Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Nigeria
418.97 NGN

Phí chuyển tiền tại Hà Lan đến Nigeria

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

NigeriaNigeriaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Nigeria

Phí chuyển tiền để nhận bằng Naira Nigeria

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99