PDF afdrukken en/of downloaden

PRIVACYBELEID

Wij vragen u om de volgende informatie zorgvuldig te lezen, zodat u onze standpunten, praktijken en gebruik van uw persoonlijke informatie volledig begrijpt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten. U moet ouder zijn dan 18 jaar om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Wij raden u aan dit document te downloaden en op een veilige plaats op te slaan.

Door gebruik te maken van onze website (onze website), onze mobiele applicatie (onze app) of een van onze andere producten en diensten (gezamenlijk, onze diensten), accepteert u de praktijken die in dit privacybeleid (dit beleid) worden beschreven. Dit beleid geldt ook als u deelneemt aan onze onderzoeksprojecten.

In aanvulling op dit beleid kunnen wij op specifieke momenten, wanneer we persoonlijke informatie over u verzamelen of verwerken (bijvoorbeeld wanneer u uw verhaal deelt over waarom u geld naar het buitenland stuurt), een ander privacybeleid geven, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Dit beleid is een aanvulling op die andere privacybeleidsregels en is niet bedoeld om ze te vervangen.

1. OVER DIT PRIVACYBELEID

Dit beleid is samen met onze gebruikersovereenkomst (en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die in onze gebruikersovereenkomst worden genoemd) van toepassing op uw gebruik van onze diensten, waarbij dergelijke diensten beschikbaar of toegankelijk zijn via onze website, onze app en nadat u een kopie van onze app hebt gedownload of gestreamd op uw mobiel of draagbaar apparaat (uw apparaat).

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2020. Het is van toepassing op gebruikers van onze diensten die in de Europese Economische Ruimte wonen.

Wanneer we andere woorden en uitdrukkingen met een hoofdletter gebruiken in dit beleid (zoals Overeenkomst, Profiel en Transactie), hebben deze dezelfde betekenis als in onze gebruikersovereenkomst****, tenzij we ze anders hebben gedefinieerd in dit beleid.

 1. Over dit privacybeleid
 2. Wie zijn wij?
 3. Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?
 4. Wijzigingen aan dit beleid
 5. Bezoekers van onze website (met uitzondering van abonnees op onze diensten)
 6. Abonnement op onze diensten
 7. Onderzoeksdeelnemers
 8. Gebruikers van onze LiveChat-dienst
 9. Kinderen
 10. Doorgifte van persoonlijke informatie buiten de EER.
 11. Uw rechten
 12. Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen
 13. Directe marketing
 14. Links naar websites van derden en diensten van derden

2. WIE ZIJN WIJ?

Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan of verzameld door onze diensten wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke, Remitly Europe Limited die handelt vanuit 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ierland (Remitly, wij, ons of onze).

3. WIE IS ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer, DPO) aangesteld met wie u contact kunt opnemen als u vragen hebt over dit beleid of als u denkt dat wij de Data Protection Act 2018 en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) (DP-wetten) hebben overtreden. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: Mr. Dermot Kennedy, 1st Floor, Penrose One, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ierland; privacy@remitly.com.

4. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

We kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen en wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een herziene versie op onze website en app te plaatsen. Lees dit beleid elke keer dat u een transactie uitvoert, aangezien het kan zijn bijgewerkt sinds uw registratie voor onze diensten of sinds uw laatste transactie.

Als u niet akkoord gaat met dit beleid, of met enige wijziging, kunt u uw overeenkomst met ons beëindigen en uw profiel sluiten door een e-mail te sturen naar service@remitly.com of door contact met ons op te nemen via 0800 0249635.

5. BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE (MET UITZONDERING VAN ABONNEES OP ONZE DIENSTEN)

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij: Welke persoonlijke informatie verzamelen wij: we verzamelen cookies en gerelateerde informatie. Zie ons cookiebeleid.

Het gebruik van persoonlijke informatie: Zie ons cookiebeleid.

Het delen van uw persoonlijke informatie: Wij delen deze informatie met:

 • onze medewerkers (maar hun gebruik is beperkt tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met de reden voor de verwerking, met inbegrip van het verlenen van klantenondersteuning en voor het oplossen van problemen, gegevensanalyses, testen, onderzoek, en statistische en onderzoeksdoeleinden); en
 • onze webhostingleveranciers, om hen in staat te stellen onze diensten te onderhouden en te hosten.

Het bewaren van uw persoonlijke informatie: deze informatie wordt volgens de in het cookiebeleid genoemde termijnen bewaard en wordt vervolgens automatisch verwijderd. Maar:

 • indien wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren, zullen wij ze gedurende de vereiste periode bewaren; en/of
 • wanneer de informatie wordt gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure (met inbegrip van toekomstige gerechtelijke procedures), wordt deze informatie bewaard voor de duur van die gerechtelijke procedure (en van een eventuele handhavingsprocedure).

6. ABONNEMENT OP ONZE DIENSTEN

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij: Wanneer u zich abonneert op onze diensten:

 • Aanmaken van een profiel - u dient uw e-mailadres en een wachtwoord op te geven (wij hebben geen toegang tot uw wachtwoord en delen het dus ook niet). U moet een profiel aanmaken om transacties te kunnen uitvoeren;

 • Het uitvoeren van transacties - u dient de volgende aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken:

  • uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gegevens van het financiële instrument (debetkaart-/creditcardgegevens of bankrekeninggegevens); en
  • indien door ons gevraagd, bepaalde door de overheid verstrekte identificatiedocumenten, waaronder uw paspoort, rijbewijs en/of EER-identiteitskaart (en een foto van uzelf met uw identificatiedocumenten), samen met documentatie die uw adres toont; en
  • bepaalde informatie over de persoon naar wie u geld stuurt (de ontvanger****), zodat we het overmaken van geld kunnen vergemakkelijken, waaronder de volgende informatie van de ontvanger: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (optioneel) en de gegevens van de financiële instelling van de ontvanger, zodat deze het geld kan ontvangen (dit kunnen de bankgegevens van de ontvanger zijn als de ontvanger het geld rechtstreeks op zijn of haar bankrekening ontvangt; of de gegevens van een financiële instelling als er een mogelijkheid is om het geld contant op te halen);
 • Voor transacties die aan onze verzendlimieten voldoen of deze overschrijden (zie het tabblad 'verzendlimieten' in uw profiel) dient u ons ook de volgende aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken: details van uw laatste transactie met ons (bedrag en gegevens van de ontvanger); de betalingsmethode die u van plan bent te gebruiken met onze diensten; uw gemiddeld verzendbedrag; hoe vaak u van plan bent onze diensten te gebruiken; of u van plan bent naar meerdere ontvangers en vanuit verschillende locaties te sturen; uw relatie met de ontvanger en de reden voor het sturen van geld; uw beroep; uw werkgever en bewijs van hoe u uw transactie gaat financieren (zoals een bankafschrift of loonstrook).

 • Als u meedoet aan een wedstrijd of promotie of deelneemt aan een enquête, dient u uw naam en e-mailadres op te geven (tenzij een enquête op anonieme basis wordt uitgevoerd) en kan het zijn dat u bepaalde andere persoonlijke informatie moet verstrekken in onze enquêteformulieren.

 • #WhyISend - als u besluit uw verhaal te delen over waarom u geld naar het buitenland stuurt, moet u bepaalde informatie verstrekken in ons online formulier (dat beschikbaar is via onze website en app).

 • Het importeren van contacten - we kunnen u de mogelijkheid geven om contacten* te importeren vanuit uw Gmail-, Yahoo Mail-account of van andere e-mailproviders en u kunt ze ook handmatig invoeren om deze contacten uit te nodigen om lid te worden van onze diensten (we verzamelen geen gebruikersnaam of wachtwoord van het e-mailaccount waarvan u uw contacten wilt importeren, aangezien u deze rechtstreeks aan die e-mailprovider verstrekt en hij ons na uw goedkeuring uw e-mailcontacten stuurt).

 • Als u onze verwijzingsdienst via e-mail gebruikt om een vriend(in)* te informeren over onze diensten, moet u de naam en het e-mailadres van uw vriend(in) opgeven.

 • Voordat u ons toegang geeft tot de gegevens van een andere persoon, moet u zijn voorafgaande toestemming vragen om zijn persoonlijke informatie met ons te delen en wij zullen die persoon laten weten dat u zijn gegevens aan ons hebt verstrekt.

Als u:

 • uw contacten importeert, zullen we na uw instructie uw vriend automatisch een e-mail en hooguit één herinneringsmail sturen waarin wij hem of haar uitnodigen om onze website te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enig doel het verzenden van deze e-mail; en/of
 • een vriend naar ons doorverwijst, sturen wij uw vriend automatisch een e-mail en hooguit één herinneringsmail waarin wij hem of haar uitnodigen om onze website te bezoeken. Wij slaan deze informatie op met als enig doel het verzenden van deze e-mail en het volgen van het succes van uw doorverwijzing.

In beide gevallen kan uw contactpersoon/vriend te allen tijde VRAGEN om deze informatie uit onze database te VERWIJDEREN en wij zullen dit verzoek honoreren. We bewaren een kopie van dat e-mailadres op een "onderdrukkingslijst" om te voldoen aan het verzoek om geen contact op te nemen. Uw contactpersoon/vriend is vrij om zijn marketingkeuzes op elk moment te veranderen.

Daarnaast zullen we de volgende informatie verzamelen:

 • transactielogboeken die transactiegegevens bevatten (deze informatie wordt ook verstrekt in de vorm van een e-mailbericht dat u ontvangt wanneer u een transactie voltooit), inclusief een uniek transactiereferentienummer dat naar elke transactie verwijst;
 • informatie die u aan ons geeft wanneer u contact opneemt met de klantenservice (we zullen ook automatisch een klant-ID voor u genereren wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, zodat we u kunnen identificeren in ons CRM-systeem);
 • informatie die wij (rechtmatig) ontvangen van derden zoals identiteitsverificatiediensten, elektronische databasediensten, kredietbeoordelingsbureaus, zakelijke partners, onderaannemers in technische diensten, betalingsdiensten en leveringsdiensten, advertentienetwerken en aanbieders van marktonderzoeksdiensten;
 • de volgende technische informatie wordt automatisch verzameld wanneer u onze website of app gebruikt:
  • de hardware en software die u gebruikt bij toegang tot onze diensten (waaronder het type apparaat dat u gebruikt), een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het IMEI-nummer van uw apparaat of het mobiele nummer dat door uw apparaat wordt gebruikt), uw IP-adres, mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele browser dat u gebruikt, de pagina's die u opent op onze website en andere websites die u bezocht hebt voordat u toegang kreeg tot onze diensten;
  • gps-technologie om uw huidige locatie te bepalen (voor sommige van onze diensten die gebruik maken van uw locatie, hebben wij uw persoonlijke informatie nodig om dit te laten werken);
  • uw gebruik van onze diensten, inclusief hoe en naar wie u geld te stuurt en van wie u geld ontvangt; en
 • cookies (zie ons cookiebeleid).

Het gebruik van persoonlijke informatie: Wij gebruiken deze informatie:

 • in de eerste plaats om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, meer bepaald onder de Europese nationale wetten die de volgende zaken implementeren: de vierde Anti Money Laundering Directive (antiwitwasrichtlijn) (EU 2015/849), de UK Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds-wet (informatie over de betaler) van 2017, de tweede Payment Services Directive (EU 2015/2366), zoals de UK Payment Services Regulation 2017, evenals de EU Wire Transfer Regulation (2015/847), UK Proceeds of Crime Act 2002, UK Terrorism Act 2000, diverse Britse, EU- en VN-sanctiewetten en de andere daarmee verband houdende regelgeving en richtlijnen met betrekking tot risico-onderzoek, risicoscores, fraude, bestrijding van terrorismefinanciering, bestrijding van het witwassen van geld, consumentenbescherming en klachtenbehandeling. Wij zullen de hierboven genoemde informatie gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met uitzondering van de gegevens van de personen die u naar onze diensten verwijst.

  Als u de informatie die we in het bovenstaande gedeelte hebben beschreven niet verstrekt, zult u geen transacties kunnen uitvoeren;

 • om een contract uit te voeren, met inbegrip van het houden van wedstrijden, promoties en enquêtes, met name uw naam en e-mailadres. Als u deze informatie niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan dergelijke wedstrijden, promoties of enquêtes (tenzij een enquête op anonieme basis wordt gehouden);

 • voor onze legitieme belangen of die van een derde, met name bepaalde contactgegevens en persoonlijke gegevens, transactiegegevens, technische informatie (inclusief cookies) en uw klant-ID, zodat we daarmee:

  • klantenfeedback kunnen vragen om ons te helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten;
  • beloningen of incentives kunnen geven voor het gebruik of het aanbevelen van onze diensten;
  • onze onderneming kunnen laten groeien en onze marketingstrategie en reclamecampagnes kunnen afstemmen;
  • informatie kunnen verzamelen die ons in staat stelt te begrijpen waarom en hoe u met ons en onze diensten omgaat;
  • met onze externe partners kunnen werken zodat wij en/of zij beloningen, stimulansen en/of uitvoeringen van campagnes kunnen aanbieden, leveren en/of volgen, in overeenstemming met ons contract met hen; en
  • onze diensten aan u kunnen aanbieden of marktonderzoek kunnen doen, mits uw marketing- en communicatievoorkeuren in uw profiel ons daartoe in staat stellen;
 • voor onze legitieme belangen, bepaalde technische informatie over uw apparaat, zodat we zaken kunnen doen en marketinganalyses kunnen uitvoeren;

 • voor onze legitieme belangen, wanneer u een vriend naar ons hebt verwezen of ons hebt geïnstrueerd om contact op te nemen met een geïmporteerde contactpersoon, zullen we hun naam en e-mailadres gebruiken, zodat we onze diensten aan hen kunnen aanbieden; en

 • uw toestemming - #WhyISend, en cookies (zie ons cookiebeleid<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

We nemen geen contact op met uw ontvangers, behalve wanneer u ons opdracht geeft of wanneer we daartoe verplicht zijn om een transactie te voltooien, om onze wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen en/of marktonderzoek uit te voeren (zie paragraaf 7). Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw verzoek te vervullen of om om het even welke reden.

In verband met bovenstaande activiteiten kunnen wij een geautomatiseerde verwerking en/of profilering uitvoeren op basis van uw interacties met onze diensten, uw profielgegevens en andere informatie die u van tijd tot tijd aan ons verstrekt, samen met de informatie die u van derden hebt verkregen. In uitzonderlijke gevallen kunnen geautomatiseerde processen de toegang tot onze diensten beperken of opschorten, als dergelijke processen activiteiten detecteren die volgens ons een veiligheids- of ander risico vormen voor onze diensten, andere gebruikers of derden.

Bijvoorbeeld: onze geautomatiseerde processen kunnen ons laten weten dat u gebruik maakt van onze diensten in een land waar wij geen zaken mogen doen. Dit is belangrijk omdat we geen wetten willen overtreden bij het verlenen van onze diensten.

Een ander voorbeeld is dat we uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken voor het uitvoeren van identiteitscontroles. Dit is ook belangrijk, omdat het ons helpt te bevestigen wie u bent en om te voorkomen dat anderen gebruik maken van uw identiteit.

Het delen van uw persoonlijke informatie:

 • Al uw gegevens en alle gegevens van uw ontvanger worden gedeeld met:
  • onze medewerkers (maar hun gebruik is beperkt tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met de reden van de verwerking, met inbegrip van (i) het verwerken van een aanvraag tot registratie en gebruik van onze diensten (ii) het verifiëren van uw identiteit (iii) het verwerken van uw transacties (iv) het volgen, verbeteren en personaliseren van onze diensten, inhoud, marketing en reclame (v) het leveren van onze andere diensten en gerelateerde klantenservice en (vi) voor risico-onderzoeken, probleemoplossingen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, en statistische en onderzoeksdoeleinden);
  • andere ondernemingen binnen onze groep (namelijk Remitly, Inc, Remitly UK Limited, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. en Remitly Nicaragua S.A.) met het oog op het verlenen van klantendiensten en risico-onderzoeken;
  • onze platform-, database- en webhostingleveranciers, om hen in staat te stellen onze diensten te onderhouden en te hosten;
  • onze uitbestede klantenserviceprovider(s) ter ondersteuning van onze klantenservicefuncties;
  • diverse derden die software en hulpmiddelen leveren om onze diensten te laten functioneren (waaronder e-mail, instant messaging, document-/contractbeheer en het delen van bestanden); en
  • derden in het geval van de verkoop, overname of fusie van sommige of al onze activa, indien uw persoonlijke informatie deel uitmaakt van de overgedragen activa (wij zullen u in het geval van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen, evenals over de eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie, door het plaatsen van een mededeling op onze website en in de app).
 • Al uw informatie (met uitzondering van cookies) en de informatie van uw ontvanger zal worden gedeeld met de politie, de veiligheidsdiensten, alle wetshandhavingsinstanties, bevoegde intergouvernementele of supranationale overheidsambtenaren en -organen, bevoegde instanties en regelgevende instanties (met inbegrip van zelfregulerende instanties of regelgevers) om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten, consumentenbescherming, de regelgeving voor betalingsdiensten, fraude, antiterrorismefinanciering en de bestrijding van het witwassen van geld.
 • Al uw gegevens (behalve cookies) en alle gegevens van uw ontvanger worden gedeeld met:
  • externe advocaten die we van tijd tot tijd inschakelen om ons te helpen de rechten, eigendommen of veiligheid van Remitly, onze klanten, leveranciers, contactpersonen of anderen te beschermen (met inbegrip van het afdwingen en verdedigen van dit beleid); en/of
  • externe auditors die we af en toe inhuren om ons te controleren.
 • Al uw gegevens (behalve uw klant-ID en bepaalde technische informatie over uw locatie) en alle gegevens van uw ontvanger zullen worden gedeeld met externe softwareleveranciers die ons in staat stellen om informatie vast te leggen over hoe u onze diensten gebruikt en hoe u ermee omgaat, zodat we onze diensten kunnen verbeteren en u kunnen helpen bij uw juridische verdediging met betrekking tot uw gebruik van onze diensten.
 • Uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en debetkaart-/creditcard- en bankrekeninggegevens, bepaalde technische informatie over uw apparaat en locatie, uw transactiegegevens en alle informatie over uw ontvanger zullen worden gedeeld met verschillende antifraudebedrijven (inclusief fraudecontroleurs) die wij van tijd tot tijd inschakelen om ons te helpen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het beoordelen van risico's, fraude, het bestrijden van financiering van terrorisme en het bestrijden van het witwassen van geld.
 • Uw naam, adres, geboortedatum en de naam en het adres van uw ontvanger zullen worden gedeeld met verschillende sanctiescreeners die we van tijd tot tijd inzetten om ons te helpen aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot het beoordelen van risico's, fraude, het naleven van sancties, het bestrijden van financiering van terrorisme en het bestrijden van het witwassen van geld.
 • Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, door de overheid uitgegeven identificatiedocumentatie, de foto van uzelf met uw identificatiedocumentatie en de geboortedatum van uw ontvanger zullen worden gedeeld met verschillende derden die wij van tijd tot tijd inschakelen om ons te ondersteunen in verband met onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het "ken uw klant"-principe (zoals achtergrondcontroles, diensten voor identiteitsverificatie/databases, wettelijke rapportage en authenticatie, validatie en conversie van ID-documentatie). Om uw identiteit te verifiëren maakt Remitly gebruik van de diensten van Onfido. Onfido controleert of uw identiteitsdocumenten geldig zijn en bevestigt ook of uw foto overeenkomt met de foto op de documenten. De resultaten van de controle worden vervolgens gedeeld met Remitly. Uw foto- en ID-documenten zullen met dit doel worden gedeeld met Onfido en om Onfido in staat te stellen zijn diensten te onderhouden, te beschermen en te verbeteren. Een kopie van het privacybeleid van Onfido vindt u hier.
 • Uw contactgegevens en persoonlijke gegevens, en debetkaart-/creditcard- en bankrekeninggegevens, de transactiereferentie, transactiegegevens, bepaalde technische informatie over uw apparaat en locatie en alle informatie van uw ontvanger zullen worden gedeeld met onze banken en andere betalingsverwerkers om uw transacties te verwerken (met inbegrip van eventuele gerelateerde kwesties, zoals fraudecontroles).
 • Uw naam, klant-ID, bepaalde technische informatie over uw apparaat en locatie, de transactiereferentie en de gegevens van de financiële instelling van uw ontvanger worden standaard aan onze distributiepartners (zoals uw bank of creditcarduitgever en de bank van uw ontvanger) verstrekt, maar sommige distributiepartners kunnen ook uw e-mailadres, geboortedatum, adres, telefoonnummer, transactielogboeken, debetkaart-/creditcard- en bankrekeninggegevens en door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van uw ontvanger opvragen (en wij zouden deze moeten verstrekken).
 • Uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum (maar alleen voor ons om "verjaardagswensen" te sturen), telefoonnummer, debetkaart-/creditcard- en bankrekeninggegevens, bepaalde technische informatie over uw apparaat en locatie, en de transactiereferentie zullen worden gedeeld met een externe provider die we van tijd tot tijd inschakelen om e-mailbevestigingen van uw transacties te sturen (wat we wettelijk verplicht zijn te doen) (als we deze niet zelf sturen).
 • Uw naam en telefoonnummer, de transactiereferentie en de naam en het telefoonnummer van uw ontvanger zullen worden gedeeld met een externe provider die wij gebruiken om de bevestiging van uw transacties (waartoe wij wettelijk verplicht zijn) via sms te versturen.
 • Uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum en uw debetkaart-/creditcardgegevens en bankrekeninggegevens zullen worden gedeeld met een externe traceerprovider, zodat we ons dienstenaanbod kunnen onderhouden en verbeteren.
 • Uw klant-ID zal worden gedeeld met verschillende externe softwareleveranciers om ons in staat te stellen technische problemen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten op te sporen.
 • Bepaalde technische informatie over uw apparaat-ID zal worden gedeeld met externe providers die ons helpen met marketinganalyses.
 • Bepaalde contactgegevens en persoonlijke gegevens, transactiegegevens, technische informatie (inclusief cookies) en uw klant-ID zullen worden gedeeld met externe providers, zodat zij ons van tijd tot tijd kunnen helpen:
  • om klantenfeedback te vragen om ons te helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten, inclusief onderzoek; en/of
  • om onze diensten voor u op de markt te brengen of marktonderzoek uit te voeren.
 • Uw contactgegevens zullen worden gedeeld met externe providers, zodat zij kunnen bevestigen dat deze contactgegevens correct zijn.
 • Uw e-mailadres, bepaalde technische informatie en informatie over uw locatie en uw apparaat-ID en de naam en het e-mailadres van uw vriend worden gedeeld met externe providers, zodat zij ons kunnen helpen met onze marketingactiviteiten en reclamecampagnes;
 • Bepaalde contactgegevens en persoonlijke gegevens, transactiegegevens en uw klant-ID zullen worden gedeeld met externe providers, zodat zij ons kunnen helpen te begrijpen waarom en hoe u met ons en onze diensten omgaat.
 • Bepaalde contactgegevens en transactiegegevens zullen worden gedeeld met externe partners, zodat wij en/of zij beloningen, stimulansen en/of uitvoeringen van campagnes kunnen aanbieden, verstrekken en/of volgen, in overeenstemming met ons contract met hen.
 • Uw naam en e-mailadres zullen worden gedeeld met externe providers, zodat zij de cadeaubonnen kunnen uitgeven die wij u van tijd tot tijd kunnen geven als beloning of stimulans voor het gebruik of het aanbevelen van onze diensten.
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer (en in sommige gevallen ook uw naam) zullen worden gedeeld met:
  • socialmediaplatformen die marketingdiensten aan ons leveren; en
  • externe aannemers, zodat zij ons van tijd tot tijd kunnen helpen bij het zoeken naar feedback van klanten en ons kunnen helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten (inclusief het uitvoeren van enquêtes).

Het bewaren van uw persoonlijke informatie: Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan de wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen houden wij rekening met (onder andere):

 • verplichtingen en/of bewaartermijnen die ons worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving en/of onze toezichthouders
 • de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, en
 • de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

Let op: door gebruik te maken van onze diensten gaat u uitdrukkelijk akkoord met het feit dat wij uw persoonsgegevens bewaren (met inbegrip van gegevens met betrekking tot uw transacties en onze verzameling en verificatie van uw identiteit) gedurende meer dan 5 jaar na het einde van uw rechtsbetrekking met ons. Dit is om ons in staat te stellen om fraude en/of ander onrechtmatig gebruik van onze dienst op te sporen en te voorkomen.

7. ONDERZOEKSDEELNEMERS

** Welke persoonlijke informatie verzamelen wij: **Als u deelneemt aan onderzoeksprojecten voor ons (telefonisch, persoonlijk, elektronisch of anderszins), behouden we uw naam, contactgegevens en alle andere persoonlijke informatie die u kiest om ons te geven als u deelneemt aan onze onderzoeksprojecten.

Het gebruik van persoonlijke informatie: Wij zullen deze informatie gebruiken voor onze legitieme belangen, namelijk om onze onderzoeksprojecten uit te voeren die ons ook kunnen helpen om onze producten en diensten te verbeteren en/of te ontwikkelen.

Het delen van uw persoonlijke informatie: Wij delen deze informatie met:

 • onze medewerkers (maar hun gebruik is beperkt tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met de reden van de verwerking);
 • andere ondernemingen binnen onze groep (namelijk Remitly, Inc, Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. en Remitly Nicaragua S.A.);
 • onze platform-, database- en webhostingleveranciers, om hen in staat te stellen onze diensten die worden gebruikt voor onderzoek te onderhouden, te beveiligen en te hosten;
 • diverse derden die software en hulpmiddelen leveren om onze zakelijke activiteiten te laten functioneren (waaronder e-mail, instant messaging, document-/contractbeheer en het delen van bestanden); en
 • derden in het geval van de verkoop, overname of fusie van sommige of al onze activa indien uw persoonlijke informatie deel uitmaakt van de overgedragen activa (wij zullen u in het geval van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen, evenals over de eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie, door het plaatsen van een mededeling op onze website).

Het bewaren van uw persoonlijke informatie: Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan de wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen houden wij rekening met (onder andere):

 • verplichtingen en/of bewaartermijnen die ons worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving en/of onze toezichthouders;
 • de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie;
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie; en
 • de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke informatie verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

8. GEBRUIKERS VAN ONZE LIVECHAT-DIENST

We maken gebruik van een externe provider om onze LiveChat-dienst te leveren en te ondersteunen, die we gebruiken om vragen over onze diensten te beantwoorden en u te helpen met de functionaliteit van onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij: Als u de LiveChat-dienst gebruikt, verzamelen we: uw naam, e-mailadres (optioneel) en de inhoud van uw LiveChat-sessie.

Het gebruik van persoonlijke informatie: We zullen deze informatie gebruiken om uw vragen te beantwoorden.

Het delen van uw persoonlijke informatie: Wij delen deze informatie met:

 • onze medewerkers (maar hun gebruik is beperkt tot de uitvoering van hun taken en in overeenstemming met de reden voor de verwerking, met inbegrip van het verlenen van klantenondersteuning en voor het oplossen van problemen, gegevensanalyses, testen, onderzoek, en statistische en onderzoeksdoeleinden); en
 • onze serviceprovider om hem in staat te stellen de LiveChat-dienst te onderhouden en te hosten.

Het bewaren van uw persoonlijke informatie: Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan de wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringsvereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke informatie te bepalen houden wij rekening met (onder andere):

 • verplichtingen en/of bewaartermijnen die ons worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving en/of onze toezichthouders;
 • de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke informatie;
 • het potentiële risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie; en
 • de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.

Als u onze website hebt bezocht, lees dan ook het gedeelte 'Bezoekers van onze website' hierboven.

9. KINDEREN

Wij verzoeken personen onder de 18 jaar (die wij als kinderen en minderjarigen behandelen) zich te onthouden van het gebruik van onze diensten of van het verstrekken van persoonlijke informatie aan ons. Personen onder de 18 jaar komen niet in aanmerking om gebruik te maken van onze diensten en als we ontdekken dat iemand onder de 18 jaar een profiel bij ons heeft geregistreerd, zullen we het profiel sluiten.

10. DOORGIFTE VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE BUITEN DE EER

Wij delen uw persoonlijke informatie binnen de Remitly-groep en aan externe derden (waarvan de categorieën in dit beleid worden genoemd). Dit kan betekenen dat uw persoonlijke informatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt overgedragen. Wanneer wij uw persoonlijke informatie buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze in dezelfde mate worden beschermd. In sommige gevallen kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven aan landen die door de Europese Commissie worden geacht een adequaat beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens te bieden. In andere gevallen zullen we ervoor zorgen dat ten minste één van de wettelijke waarborgen wordt toegepast, mogelijk bestaande uit het volgende:

 • wanneer wij persoonlijke informatie binnen de Remitly-groep en aan bepaalde externe derden overdragen, kunnen wij gebruikmaken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd die persoonlijke informatie dezelfde bescherming geven in Europa; of
 • wanneer wij gebruik maken van externe derden die in de VS gevestigd zijn, kunnen wij persoonlijke informatie aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het EU-VS Privacy Shield, dat hen verplicht een soortgelijke bescherming te bieden als persoonlijke informatie die tussen de EER en de VS wordt gedeeld.

11. UW RECHTEN

Met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, hebt u de volgende rechten:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en informatie over onze verwerking ervan
 • om ons te vragen de door ons bewaarde persoonlijke informatie te corrigeren als deze onjuist is of als deze onvolledig is
 • om ons, in bepaalde gevallen, te vragen uw persoonlijke informatie te wissen of de verwerking ervan te staken
 • om bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor directemarketingdoeleinden
 • om bezwaar te maken tegen een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering
 • om ons te vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonlijke informatie als dit gerechtvaardigd is op basis van onze legitieme belangen
 • om ons te vragen om, in bepaalde gevallen, de verwerking van persoonlijke informatie te beperken tot het louter opslaan ervan
 • om ons, in bepaalde gevallen, te vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een andere online aanbieder
 • om een verzoek tot het stoppen van de verwerking in te dienen als die verwerking schade of leed berokkent aan u en hiervoor een schadevergoeding aan te vragen als er sprake is van het schenden van de privacywetgeving
 • om in kennis te worden gesteld van een inbreuk in verband met persoonsgegevens waarbij er waarschijnlijk een groot risico voor uw rechten en vrijheden ontstaat, en
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

Uw ontvangers hebben ook deze rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie die wij verwerken.

Als u (of uw ontvangers) een van deze rechten wil uitoefenen, neem dan contact op met privacy@remitly.com (wij kunnen u/uw ontvanger vragen om uw/zijn identiteit te verifiëren. Hierbij vragen wij om uw medewerking bij de verificatie van uw identiteit). Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonlijke informatie nodig kunnen hebben om de diensten en/of informatie waar u om vraagt, te kunnen leveren, dus wijzigingen die u aanbrengt in uw voorkeuren, of beperkingen die u ons vraagt om te maken aan de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken, kunnen van invloed zijn op welke informatie we kunnen leveren.

Houd er ook rekening mee dat we soms niet kunnen stoppen met het gebruik van uw persoonlijke informatie wanneer u ons daarom vraagt (bijvoorbeeld wanneer we deze moeten gebruiken omdat de wet ons daartoe verplicht of omdat we de informatie moeten bewaren op grond van de wet). In andere gevallen, als we het gebruik van uw persoonlijke informatie stoppen of beperken, zullen we niet in staat zijn om onze diensten aan u te leveren, zoals het uitvoeren van overboekingen. We zullen u vertellen als we niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen, of hoe uw verzoek een invloed kan hebben op u, wanneer u contact met ons opneemt.

12. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN

Wij maken gebruik van door de sector geaccepteerde normen voor de bescherming van de informatie die u aan ons verstrekt. We hebben SSL-encryptietechnologie (Secure Socket Layer) geïnstalleerd om uw gevoelige informatie zoals uw bankrekeningnummer, creditcardnummer, geboortedatum en overheidsidentificatienummer te beschermen, die via onze website en/of onze app worden verzonden. We vereisen ook het gebruik van beveiligingsgegevens (die bijvoorbeeld een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen bevatten) van elke gebruiker die toegang wil krijgen tot zijn of haar informatie op onze website en/of onze app.

Wanneer wij u beveiligingsgegevens (zoals een wachtwoord) hebben gegeven (of wanneer u er gekozen hebt) die u toegang geven tot bepaalde delen van onze diensten, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van deze gegevens. Als u toegang tot onze diensten hebt via uw vingerafdruk op uw apparaat (bijvoorbeeld via Apple touch-ID), moet u bovendien niet toestaan dat andere personen hun vingerafdruk op dat apparaat registreren, aangezien zij daardoor toegang krijgen tot onze diensten en u verantwoordelijk kunt worden gehouden voor hun handelingen. Geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen en is elke overdracht van persoonlijke informatie op eigen risico. Als u vragen hebt over de beveiliging, kunt u contact met ons opnemen via service@remitly.com

13. DIRECTE MARKETING

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het uitvoeren van 'afmeld'-acties die u ter beschikking worden gesteld (zoals het aanklikken van de 'afmeld'-link in elke promotionele e-mail die wij u sturen). We zullen uw keuze respecteren en u dergelijke berichten niet sturen. Houd er rekening mee dat als u ons vraagt om geen contact met u op te nemen via e-mail op een bepaald e-mailadres, wij een kopie van dat e-mailadres zullen bewaren op een "onderdrukkingslijst" om te voldoen aan uw verzoek om geen contact op te nemen. U kunt uw marketingkeuzes op elk moment veranderen.

U kunt ook bepalen hoe we sommige van uw persoonlijke gegevens gebruiken als onderdeel van onze diensten (zoals hoe we met u kunnen communiceren) door uw voorkeuren te bevestigen in uw profiel. Let op: niet alle communicatie kan worden uitgeschakeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat we u per e-mail berichten over onze diensten moeten sturen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op grond van de nationale wetten en de richtlijnen van de toezichthouder ter uitvoering van de tweede richtlijn betreffende betalingsdiensten (Richtlijn (EU) 2015/2366).

Delen van onze diensten maken gebruik van Google Maps-diensten, waaronder de Google Maps API(s). Het gebruik van deze functies is onderworpen aan de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps en het privacybeleid van Google. Door deze website en de diensten te gebruiken, gaat u ook akkoord met de Google-voorwaarden (zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd).

Onze website en app bevatten links naar andere websites waarvan het privacybeleid kan verschillen van dat van Remitly. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze websites, wordt uw informatie geregeld door hun privacybeleid en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid of voor persoonlijke informatie die via deze websites of diensten kan worden verzameld en verwerkt (zoals contact- en locatiegegevens). We raden u aan het privacybeleid van elke website of softwaretoepassing die u gebruikt of bezoekt, zorgvuldig te lezen.

Dit beleid dekt niet de praktijken van derden met wie u in contact kan komen bij het gebruik van de diensten, zoals uw mobiele netwerkoperator of andere gebruikers van onze diensten. U dient contact met hen op te nemen over hun privacybeleid voordat u hen persoonlijke informatie verstrekt.

Onze website en app bevatten socialmediafuncties, zoals de 'vind-ik-leuk'-knop van Facebook en widgets, zoals de 'delen'-knop of interactieve miniprogramma's die op onze website en onze app draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie goed te laten functioneren. Socialmediafuncties en widgets worden ofwel gehost door een derde partij of direct gehost op onze website of app. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies aanbiedt. Meer informatie over het gebruik van social media via onze diensten is te vinden in ons cookiebeleid.