By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

มอลตามอลตามอลตาMLT
ชิลี
ชิลี

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากมอลตาไปยังชิลี

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

ชิลีชิลีOpen

ส่งเงินไปยัง ชิลี

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เปโซ ชิลี

ส่งจำนวนเงิน (EUR)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

€0 หรือมากกว่านั้น€4.99

โอนเงินไปยังชิลี จากมอลตา

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้