By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Bỉ
Bỉ

Phí chuyển tiền tại Malta đến Bỉ

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BỉBỉOpen

Gửi tiền đến Bỉ

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €299.99€5.99
€300 - €599.99€7.99
€600 - €999.99€11.99
€1000 - €1999.99€14.99
€2000 hoặc lựa chọn khác€20.99

Gửi tiền từ Malta đến Bỉ

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay