Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Senegal
655.96 XOF

Phí chuyển tiền tại Hà Lan đến Senegal

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

SenegalSenegalOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Senegal

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc CFA Tây Phi

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €49.99€1.99
€50 - €99.99€2.99
€100 - €199.99€5.99
€200 - €299.99€8.99
€300 - €499.99€12.99
€500 - €699.99€15.99
€700 hoặc lựa chọn khác€18.99