Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Paraguay
6935.90 PYG

Phí chuyển tiền tại Hà Lan đến Paraguay

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ParaguayParaguayOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Paraguay

Phí chuyển tiền để nhận bằng Guarani Paraguay

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €499.99€2.99
€500 - €999.99€3.49
€1000 - €1499.99€3.99
€1500 - €1999.99€4.49
€2000 - €2499.99€4.99
€2500 - €2999.99€5.49
€3000 - €3499.99€5.99
€3500 - €3999.99€6.49
€4000 - €4499.99€6.99
€4500 - €4999.99€7.49
€5000 - €5499.99€7.99
€5500 - €5999.99€8.49
€6000 - €6499.99€8.99
€6500 - €6999.99€9.49
€7000 - €7499.99€9.99
€7500 hoặc lựa chọn khác€10.49

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €499.99€2.99
€500 - €999.99€3.49
€1000 - €1499.99€3.99
€1500 - €1999.99€4.49
€2000 - €2499.99€4.99
€2500 - €2999.99€5.49
€3000 - €3499.99€5.99
€3500 - €3999.99€6.49
€4000 - €4499.99€6.99
€4500 - €4999.99€7.49
€5000 - €5499.99€7.99
€5500 - €5999.99€8.49
€6000 - €6499.99€8.99
€6500 - €6999.99€9.49
€7000 - €7499.99€9.99
€7500 hoặc lựa chọn khác€10.49