Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Nam Phi
17.94 ZAR

Phí chuyển tiền tại Hà Lan đến Nam Phi

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Nam PhiNam PhiOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Nam Phi

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rand Nam Phi

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€5.99