By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

มอลตามอลตามอลตาMLT
ศรีลังกา
ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากมอลตาไปยังศรีลังกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ศรีลังกาศรีลังกาOpen

ส่งเงินไปยัง ศรีลังกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน รูปี ศรีลังกา

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€3.99

โอนเงินไปยังศรีลังกา จากมอลตา

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้