
beskjed om utfallet. Kontakt oss også hvis du sendte en gyldig
transaksjon til en mottaker i EØS og de mottar den senere enn vi har
avtalt i denne avtalen (se avsnitt 5). Hvis det er passende, vil vi be
mottakerens bank (eller annen aktuell betalingstjenesteleverandør) om å
korrigere betalingen.

10. AVTALENS VARIGHET OG HVORDAN KAN DEN AVSLUTTES? (SELV OM DU HAR
ENDRET MENING)

10.1 Avtalens varighet. Avtalens løpetid starter når Avtalen blir
bindende for deg (se artikkel 1.4) og utløper når den avsluttes av en
eller annen grunn. Det er ingen minimumsperiode for denne Avtalen.

10.2 Når kan Avtalen avsluttes uten grunn. Du kan når som helst si
opp denne avtalen, uansett grunn, ved å avslutte Profilen din ved å
sende oss en e-post til service@remitly.com, eller ringe oss på annen
måte +47 800 25115.

10.3 Nedkjølingsperiode. I tillegg til dine andre rettigheter i
henhold til Avtalen, gir loven deg rett til å kansellere og avslutte
denne Avtalen i løpet av 14 dager, som begynner dagen etter at du godtar
denne Avtalens «nedkjølingsperiode». Dette er gjenstand for visse
betingelser som nevnt i det følgende.

10.4 Hvordan kan du si opp Avtalen i nedkjølingsperioden. Du kan
kansellere og si opp denne avtalen i løpet av nedkjølingsperioden ved å
sende et varsel om kansellering (inkludert følgende
utfylte varsel):

a. vår adresse (personlig eller per post) på WeWork, Charlemont
Exchange, Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland.b. på
e-post: service@remitly.com

c. ved å ringe oss på +47 800 25115.

10.5 Betingelser for dine kanselleringsrettigheter i
nedkjølingsperioder.
Nedkjølingsperioden din er underlagt følgende,
det vil si hvis du avslutter denne Avtalen i nedkjølingsperioden:

a. før du har sendt en Transaksjon eller på annen måte foretatt en
pengeoverføring med oss, vil denne Avtalen opphøre helt kostnadsfritt og
uten avbestillingsgebyr, og du vil ikke lenger kunne bruke Tjenestene,
eller

b. etter at du har sendt en Transaksjon, eller på annen måte
foretatt en pengeoverføring med oss, vil vi tilbakebetale
Transaksjonsbeløpet (og gebyrer) når som helst før ferdigstillelsen.
Ferdigstillelse betyr at Mottakeren har tatt imot pengene du sendte,
enten som kontantutbetaling eller gjennom et innskudd til bankkontoen.
Vær imidlertid oppmerksom på at transaksjonsbeløpet ikke refunderes
etter ferdigstillelse. Vær også oppmerksom på at det ikke foreligger en
generell nedkjølingsperiode for tjenester relatert til utenlandsk
valuta. Hvis du imidlertid ikke er fornøyd med Tjenesten, av en eller
annen grunn, refunderer vi Tjenestegebyr i henhold til vilkårene i
artikkel 9.3 (Vår goodwillgaranti).

10.6 Når vi kan avslutte denne Avtalen uten grunn. Vi kan, uten
ansvar overfor deg, si opp denne Avtalen av praktiske grunner fra vår
side og uten ansvar for deg ved å gi deg minst to (2) måneders skriftlig
forhåndsvarsel. Denne retten er i tillegg til de andre rettighetene vi
måtte ha for å kansellere eller opphøre bruken av Tjenestene våre, som
kan skje umiddelbart eller på under to (2) måneders skriftlig
forhåndsvarsel - se eksempel i artikkel 7 (Viktige
Tjenestebegrensninger).

10.7 Hva skjer når profilen min er stengt eller denne Avtalen er
avsluttet?
Hvis profilen din er stengt og/eller denne Avtalen er
avsluttet, godtar du:

a. å straks slutte å bruke Tjenestene våre

b. at lisensene som er gitt i henhold til denne Avtalen, skal avsluttes

c. at vi innen en viss tidsperiode sletter alle personopplysninger om
deg og kontodata som er lagret som en del av din bruk av Tjenestene,
unntatt når vi må beholde slike opplysninger på grunn av gjeldende
lover, og

d. at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for
opphør av tilgang til Tjenestene, eller for sletting av
personopplysninger og kontodata.

10.8 Selv om Avtalen vår er avsluttet, kan du fortsatt være ansvarlig
for gebyrer.
Eventuell oppsigelse av denne avtalen fritar deg ikke for
noen forpliktelser til å betale Transaksjoner, gebyrer eller kostnader
som du skylder før oppsigelsen, og eventuelle andre beløp som du skylder
i henhold til denne avtalen. Remitly forbeholder seg uttrykkelig retten
til å påbegynne innkreving av fordringer, eller fremme krav mot deg for
slike utestående beløp.

10.9 Overlevelse av artikler etter at avtalen er avsluttet. Artikler
i denne avtalen som er rimelig nødvendige for å oppnå eller håndheve
formålet med denne Avtalen etter at den er avsluttet, vil overleve og
forbli i kraft i samsvar med vilkårene på oppsigelsestidspunktet for
denne Avtalen.

11. REMITLYS IMMATERIELLE EIENDOM

11.1 Hva er «immateriell eiendom»? Immateriell eiendom kan være et
varemerke, en oppfinnelse, programvarekode, et design, en sang eller en
annen lignende intellektuell skapelse.

11.2 Eierskap av Tjenestens immaterielle eiendom. Du erkjenner at
Tjenesten, inkludert innholdet på dette nettstedet, tekst, grafikk,
logoer og bilder, samt andre av Remitlys opphavsrettigheter, varemerker,
logoer og produkt- og tjenestenavn er eneretten vår, selskapene i vår
konserngruppe eller en autorisert lisensgiver ( «Remitlys immaterielle
eiendom»
). Du er autorisert til å se og beholde en kopi av sidene på
nettstedet vårt eller appen for eget personlig, ikke-kommersielt bruk.

11.3 Ingen overføring av våre immaterielle rettigheter. Utover
artikkel 11.4 nedenfor, overfører ikke denne avtalen noen av våre
immaterielle rettigheter som eksisterer den datoen vi inngikk denne
Avtalen, og overfører eller gir deg heller ikke immaterielle rettigheter
som er skapt eller utviklet på våre vegne i løpet av denne
Avtaleperioden, eller på annen måte. Du forplikter deg dessuten til ikke
å: (i) fjerne eller endre noen som helst forfattermerking, varemerke,
logo eller andre rettighetsmerknader eller oversikter som vises på våre
nettsider og/eller programmer (eller trykte sider av dem) eller (ii)
krenke vår eller andre tredjeparters opphavsrett, patenter, varemerker,
forretningshemmelighet eller andre immaterielle rettigheter, eller
rettigheter til publisitet eller personvern.

11.4 Lisensstøtte. Hvis du bruker vår programvare som en del av
bruken av Tjenestene, gir vi og våre lisensgivere deg en lisens som er
personlig for deg, som en begrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig,
ikke overførbar og uten rett til viderelisensiering. En «lisens» er en
lovlig måte som vi kan gi deg rett til å bruke noe for en spesifikk og
begrenset grunn - i denne sammenheng beskriver vi hvordan vi gir deg
rett til å bruke Tjenesten (inkludert programvaren). Du har lov til å
bruke programvaren som tilbys av oss, utelukkende med det formål å bruke
Tjenestene i henhold til denne Avtalen og ikke for noen som helst andre
formål. Med mindre noe annet uttrykkelig er innvilget av oss i denne
Avtalen, skal ingenting i denne Avtalen tolkes slik at det gir deg en
lisens til å bruke noe av vår programvare eller andre immaterielle
rettigheter for noen andre årsaker.

11.5 Forslag og tilbakemelding. Hvis du gir oss forslag,
tilbakemelding eller innspill («tilbakemelding fra kunder») knyttet til
Tjenestene våre, vil vi (og våre bedriftsgrupper) eie alle rettigheter,
eierskap og interesser i og til tilbakemelding fra kunder, selv om du
har valgt å gi tilbakemeldingen helt konfidensielt. Vi og våre
bedriftsgrupper vil ha rett til å bruke tilbakemelding fra kunder uten
begrensninger. Du tildeler oss alle rettigheter, eierskap og interesser
for og til tilbakemelding fra kunder, og godtar å gi oss den hjelp vi
måtte kreve for å dokumentere, forbedre og vedlikeholde våre rettigheter
til kundenes tilbakemeldinger. For dette formål betyr ordet:
«Tilordning» en juridisk betegnelse som betyr at loven overfører
fordelen, for eksempel at du lovlig overfører fordelen med
kundetilbakemeldingen til oss.

12. VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

12.1 Generell ansvarsfraskrivelse for Tjenestene. Selv om vi tar
sikte på å opprettholde en uavbrutt Tjeneste og gjør en rimelig innsats
for å sikre at Transaksjoner behandles i tide, lover vi ikke at din
tilgang til eller bruk av Tjenestene, inkludert tiden som trengs for å
fullføre behandlingen av Betalingstransaksjoner vil bli levert uavbrutt,
sikkert, rettidig eller feilfritt, eller at vårt nettsted, mobilapp
eller Tjenester vil være fri for virus eller andre skadelige egenskaper
dersom følgende forhold foreligger: Forhold som er utenfor vår kontroll,
eller hvis vi må suspendere eller endre Tjenestene (helt eller delvis)
for å beskytte interessene til uskyldige parter. Ikke alle Tjenestene
vil alltid være tilgjengelige på samme måte som du får tilgang til dem.
For eksempel vil noen Tjenester eller funksjoner som du får tilgang til
ved å bruke nettstedet vårt kunne være utilgjengelig gjennom mobilappen
vår (og omvendt). Dette betyr at vårt ansvar overfor deg er begrenset
dersom det oppstår forstyrrelser på Tjenestene, inkludert, men ikke
begrenset til: Systemfeil eller andre forstyrrelser som påvirker mottak,
behandling, aksept, fullføring eller oppgjør av Transaksjoner eller
Tjenestene. Hvis du er misfornøyd med Tjenestene, kan du velge å slutte
å bruke tjenestene våre og / eller lukke profilen når som helst ved å
sende oss en e-post til service@remitly.com eller ringe oss på +47 800
25115.

12.2 Digitalt innhold som leveres gratis. I den utstrekning du ikke
betaler oss for digitalt innhold som vi leverer til deg (for eksempel,
mobilappen), leverer vi slikt digitalt innhold «som det er», og det
leveres av oss uten vår garanti for kvaliteten, egnetheten for ethvert
formål, overensstemmelse med avgitte beskrivelser eller opplysninger, og
heller ikke i forhold til rettigheter vi har i leveransen. Med forbehold
for artikkel 14.2 (b) («Defekt digitalt innhold»), er vi ikke ansvarlige
overfor deg for tap eller skade du måtte lide som følge av din tilgang
til eller bruk av dette digitale innholdet.

12.3 Suspensjon av Tjenestene. I tillegg til andre rettigheter kan
det hende vi må suspendere tjenestene våre. Det kan hende at vi må
suspendere leveransen av tjenestene våre for å: Håndtere tekniske
problemer eller gjøre mindre tekniske endringer; oppdatere Tjenestene
for å gjenspeile endringer i relevante lover og forskrifter og/eller
gjøre endringer i Tjenestene som vi har varslet deg om (eller som du har
varslet om). I tillegg kan vi fra tid til annen utføre vedlikehold av
Tjenestene som kan føre til at enkelte deler av Tjenestene ikke er
tilgjengelige, og vi vil derfor forsøke å varsle deg på forhånd. Vi er
ikke ansvarlige for at Tjenestene er utilgjengelige som følge av disse
årsakene.

12.4 Kommersielle transaksjoner. Du skal ikke bruke Tjenesten til å
sende penger til personer du ikke kjenner. Vi er ikke ansvarlige for
kvaliteten eller levering av varer eller tjenester som du betaler for å
bruke Tjenestene. Du aksepterer at bruk av Tjenestene til å betale for
varer og tjenester gjøres på egen risiko. Da vi ikke er involvert i, og
heller ikke ansvarlig for, eller har kontroll over, underliggende
ordninger du måtte ha med noen annen person i forbindelse med din bruk
av Tjenestene, vil vi ikke formidle tvister eller håndheve eller
gjennomføre ordninger du kan ha med slike personer.

12.5 Ingen garanti for tjenestene som tilbys av tredjepart. Vi
garanterer ikke, og vi er heller ikke ansvarlige for nøyaktigheten,
fullstendigheten eller nytten av Avtaler du har med tredjeparter, og som
brukes i forbindelse med ditt bruk av Tjenestene (inkludert din
Internettleverandør, utstederen av finansieringsinstrumentet og/eller
mobilenhetsprodusenten eller nettverksoperatøren). Du erkjenner at valg
av slike personer eller kjøp av varer og/eller tjenester fra dem er
utelukkende ditt valg. Vi oppfordrer deg sterkt til å gjøre dine egne
undersøkelser før du velger slike leverandører.

12.6 Datasikkerhetsforanstaltninger. Vi har implementert visse
tiltak for å sikre dine personlige data mot utilsiktet tap og
uautorisert tilgang, bruk, endring eller offentliggjøring. Vi kan
imidlertid ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne
motstå disse tiltakene eller bruke dine personopplysninger til
feilaktige formål. Du erkjenner at personopplysninger eller annen
informasjon gitt til oss, er gitt på egen risiko.

12.7 Ditt ansvar for å vedlikeholde utstyret ditt og implementere
sikkerhetstiltak
. Det er ditt ansvar å implementere tilstrekkelige
sikkerhetstiltak og prosedyrer og påse at data eller annen informasjon
du sender gjennom våre Tjenester er fri for ondsinnede elementer eller
andre skadelige egenskaper. Videre skal du være ansvarlig for å skaffe
og vedlikeholde alle kommunikasjonsnettverk, maskinvare og annet utstyr
som trengs for tilgang til og bruk av Tjenestene, og du er ansvarlig for
alle slike relaterte kostnader. Vi lover ikke at Tjenestene våre støttes
på enheten din, eller at våre nettsteder og/eller mobilapp støtter alle
nettlesertyper, eller på annen måte er kompatible med
kommunikasjonsutstyret ditt. I tillegg, hvis du åpner og/eller bruker
Tjenestene våre via en mobil enhet, godtar du og bekrefter at
nedlasting, installering eller bruk av visse mobilapplikasjoner kan være
begrenset av mobiloperatørene og/eller enhetsprodusenten, og at ikke
alle Tjenestene vil fungere sammen med alle mobiloperatører eller
enheter. Du forplikter deg til ikke å bruke Tjenestene våre på enheter
som er modifisert i strid med produsentens retningslinjer for
programvare eller maskinvare.

13. DITT ANSVAR FOR TAP FORÅRSAKET AV DEG

13.1 Denne delen er en viktig bestemmelse som angir når og hvordan du
kan forventes å betale oss en rimelig erstatning.
Det er noen vilkår
uthevet i denne artikkelen som har spesielle betydninger, og som er
nærmere forklart nederst i denne artikkelen. Vennligst les dem når du
leser denne artikkelen.

13.2 Du lover å betale, det du skylder umiddelbart og er ansvarlig
overfor en Remitly-part for beløp som tilsvarer Tapet, hvis en
Remitly-part opplever eller blir gjort ansvarlig for Tap som skyldes
eller er relatert til:

a. din bruk av eller tilknytning til Tjenestene

b. ditt brudd på denne Avtalen (inkludert eventuelle retningslinjer);

c. tvister eller rettsprosesser forårsaket av dine handlinger eller
utelatelser; og/eller

d. din uaktsomhet eller brudd, eller påståtte brudd, på gjeldende lover
og forskrifter eller rettigheter til en tredjepart.

13.3 Ord med spesielle betydninger:

 1. «Remitly-part» betyr oss og våre konsernselskaper (og deres
  respektive styremedlemmer, ledere, eiere, utviklingspartnere eller
  andre samarbeidspartnere, informasjonstjenester, lisensgivere,
  rettighetshavere, konsulenter, ansatte, uavhengige entreprenører og
  andre relevante tredjepartsleverandører), og

 2. «Tap» betyr alle nettokostnader som med rimelighet er påløpt av
  en berettiget Remitly-part som er resultatet av, og som en rimelig
  person anser å være det sannsynlige resultatet av punktene nevnt i
  artikkel 13.2, og kan relateres til påstander, krav,
  handlingsårsaker, gjeld, kostnader, utgifter eller annen
  forpliktelse, inkludert rimelige rettshonorarer. Slike tap kan
  inkludere de kostnader som pådras av oss for å spore deg, varsle deg
  om og håndtere ditt Avtalebrudd og håndheve betaling av skyldige
  beløp til oss. Tap inkluderer imidlertid ikke kostnader hvor en
  gjenværende part kan kompenseres to ganger for samme tap (f.eks. tap
  av kostnader og fortjeneste hvis krav om begge betyr at tapet blir
  kompensert to ganger).

13.4 Ikke under noen omstendigheter skal du inngå en Avtale eller
tilsvarende en Avtale
med parter som påvirker våre rettigheter eller
binder oss på noen måte uten vårt skriftlige samtykke.

14. VÅRT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADE PÅFØRT DEG

14.1 Vi er ansvarlig overfor deg for forutsigbare tap og skade
forårsaket av oss.
Hvis vi ikke overholder denne Avtalen, er vi
ansvarlig for ditt tap eller skade som er en påregnelig konsekvens av
vår manglende overholdelse av denne Avtalen, eller vår manglende
aktsomhet og evne, men vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som ikke
anses å være påregnelig. Tap eller skade er påregnelig hvis det er
åpenbart at konsekvensen vil inntreffe, eller hvis på tidspunktet for
kontrakten, både du og vi har kjennskap til at det vil inntreffe. Vi er
ikke ansvarlig for tap eller skade lidd av deg som følge av ditt brudd
på denne Avtalen eller din bevisste svikaktige opptreden.

14.2 Defekt digitalt innhold. Vårt ansvar overfor deg for tap eller
skade du lider som følge av vår leveranse av digitalt innhold (for
eksempel mobilappen), avhenger av om du har betalt for det eller ikke.
Vi anser ikke mobilappen for å være digitalt innhold du har betalt for
(enten direkte eller indirekte) fordi det er allment tilgjengelig for
deg helt gratis, og også uten at du må bruke de delene av Tjenestene som
belaster deg gebyrer.

a. Hvis vi faktisk har levert digitalt innhold til deg mot et gebyr, vil
Avtalen vår ikke begrense vårt ansvar for visse rettigheter du har i
henhold til loven. Dette er din rett til å få det digitale innholdet
levert med: Tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål
som samsvarer med beskrivelsen og informasjonen vi gir, og uten et
generelt krav om at vi ikke har rett til å levere det digitale
innholdet. Hvis vi leverer digitalt innhold til deg mot et gebyr, og du
pådrar deg et tap som følge av vår manglende overholdelse av de
ovennevnte betingelsene, kan vi reparere eller erstatte det digitale
innholdet og/eller gi deg kompensasjon, i hvert tilfelle er det avhengig
av omstendighetene og også underlagt de andre vilkårene i denne Avtalen.

b. Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller
digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes at vi ikke har brukt
rimelig aktsomhet og ferdighet, vil vi enten reparere skaden eller
betale deg kompensasjon. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for deg
for skade som du kunne ha unngått ved å følge vårt råd om å installere
en oppdatering som tilbys gratis, eller for skade som var forårsaket av
at du ikke klarte å følge installasjonsinstruksjonene på riktig måte,
eller fordi du ikke oppfyller minimumskravene til systemet som anbefales
for å få tilgang til og bruke det digitale innholdet (inkludert som
angitt i denne Avtalen).

14.3 Unntak fra vår ansvarsbegrensning overfor deg. Grensene for
vårt ansvar overfor deg i henhold til denne Avtalen gjelder ikke dersom
du har pådratt deg et tap på grunn av:

a. død eller personskade forårsaket av våre handlinger eller utelatelser
(inkludert vår uaktsomhet); og/eller

b. svindel eller bevisst feilfremstilling fra vår side

14.4 Vi er ikke ansvarlige for driftsavbrudd og visse andre tap. Vi
leverer kun Tjenestene og digitalt innhold til innenlands og privat
bruk. Hvis du bruker Tjenestene for kommersielle formål, forretninger
eller videresalg, vil verken vi eller våre tjenesteleverandører (og hver
av deres respektive konsernselskaper, styremedlemmer, agenter, partnere,
entreprenører og/eller ansatte) ha noe ansvar overfor deg for eventuelt
tap av fortjeneste eller virksomhet, driftsavbrudd eller tap av
forretningsmuligheter. Vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle tap
du lider forårsaket av våre utbetalingspartnere som utbetaler midler til
mottakerne dine. Som nevnt ovenfor skal vi ikke holdes ansvarlige for
tap eller skade som ikke anses som påregnelig.

14.5 Vi er ikke ansvarlige for handlinger vi gjennomfører for å
overholde gjeldende lover eller for Hendelser som er utenfor vår
kontroll.
Vi skal ikke holdes ansvarlig for tap du måtte pådra deg som
ikke skyldes oss eller manglende oppfyllelse fra vår side (helt eller
delvis) eller forsinkelse i utøvelsen av våre forpliktelser etter denne
Avtalen som er direkte knyttet til vår overholdelse av lover eller
regler (inkludert, uten begrensning, vår innsats for å opptre i samsvar
med lovene og reglene mot hvitvasking eller bekjempelse av terrorisme)
eller en «Hendelse som er utenfor vår kontroll».

14.6 Betydningen av «Hendelser som er utenfor vår
kontroll».
En «Hendelse utenfor vår kontroll» betyr en handling
eller hendelse utenfor vår rimelige kontroll, hvor konsekvensene er
unngåelige til tross for all innsats for det motsatte, og inkluderer
uten begrensning, streik, lock-out eller andre industrihandling av
tredjeparter, sivilt opprør, opptøyer, innovasjon, terrorangrep eller
trusler om terrorangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trusler
eller forberedelser til krig, brann, eksplosjon, storm, flom,
jordskjelv, innsynkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller
manglende offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk
(inkludert, uten begrensning, strømbrudd, svikt i mobilnettverk og
Internettforstyrrelser). Dette omfatter også suspensjon av Tjenestene
som følge av vedlikehold og oppgraderinger på systemene våre eller
systemene for parter som brukes til å levere Tjenestene, avbrudd i
telenettverket eller manglende mobildekning hvor du ikke er i et område
med god mobildekning.

15. TVISTELØSNING OG REGULERENDE LOV

15.1 Tvister med Remitly - vennligst ta kontakt med oss først. Hvis
det oppstår en tvist mellom deg og Remitly, er vårt mål å få kjennskap
til og behandle dine bekymringer. Tvister mellom deg og Remitly angående
Tjenesten kan rapporteres til oss ved hjelp av
e-postadressen: nr-complaints@remitly.com; på telefon: +47 800 25115;
per post til Remitly Europe Limited, WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland.+15.2 Alternativ
tvisteløsning.
Alternativ tvisteløsning er en prosess hvor et
uavhengig organ vurderer faktum i en tvist, og søker å løse den uten at
partene må gå til domstolene. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har
behandlet klagen din, kan du kontakte den alternative
tvisteløsningsleverandøren som er tilgjengelig for deg.

Du kan også klage til den irske ombudsmannen for finansielle tjenester
og pensjon («FSPO»). FSPO er en uavhengig og gratis tjeneste som hjelper
med å løse konflikter med tilbydere av pensjon og regulerte finansielle
tjenester. Du kan få mer informasjon om FSPO og hvordan du kan bruke
tjenestene deres via
www.fpso.ie.Kontaktinformasjonen til FPSO er som
følger:
Adresse: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29
Telefon: +353 1 567 7000
E-post: info@fspo.ie
Vær også oppmerksom på at konflikter kan sendes til behandling på nett
via Klageportalen (ODR) som er tilgjengelig på:
http://ec.europa.eu/odr.

Eventuelle klager du måtte ha i forbindelser med våre tjenester er
underlagt FSPO.

15.3 Hvilke lover og domstoler som gjelder for denne
Avtalen.
Vilkårene i denne Avtalen er underlagt irsk lov. Dette betyr
at denne Avtalen og alle tvister eller krav som oppstår ut ifra eller i
forbindelse med Avtalen, vil være underlagt irsk lov. Begge parter er
enige om at domstolene i Irland vil ha ikke-eksklusiv domsmyndighet.

16. OM OSS OG HVORDAN VI KOMMUNISERER

16.1 Våre detaljer og hvordan du tar kontakt med oss. Vårt navn er
Remitly Europe Limited og vi er et selskap registrert i Irland med
organisasjonsnummer 629909. Vår registrerte kontoradresse er at Remitly
Europe Limited: 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, IRLAND.
Hovedkontoret er i Remitly Europe Limited: WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland. Spørsmål, varsler og
forespørsler om refusjon eller ytterligere informasjon kan sendes til
Remitly, som følger: På nett; på
telefon +47 800 25115; eller per post til Remitly Europe Limited., attn:
Customer Service, Remitly Europe Limited: WeWork, Charlemont Exchange,
Charlemont Street, Dublin 2, D02V N88, Irland.16.2 Våre
tilsynsmyndigheter.

Remitly Europe Limited, som markedsføres som Remitly, er regulert av
Irlands sentralbank.

16.3 Hvordan vi kommuniserer med deg. Vi vil inngå denne Avtalen på
norsk, og levere Tjenesten og kommunisere med deg på engelsk. Du
anerkjenner at denne Brukeravtalen skal inngås elektronisk, og at
følgende informasjonskategorier («Kommunikasjon») kan leveres
elektronisk (for eksempel gjennom våre nettsteder, mobilapp, e-post,
smarttelefonvarsler, telefon og SMS ) med mindre vi kommuniserer med deg
på en annen måte hvis det er hensiktsmessig, og hvis vi er pålagt ved
lov eller reguleringsmessige krav (for eksempel, under omstendigheter
der vi må sende deg visse opplysninger hvis vi går inn i en rettstvist):

a. denne Brukeravtalen og eventuelle endringer, modifikasjoner eller
avtaletillegg

b. detaljer om transaksjonene dine utført gjennom Tjenesten (slike
opplysninger vil sendes til deg på e-post eller av oss ved å legge inn
detaljer i profilen din, som du kan få tilgang til ved å logge deg på
Tjenesten)

c. eventuelle innledende, periodiske eller andre opplysninger eller
merknader gitt i forbindelse med Tjenesten, inkludert, uten begrensning,
de som kreves i henhold til lov eller forskrifter

d. enhver kundeservicekommunikasjon, inkludert, men ikke begrenset til,
kommunikasjon med hensyn til påstander om feil eller uautorisert bruk av
Tjenesten

e. kommunikasjon relatert til eventuell mistenkt eller faktisk svindel
eller sikkerhetstrusler, og/eller

f. annen kommunikasjon som er relatert til Tjenestene eller Remitly

Denne informasjonen vil bli gitt med jevne mellomrom, eller etter med
slik hyppighet som er nevnt andre steder i denne Avtalen, eller som vi
kan varsle deg om gjennom Tjenestene. Du må ha en enhet med tilgang til
Internett (for eksempel en stasjonær PC eller en smarttelefon);
Internettilgang og en e-postkonto for å motta kommunikasjon og
informasjon knyttet til tjenestene.

16.4 Når vi anser kommunikasjon for å være mottatt av deg. Med
unntak av endringer i denne Avtalen (se artikkel 18), vil et varsel vi
gir deg anses å være mottatt av deg 24 timer etter tidspunktet det ble
lagt ut på nettstedet, sendt på e-post, eller på SMS til deg. Hvis vi av
en eller annen grunn må sende et varsel per post, vil vi anse den som
mottatt av deg tre virkedager etter at den er sendt.

16.5 Kommunikasjon på telefon og SMS. Kommunikasjon kan også bli
sendt gjennom autooppringing eller med forhåndsinnspilte anrop, eller
som SMS til telefonnummeret du gir oss. Vi vil ikke bruke autooppringing
eller forhåndsinnspilte anrop for uønskede markedsføringsformål uten
ditt samtykke. Du samtykker i at vi kan registrere våre samtaler med deg
for legitime forretningsformål, for eksempel for å fastsette faktum som
diskuteres i våre samtaler, for opplæring og sikkerhet, for å oppdage
uekte bruk av Tjenestene og/eller for å overholde våre lovbestemte krav.

16.6 Vi kan bruke tredjeparter til å kontakte deg. Vi kan kontakte
deg direkte, eller vi kan dele dine kontaktopplysninger (for eksempel
telefonnummeret ditt) med tjenesteleverandører som vi engasjerer for å
levere slik kommunikasjon. Standard talekostnader og kostnader for SMS
kan gjelde.

16.7 Din tilgang til bestemt informasjon. Du kan når som helst be om
en kopi av denne Avtalen eller annen informasjon du har rett til fra oss
når loven tillater det, så lenge denne Avtalen ikke har utløpt. Vi vil
også gi deg informasjon om dine Transaksjoner og annen informasjon som
vi er pålagt å gi deg i henhold til loven på e-post, gjennom Profilen
din, nettstedet vårt og/eller mobilappen. Med mindre vi er pålagt å
gjøre det, tillater ikke Tjenesten at kommunikasjon skal gis i
papirformat eller gjennom andre ikke-elektroniske midler. Du kan trekke
tilbake ditt samtykke til å motta kommunikasjon elektronisk, men hvis du
gjør det, skal ditt bruk av Tjenesten avsluttes. For å trekke tilbake
samtykke må du kontakte oss på kontaktopplysningene i artikkel 16.1.

17. SIKKER BRUK AV TJENESTENE

17.1 Din sikkerhet er viktig for Remitly, og vi bruker en rekke
sikkerhetsforanstaltninger for å trygge opplysningene dine. Vi
oppfordrer deg til å tenke deg nøye om før du sender penger til noen du
ikke kjenner godt. Spesielt bør du være forsiktig med tilbud som virker
for gode til å være sanne.

17.2 Dine forpliktelser til trygg bruk av Tjenestene. Du forplikter
deg til å utføre følgende handlinger for å påse sikker bruk av
Tjenestene våre:

(a)ikke delta i noen av de begrensede aktivitetene (se artikkel 7),

(b) holde detaljene for finansieringsinstrumenter og
sikkerhetsakkreditiver (for eksempel passordet ditt) trygge

(c) ikke tillate andre å ha eller bruke finansieringsinstrumentene eller
sikkerhetsakkreditiver (for eksempel passordopplysningene dine), og ikke
gi opplysninger om sikkerhetsinformasjon, bortsett fra når du bruker
Tjenestene våre

(d) aldri skrive ned sikkerhetsakkreditivene dine på en måte som kan
forstås av andre, eller velge et passord som blir gjort mer minneverdig
for deg, for eksempel en sekvens av bokstaver eller tall som kan være
lette å gjette

(e) sikre at alle enheter og/eller utstyr som brukes i Tjenestene, har
viruskontroll og brannmurbeskyttelse

(f) varsle oss så snart som mulig dersom du blir gjort oppmerksom på
feil, forsinkelser, feil, virus eller feil med Tjenestene

(g) ha beredskapsordninger for å dekke eventuell utilgjengelighet av
Tjenestene, eller system- eller operasjonelle feil,

(h) overholde alle rimelige instruksjoner som vi gir angående sikring av
finansieringsinstrumentene og din bruk av Tjenestene.

17.3 Bruke fingeravtrykk for å få tilgang til tjenestene våre. Vi
kan gi deg funksjonaliteten som skanner din biometriske informasjon på
den kompatible enheten for tilgang Tjenestene (for eksempel, ved å
skanne fingeravtrykk med «TouchID»). Som beskrevet i våre retningslinjer
for personvern, vær oppmerksom på at alle som får sin biometriske
informasjon registrert på en slik enhet (for eksempel, et
fingeravtrykk), kan få tilgang til din bruk av Tjenestene. Hvis denne
funksjonaliteten er tilgjengelig og du velger dette alternativet:

a. Din kompatible enhet må ha vår mobilapp nedlastet på den, samt de
aktuelle programmene aktivert for å tillate at skanning av biometrisk
informasjon (inkludert, hvis det er aktuelt, din biometri (for eksempel,
fingeravtrykk) registreres), og b. Du bør sørge for at kun din
biometriske informasjon (for eksempel, fingeravtrykket) er registrert på
enheten, da du kan være ansvarlig for uautoriserte betalinger via
Tjenestene hvis det er flere typer biometrisk informasjon registrert på
enheten.

17.4 Kontakt oss umiddelbart hvis du mener at bruken av tjenestene
våre har blitt kompromittert.
Hvis du mener at du har blitt eller kan
være utsatt for svindel eller Tjenestene har blitt brukt uten din
tillatelse (inkludert hvis du mener at e-postadressene som er registrert
hos oss er kompromittert), må du kontakte oss umiddelbart på telefon +47
800 25115. Hvis du vet om noe eller noen som bruker Tjenesten
uhensiktsmessig, må du sende oss ​​en e-post på abuse@remitly.com. Og
hvis du mottar falske (phishing) e-postmeldinger som påstår å være fra
Remitly må du sende dem til oss på abuse@remitly.com.

18. ENDRINGER I TJENESTENE OG TIL DENNE AVTALEN

18.1 Endringer i tjenestene og oppdateringer. Vi kan med jevne
mellomrom tilby annen tjenestefunksjonalitet eller tjenester. Dette kan
omfatte: Vedlikehold av programvare, tjenesteopplysninger,
supportinnhold, feilrettinger, vedlikeholdsutgivelser, modifiseringer,
endringer og/eller oppgraderinger av eksisterende tjenester. Et eksempel
på når vi kan foreta justeringer av Tjenestene, kan være når vi må
håndtere en sikkerhetsrisiko. Vi kan også kreve at du oppdaterer det
digitale innholdet, forutsatt at det digitale innholdet samsvarer med
beskrivelsen av det vi gjorde tilgjengelig for deg før du fikk det.
Disse tilleggstjenestene er underlagt vilkårene i denne Avtalen (som kan
endres i samsvar med denne artikkelen) eller andre vilkår som er kjent
for deg når vi gjør den andre tjenestefunksjonen tilgjengelig.

18.2 Endringer i denne Avtalen. Vi kan gjøre endringer i denne
Avtalen fra tid til annen på grunnlag av at du kan avslutte Avtalen helt
kostnadsfritt.

18.3 Grunner til at vi kan endre denne Avtalen. Vi kan endre
vilkårene i denne Avtalen av en eller flere av følgende årsaker:

a. for å gjøre en endring til din fordel, som ikke påvirker dine
rettigheter eller forpliktelser

b. for å korrigere feil, utelatelser, unøyaktigheter eller
utvetydigheter

c. for å reflektere vilkår for nye produkter eller tjenester, eller
endringer i eksisterende produkter eller tjenester

d. for å reflektere endringer i strukturen for virksomheten eller
organiseringen i konsernet

e. for å dekke tjenesteforskjeller på grunn av nye IT- eller andre
prosesser

f. for å gjenspeile endringer i kundens behov eller krav

g. for å tilpasse oss markedspraksis

h. for å reagere proporsjonalt på endringer i generell lovgivning

i. for å oppfylle noen av våre reguleringsmessige krav

j. for å reagere proporsjonalt på endringer i våre Avtalekrav med
tredjeparts tjenesteleverandører

k. for å reflektere ny bransjeveiledning og retningslinjer for praksis
som øker standarder for forbrukervern, og/eller

l. for å reflektere andre legitime kostnadsøkninger eller -reduksjoner i
forbindelse med visse produkter eller tjenester.

18.4 Varsle deg om endringer. Eventuelle endringer i vilkårene i
denne Avtalen vil bli gjort tilgjengelig for deg ved å publisere en
oppdatert versjon av Avtalen med en oppdatert dato for utgaven (som kan
inkludere at vi gjør den gjeldende versjonen av Avtalen tilgjengelig for
deg som en del av prosessen når du utfører en Transaksjon med oss).

18.5 Vår tilleggsrett til ensidig endring av denne avtalen. Hvis den
reviderte versjonen av denne Avtalen inneholder en «Vesentlig endring»,
og vi ønsker å endre vilkårene i denne Avtalen uten at du godtar dem,
vil vi gi deg minst 2 måneders varsel om endringen
Endringsvarsel ») eller be om ditt samtykke på en annen måte.
Hvis vi sender deg et endringsvarsel, har du rett til å si opp Avtalen
umiddelbart uten å betale, ved å kontakte oss på metodene som er angitt
i artikkel 10.4, forutsatt at du gir varsler oss om dette innen den
gitte perioden før gjeldende versjon av Avtalen trer i kraft. Etter at
endringsvarselet vårt har utløpt (og hvis du ikke har sagt opp denne
Avtalen før fristen), anses du for å ha akseptert endringene i vilkårene
i denne avtalen to (2) måneder etter at endringsvarselet er mottatt.

18.6 Betydning av «Vesentlig endring». En «Vesentlig endring» betyr
en endring som ikke:

a. er pålagt for å overholde gjeldende lover og/eller forskrifter, eller
som kreves av en av våre reguleringsmyndigheter, eller

b. gjelder et nytt produkt eller en tjeneste som er tilgjengelig for
deg, eller på annen måte for å klargjøre et eksisterende begrep.

19. ANDRE VIKTIGE VILKÅR

19.1 Selv om vi utsetter håndhevelsen av denne avtalen, kan vi
fortsatt håndheve den senere.
Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på
at du gjør noe for å være i tråd med vilkårene, eller hvis vi utsetter å
iverksette tiltak mot deg når det gjelder brudd på kontrakten, betyr det
ikke at det ikke får konsekvenser for deg og forhindrer ikke at vi kan
ta grep mot deg på et senere tidspunkt. Hvis du for eksempel ikke
betaler oss et beløp ved forfall, og vi ikke følger opp, men fortsetter
å levere Tjenestene, kan vi likevel kreve at du utfører betalingen på et
senere tidspunkt.

19.2 Dersom en domstol konkluderer med at deler av denne kontrakten er
ulovlig, vil det gjenværende fortsatt være gjeldende
Hver av artiklene
i denne avtalen opererer separat. Hvis en domstol eller en relevant
myndighet bestemmer at noen av artiklene er ulovlige, forblir de
resterende artiklene fremdeles effektive.

19.3 Vi kan overføre denne avtalen til andre parter. Vi kan overføre
våre rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen til en
annen organisasjon. Vi vil kontakte deg for å informere deg hvis vi
planlegger å gjøre dette. Hvis du er uenig i overføringen, kan du
avslutte Avtalen ved å slette Profilen din eller ved å kontakte oss på
detaljene som er angitt i artikkel 10.4.

19.4 Du trenger vårt samtykke til å overføre dine rettigheter til
andre.
Du kan bare overføre rettigheter eller forpliktelser i henhold
til denne Avtalen til en annen person dersom vi uttrykkelig aksepterer
dette skriftlig. Det er ikke sikkert vi kan godta dette, da det
sannsynligvis kan føre til at vi bryter med våre lovbestemte og
forskriftsmessige forpliktelser (inkludert våre forpliktelser til å
overholde lover om hvitvasking av penger).

19.5 Andre personer som kan ha rettigheter i henhold til denne
kontrakten
Denne Avtalen er mellom deg og oss. Ingen annen person skal
ha noen rett til å håndheve noen av vilkårene, unntatt som forklart i
artikkel 13 (Kompensasjon du kan skylde oss).

19.6 Betydningen av visse ord og uttrykk som ikke er definert andre
steder:

a. «Virkedag» betyr en dag (unntatt en lørdag eller søndag) der
banker i Storbritannia er åpne (utover hvor formålet er 24-timers
elektroniske banktjenester).

b. Utvidet betydning av ordene: «Remitly», «vi», «oss» og «vår». Når
vi bruker disse ordene, betyr det at de også inkluderer personer som
arbeider i Remitly (som våre ansatte og styremedlemmer), så vel som våre
«etterfølgere» og «erververe». «Etterfølger» er en juridisk betegnelse
som betyr at noen kan erstatte oss. «Erververe» er en annen juridisk
betegnelse som betyr en annen person som har fått en fordel av noe vi
har overført til dem (for eksempel, en «erverver» kan være noen vi
overfører fordelen med rettighetene vi har i henhold til denne Avtalen).

c. «Skriftlig» omfatter e-post. Når vi bruker ordene «skriftlig»
eller «skrevet» i denne Avtalen, inkluderer dette e-postmeldinger.

19.7 Vår bruk av overskrifter. Vi bruker overskrifter og
beskrivelser for å markere hva vi mener i de artiklene som følger, men
de er kun for praktiske formål og inngår ikke i vår juridiske avtale.

19.8 Andre steder hvor du kan finne hjelp. Generell lovgivning (for
eksempel, om forbrukerbeskyttelse) gjelder for denne Avtalen og de
tjenestene vi gir deg under den. For mer informasjon om dine lovbestemte
rettigheter, kontakt Forbrukerrådet på telefon 815 58 200 eller
nett
: www.forbrukerradet.no eller www.lovdata.no.