Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Kenya
131.14 KES

Phí chuyển tiền tại Hà Lan đến Kenya

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

KenyaKenyaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Kenya

Phí chuyển tiền để nhận bằng Shilling Kenya

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99