Al utilizar Remitly usted está aceptando nuestro uso de cookies para mejorar tu experiencia.

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosNLD
 • Países BajosPaíses Bajos
 • EE.UU.EE.UU.
 • AustraliaAustralia
 • AustriaAustria
 • BélgicaBélgica
 • CanadáCanadá
 • DinamarcaDinamarca
 • FinlandiaFinlandia
 • AlemaniaAlemania
 • IrlandaIrlanda
 • ItaliaItalia
 • NoruegaNoruega
 • EspañaEspaña
 • SueciaSuecia
 • Reino UnidoReino Unido
 • FranciaFrancia
EspañolES

Door akkoord te gaan met onze Gebruikersovereenkomst geeft u ons de toestemming om onze Dienst in het Engels aan te bieden en om met u in het Engels te communiceren.

Belangrijke Informatie over de Dienst

Let op : Overeenkomstig wettelijke bepalingen moeten we u belangrijke informatie bezorgen, in het bijzonder voordat u met ons een contract afsluit. We bezorgen deze informatie in onze kennisgeving, genoemd onze Belangrijke Informatie over de Dienst. Deze informatie maakt geen deel uit van onze Overeenkomst, maar zal u wel bepaalde details toelichten over hoe we dit contract met u afsluiten en over uw gebruik van onze Diensten. Deze bevat informatie zoals uw rechten om het gebruik van onze diensten op te schorten of te stoppen, die we u met klem adviseren om te lezen voor u deze Overeenkomst met ons afsluit.

REMITLY GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Neem voor u akkoord gaat met het gebruik van onze Diensten even de tijd om de volgende Gebruikersovereenkomst aandachtig te lezen. We raden u ook aan om dit document op een veilige plaats te bewaren – de voorwaarden van onze Gebruikersovereenkomst zijn juridisch bindend.

Deze Gebruikersovereenkomst ('Overeenkomst') Deze Gebruikersovereenkomst ("Overeenkomst") is van kracht vanaf 31 Juli 2018 en is voor het laatst bijgewerkt op 1 Oktober 2018. Deze overeenkomst is van toepassing op gebruikers van de Remitly-diensten die woonachtig zijn in België.

1. ONZE OVEREENKOMST MET U

1.1 Deze Overeenkomst is een contract tussen u en Remitly, U.K., Ltd ('Remitly', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze'). Ze beschrijft de voorwaarden waaraan u zult zijn gebonden wanneer u onze producten raadpleegt en/of gebruikt (ongeacht of het diensten of digitale inhoud betreft) ( 'Diensten' ). Wanneer we de woorden 'u' en 'uw' in deze Overeenkomst gebruiken, verwijzen ze naar gebruikers van onze Diensten. Deze Overeenkomst bevat voorwaarden die specifiek zijn gerelateerd aan het registreren van uw gegevens bij ons (dat is wanneer u een 'Profiel' aanmaakt – zie paragraaf 3.1 hieronder) en ook voorwaarden waarmee u zich akkoord moet verklaren elke keer dat u ons de opdracht geeft om een eenmalige betalingstransactie uit te voeren. De beide verzamelingen van deze voorwaarden zijn gemakshalve opgenomen in dit ene document.

1.2 Andere belangrijke, juridisch bindende documenten. Er zijn ook nog andere belangrijke documenten die juridisch bindende verplichtingen bevatten en die deel uitmaken van onze Overeenkomst. De voorwaarden in ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid ('Beleidslijnen') zijn opgenomen door middel van verwijzing in deze Overeenkomst. De uitdrukking: 'opgenomen door middel van verwijzing' is een juridische uitdrukking die betekent dat de voorwaarden van de Beleidslijnen een onderdeel worden gemaakt van deze Overeenkomst. Als u deelneemt aan ons 'Beloningen'-programma, zijn er ook bijzondere voorwaarden op u van toepassing. Deze kunnen worden geconsulteerd door hier te klikken en zijn ook opgenomen door middel van verwijzing in deze Overeenkomst.

1.3 Waar kan ik nog een versie van deze Overeenkomst en de verwante Beleidslijnen vinden? De actuele versies van deze Overeenkomst, het Privacybeleid en het Cookiebeleid kunt u consulteren via de voettekst op onze Website. We bevelen sterk aan om een kopie van deze documenten af te drukken of te downloaden en te bewaren en naar de actuele versie te verwijzen wanneer u onze Diensten van tijd tot tijd gebruikt.

1.4 Wanneer worden de voorwaarden in deze Overeenkomst juridisch bindend voor mij? U aanvaardt en gaat akkoord met de voorwaarden in deze Overeenkomst (inclusief alle Beleidslijnen) wanneer u:

a. zich met de elektronische versie van deze Overeenkomst akkoord verklaart wanneer deze optie aan u wordt voorgelegd (zoals wanneer u zich registreert voor de Remitly-Dienst of ons de opdracht geeft om eenmalige betalingsoverschrijvingen op een transactie-per-transactie-basis uit te voeren - via onze website of onze mobiele app); of

b. het gebruik aanvangt of een poging daartoe onderneemt van onze Diensten (inclusief als u enige van de Remitly-Diensten raadpleegt, downloadt en/of gebruikt) – in dergelijke omstandigheden gaat u ermee akkoord dat we uw gebruik van onze Diensten vanaf dan zullen beschouwen als uw aanvaarding van deze Overeenkomst.

1.5 Let op de volgende belangrijke informatie

Aangezien deze Overeenkomst juridisch bindende voorwaarden uiteenzet die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten, vragen we u deze te lezen en u ervan te vergewissen dat u ermee instemt voordat deze voorwaarden voor u bindend worden en elke keer dat u onze Diensten gebruikt. Verzeker u in het bijzonder dat de voorwaarden alles omvatten dat u wenst en niets waarmee u niet akkoord kunt gaan alvorens u beslist om ze te aanvaarden en onze Diensten te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met een van de onderdelen van deze Overeenkomst, gebruik onze Diensten dan niet. Deze Overeenkomst bevat bepaalde beperkingen, risico's en richtlijnen voor het juiste gebruik van onze Diensten. Om u te helpen met uw beoordeling, belichten we hieronder een aantal van de belangrijkste bepalingen waaraan u bijzondere aandacht moet besteden om deze te lezen en te begrijpen, voordat u onze Diensten gebruikt. Als u nog ergens onzeker over bent of meer informatie wenst, neem dan een kijkje in de informatie op onze website of neem contact met ons op via service@remitly.com.

Belangrijkste paragrafen:

'Onze Diensten' en 'Betalen voor onze Diensten en Valutawissel' (paragrafen 2 en 5) – In deze paragrafen vindt u informatie over de diensten die we aanbieden en eventuele kosten die mogelijk van toepassing zijn. U vindt er ook belangrijke instructies over hoe u ons moet betalen voor het gebruik van onze Diensten. Houd er rekening mee dat we u aanbevelen om onze Diensten niet te gebruiken om geld naar onbekenden te sturen.

'Van start gaan en onze Diensten gebruiken' (paragraaf 3) – Deze paragraaf licht toe wie we toelaten om onze Diensten te gebruiken. Houd er rekening mee dat het heel belangrijk is dat u onze Diensten niet namens iemand anders gebruikt.

'Geld versturen' (paragraaf 4) – In deze paragraaf vindt u belangrijke informatie betreffende hoe we geldoverdrachten verwerken.

'Belangrijke Beperkingen op de Dienst' (paragraaf 7) – Lees deze paragraaf aandachtig. In het bijzonder bevat deze de lijst van activiteiten die bekend staan als 'Beperkte Activiteiten' die u niet mag verrichten wanneer u onze Diensten gebruikt. U vindt er ook informatie over welke acties we kunnen nemen als u onze diensten niet naar behoren gebruikt (wat onder meer kan omvatten dat we uw transacties niet zullen verwerken).

'Belangrijke Disclaimers' en 'Onze Verantwoordelijkheid voor door U Geleden Verliezen of Schade' (paragrafen 12 en 14) – Deze paragrafen lichten de omstandigheden toe waar we (al dan niet) tegenover u verantwoordelijk zijn om onze Diensten te leveren.

'Uw verantwoordelijkheid voor door u veroorzaakte verliezen' (paragraaf 13) – Deze paragraaf licht de omstandigheden toe waarin u zelf mogelijk aansprakelijk bent voor door u veroorzaakte verliezen.

'Wijzigingen aan onze Diensten en onze Overeenkomst' (paragraaf 18) – In deze paragraaf vindt u belangrijke informatie over hoe we onze Overeenkomst met u mogelijk kunnen wijzigen.

2. ONZE DIENSTEN

2.1 Geldoverschrijvingen. Onze Diensten laten personen die inwoner zijn van België toe om geldoverschrijvingen te maken naar personen in de landen en regio's die we aan u bekendmaken via onze website en/of mobiele app. De werking van onze Diensten is dat een 'Verzender' onze Diensten gebruikt om geld te versturen en een 'Ontvanger' geld ontvangt dat is uitbetaald via onze Diensten. Een 'Transactie' verwijst naar een betaalopdracht die is gegeven door een Verzender die ons de opdracht geeft om een Ontvanger te betalen via onze Diensten. Het 'Transactiebedrag' is het bedrag dat door de Verzender aan ons wordt betaald om een betaling te verrichten aan de Ontvanger. Het 'Uitbetalingsbedrag' is het bedrag dat wordt uitbetaald aan de Ontvanger.

2.2 We raden u aan om onze Diensten te gebruiken om geld naar vrienden en familie te sturen en daarom is het niet aangewezen om onze Diensten te gebruiken om geld naar onbekenden te sturen.

2.3 Externe Overeenkomsten. Mogelijk moet u overeenkomsten afsluiten met andere dienstverleners om onze Diensten te kunnen gebruiken, deze partijen noemen we 'Externe Dienstverleners'. Als u onze Diensten bijvoorbeeld gebruikt via onze mobiele app, zult u mogelijk een overeenkomst moeten afsluiten met de fabrikant van uw mobiele apparaat en met uw netwerkbeheerder. U gaat ermee akkoord te voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomsten die u aangaat met Externe Dienstverleners en die betrekking hebben op uw gebruik van onze Diensten.

3. VAN START GAAN EN ONZE DIENSTEN GEBRUIKEN

(Houd ook rekening met de belangrijke beperkingen op de dienst zoals uiteengezet in paragraaf 7)

3.1 Aanmaken Profiel. Om onze Diensten te gebruiken, moet u een Remitly-profiel aanmaken (uw 'Profiel' ). Met uw Profiel kunnen we bepaalde informatie over u bijhouden. Uw Profiel wordt niet gebruikt als middel om betalingstransacties uit te voeren. Uw Profiel is dus geen bank- of betaalrekening en slaat geen enkele (elektronische of andere) vormen van waarde op.

3.2 Hoe u een Profiel kunt aanmaken. Om een Profiel aan te maken bent u verantwoordelijk voor het volgende en moet u:

a. ns van tijd tot tijd volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie verschaffen zoals door ons gevraagd (inclusief informatie over u en alle informatie en/of documenten die wij redelijkerwijs nodig kunnen hebben). De door u verstrekte informatie zal ook door ons worden gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor het gebruik van onze Diensten;

b. het uitvoeren van alle registratietaken op de redelijkerwijs door ons gewenste wijze en vorm. Dit kan betekenen dat u beveiligingsgegevens moet aanmaken (zoals een wachtwoord of persoonlijk identificatienummer) ( 'Beveiligingsgegevens' ), en/of onze mobiele app moet downloaden (indien van toepassing); en

c. alle andere handelingen moet uitvoeren die wij, onze of uw externe dienstverleners, redelijkerwijs van u kunnen eisen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten.

3.3 U mag onze Diensten alleen voor uzelf gebruiken. U mag geen Profiel aanmaken, noch een Transactie uitvoeren namens of door het gebruiken van de identiteit van enige andere persoon.

3.4 Het is heel belangrijk dat de informatie die u ons verstrekt accuraat blijft en in het bijzonder dat u ons altijd op de hoogte stelt van uw huidige adres. Bij een wijziging van het adres van uw hoofdverblijfplaats moet u mogelijk andere Remitly-dienstvoorwaarden accepteren voor de regio naar waar u bent verhuisd. Aangezien bepaalde Diensten momenteel alleen in bepaalde regio's worden aangeboden, kunnen wijzigingen in uw hoofdverblijfplaats er bovendien toe leiden dat u niet meer in aanmerking komt voor bepaalde Diensten. Als informatie die u ons verstrekt (inclusief uw postadres en/of e-mailadres) in de loop der tijd verandert, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en/of de gegevens in uw Profiel onmiddellijk aanpassen zodat de informatie die u ons hebt verstrekt altijd juist, waarheidsgetrouw en volledig is. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie bij het gebruik van onze Diensten.

3.5 Voorwaarden om in aanmerking te komen om gebruik te maken van onze Diensten. Als onderdeel van het proces voor het aanmaken van een Profiel, moet u akkoord gaan met deze Overeenkomst (en alle andere documenten die van tijd tot tijd door ons worden aangegeven). U moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn om toegang te krijgen tot onze Diensten en om deze als Verzender te gebruiken. Wij hebben een vergunning als betalingsinstelling in het Verenigd Koninkrijk bij de Financial Conduct Authority (FCA) onder het nummer 728639 en verrichten onze Diensten in België op basis van vrijheid van dienstverlening. U moet in België gevestigd zijn om gebruik te maken van de Diensten die door ons worden verleend onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u ingezetene bent van een andere regio, kunt u toegang krijgen tot de overeenkomst die op u van toepassing is vanaf de website voor onze Diensten in uw land of regio. Houd ook rekening met paragraaf 8 over hoe en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en verifiëren.

3.6 Beperking personen en gebieden. U bent er wellicht van op de hoogte dat er wet- en regelgeving is die sancties oplegt aan bepaalde landen en personen, wat betekent dat organisaties zoals de onze beperkt zijn in het leveren van onze Diensten indien deze dergelijke zaken betreffen. U mag geen gebruik maken van onze Diensten als u zich in bepaalde regio's bevindt of daar transacties verricht of als het ons anderszins wettelijk verboden is onze Diensten te verlenen. Deze beperkingen zijn beschikbaar in overheidsdocumenten. Via de volgende links vindt u meer informatie over bovenstaande zaken: https://finance.belgium.be/en/about_fps/structure_and_services/general_administrations/treasury/financial-sanctions en https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy\_areas/peace\_and\_security/sanctions/sanctions\_belgium . Het is ook mogelijk dat we onze Diensten geheel of gedeeltelijk niet aan andere personen of regio's leveren (ongeacht of deze al dan niet aan een sanctielijst zijn gekoppeld), bijvoorbeeld als we hierdoor niet in staat zouden zijn de wetten met betrekking tot onze Diensten na te leven. Voor het gebruik van bepaalde Diensten kunnen ook andere geschiktheidsvereisten gelden, die zullen moeten worden geverifieerd voordat u deze Diensten kunt gebruiken.

3.7 Profiellimiet. U mag slechts 1 (één) Profiel registreren en openen en we kunnen beperkingen instellen aan het aantal e-mailadressen en betaalmiddelen die aan uw Profiel kunnen worden gekoppeld.

4. GELD VERSTUREN

4.1 Betalingsmiddelen. Om geld te versturen via onze Diensten moet u gebruikmaken van een toegestaan betalingsmiddel (zoals uw debetkaart of creditcard) ('Betalingsmiddel') zoals we in onze Diensten omschrijven. We stellen mogelijk limieten in op het aantal Betalingsmiddelen die u kunt gebruiken via onze Diensten.

4.2 Uw Betalingsmiddelen gebruiken. U bent verplicht ons te voorzien van (of toegang te verlenen tot) gegevens van een Betalingsmiddel om Transacties geval per geval uit te voeren. We kunnen ook details over uw Betalingsmiddelen nodig hebben om vergoedingen en andere verplichtingen te betalen die voortvloeien uit uw gebruik van onze Diensten. U mag ons alleen details over een Betalingsmiddel verstrekken als:

a. het een Betalingsmiddel is dat niet is verstreken en anderszins van goede reputatie is;

b. u een geautoriseerde en rechtmatige gebruiker van de Betalingsmiddelen bent.

U geeft ons de toestemming om bij de emitterende betalingsdienstaanbieder te verifiëren dat uw Betalingsmiddel van goede reputatie is. Wij kunnen uw Betalingsmiddel verifiëren door het indienen van een aanvraag voor een betalingsmachtiging en/of een creditering van een klein bedrag en/of een debitering van het Betalingsmiddel, in overeenstemming met de relevante kaart- en betalingsregels. We zullen voldoen aan alle kaart- en betalingsregelgevingen om elk testbetalingsbedrag dat in rekening is gebracht aan uw Betalingsmiddel terug te betalen.

4.3 Verwerken van uw Transacties. Als u een Transactie verstuurt, vraagt u aan ons om deze Transactie te verwerken. U stemt ermee in dat wij uw aanbod om uw Transactie te verwerken onder de voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen aanvaarden of afwijzen en dat wij op geen enkele wijze verplicht zijn om een Transactie voor u uit te voeren indien u bijvoorbeeld een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet bent nagekomen en dit op niet-triviale wijze (en zorg er daartoe voor dat u geen Transactie uitvoert die zijn opgenomen in de 'Beperkte Activiteiten' vermeld in paragraaf 7). Houd er rekening mee dat onze Diensten alleen beschikbaar worden gesteld aan consumenten, dat wil zeggen dat ze alleen beschikbaar worden gesteld aan personen die handelen voor doeleinden die volledig of hoofdzakelijk buiten iemands handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen. Als u onze Diensten voor zakelijke activiteiten gebruikt, schendt u deze Overeenkomst en kunnen wij uw gebruik van onze Diensten te allen tijde stopzetten zonder aansprakelijkheid tegenover u. Zie ook paragraaf 7.2 over de van toepassing zijnde beperkingen op betalingen die naar India worden gestuurd.

4.4 Uitvoertermijnen van Transacties. Met inachtneming van de andere bepalingen van deze Overeenkomst stemt u ermee in dat wij de nodige en redelijke bekwaamheid, zorg en toewijding zullen betrachten om uw Transacties uit te voeren en geldmiddelen over te maken aan de betalingsdienstaanbieder van uw Ontvanger met inachtneming van de volgende uitvoeringstermijnen nadat wij uw geldige opdracht voor een Transactiebetaling op een Werkdag hebben ontvangen, hetgeen kan zijn:

a. zodra onze partners en de voor ons beschikbare betalingsnetwerken ons toelaten; of

b. zoals we u anderszins informeren op het ogenblik dat u de overdracht verstuurt (dit kan binnen enkele uren na ontvangst van uw geldige betalingsopdracht zijn).

Er zijn speciale regels van toepassing op de timing van bepaalde betalingen die onze service u toestaat uit te voeren binnen de Europese Economische Ruimte (ook bekend als de "EER" - deze regio omvat alle landen in de Europese Unie, alsmede Liechtenstein, IJsland en Noorwegen).

Deze houden het volgende in:

• Betalingen in euro aan Ontvangers in de EER - deze worden uiterlijk aan het einde van de volgende Werkdag overgemaakt naar de betalingsverwerker van de Ontvanger na ontvangst van de Transactiebetalingsopdracht in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

• Alle andere betalingen gedaan in EER-valuta's aan Ontvangers in de EER - deze worden uiterlijk aan het einde van de vierde Werkdag overgemaakt naar de betalingsverwerker van de Ontvanger na ontvangst van de Transactiebetalingsopdracht in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

We komen overeen dat de hierboven beschreven 'speciale regels voor betalingen' niet van toepassing zijn op betalingstransacties uitgevoerd in andere valuta's.

Het moment van ontvangst van uw betalingsopdracht is het moment waarop wij deze ontvangen, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als we uw betalingsopdracht niet op een Werkdag ontvangen, zullen we de ontvangst van uw betalingsopdracht mogelijk op de volgende Werkdag behandelen.

Houd er rekening mee dat, hoewel de betalingsdienstaanbieder van de ontvanger waarschijnlijk wettelijk verplicht is om deze geldmiddelen beschikbaar te stellen zodra hij ze heeft ontvangen, er verdere vertragingen kunnen optreden voor uw Ontvanger de geldmiddelen ontvangt, afhankelijk van elementen zoals de openingstijden van de betalingsdienstaanbieder van de Ontvanger en het feit of zij hun eigen identiteitscontroles over de Ontvanger uitvoeren.

4.5 Wat we over u nodig hebben om uw Transacties te verwerken. Onze verplichtingen zoals uiteengezet in 4.4 hierboven zijn ook afhankelijk van:

a. Of u ons de nodige informatie verstrekt. Wij behandelen uw betalingsopdracht alleen als deze geldig door ons is ontvangen als u ons hebt voorzien van actuele, juiste en een volledige reeks van gegevens over:

i. uzelf en uw gebruik van onze Diensten - zoals uw e-mailadres, mobiel nummer, wachtwoord, eventuele andere Beveiligingsgegevens of andere identificatiegegevens waarvan we aan u kunnen aangeven dat we deze nodig hebben; en

ii. de Transactie - zoals correcte, nauwkeurige en volledige gegevens van de Ontvanger en alle verplichte gegevens die door u moeten worden verstrekt wanneer u onze processen inzake betalingstransacties uitvoert. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen in verband met de uitvoering van een transactie als u ons niet de juiste, nauwkeurige en volledige gegevens van uw Ontvanger verstrekt (inclusief, maar niet beperkt tot, diens bankgegevens).

b. Of u voldoende geldmiddelen hebt. Hoewel er omstandigheden kunnen zijn waarin we dit wel doen, zijn we niet verplicht uw betalingsopdracht te behandelen zoals we die hebben ontvangen, noch uw Transactie te verwerken indien u niet over voldoende beschikbare geldmiddelen beschikt (of we die niet hebben ontvangen) om ons in staat te stellen de Transactie uit te voeren. Voor dit doel zijn 'geclearde geldmiddelen' geldmiddelen die niet in behandeling zijn; beschikbaar zijn voor gebruik zonder beperking via uw geregistreerde en geldige Betalingsmiddel; en worden vereffend via hun toepasselijke betalingsnetwerk.

c. Of u ons een geldige toestemming geeft om uw Transactie uit te voeren. Uw geldige toestemming wordt op de volgende manier gegeven:

i. nadat u op geldige wijze een Profiel hebt aangemaakt en correct hebt 'aangemeld' bij onze Dienst op de manier die we redelijkerwijs vereisen (hetgeen kan betekenen dat u uw e-mail en wachtwoord moet verstrekken), klikt u op de knop 'Send Money' (Geld versturen) of op andere knoppen die beschikbaar worden gesteld via onze Dienst en die ons laten weten dat u akkoord gaat met de Transactie die wordt verwerkt; en/of

ii. U geeft ons de opdracht om een Transactie uit te voeren op een andere redelijke manier waarover we u mogelijk op de hoogte brengen wanneer u een Transactie wenst uit te voeren met onze Dienst.

d. Andere toegestane vertragingen bij het verwerken van uw Transacties. De verwerking van uw Transactie kan worden vertraagd door onze inspanningen om uw identiteit te verifiëren, meer te weten te komen over uw gebruik van onze Diensten (zoals wanneer wij controles uitvoeren op uitgavenlimieten ('tier reviews') zoals verder beschreven in onze Diensten), fraudecontroles uitvoeren, controles uitvoeren op fraude en antiwitwaspraktijken, uw Betalingsmiddelen valideren en anderszins de wet naleven en/of onze financiële risico's beheren. We zullen uw verzoek om een Transactie op de juiste wijze te verwerken niet behandelen totdat wij er zeker van kunnen zijn dat deze zaken naar onze tevredenheid zijn voltooid (door redelijk te handelen).

4.6 Uw betalingsmachtiging aan ons. Om uw Transactie te kunnen verwerken, machtigt u ons om elke van de Betalingsmiddelen die we kunnen aanvaarden, aan te rekenen (waaronder uw in aanmerking komende creditcard en/of debetkaart). U kunt uw machtiging aan ons om uw Betalingsmiddel aan te rekenen, intrekken door deze uit uw Profiel te verwijderen. Als de betaling mislukt, machtigt u ons om een of meerdere keren opnieuw te proberen met hetzelfde Betalingsmiddel. Door een Betalingsmiddel toe te voegen aan uw Profiel bij ons, of door er anderszins een betaling mee uit te voeren, laat u ons weten dat u de rechtmatige eigenaar van dat (die) Betalingsmiddel(en) bent. Houd ook rekening met bepaalde vergoedingen die aan u kunnen worden aangerekend bij gebruik van verschillende soorten Betalingsmiddelen, zoals verder beschreven in paragraaf 5 (Betalen voor onze Diensten en Valutawissel).

4.7 Transactie-informatie. Tenzij we uw gebruik van onze Diensten hebben beperkt, hebt u toegang tot uw gegevens over uitgevoerde betalingstransacties en andere informatie betreffende uw transactiegeschiedenis door in te loggen op uw Profiel op onze website en te klikken op het tabblad 'Transfer History'(Overdrachtshistoriek) (of een andere dergelijke optie die we van tijd tot tijd beschikbaar kunnen stellen om uw transactiegeschiedenis bij ons weer te geven). U stemt ermee in uw Transacties na te kijken via uw Profiel in plaats van periodieke overzichten per post te ontvangen.U zult ook een rapport kunnen downloaden via de sectie 'Transfer History' in uw Profiel. De sectie 'Transfer History' geeft ook relevante gegevens weer over uw Transacties zoals alle aangerekende vergoedingen en andere aan u aangerekende bedragen tijdens de relevante periode. De 'Transfer History' zal enkel worden vernieuwd en beschikbaar worden gesteld als er activiteiten werden verricht of vergoedingen werden aangerekend tijdens de relevante periode. De wijze waarop we de transactie-informatie verstrekken, zal u in staat stellen de informatie ongewijzigd op te slaan en te reproduceren, bijvoorbeeld door een kopie af te drukken. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens van elke Transactie beschikbaar worden gesteld om online te bekijken gedurende ten minste 13 maanden vanaf het moment dat de Transactie voor het eerst beschikbaar wordt gesteld.

4.8 Zorg ervoor dat u ons de correcte Transactiegegevens verstrekt – deze kunnen mogelijk nadien niet meer worden aangepast. Wanneer u een Transactie bij ons doet, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle Transactiegegevens volledig, nauwkeurig en correct zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, de Ontvanger en diens gegevens betreffende 'uitbetaling'). Behoudens de uitzondering die hierna volgt, kunnen we, zodra we uw opdracht voor een Transactiebetaling hebben ontvangen, deze niet meer wijzigen (noch kunnen we deze op dat moment 'herroepen'). U kunt echter onder bepaalde omstandigheden het recht hebben op een terugbetaling en u kunt een geldige Transactie te allen tijde annuleren terwijl deze nog in behandeling is. Zie Paragraaf 9 voor meer details.

4.9 Andere voor u beschikbare rechten. U hebt mogelijk bepaalde rechten en beschermende maatregelen die aan u worden geboden op grond van uw overeenkomst met de provider van uw Betalingsmiddel of in het algemeen door de wet met betrekking tot de betalingen die werden gedaan aan uw geregistreerde debetkaart of creditcard voor een Transactie. U moet uw overeenkomst met uw provider van Betalingsmiddelen raadplegen voor meer informatie over dergelijke beschermende maatregelen.

5. BETALEN VOOR ONZE DIENSTEN EN VALUTAWISSEL

5.1 Vergoeding voor onze Dienst. Met betrekking het door ons leveren van een Dienst aan u, gaat u akkoord om ons een dienstverleningsvergoeding ( 'Dienstverleningsvergoeding' ) te betalen voor elke transactie die u naar ons stuurt, bovenop het Transactiebedrag, en dit op het ogenblik van het doorsturen van een transactie naar ons. Duidelijke details over het afzonderlijke bedrag van de Dienstverleningsvergoeding met betrekking tot een Transactie worden aan u getoond voordat u ons uw toestemming geeft om uw Transactie uit te voeren, zodat u de tijd hebt om te overwegen of u die Dienstverleningsvergoeding voor onze Dienst al dan niet wenst te betalen. Voor bepaalde diensten zullen we u mogelijk geen Dienstverleningsvergoeding aanrekenen. Betaling van onze Dienstverleningsvergoeding en het Transactiebedrag in de toepasselijke valuta is door u aan ons verschuldigd en betaalbaar op het moment dat de Transactie door u wordt ingediend voor verwerking. U stemt ermee in dat wij onze Dienstverleningsvergoeding of andere kosten die u mogelijk aan ons verschuldigd bent, mogen aftrekken van het bedrag van een Betalingstransactie dat wij aan uw aangewezen Ontvanger beschikbaar mogen stellen.

5.2 Hoe u ons kunt betalen voor onze Diensten. We laten enkel toe dat u betaalt voor onze Diensten (inclusief betaling van het Transactiebedrag en toepasselijke Dienstverleningsvergoedingen):

a. in overeenstemming met de instructies waarover onze Dienst u op de hoogte stelt om de betaling uit te voeren; en

b. door een debetkaart of creditcard te gebruiken, waarvan we u over de aanvaarde merken op de hoogte zullen stellen via onze Dienst ('Dringende Transacties')

In geen geval zijn we verplicht om betaling voor onze Diensten te accepteren door middel van andere betalingsmethoden. Als u ons betaalt (of probeert te betalen) met een andere betalingsmethode (bijvoorbeeld in cash) of op een manier waarover we u niet op de hoogte hebben gesteld, zijn we niet verplicht om u onze Diensten te verlenen en zal dit door ons worden behandeld als een materiële inbreuk door u op deze Overeenkomst.

5.3 'Dringende Transacties'. Indien u gebruikmaakt van onze dienst 'Dringende Transactie', stemt u ermee in ons te betalen met een debetkaart of creditcard en stemt u er verder mee in ons het Transactiebedrag te betalen, alsmede alle vergoedingen of kosten die u ons krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bent, met uw aangewezen debetkaart of creditcard. Elke keer dat u een Transactie naar ons verstuurt, stemt u ermee in dat wij gemachtigd zijn om een Transactie betreffende geldoverdracht aan uw aangewezen debetkaart of creditcard aan te rekenen, alsmede de kosten die u ons verschuldigd bent voordat wij onze betalingsdiensten of een andere transactie uitvoeren.

5.4 Andere vergoedingen die u ons mogelijk verschuldigd bent. Als u een Transactie naar ons stuurt waarbij aan ons kosten in rekening worden gebracht als gevolg van het feit dat uw Betalingsmiddel mogelijk niet op rechtmatige wijze wordt gebruikt, stemt u ermee in ons het bedrag te betalen dat gelijk is aan het bedrag dat aan ons wordt aangerekend. In het bijzonder, als u een transactie naar ons stuurt die als gevolg heeft dat er ons 'NSF-vergoedingen', 'vergoedingen voor terugvorderingen'; ('chargeback fees'), of andere gelijkaardige kosten worden aangerekend, stemt u ermee in om alle dergelijke vergoedingen terug te betalen aan Remitly. Deze andere vergoedingen en kosten zijn door u aan ons betaalbaar op het ogenblik dat we u op de hoogte stellen dat de toepasselijke vergoeding of kost is ontstaan. Hierna volgt een toelichting over enkele van deze vergoedingen: een 'NSF'-vergoeding (ook bekend als een vergoeding voor 'ontoereikend saldo') ontstaat als we door onze bankpartners op de hoogte worden gesteld en een vergoeding worden aangerekend doordat er een ontoereikend saldo is op de bankrekening die u gebruikt om uw Transactie te financieren. Daarnaast ontstaat er een 'vergoeding voor terugvordering' als een kaartgebruiker een betwisting indient bij diens kaartemittent (zoals een bank). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een kaartgebruiker een claim indient bij diens bank omdat er op onrechtmatige wijze een betaling werd uitgevoerd met de kaart als deel van het gebruik van onze Dienst en de kaartemittent uiteindelijk een claim tegen ons indient wegens onze betrokkenheid bij een dergelijke transactie.

5.5 Valutaomrekening en wisselkoersen. Onze Diensten laten u enkel toe om geldoverdrachten uit te voeren in bepaalde valuta's. Gewoonlijk zal dit de valuta zijn die beschikbaar is in het land of de regio van de Ontvanger, maar het kunnen er ook andere zijn. Onze online formulieren zullen bepalen welke valuta's beschikbaar zijn voor uw Ontvanger en welke wisselkoers er van toepassing zal zijn. U zult dit kunnen nakijken voordat u de Transactie uitvoert en u zult hiervan ook op de hoogte worden gesteld in ons bevestigingsbericht inzake de Transactie. U erkent en stemt ermee in dat wij mogelijk inkomsten genereren uit de wisselkoers die op een Transactie wordt toegepast en door ons opdracht te geven een Transactie te verwerken via onze Dienst, gaat u akkoord met de toepassing van de wisselkoers die voor die Transactie is berekend.

5.6 U bent verantwoordelijk voor vergoedingen en kosten ten aanzien van derde partijen. Als u onze Diensten gebruikt, kunnen derde partijen vergoedingen, kosten of andere verplichtingen in rekening brengen. Dit kunnen uw bank, kaartemittent, telefoonprovider, internetprovider zijn. Zo kunnen sommige kaartemittenten van creditcards het gebruik van uw creditcard voor het gebruik van onze Diensten als een 'voorschot in cash' beschouwen en mogelijk bijkomende vergoedingen en rentekosten aanrekenen voor de transactie. Uw telefoon- en/of internetprovider kunnen u ook kosten in rekening brengen voor data- en berichtendiensten. U bent verantwoordelijk (en niet wij) voor alle vergoedingen, kosten en/of uitgaven die door dergelijke derde partijen in rekening worden gebracht inzake uw gebruik van onze Diensten. Kijk uw overeenkomsten met deze externe leveranciers na voor meer informatie over deze extra kosten.

5.7 Belastingen. De rapportering en betaling van alle van toepassing zijnde belastingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten is uw verantwoordelijkheid. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke belastingwetten in verband met uw gebruik van de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, de rapportering en betaling van alle belastingen die ontstaan in verband met uw Transacties die via de Diensten worden uitgevoerd.

6. GELD ONTVANGEN

6.1 Dienstverleners. We werken samen met lokale banken en andere vestigingen van derden (elk een 'Dienstverlener' ) om geldmiddelen beschikbaar te stellen aan Ontvanger, wat kan worden gedaan via bankoverschrijving, inning van contant geld of andere methoden die we mogelijk beschrijven via onze Diensten. Wij proberen actuele informatie op onze website te verstrekken over de locatie, beschikbaarheid en openingstijden van onze Dienstverleners. Houd er rekening mee dat deze kunnen worden gewijzigd zonder ons weten en we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie die mogelijk wordt geplaatst op de website als gevolg van het feit dat we werden voorzien van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Wij zullen geldmiddelen die door middel van inning in contanten aan Ontvangers ter beschikking worden gesteld annuleren, indien deze niet binnen 60 dagen na de eerste terbeschikkingstelling op geldige wijze werden geïnd en zullen, voor zover mogelijk, de bedragen terugbetalen via het Betalingsmiddel dat werd gebruikt om de betaling te verzenden (voorts afhankelijk van de termijnen en voorwaarden die door onze betalingsverwerkingspartners zijn vastgesteld).

6.2 Verificatie. Ontvangers zullen hun identiteit moeten bewijzen alvorens ze geldmiddelen kunnen ontvangen, door een geldige identificatie voor te leggen. Ontvangers zullen mogelijk ook een referentienummer of een ander gelijkaardig identificatiemiddel, gelinkt aan hun Transacties, moeten kunnen voorleggen. De exacte benodigde gegevens zijn afhankelijk van de Dienstverlener van de Ontvanger en kunnen aan u worden meegedeeld via onze Dienst.

7. BELANGRIJKE BEPERKINGEN OP DE DIENST

7.1 Ons algemeen recht om uw gebruik van onze Dienst te beperken. Naast de beperkingen die elders in deze Overeenkomst worden beschreven, mogen we elke Transactie weigeren indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om u en/of ons te beschermen of anderszins vereist is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. U gaat ermee akkoord dat wij ook algemene praktijken en beperkingen vaststellen met betrekking tot het gebruik van onze Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot het toepassen van limieten op het over te maken bedrag, hetzij op een per transactie of geaggregeerde basis. Deze limieten worden bepaald door ons en op basis van onze beoordeling van de prestaties en risicofactoren, die een of alle van de volgende kunnen omvatten: onze risicobeoordeling van uw Profiel, uw locatie, de locatie van een Ontvanger, de registratie-informatie die u ons verstrekt en onze mogelijkheid om deze te verifiëren en alle wettelijke vereisten waaraan we mogelijk moeten voldoen (bijvoorbeeld, sommige wetten van een bepaalde regio kunnen ons ervan weerhouden om onze Diensten te voorzien van dezelfde functionaliteit die we aan u kunnen bieden). Deze limieten kunnen worden opgelegd aan individuele Profielen of indien we dit redelijkerwijze hebben kunnen vaststellen, op basis van bewijsmateriaal dat wordt opgelegd aan Profielen die gekoppelde profielen zijn. We kunnen ook gebruikmaken van fraude- en risicomodellering bij het beoordelen van het risico inzake uw gebruik van onze Diensten (inclusief wanneer u zich registreert voor uw Profiel).

7.2 Transacties naar India. Remitly verwerkt transacties naar India krachtens de 'Rupee Drawing Arrangements', zoals vastgesteld door de Reserve Bank of India. U begrijpt dat het gebruik van de Dienst voor commerciële doeleinden of voor het maken van bijdragen aan liefdadigheidsorganisaties niet is toegestaan.

7.3 Beperkte activiteiten. Naast het bovenstaande behandelen we de volgende zaken als 'Beperkte activiteiten' , dit is als u:

a. nze Diensten gebruikt (of we redelijkerwijs vermoeden dat u onze Diensten hebt gebruikt of zult gebruiken) voor illegale doeleinden of in strijd met een toepasselijke wet die van invloed is op ons of uw gebruik van onze Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot fraude, de financiering van terreurorganisaties en/of het witwassen van geld);

b. nze Diensten gebruikt in verband met seksueel georiënteerde materialen of diensten, gokactiviteiten, de aan- of verkoop van tabak, tabaksgerelateerde benodigdheden, vuurwapens, geneesmiddelen op voorschrift of andere gereglementeerde stoffen. Het is u ook niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken in een poging om de door ons of een andere gebruiker opgelegde gebruiksbeperkingen te misbruiken, uit te buiten of te omzeilen;

c. een inbreuk zou plegen op een materiële bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst (of elke andere overeenkomst die u met ons bent aangegaan) of als u geld opstuurt naar een Ontvanger wiens handelen of nalaten zou worden beschouwd als het plegen van een inbreuk op elke overeenkomst met ons indien zij deze met ons zouden zijn aangegaan (wat in beide gevallen noch een triviale, noch een technische inbreuk zou zijn);

d. een onaanvaardbaar aansprakelijkheids-, krediet- en/of frauderisico zou vormen voor ons en/of onze gebruikers (zoals wij redelijkerwijs op basis van bewijsmateriaal kunnen bepalen);

e. njuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie zou verstrekken die niet louter triviaal is (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie als onderdeel van ons proces voor het aanmaken van een Profiel en/of de informatie die wij van u vragen om een Transactie uit te voeren);

f. zou nalaten om mee te werken aan een onderzoek of om ons verdere informatie of bevestiging te bezorgen over u of uw gebruik van onze Diensten die we redelijkerwijs vragen;

g. uzelf een voorschot in cash van uw creditcard zou verstrekken (of anderen helpen dit te doen) of anderszins proberen om meer geld te verkrijgen dan waar u recht op hebt (waar soms wordt naar verwezen als 'double dip' of ongerechtvaardigde verrijking) in de loop van een geschil door het ontvangen of proberen om geld te ontvangen voor dezelfde transactie van zowel ons, een andere gebruiker van onze Diensten, bank, of debetkaart-of creditcardmaatschappij;

h. een Profiel beheren dat is gekoppeld aan een ander Profiel, inclusief de Profielen die een van de Beperkte Activiteiten hebben verricht;

i. toegang zou krijgen tot onze Diensten vanuit een land of regio buiten België wat niet door ons is toegestaan of anderszins gebruik te maken van een 'anonimiserende proxy' of enig ander hulpmiddel dat uw gebruik van het Internet niet traceerbaar maakt;

j. een robot, spin, schraper of automatisch apparaat of handmatig proces zou gebruiken om onze website of app te controleren of te kopiëren of de Intellectuele Eigendom van Remitly op een andere manier weer te geven, te gebruiken, te kopiëren of te wijzigen (zie ook Paragraaf 11 Intellectuele Eigendom van Remitly).

U erkent en gaat ermee akkoord dat het verrichten van de bovenstaande Beperkte Activiteiten niet door ons is toegestaan en dat het de veilige toegang tot en/of het veilige gebruik van uw Betalingsmiddel, uw Profiel of de Diensten door u of andere klanten van Remitly in het algemeen vermindert. U gaat er verder mee akkoord om uw medewerking aan ons te verlenen aangezien we mogelijk en redelijkerwijs elke Beperkte Activiteit inzake uw gebruik van onze Diensten moeten onderzoeken.

7.4 U gaat ermee akkoord om geen van de Beperkte Activiteiten uit te voeren. Als:

a. u beperkte activiteiten uitvoert of poogt uit te voeren, of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat dit het geval is, op basis van onze feitelijke of vermoedelijke kennis, gestaafd met bewijsmateriaal; of

b. wij redelijkerwijs vermoeden dat een ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten of de beveiliging van uw gebruik van de Diensten (inclusief de beveiligingsfuncties van uw Profiel en/of uw Beveiligingsgegevens) in het gedrang is gekomen; of

c. zoals we in het bijzonder hebben vermeld, elders in deze Overeenkomst,

behouden we ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid tegenover u, de in paragraaf 7.5 hieronder genoemde acties te nemen.

7.5 Acties die we kunnen nemen. De acties die we kunnen nemen zoals bedoeld in paragraaf 7.4 kunnen een of meer van de volgende zijn, afhankelijk van de omstandigheden:

a. de verwerking van de betalingsinstructie uitstellen, terugdraaien, annuleren, afwijzen of weigeren en/of transactiegegevens wijzigen (of soortgelijke maatregelen nemen via andere betalingsdienstverleners); en/of

b. uw Profiel of uw gebruik van een bepaald Betalingsmiddel en/of uw gebruik van onze Diensten (geheel of gedeeltelijk) afsluiten of opschorten, inclusief het u niet meer leveren van Diensten in de toekomst; en/of

c. inhoud bewerken, wijzigen, afwijzen en/of betalingsinstructies of gegevensoverdrachten in verband met een Beperkte Activiteit weigeren; en/of

d. de transactie en alle andere relevante informatie over u en uw gebruik van onze Diensten (waaronder uw Profielgegevens en uw persoonsgegevens) melden aan een toezichthouder, politie of andere wetshandhavingsinstantie en/of overheidsdepartement of -agentschap; en/of

e. indien van toepassing, schadeloosstelling eisen van u.

7.6 In het geval dat we een betalingstransactie opschorten, weigeren uit te voeren en/of op een andere manier uw gebruik van onze Diensten beperken, zullen we, indien wettelijk toegestaan, u langs elektronische weg (zoals via onze websites, mobiele app, e-mail, smartphone-meldingen, telefoon en sms) proberen op de hoogte te brengen, tenzij wij op een andere manier met u communiceren indien dit opportuun en/of veiliger is om dit te doen. Wij zullen u ook vooraf op de hoogte stellen van de redenen waarom dergelijke acties werden ondernomen of, indien wij daartoe niet in staat zijn, onmiddellijk nadat de opschorting of beperking is opgelegd (tenzij het in strijd zou zijn met enige wet of we anderszins redelijke veiligheidsbelangen in het gedrang zouden brengen door u op de hoogte te stellen). Afhankelijk van de omstandigheden met betrekking tot een opschorting of stopzetting van uw gebruik van onze Diensten, kunnen wij de opschorting en/of de beperking ongedaan maken en dit zo snel als praktisch mogelijk nadat de oorzaken voor de opschorting en/of beperking niet meer van toepassing zijn. Opschorting van uw gebruik van een Dienst heeft geen invloed op uw rechten en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst die voor of na een dergelijke schorsing van toepassing waren of zijn of met betrekking tot alle niet-beëindigde Diensten.

7.7 Niets in deze sectie beperkt uw recht om een klacht in te dienen over onze beslissingen (informeel via de kanalen van onze klantendienst, door een klacht neer te leggen bij de Financiële Ombudsman (zie paragraaf 15) of via het gerecht).

8. HOE EN WAAROM WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

8.1 Ons Privacybeleid en Cookiebeleid. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beheerst door ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid die kunnen worden geraadpleegd op onze website en die tevens verder in deze Overeenkomst worden beschreven. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u ook dat u voldoende bent geïnformeerd over de voorwaarden van deze Beleidslijnen. We raden u aan om een kopie van deze Beleidslijnen samen met deze Overeenkomst af te drukken of te downloaden en op te slaan.

8.2 Delen van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Houd er rekening mee dat de informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de Diensten (inclusief via onze website, mobiele app en/of uw Profiel) zal worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht geschiedt ten behoeve van de verwerking door ons, onze groepsmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde externe leveranciers en omvat een doorgifte naar de Verenigde Staten en andere landen waar de wetgeving inzake de verwerking van uw gegevens minder streng kan zijn dan in uw eigen land. Meer details hierover vindt u in ons Privacybeleid.

8.3 Klantenidentificatieprogramma. We zijn wettelijk verplicht om informatie over u te verzamelen, verifiëren en vast te leggen. Wij kunnen u vragen om ons niet-openbare, persoonlijke, identificerende informatie en andere gerelateerde documenten te verstrekken. We kunnen ook rechtmatig informatie over u verkrijgen van andere bronnen zonder uw medeweten, inclusief niet-persoonlijke identificeerbare informatie die we kunnen verkrijgen wanneer u toegang krijgt tot en/of gebruikmaakt van onze Diensten. Zie ons Privacybeleid en Cookiebeleid voor meer informatie.

8.4 Openbaarmaking aan de Overheid. Mogelijk verstrekken we informatie over u en uw Transacties aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

8.5 Verifiëren van uw persoonlijke informatie. U machtigt ons om alle inlichtingen in te winnen, bij u of bij anderen, die nodig zijn om de informatie die u ons verstrekt te valideren. Dit kan inhouden dat u om aanvullende informatie wordt gevraagd, dat u stappen moet ondernemen om te bevestigen dat u de eigenaar bent van uw e-mailadres of financiële instrumenten, dat uw informatie wordt vergeleken met databases van derde partijen, of via andere bronnen zoals een kredietreferentiebureau.

9. OPLOSSEN VAN FOUTEN, ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

9.1 Oplossen van Fouten. Laat het ons te allen tijde weten als u problemen hebt met de Dienst. We zullen u niet aansprakelijk stellen voor ongeoorloofd gebruik van uw Profiel door iemand anders, op voorwaarde dat we ervan overtuigd zijn dat u niet frauduleus hebt gehandeld. Stel ons onverwijld op de hoogte van ongeoorloofde of onjuist uitgevoerde Transacties en/of enig ander verlies, diefstal of verduistering met betrekking tot het gebruik van onze Diensten. U moet uiterlijk 12 maanden na de datum waarop uw Transactie is uitgevoerd, contact met ons opnemen. Als u ons niet onmiddellijk binnen deze termijn op de hoogte stelt, kunnen wij u mogelijk niet helpen, noch een terugbetaling doen. U kunt contact met ons opnemen via de contactinformatie in paragraaf 16.1 of via het e-mailadres abuse@remitly.com. Voor meer informatie over het oplossen van fouten , klik hier om onze Kennisgeving inzake Oplossen van fouten en annuleringen te lezen. In geval van conflict tussen deze Gebruikersovereenkomst en de Kennisgeving inzake Oplossen van fouten en annuleringen, zal deze laatste van toepassing zijn.

9.2 Terugbetaling voor uw Transactie wordt voltooid. U kunt een geldige Transactie te allen tijde annuleren voordat deze wordt voltooid. Voltooiing houdt in dat uw Ontvanger het geld dat u hebt opgestuurd (zoals in contacten, levering of via bankdeposito op de bankrekening van de Ontvanger) al heeft opgevraagd. Na ontvangst van uw aanvraag om een Transactie te annuleren, zullen we mogelijk met onze Dienstverleners bevestigen of de Transactie al dan niet werd geannuleerd alvorens we u zullen terugbetalen.Na voltooiing zal het Transactiebedrag niet worden terugbetaald.

9.3 Onze Goodwillgarantie. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienst, zullen we u de Dienstverleningsvergoeding van de toepasselijke Transactie terugbetalen (onze 'Goodwillgarantie' ). Onze Goodwillgarantie wordt aangeboden aan de Belgische klanten van Remitly U.K., Ltd. te Eighth Floor, Ten Bishops Square, Londen, Verenigd Koninkrijk E1 6EG. Om onze Goodwillgarantie te ontvangen moet u contact met ons opnemen via telefoon op +44 0800 0869 992, via e-mail op service@remitly.com of door te schrijven naar: Remitly U.K., Ltd attn.: Customer Service Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW binnen 180 dagen na de Transactie. Onze Goodwillgarantie wordt aan u verstrekt in aanvulling op uw wettelijke rechten en heeft geen invloed op uw rechten onder de wet, zoals met betrekking tot onze uitvoering van de Diensten met redelijke vaardigheid en zorg. Zie ook paragraaf 14 (Onze Verantwoordelijkheid voor door U Geleden Verliezen of Schade).

9.4 Betaling van Terugbetalingen. Alle terugbetalingen zullen geschieden via hetzelfde Betalingsmiddel dat werd gebruikt om de Transactie uit te voeren. Terugbetalingen worden alleen gedaan in de valuta waarin u ons hebt betaald en zullen niet worden aangepast om rekening te houden met veranderingen in de valutawaarde of een andere vreemde valuta sinds de Transactie werd verstuurd. Behalve in het geval van een terugbetaling in het kader van een geldige claim dat uw betaling ongeoorloofd was, zijn wij niet verplicht om de terugbetaling te doen indien het Betalingsmiddel dat u hebt gebruikt om voor de oorspronkelijke Transactie te betalen niet langer geldig is en wij niet in staat zijn een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor enig verlies dat u zou kunnen lijden (of voor enige vorm van terugbetaling) als u geld stuurt naar iemand anders dan onszelf in verband met uw gebruik van onze Diensten en/of als uw betaling niet wordt erkend door ons doordat u de juiste gegevens niet verstrekt.

9.5 Traceren van uw betalingen. Als u ons vraagt een betaling te traceren die u aan een Ontvanger binnen de EER hebt gedaan, zullen wij dit doen en u op de hoogte stellen van de uitkomst. Neem ook contact met ons op als u een geldige Transactie naar een geadresseerde binnen de EER hebt gestuurd en deze de betreffende betaling later ontvangt dan overeengekomen is op grond van deze Overeenkomst (zie onderdeel 5). Indien van toepassing vragen we de bank van de Ontvanger (of een andere toepasselijke betalingsdienstaanbieder) om de betaling te corrigeren.

10. HOELANG DUURT DEZE OVEREENKOMST EN HOE KAN DEZE WORDEN BEËINDIGD? (ZELFS ALS U VAN MENING BENT VERANDERD)

10.1 Duur van deze Overeenkomst. De looptijd van deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat deze Overeenkomst voor u bindend wordt (zie paragraaf 1.4) en eindigt op het moment dat deze om welke reden dan ook wordt beëindigd. Er is geen minimale looptijd voor deze Overeenkomst.

10.2 Wanneer u deze Overeenkomst zonder reden kunt beëindigen. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen door uw Profiel af te sluiten door een e-mail te sturen naar service@remitly.com of door ons te bellen op +44 0800 0869 992.

10.3 Uw Afkoelingsperiode. Naast uw andere rechten krachtens onze Overeenkomst, geeft de wet u het recht om deze Overeenkomst te annuleren en te beëindigen gedurende een periode van veertien (14) dagen die ingaat op de dag nadat u deze Overeenkomst accepteert 'Afkoelingsperiode.' Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden.

10.4 Hoe u onze Overeenkomst kunt beëindigen tijdens de Afkoelingsperiode. U kunt deze Overeenkomst tijdens uw Afkoelingsperiode annuleren en beëindigen door een kennisgeving van annulering te sturen naar:

a. ns adres (persoonlijk of per post) te Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW

b. via e-mail: service@remitly.com

c. door ons te bellen op +44 0800 0869 992

10.5 Voorwaarden betreffende uw rechten om te annuleren tijdens de Afkoelingsperiode. Uw Afkoelingsperiode is onderworpen aan het volgende, dat wil zeggen, als u deze Overeenkomst beëindigt tijdens uw Afkoelingsperiode:

a. voordat u een Transactie hebt gestuurd of anderszins een geldoverdracht bij ons hebt gedaan, zal deze Overeenkomst zonder kosten of annuleringsvergoeding worden beëindigd en zult u geen gebruik meer kunnen maken van onze Diensten; of

b. nadat u een Transactie hebt gestuurd of anderszins een geldoverdracht bij ons hebt gedaan, zullen we u het Transactiebedrag (en onze vergoedingen) terugbetalen op een tijdstip voor de voltooiing ervan. Voltooiing houdt in dat de Ontvanger het geld dat u hebt opgestuurd al heeft opgevraagd ofwel in contanten of via bankdeposito. Houd er echter rekening mee dat het Transactiebedrag na voltooiing niet zal worden terugbetaald. Er is geen algemene afkoelingsperiode beschikbaar voor diensten inzake vreemde valuta. Als u echter om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienst, zullen we u onze Dienstverleningsvergoeding terugbetalen met inachtneming van de voorwaarden in paragraaf 9.3 (Onze Goodwillgarantie).

10.6 Wanneer we mogelijk deze Overeenkomst zonder reden zullen beëindigen. Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen, zonder aansprakelijkheid tegenover u, wanneer ons dat uitkomt en zonder aansprakelijkheid door u ten minste twee (2) maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit recht komt naast de andere rechten die wij mogelijk hebben om uw gebruik van onze Diensten op te schorten of te beëindigen, hetgeen onmiddellijk kan gebeuren of in minder dan twee (2) maanden voorafgaande schriftelijke kennisgeving – zie bijvoorbeeld paragraaf 7 (Belangrijke Beperkingen op de Dienst).

10.7 Wat gebeurt er nadat mijn Profiel is afgesloten of deze Overeenkomst is beëindigd? Als uw Profiel is afgesloten en/of deze Overeenkomst is beëindigd, gaat u ermee akkoord:

a. m onverwijld het gebruik van onze Diensten stop te zetten;

b. dat de op grond van deze Overeenkomst verleende licenties zullen aflopen;

c. dat we ons het recht voorbehouden (maar geen algemene verplichting hebben) om al uw informatie en accountgegevens te verwijderen die zijn opgeslagen als onderdeel van uw gebruik van onze Diensten, behalve wanneer we dergelijke informatie moeten bewaren als gevolg van toepasselijke wetgeving; en

d. dat we niet aansprakelijk zullen zijn tegenover u of een derde partij voor beëindiging van de toegang tot onze Diensten of voor het verwijderen van hun informatie of accountgegevens.

10.8 Zelfs als onze Overeenkomst is beëindigd, kunt u mogelijk nog vergoedingen aan ons verschuldigd zijn. Elke beëindiging van deze Overeenkomst ontslaat u niet van uw verplichtingen om een Transactie, vergoedingen of kosten te betalen die u vóór de beëindiging verschuldigd was, en ontslaat u niet van uw verplichtingen om andere bedragen te betalen die u krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bent. Remitly behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om schuldinvordering op te starten of vorderingen op u in te stellen inzake dergelijke openstaande bedragen.

10.9 Overleving van onderdelen na beëindiging van onze overeenkomst. Paragrafen van deze Overeenkomst die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om het doel van deze Overeenkomst na beëindiging ervan te verwezenlijken of af te dwingen, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met hun voorwaarden van kracht.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN REMITLY

11.1 Wat is 'intellectuele eigendom'? Intellectuele Eigendom kan een merk, een uitvinding, een ontwerp, een lied of een andere intellectuele creatie zijn. Meer informatie over intellectuele eigendomsrechten is te vinden op de website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom op https://www.boip.int/en.

11.2 Eigenaarschap van de intellectuele eigendom van de dienst. U erkent dat de Dienst, inclusief de inhoud van deze website, tekst, afbeeldingen, logo's en afbeeldingen, alsook alle andere auteursrechten, handelsmerken, logo's en product- en namen van diensten van Remitly exclusief eigendom zijn van ons, een van de bedrijven in onze bedrijfsgroep of een geautoriseerde licentiegever (de 'Intellectuele Eigendom van Remitly' ). U mag enkel een kopie van de pagina's van onze website of onze app bekijken en bewaren voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

11.3 Geen overdracht van onze intellectuele eigendomsrechten. Deze Overeenkomst draagt geen van onze intellectuele eigendomsrechten over die bestaan op de datum waarop we deze Overeenkomst hebben afgesloten, noch doet ze een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die zijn gemaakt of ontwikkeld namens ons tijdens de looptijd van deze Overeenkomst of anderszins. U gaat er verder mee akkoord om geen: (i) auteurs-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen of -legendes die op onze websites en/of apps (of afgedrukte pagina's) getoond worden, te verwijderen of aan te passen, en (ii) geen inbreuken te maken op het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerkrecht, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van ons of van een andere derde, of op het recht op publiciteit of privacy.

11.4 Licentieverlening. Als u onze software gebruikt in het kader van het gebruik van onze Diensten, verlenen wij en onze licentiegevers u een strikt persoonlijke licentie, die tevens beperkt, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar en zonder het recht op sublicentie is. Een'licentie' is een wettelijke manier waarop wij u het recht kunnen verlenen om iets te gebruiken – in deze context gebruiken wij het om te beschrijven hoe wij u het recht verlenen om de Dienst te gebruiken (inclusief de software ervan). U mag de door ons geleverde software uitsluitend gebruiken om gebruik te maken van onze Diensten krachtens deze Overeenkomst en voor geen enkel ander doel. Tenzij uitdrukkelijk verleend door ons in deze overeenkomst, mag geen enkele bepaling in deze overeenkomst worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor het gebruik van onze software of intellectuele eigendomsrechten.

11.5 Suggesties en feedback. Als u ons suggesties, feedback of input ('Klanteninput') met betrekking tot onze Diensten verstrekt, zullen wij (en onze groepsmaatschappijen) eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en op de Klanteninput, zelfs als u de Klanteninput als vertrouwelijk hebt aangemerkt. Wij en onze groepsmaatschappijen hebben het recht om de Klanteninput zonder enige beperking te gebruiken. U draagt ons alle rechten, titels en belangen in de Klanteninput over en gaat ermee akkoord ons alle mogelijke ondersteuning te bieden die we nodig hebben om onze rechten in de Klanteninput te documenteren, te perfectioneren en te vrijwaren. Voor dit doel is het woord: 'cederen' een juridische term die betekent dat het voordeel wettelijk wordt overgedragen, zoals u het voordeel van de Klanteninput wettelijk aan ons overdraagt.

12. BELANGRIJKE DISCLAIMERS

12.1 Algemene disclaimer over onze Diensten. Hoewel we ernaar streven een ononderbroken Dienst te onderhouden en we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat Transacties tijdig worden verwerkt, beloven we niet dat uw toegang tot of gebruik van onze Diensten, inclusief de tijd die nodig is om de verwerking van betalingstransacties te voltooien, ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal worden geleverd, of dat onze website, mobiele app of Diensten vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen indien ten gevolge van omstandigheden buiten onze controle; of indien we onze Diensten (geheel of gedeeltelijk) moeten opschorten of wijzigen om de belangen van een bepaalde partij te beschermen. Niet al onze Diensten zullen altijd beschikbaar zijn vanaf de manier waarop u er zich toegang toe verschaft. Zo kunnen bijvoorbeeld sommige Diensten of functies waartoe u toegang hebt via onze website mogelijk niet beschikbaar zijn via onze mobiele app (en omgekeerd). Dit betekent dat onze aansprakelijkheid tegenover u beperkt is indien er onderbrekingen zijn in onze Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot: systeemstoringen of andere onderbrekingen die van invloed zijn op de ontvangst, verwerking, aanvaarding, voltooiing of afwikkeling van Transacties of de Diensten. Als u ontevreden bent over onze Diensten, kunt u er te allen tijde voor kiezen om het gebruik van onze Diensten stop te zetten en/of uw Profiel af te sluiten door een e-mail te sturen naar service@remitly.com of door ons anderszins te bellen op [add the local phone number].

12.2 Digitale inhoud gratis verstrekt. Voor zover u ons niet betaalt voor digitale inhoud die wij aan u verstrekken (zoals onze mobiele app), leveren wij dergelijke digitale inhoud op een 'in huidige staat'-basis en wordt deze door ons geleverd zonder enige verklaring of garantie van ons inzake de kwaliteit, geschiktheid voor welk doel dan ook, in overeenstemming met enige verstrekte beschrijving of informatie, noch enige rechten die wij hebben met betrekking tot de verstrekking ervan. Onder voorbehoud van paragraaf 14.2(b) ('Gebrekkige Digitale Inhoud'), zijn we niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk tegenover u voor enig verlies of schade die u mogelijk lijdt ten gevolge van uw raadplegen of gebruik van deze digitale inhoud.

12.3 Opschorting van onze Diensten. Naast andere rechten die we kunnen hebben om onze Diensten op te schorten, kunnen we de levering van onze Diensten opschorten om: technische problemen op te lossen of kleine technische wijzigingen aan te brengen; onze Diensten bij te werken om wijzigingen in relevante wetten en reglementaire vereisten weer te geven; en/of wijzigingen aan te brengen in onze Diensten die we u hebben gemeld (of waarover u ons hebt geïnformeerd). Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd onderhoud aan onze Diensten uitvoeren, waardoor bepaalde delen van onze Diensten mogelijk niet beschikbaar zijn, in welk geval we zullen proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. We zijn niet aansprakelijk tegenover u voor de onbeschikbaarheid van onze Diensten ten gevolge van deze redenen.

12.4 Commerciële Transacties. U mag de Dienst alleen gebruiken om geld te sturen naar mensen die u kent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of levering van goederen of diensten die u betaalt door middel van onze Diensten. U aanvaardt dat het gebruik van onze Diensten om te betalen voor goederen en diensten geschiedt op eigen risico. In het bijzonder zullen wij, aangezien wij niet betrokken zijn bij, noch verantwoordelijk zijn voor, noch enige controle hebben over enige onderliggende regeling die u hebt met enige andere persoon die is geassocieerd met uw gebruik van onze Diensten, niet bemiddelen in geschillen, noch enige regeling die u hebt met dergelijke personen afdwingen of uitvoeren.

12.5 Geen garantie op de diensten van uw derde partijen. Wij garanderen niet, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige externe dienstverlener waarmee u een overeenkomst hebt gesloten en die wordt gebruikt in verband met uw gebruik van onze Diensten (inclusief uw internetaanbieder, de uitgever van uw Betalingsmiddel en/of de fabrikant van uw mobiele apparaat of netwerkbeheerder). U erkent dat de keuze van dergelijke personen of de aankoop van goederen en/of diensten van hen uitsluitend uw keuze is. Wij raden u sterk aan om uw eigen onderzoek te doen naar de keuze van dergelijke dienstverleners.

12.6 Gegevensbeveiligingsmaatregelen. We hebben bepaalde maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of uw persoonsgegevens niet voor oneigenlijke doeleinden kunnen gebruiken. U erkent dat u alle persoonsgegevens of andere informatie aan ons verstrekt op uw eigen risico.

12.7 Uw verantwoordelijkheid voor het onderhoud van uw apparatuur en de implementatie van waarborgen. Het is uw verantwoordelijkheid om voldoende waarborgen en procedures te implementeren om ervoor te zorgen dat alle gegevens of andere informatie die u via onze Diensten verstuurt vrij zijn van besmettingen of andere schadelijke elementen. Verder bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle communicatienetwerken, hardware en andere apparatuur die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van onze Diensten, en bent u verantwoordelijk voor alle dergelijke gerelateerde kosten. We beloven niet dat onze Diensten op uw apparaat zullen worden ondersteund of dat onze websites en/of mobiele app alle browsers zullen ondersteunen of anderszins compatibel zullen zijn met uw communicatieapparatuur. Als u toegang hebt tot onze Diensten en/of deze gebruikt via een mobiel apparaat, gaat u er bovendien mee akkoord en erkent u dat het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele toepassingen kan worden beperkt door uw mobiele netwerkbeheerder en/of apparaatfabrikant en dat niet alle Diensten mogelijk werken met alle mobiele netwerkbeheerders of apparaten. U gaat ermee akkoord onze Diensten niet te gebruiken op apparaten die zijn gewijzigd in strijd met de software- of hardwarerichtlijnen van de fabrikant.

13. UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U VEROORZAAKTE VERLIEZEN

13.1 Deze paragraaf is een belangrijke bepaling waarin wordt uiteengezet wanneer en hoe van u mag worden verwacht dat u ons een redelijke vergoeding betaalt. Sommige begrippen die in deze paragraaf met hoofdletter worden geschreven, hebben een bijzondere betekenis en worden verder toegelicht aan het einde van deze paragraaf. Lees ze alstublieft door wanneer u deze paragraaf doorneemt.

13.2 U belooft dat u aan een Remitly-Partij onmiddellijk een bedrag zult betalen dat gelijk is aan haar Verliezen als een Remitly-Partij Verliezen lijdt of aansprakelijk wordt voor Verliezen die voortvloeien uit of verband houden met:

a. uw gebruik van, of met betrekking tot, de Diensten;

b. uw niet-naleven van deze Overeenkomst (inclusief alle Beleidslijnen);

c. geschillen of rechtszaken veroorzaakt door uw handelen of nalaten; en/of

d. uw nalatigheid of schending of vermeende schending van toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van een derde partij.

13.3 Woorden met een bijzondere betekenis:

a. 'Remitly-Partij' betekent ons en onze groepsmaatschappijen (en hun respectieve directeuren, functionarissen, eigenaren, co-branders of andere partners, informatieverstrekkers, licentiegevers, licentienemers, consultants, werknemers, onafhankelijke contractanten en andere van toepassing zijnde externe dienstverleners); en

b. 'Verliezen' betekent alle netto kosten die redelijkerwijs door een Remitly-Partij zijn gemaakt en die het gevolg zijn, en die een redelijk persoon zou beschouwen als het waarschijnlijke gevolg, van de in paragraaf 13.2 genoemde zaken en die betrekking kunnen hebben op vorderingen, eisen, gronden voor actie, schuld, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheid, inclusief redelijke gerechtskosten. Dergelijke verliezen kunnen de kosten omvatten die door ons worden gemaakt om u op te sporen, u te informeren over en stappen te ondernemen inzake uw niet-naleving van onze Overeenkomst en het afdwingen van betaling van elk bedrag dat aan ons verschuldigd is. Verliezen omvatten echter geen kosten waarbij een Remitly-Partij tweemaal voor hetzelfde verlies kan worden vergoed (bijvoorbeeld voor verlies van kosten en winst indien het declareren van beide verliezen zal leiden tot een dubbele compensatie).

13.4 In geen geval mag u een schikking treffen of een soortgelijke overeenkomst sluiten met een partij die onze rechten beïnvloedt of ons op enigerlei wijze verbindt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

14. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIEZEN OF SCHADE

14.1 Wij zijn verantwoordelijk tegenover u voor voorzienbare verliezen en schade die door ons worden veroorzaakt. Als we de bepalingen van deze Overeenkomst niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Overeenkomst of onze nalatigheid om redelijke zorg en vaardigheid aan te wenden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verliezen of schade zijn voorzienbaar indien het vanzelfsprekend is dat deze zullen voorvallen, of indien het zowel voor u als ons duidelijk is dat deze zullen voorvallen op het ogenblik waarop deze Overeenkomst wordt gesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw niet-naleving van deze Overeenkomst of frauduleus handelen.

14.2 Gebrekkige digitale inhoud. De draagwijdte van onze verantwoordelijkheid tegenover u voor verlies of schade die u lijdt door ons aanbod van digitale inhoud (zoals onze mobiele app) hangt af van het feit of u ervoor hebt betaald of niet. Wij beschouwen onze mobiele app niet als digitale inhoud waarvoor u hebt betaald (direct of indirect) omdat deze voor u algemeen en kosteloos beschikbaar is en ook zonder dat u gebruik hoeft te maken van het deel van onze diensten waarvoor u aan ons een vergoeding dient te betalen.

a. Indien wij u toch tegen betaling digitale inhoud verstrekken, beperkt onze Overeenkomst onze aansprakelijkheid niet voor bepaalde rechten die u krachtens de wet hebt. Dit zijn uw rechten inzake het verstrekken van de digitale inhoud: van een bevredigende kwaliteit, geschikt voor een bepaald doel, in overeenstemming met de beschrijving en informatie die wij verstrekken en zonder algemene aanspraak dat wij niet het recht hebben de digitale inhoud aan te bieden. Als wij digitale inhoud tegen een vergoeding aan u verstrekken en u lijdt verlies doordat wij niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan kunnen wij de digitale inhoud herstellen of vervangen en/of u een vergoeding geven, in elk geval afhankelijk van de omstandigheden en ook onderhevig aan de andere voorwaarden van deze Overeenkomst.

b. Als gebrekkige digitale inhoud die we hebben verstrekt een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort, beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons onvermogen om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies te volgen om een gratis verstrekte update uit te voeren of voor schade die werd veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct had gevolgd of niet de minimale systeemvereisten had die werden geadviseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de digitale inhoud (inclusief zoals uiteengezet in deze Overeenkomst).

14.3 Uitzonderingen op onze aansprakelijkheidslimieten tegenover u. De limieten van onze aansprakelijkheid tegenover u krachtens deze Overeenkomst zijn niet van toepassing als u schade lijdt als gevolg van:

a. verlijden of persoonlijk letsel dat door ons handelen of niet-handelen (inclusief onze nalatigheid) wordt veroorzaakt; en/of

b. nze fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling.

14.4 We zijn niet aansprakelijk voor omzetverlies en bepaalde andere verliezen. We bieden onze diensten en digitale inhoud alleen voor huishoudelijk en privaat gebruik aan u aan. Als u onze Diensten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doel of voor doeleinden inzake wederverkoop, zijn noch wij, noch onze dienstverleners (en elke van hun respectieve groepsmaatschappijen, bestuurders, agenten, partners, aannemers en/of werknemers) aansprakelijk tegenover u voor enige winstderving, omzetderving, bedrijfsschade, of verlies van zakelijke opportuniteiten. Wij zijn ook niet aansprakelijk tegenover u voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van onze partners inzake uitbetalingen die fondsen uitbetalen aan uw Ontvangers. Zoals hierboven toegelicht zijn we niet aansprakelijk voor verliezen of schade die niet voorzienbaar zijn.

14.5 We zijn niet aansprakelijk voor handelingen die we stellen om wetten na te leven of voor Gebeurtenissen Buiten Onze Controle. We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor verliezen die u mogelijk zal lijden die niet onze schuld waren of die een gevolg waren van ons nalaten om (gedeeltelijk of geheel) onze verplichten onder deze Overeenkomst na te komen, of deze met vertraging na te komen, wat een gevolg is van onze verplichting om wet- of regelgeving na te leven (inclusief, zonder beperking, onze inspanningen om wet- of regelgeving inzake antiwitwasmaatregelen of terrorismebestrijding na te leven) of een 'Gebeurtenis Buiten Onze Controle'.

14.6 Betekenis van 'Gebeurtenissen Buiten Onze Controle'. Een 'Gebeurtenis Buiten Onze Controle' betekent elke handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden voorkomen en omvat zonder beperking stakingen, lock-outs of andere industriële acties gesteld door derde partijen, civiele onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of een dreiging daarvan, oorlog (al dan niet verklaard) of een dreiging daarvan of een voorbereiding op een oorlog, brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of panne van publieke of private telecommunicatienetwerken (inclusief zonder beperking stroompannes, defect van mobiele netwerken en Internetverstoringen). Dit zou ook een opschorting inhouden van onze Diensten ten gevolge van onderhoud en upgrades aan onze systemen of de systemen van een andere partij die worden gebruikt om onze Diensten te leveren, defecten op een telefoonnetwerk of in geval van mobiele netwerken wanneer u zich niet bevindt in een gebied met netwerkdekking.

15. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Geschillen met Remitly – neem eerst contact met ons op. Als er een geschil ontstaat tussen u en Remitly, is het ons doel om meer te weten te komen over uw zorgen en eventuele problemen op te lossen. Geschillen tussen u en Remitly betreffende de Dienst kunt u melden aan ons via e-mail op: be-complaints@remitly.com; per telefoon: [add the local phone number]; of per post aan Remitly U.K., Ltd: Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW.

15.2 Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil in beschouwing neemt en deze tracht op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoeft te stappen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een klacht hebben behandeld, kunt u contact opnemen met de aanbieder inzake alternatieve geschillenbeslechting die u ter beschikking werd gesteld. U kunt een klacht indienen bij de UK Financial Ombudsman Service ('FOS'). De FOS is een gratis, onafhankelijke dienst die een geschil tussen ons en u mogelijk kan oplossen. U kunt meer informatie verkrijgen met betrekking tot de FOS, de manieren waarop u toegang kunt krijgen tot hun diensten en hun contactgegevens via www.financial-ombudsman.org.uk. De FOS brengt u geen kosten in rekening voor het indienen van een klacht en als u niet tevreden bent met het resultaat, kunt u alsnog een rechtszaak aanspannen. Bovendien kunnen geschillen ook online worden ingediend via het Europees platform voor Online Geschillenbeslechting, dat te vinden is op: http://ec.europa.eu/odr.

15.3 Welke wetten van toepassing zijn op deze Overeenkomst en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen. De bepalingen van deze Overeenkomst worden beheerst door het Engels recht. Dit betekent dat deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door het Engels recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de gerechtshoven van Engeland en Wales een niet-exclusieve bevoegdheid zullen hebben.

16. OVER ONS EN HOE WE MET ELKAAR COMMUNICEREN

16.1 Onze gegevens en hoe ons te contacteren. Onze naam is Remitly U.K., Ltd en we zijn een onderneming geregistreerd in Engeland en Wales onder het ondernemingsnummer 09896841. Ons vestigingsadres is te Eighth Floor, Ten Bishops Square, Londen, Verenigd Koninkrijk, E1 6EG. De locatie van ons hoofdkantoor is op Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW. Vragen, meldingen en verzoeken om terugbetaling of verdere informatie kunnen als volgt aan Remitly worden gezonden: online; per telefoon op +44 0800 0869 992; of via post aan Remitly U.K. Ltd., attn: Customer Service, Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW.

16.2 Onze regelgevers. We staan onder toezicht van de Financial Conduct Authority onder de Wet betreffende het Toezicht op de Betalingsdiensten 2017 (Payment Services Regulations) (referentienummer: 728639) voor het verzorgen van betalingsdiensten en haar Diensten in België aan te leveren op basis van de vrijheid van dienstverlening. We zijn ook geregistreerd bij de HMRC als een zakelijke activiteit inzake geldtransacties (met registratienummer 12861136 (00000)) en de UK Information Commissioner (registratie ZA169080).

16.3 Hoe we met u communiceren. We sluiten deze Overeenkomst met u af in het Nederlands, we zullen deze Overeenkomst met u in het Nederlands afsluiten terwijl we onze Diensten en onze communicatie met u in het Engels zullen doen. U erkent dat deze Gebruikersovereenkomst elektronisch wordt aangegaan en dat de volgende categorieën van informatie ('Communicatie') elektronisch (zoals via onze websites, mobiele app, e-mail, smartphone-meldingen, telefoon en sms) kunnen worden verstrekt, tenzij we op een andere manier met u communiceren als dit opportuun is en als we dit moeten doen op grond van wettelijke of reglementaire vereisten (er kunnen zich bijvoorbeeld omstandigheden voordoen waarin we u bepaalde informatie moeten sturen als we een juridisch geschil aangaan):

a. deze Gebruikersovereenkomst en alle wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen daarop;

b. uw gegevens over transacties via de Dienst (deze gegevens worden u verstrekt via e-mail of door het plaatsen van gegevens in uw Profiel, die toegankelijk zijn door in te loggen op de Dienst);

c. alle initiële, periodieke of andere bekendmakingen of kennisgevingen die in verband met de Dienst worden gedaan, inclusief, maar niet beperkt tot, de door wet- of regelgeving vereiste bekendmakingen of kennisgevingen;

d. alle communicaties inzake klantenservice, inclusief, maar niet beperkt tot communicatie met betrekking tot claims van fouten of onbevoegd gebruik van de Dienst;

e. communicaties inzake vermoedelijke of werkelijke fraude of veiligheidsbedreigingen; en/of

f. elke andere communicatie inzake onze Diensten of Remitly.

Deze informatie zal van tijd tot tijd worden verstrekt ofwel met de frequenties die elders in deze Overeenkomst worden genoemd ofwel zoals wij u via onze Diensten kunnen informeren. U moet beschikken over een apparaat dat toegang heeft tot het internet (zoals een desktopcomputer of smartphone); internettoegang en een e-mailaccount om communicatie en informatie met betrekking tot de Diensten te ontvangen.

16.4 Wanneer we communicatie behandelen die we van u ontvangen. Met uitzondering van wijzigingen aan deze Overeenkomst (zie paragraaf 18), wordt een kennisgeving die wij u doen toekomen geacht door u te zijn ontvangen binnen 24 uur na het tijdstip dat deze op onze website(s) is geplaatst of per e-mail of per sms naar u is verzonden. Als we om welke reden dan ook een kennisgeving per post moeten versturen, zullen we ervan uitgaan dat deze drie Werkdagen na verzending door u is ontvangen.

16.5 Communicatie via telefoon en tekstberichten. Communicatie kan ook aan u worden verstrekt door het gebruik van automatische of vooraf opgenomen berichtenoproepen of tekstberichten op het (de) telefoonnummer(s) dat (die) u ons verstrekt. We zullen zonder uw toestemming geen automatische oproepen of vooraf opgenomen gesprekken gebruiken voor ongevraagde marketingdoeleinden. U stemt ermee in dat wij onze gesprekken met u kunnen opnemen voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals het vaststellen van feiten die in onze gesprekken worden besproken, voor opleidings- en veiligheidsdoeleinden, om onrechtmatig gebruik van onze Diensten te detecteren en/of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten.

16.6 We kunnen derde partijen inschakelen om u te contacteren. We kunnen rechtstreeks contact met u opnemen of we kunnen uw contactgegevens (zoals uw telefoonnummer) delen met dienstverleners met wie we een contract afsluiten om dergelijke communicatie te verzorgen. Gebruikelijke kosten voor telefoonminuten en berichten kunnen van toepassing zijn.

16.7 Uw toegang tot bepaalde informatie. U kunt te allen tijde een kopie van deze Overeenkomst of andere informatie waar u wettelijk recht op hebt bij ons opvragen zolang deze Overeenkomst tussen ons nog niet is beëindigd. We zullen u ook informatie verstrekken betreffende uw Transacties en andere informatie die we wettelijk verplicht zijn aan u te verstrekken via e-mail, uw Profiel, onze websites en/of mobiele app. Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, staat onze Dienst niet toe dat communicatie op papier of via andere niet-elektronische middelen plaatsvindt. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van communicatie langs elektronische weg intrekken, maar als u dat doet, zal uw gebruik van de Dienst worden beëindigd. Om uw toestemming in te trekken moet u contact met ons opnemen door middel van onze contactgegevens in paragraaf 16.1.

17. UW VEILIGE GEBRUIK VAN ONZE DIENST

17.1 Uw veiligheid is heel belangrijk voor Remitly, en we gebruiken verschillende beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat uw informatie beveiligd is. We raden u aan goed na te denken voordat u geld stuurt naar iemand die u niet goed kent. In het bijzonder moet u heel voorzichtig zijn met deals of aanbiedingen die er te goed uitzien om waar te zijn.

17.2 Uw verplichtingen inzake het veilige gebruik van onze Diensten. U gaat akkoord om de volgende acties uit te voeren inzake het veilige gebruik van onze Diensten:

(a) geen enkele van de Beperkte Activiteiten te verrichten (zie paragraaf 7);

(b) de gegevens van uw Betalingsmiddelen en Beveiligingsgegevens (zoals uw wachtwoord) veilig te bewaren;

(c) niemand anders toe te staan om uw Betalingsmiddelen of Beveiligingsgegevens (zoals uw wachtwoordgegevens) te ontvangen of te gebruiken, noch uw Beveiligingsgegevens openbaar te maken, behalve wanneer u onze Diensten gebruikt;

(d) uw Beveiligingsgegevens nooit op een manier te schrijven die door iemand anders kan worden begrepen en nooit een wachtwoord te kiezen dat voor u gemakkelijker te onthouden is, zoals een reeks letters of cijfers die gemakkelijk te raden zijn;

(e) ervoor te zorgen dat alle apparaten en/of apparatuur die voor onze Diensten worden gebruikt, viruscontroles en firewallbeveiliging uitvoeren;

(f) ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een storing, vertraging, storing, virus of fout in onze diensten;

(g) noodregelingen te treffen om eventuele onbeschikbaarheid van onze diensten, systemen of operationele storingen op te vangen; en

(h) alle redelijke instructies op te volgen die wij mogelijk geven met betrekking tot de veiligheid van uw Betalingsmiddelen en uw gebruik van onze Diensten.

17.3 Uw vingerafdruk gebruiken voor de toegang tot onze Diensten. We kunnen u de functionaliteit bieden om uw biometrische informatie te scannen op uw compatibele apparaat om toegang te krijgen tot uw gebruik van onze Diensten (bijvoorbeeld door uw vingerafdruk te scannen met behulp van 'TouchID'). Houd er rekening mee dat iedereen die zijn biometrische gegevens op een dergelijk apparaat heeft geregistreerd (zoals een vingerafdruk) mogelijk toegang heeft tot uw gebruik van onze Diensten. Als deze functionaliteit beschikbaar is en u kiest voor deze mogelijkheid:

a. dan moet onze mobiele app op uw compatibele apparaat worden gedownload en moeten de juiste toepassingen worden ingeschakeld om het scannen van uw biometrische gegevens mogelijk te maken (inclusief, indien van toepassing, uw biometrische gegevens (zoals uw vingerafdruk)); en

b. dient u ervoor te zorgen dat alleen uw eigen biometrische gegevens (zoals uw vingerafdruk) op het apparaat worden geregistreerd, aangezien u mogelijk verantwoordelijk bent voor ongeoorloofde betalingen via onze Diensten als uw biometrische gegevens niet de enige zijn die op het apparaat worden geregistreerd.

17.4 Neem onverwijld contact met ons op als u denkt dat uw gebruik van onze Diensten werd gecompromitteerd. Als u denkt dat u het slachtoffer bent of zou kunnen zijn van fraude of dat de Diensten zonder uw toestemming werden gebruikt (inclusief als u van mening bent dat de e-mailadressen die bij ons werden geregistreerd gecompromitteerd zijn), neem dan onmiddellijk telefonisch contact met ons op via +44 0800 0869 992. Als u op de hoogte bent van iemand of een entiteit die de Dienst op ongepaste wijze gebruikt, kunt u ons een e-mail sturen naar abuse@remitly.com. En als u valse (phishing) e-mails ontvangt, waarvan wordt beweerd dat ze van Remitly zijn, stuur ze dan naar ons door op abuse@remitly.com.

18. WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTEN EN IN DEZE OVEREENKOMST

18.1 Wijzigingen in onze Diensten en updates. We kunnen van tijd tot tijd andere functionaliteiten in onze diensten of andere diensten aanbieden. Dit kan het volgende omvatten: softwareonderhoud, dienstinformatie, helpinhoud, bugfixes, onderhoudsreleases, wijzigingen, wijzigingen en/of upgrades in de bestaande Diensten. Een voorbeeld van wanneer we aanpassingen aan onze Diensten moeten doorvoeren, is het aanpakken van een veiligheidsbedreiging. We kunnen u mogelijk ook vragen om digitale inhoud bij te werken, op voorwaarde dat de digitale inhoud overeenkomt met de beschrijving ervan die we u hebben verstrekt voordat u deze inhoud hebt verkregen. Deze aanvullende diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (zoals eventueel gewijzigd in overeenstemming met deze paragraaf) of andere voorwaarden en bepalingen die aan u bekend zijn gemaakt wanneer we de andere functionaliteit van de dienst beschikbaar hebben gemaakt.

18.2 Wijzigingen in deze Overeenkomst. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst op basis van het feit dat u in staat bent de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

18.3 Redenen waarom we deze Overeenkomst kunnen wijzigen. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst voor een of meerdere van de volgende redenen:

a. m een wijziging in uw voordeel aan te brengen of uw rechten of verplichtingen niet aan te tasten;

b. m fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of dubbelzinnigheden te corrigeren;

c. m de voorwaarden van nieuwe producten of diensten of wijzigingen van bestaande producten of diensten aan te tonen;

d. m rekening te houden met wijzigingen in de structuur van ons bedrijf of van onze groepsmaatschappijen;

e. m verschillen in de dienst als gevolg van nieuwe IT of andere processen aan te tonen;

f. m veranderingen in de eisen of wensen van de klant weer te geven;

g. m ons in overeenstemming te brengen met de marktpraktijk;

h. m een proportioneel antwoord te bieden op wijzigingen in het algemeen recht;

i. m tegemoet te komen aan onze reglementaire bepalingen;

j. m een proportioneel antwoord te bieden op wijzigingen in vereisten onder onze overeenkomsten met onze externe dienstverleners;

k. m rekening te houden met nieuwe leidraden en gedragscodes van de industrie die de normen voor consumentenbescherming verhogen; en/of

l. m een proportioneel antwoord te bieden op andere legitieme kostenstijgingen of -verlagingen in verband met de levering van een bepaald product of een bepaalde dienst.

18.4 Wijzigingen aan u melden. Alle wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst worden aan u beschikbaar gesteld door het plaatsen van een bericht op onze website en/of het toevoegen van de herziene versie van deze Overeenkomst met een bijgewerkte herzieningsdatum (wat kan inhouden dat wij de huidige versie van deze Overeenkomst aan u beschikbaar stellen als onderdeel van het proces waarin u een Transactie naar ons doorstuurt).

18.5 Ons aanvullende recht om deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Als de herziene versie van deze Overeenkomst een 'Materiële wijziging' bevat, zullen wij u ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van de wijziging ('Kennisgeving van Wijziging') of uw akkoord op een andere manier bekomen. Als we u een Kennisgeving van Wijziging geven, hebt u het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk en kosteloos te beëindigen door contact met ons op te nemen via de methoden die in paragraaf 10 worden beschreven, mits u een dergelijke kennisgeving doet binnen de opzegtermijn die we u geven voordat de toepasselijke wijziging van de Overeenkomst van kracht wordt. Na het verstrijken van onze Kennisgeving van Wijziging (en als u deze Overeenkomst niet vóór het verstrijken ervan hebt beëindigd), wordt u geacht de wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst twee (2) maanden na ontvangst van de Kennisgeving van Wijziging te hebben aanvaard.

18.6 Betekenis van 'Materiële Wijziging'. Een 'materiële wijziging' betekent een wijziging die geen wijziging is die:

a. is vereist om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en/of voorschriften of indien anderszins vereist door een van onze regelgevende instanties; of

b. betrekking heeft op een nieuw product of dienst die aan u ter beschikking wordt gesteld of anderszins bedoeld is ter verduidelijking van een bestaande term.

19. ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

19.1 Ook als we de uitvoering van deze overeenkomst uitstellen, kunnen we deze later afdwingen. Als we er niet onmiddellijk bij u op aandringen dat u alles doet wat op grond van deze voorwaarden van u vereist is, of als we het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van deze Overeenkomst uitstellen, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het weerhoudt ons er niet van op een later tijdstip alsnog stappen tegen u te ondernemen. Als u ons bijvoorbeeld een bedrag niet betaalt wanneer het verschuldigd is en wij u hierover niet aanspreken, maar we blijven de Diensten verlenen, dan kunnen we nog steeds eisen dat u de betaling op een latere datum verricht.

19.2 Indien een rechtbank een deel van deze Overeenkomst onwettig acht, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze Overeenkomst is afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

19.3 We kunnen deze Overeenkomst mogelijk aan een andere partij overdragen. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst mogelijk overdragen aan een andere organisatie. We zullen contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen over hoe we dit zullen doen. Als u niet tevreden bent met de overdracht kunt u onze Overeenkomst beëindigen door het sluiten van uw Profiel door contact met ons op te nemen via de details zoals beschreven in paragraaf 10.2.

19.4 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten aan een andere partij over te dragen. U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Overeenkomst alleen overdragen aan een andere partij als wij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemmen. Het is mogelijk dat we hier niet mee akkoord kunnen gaan, omdat dit ons waarschijnlijk in strijd kan brengen met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (inclusief onze verplichtingen om te voldoen aan de antiwitwaswetten).

19.5 Andere personen die krachtens deze Overeenkomst rechten kunnen hebben Deze Overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om de voorwaarden ervan af te dwingen, behalve zoals uitgelegd in paragraaf 13 (Vergoedingen die u mogelijk aan ons verschuldigd bent).

19.6 De betekenis van bepaalde woorden en uitdrukkingen die niet elders zijn gedefinieerd:

a. 'Werkdag' betekent een dag (anders dan op een zaterdag of zondag) waarop banken in het Verenigd Koninkrijk open zijn voor zaken (anders dan voor het enige doel van 24 uur elektronisch bankieren).

b. Uitgebreide betekenis van de woorden: 'Remitly', 'wij', 'we', 'ons' en 'onze'. Wanneer we deze woorden gebruiken bedoelen we ook dat ze zowel mensen omvatten die bij Remitly werken (zoals onze werknemers en bestuurders) als onze 'opvolgers' en 'rechtverkrijgenden'. 'Opvolger'; is een juridische term die iemand betekent die ons kan vervangen. 'Cessionarissen' is een andere juridische term, en betekent een andere persoon die het voordeel heeft ontvangen van iets wat we hebben overgedragen aan hen (bijvoorbeeld, een 'cessionaris'; kan iemand zijn aan we het voordeel kunnen overdragen van de rechten die we hebben onder deze Overeenkomst).

c. 'Schrijven' omvat e-mails. Als we de woorden 'schrijven' or 'geschreven' in deze Overeenkomst gebruiken, dan omvat dit e-mails.

19.7 Ons gebruik van titels. We gebruiken titels en beschrijvingen om te benadrukken wat we bedoelen in de daaropvolgende paragrafen, maar deze worden alleen voor het gemak verstrekt en maken geen deel uit van onze wettelijke overeenkomst.

19.8 Algemeen recht. Het algemene recht (bijvoorbeeld over consumentenbescherming) is van toepassing op deze Overeenkomst en de Diensten die wij u krachtens deze Overeenkomst verlenen.