Magpadala o mag-transfer ng pera sa aming mga provider sa Sierra Leone

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang aming mga provider

Sierra LeoneSierra LeoneOpen

Cash pickup, deposito sa bangko, at mobile pera sa Sierra Leone

Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Piliin ang pinakamainam para sa iyo at sa recipient mo sa pagpapadala sa Sierra Leone
Magpadala ngayon
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Mobile money
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Bank deposit
Cash pickup
Mobile money
Magpadala ngayon
Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Pumili ng iyong delivery provider

Magpadala ngayong araw sa tulong ng mga provider namin sa ilang madaling hakbang