In và / hoặc tải xuống PDF

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ DÀNH CHO NHÀ CUNG ỨNG, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH

Vui lòng dành thời gian đọc kỹ những thông tin sau đây để bạn có thể hiểu toàn bộ quan điểm và thủ tục của chúng tôi đối với thông tin cá nhân của bạn, cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó, đối tượng sẽ được chúng tôi chia sẻ thông tin cũng như quyền của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống và lưu trữ văn bản này ở một nơi an toàn.

Thông báo về quyền riêng tư này ( Thông báo này) được áp dụng cho thông tin liên hệ kinh doanh được chúng tôi xử lý, liên quan đến các bên thứ ba (hiện tại, trong tương lai và trước đây) cung cấp hàng hóa, dịch vụ và/hoặc phần mềm cho chúng tôi. Vui lòng đảm bảo rằng nhân viên phía bạn có thể đảm nhiệm vai trò trao đổi thông tin với chúng tôi đều nắm được Thông báo này. Tuy nhiên, có một số luật nhất định về việc bảo vệ dữ liệu:

 • không coi thông tin liên hệ kinh doanh là thông tin cá nhân với điều kiện là thông tin đó chỉ được sử dụng nhằm mục đích giao dịch/trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (ví dụ: Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore 2012);
 • coi thông tin liên hệ kinh doanh là thông tin cá nhân nhưng những điều khoản đó chưa có hiệu lực (ví dụ: Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng ở California 2018 (đã được sửa đổi)); hoặc
 • không yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo về quyền riêng tư trước hoặc tại thời điểm thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào (ví dụ: hầu hết các Tiểu bang của Hoa Kỳ).

Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2023.

Ngoài Thông báo này, chúng tôi có thể cung cấp những thông báo khác về quyền riêng tư trong các trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân về bạn, giúp bạn nắm bắt toàn bộ cách thức cũng như lý do chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Thông báo này bổ sung cho các thông báo khác về quyền riêng tư mà không nhằm mục đích bác bỏ những thông báo đó.

Thông báo này được cung cấp theo định dạng xếp lớp để bạn có thể nhấp vào liên kết để chuyển đến những khu vực cụ thể được trình bày bên dưới:

1. CHÚNG TÔI LÀ AI?

Bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập sẽ nằm dưới sự kiểm soát của những thực thể sau đây trong Nhóm công ty Remitly:

Úc
Remitly Australia Pty Ltd
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Canada
Remitly Canada Inc (công ty tại British Columbia)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) (ngoại trừ Ba Lan)
Remitly Europe Ltd
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Ireland T23 Yy09

New Zealand
Remitly NZ Limited
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 New Zealand

Ba Lan
Remitly Poland SP. Z O.O
Ul. Pawia 17
31-154
Krakow, Poland

Singapore
TMF SINGAPORE H PTE LTD.
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapore 189767

Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
Remitly DIFC Limited
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
United Arab Emirates

Vương quốc Anh
Remitly UK Ltd
90 Whitfield Street
London W1t 4ez United Kingdom

Hoa Kỳ
Remitly Inc (công ty tại Delaware)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Khi đề cập đến Remitly, chúng tôi – chủ thể, chúng tôi – chịu tác động từ chủ thể hoặc của chúng tôi trong Thông báo này, chúng tôi đang đề cập đến thực thể Remitly có liên quan, đang cùng bạn trao đổi thông tin.

2. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VÀ QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA BẠN

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, yêu cầu vấn tin hoặc khiếu nại nào liên quan đến quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ DPO@remitly.com. Chuyên viên bảo vệ dữ liệu phía chúng tôi gồm:

Úc
Hiện chưa có

Canada
Chuyên viên bảo vệ dữ liệu (DPO) (liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com)

EEA
Jessica Hennessy (liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com)

Singapore
Robson Chia (liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com)

Vương quốc Anh
Gabriela Galazka (liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com)

Hoa Kỳ
Mariana Paonessa (liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com)

Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý phụ trách bảo vệ dữ liệu của mình về quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn được tạo điều kiện để xử lý mối lo ngại của bạn trước khi bạn liên hệ với cơ quan quản lý phụ trách bảo vệ dữ liệu của mình nên trước tiên, vui lòng liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com. Sau đây là thông tin liên hệ chi tiết của các cơ quan hữu quan phụ trách bảo vệ dữ liệu:

Úc
Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC)
www.oaic.gov.au
Email: enquiries@oaic.gov.au
Điện thoại: 1300 363 992

Canada
Văn phòng Cao ủy Quyền riêng tư (OPC)
www.priv.gc.ca
Điện thoại: 1-800-282-1376

EEA
Cơ quan hữu quan sẽ phụ thuộc vào địa điểm cư trú của bạn tại EEA: www.edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Singapore
Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC)
www.pdpc.gov.sg
Điện thoại: +65 6377 3131

Vương quốc Anh
Văn phòng Cao ủy Thông tin (ICO)
https://ico.org.uk/
Điện thoại: 0303 123 1113

Hoa Kỳ
Cơ quan hữu quan sẽ phụ thuộc vào địa điểm cư trú của bạn tại Hoa Kỳ: www.usa.gov/state-attorney-general

3. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI THÔNG BÁO NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này bất kỳ lúc nào, đồng thời, bất cứ khi nào thay đổi Thông báo, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có ý định thực hiện thay đổi quan trọng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đăng thông báo trước trên trang web của chúng tôi và qua email.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào của Thông báo này hoặc không tán thành bất kỳ thay đổi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ DPO@remitly.com.

4. CHÚNG TÔI THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập: Nếu bạn hoặc nhân viên của bạn liên hệ với chúng tôi (qua điện thoại, email hoặc phương thức khác), chúng tôi sẽ lưu giữ những thông tin cá nhân sau:

 • Tên, chức danh công việc và thông tin liên hệ chi tiết (chẳng hạn như (các) địa chỉ email, địa chỉ nơi làm việc và (các) số điện thoại) cũng như bất kỳ thông tin chi tiết nào khác được bạn hoặc nhân viên của bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoặc nhân viên đó trao đổi thông tin với chúng tôi; và
 • thông tin và hồ sơ/giấy tờ về bạn và nhân viên của bạn được chúng tôi thu thập từ thông tin được đăng tải công khai (ví dụ: trang web của bạn, phương tiện mạng xã hội và Cục Quản lý Công ty) khi chúng tôi tiến hành nghiên cứu (hành động này nhằm mục đích đảm bảo rằng chúng tôi nắm được thông tin về bạn, nhân viên và hoạt động kinh doanh của bạn).

Nếu nhân viên của bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ xử lý một số thông tin cá nhân nhất định khi họ truy cập trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo Chính sách cookie của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về nhân viên của bạn từ các nền tảng mạng xã hội (ví dụ: LinkedIn), trong đó bao gồm cả khi hoặc nếu họ tương tác với chúng tôi trên những nền tảng đó hoặc truy cập nội dung mạng xã hội của chúng tôi (thông tin chúng tôi có thể nhận được chịu sự điều chỉnh của các cài đặt quyền riêng tư, chính sách và/hoặc thủ tục của nền tảng mạng xã hội áp dụng, cùng với đó, chúng tôi khuyến khích bạn và nhân viên của bạn xem lại những tài nguyên thông tin này).

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích kinh doanh: Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả thông tin nêu trên để:

 • cung cấp cho bạn thông tin mà bạn đã yêu cầu phía chúng tôi cung cấp để cả hai bên đều có thể thảo luận về khả năng cung cấp cho chúng tôi nhằm theo đuổi các quyền lợi hợp pháp của cả hai bên;
 • tạo điều kiện để chúng tôi có thể thực hiện hợp đồng với bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ, hàng hóa và/hoặc phần mềm cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thực hiện các bước để ký kết hợp đồng có tính chất như vậy;
 • quản lý các khoản thanh toán, phí và lệ phí phải trả liên quan đến bất kỳ hợp đồng liên quan nào đã được chúng tôi ký kết với bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ hàng hóa và/hoặc phần mềm cho chúng tôi;
 • quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bên thứ ba đang cung cấp dịch vụ, hàng hóa và/hoặc phần mềm cho chúng tôi, bao gồm việc thông báo các thay đổi đối với những điều khoản của chúng tôi hoặc Thông báo này và giúp hồ sơ của chúng tôi luôn được cập nhật;
 • theo đuổi những quyền lợi hợp pháp khác như sau: (i) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Remitly, khách hàng, nhà cung ứng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và nhân viên khác chuyên phụ trách liên hệ của chúng tôi; (ii) bảo quản hồ sơ của những nhà cung cấp tiềm năng hoặc đưa ra đề xuất (hoặc dùng phương thức khác); (iii) cải thiện dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi; (iv) thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; và/hoặc (v) gửi thông tin hoặc tài liệu mà chúng tôi cho rằng có thể được quan tâm hoặc đã được yêu cầu; và
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ cơ quan thi hành luật có thẩm quyền, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ, tòa án hoặc bên thứ ba nào khác, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở cảnh sát, cơ quan giám sát tài chính, cơ quan thuế và cơ quan an sinh xã hội, cơ quan quản lý phụ trách bảo vệ dữ liệu cũng như tòa án).

Chúng tôi sẽ chỉ dùng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sử dụng thông tin đã được chúng tôi thu thập trừ khi chúng tôi có lý do tin rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì một lý do khác và lý do đó phù hợp với mục đích ban đầu. Nếu bạn muốn được giải thích về việc quá trình xử lý cho mục đích mới phù hợp với mục đích ban đầu như thế nào, vui lòng gửi email đến địa chỉ DPO@remitly.com. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi thực hiện điều đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo cho bạn biết hoặc không cần được bạn đồng ý, tuân thủ những quy tắc trên, trong trường hợp được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn: Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • các công ty khác trong nhóm công ty của chúng tôi (xem phần 1) bao gồm cả nhân viên của chúng tôi (nhưng trường hợp sử dụng của họ sẽ được giới hạn trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ của họ và phù hợp với lý do xử lý thông tin đó);
 • nhà cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác (ký hợp đồng với chúng tôi) cung cấp các dịch vụ như:
  • nền tảng, cơ sở dữ liệu và lưu trữ trang web;
  • công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan (ví dụ: gửi email, nhắn tin tức thời, quản lý tài liệu và chia sẻ tệp);
  • pháp lý, thuế và kiểm toán; và
 • các bên thứ ba trong trường hợp bán, mua lại hoặc sáp nhập một số hoặc toàn bộ tài sản của chúng tôi nếu thông tin cá nhân của bạn là một phần của tài sản được chuyển nhượng (chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp xảy ra tình huống đó cũng như bất kỳ phương án nào mà bạn có thể lựa chọn về thông tin cá nhân của mình).

Lưu giữ thông tin cá nhân của bạn: Nếu cả hai bên đều quyết định:

 • ký kết hợp đồng và/hoặc thỏa thuận với nhau, thông tin về nhân viên của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian quan hệ giữa hai bên còn hiệu lực cộng thêm 7 năm nhằm mục đích thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của cả hai bên; hoặc
 • không ký kết hợp đồng và/hoặc thỏa thuận khác với nhau, thông tin về nhân viên của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian yêu cầu của bạn còn hiệu lực và trong khoảng thời gian đủ lâu mà chúng tôi cần để thực hiện các mục đích sử dụng thông tin đã được chúng tôi thu thập, bao gồm cả mục đích thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào về mảng pháp lý, kế toán hoặc báo cáo; hoặc nếu luật quy định thời gian lưu giữ phải dài hơn, chúng tôi buộc phải lưu giữ thông tin đó trong khoảng thời gian được yêu cầu và/hoặc trong trường hợp thông tin đang phục vụ mục đích sử dụng liên quan đến các thủ tục pháp lý (bao gồm cả các thủ tục pháp lý về sau), thông tin đó sẽ được lưu giữ trong thời gian tiến hành những thủ tục pháp lý đó (và bất kỳ thủ tục thi hành nào).

5. CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến những khu vực tài phán khác nhau nhằm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thông báo này và các thỏa thuận liên quan, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các quốc gia mà chúng tôi hoạt động (xem phần 2). Các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của những khu vực tài phán đó có thể khác với các luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia cư trú của bạn và trong một số trường hợp, mức độ bảo vệ của các luật trong những khu vực tài phán đó có thể không nghiêm ngặt bằng quốc gia mà bạn cư trú. Bất cứ khi nào chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài quốc gia cư trú của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo bảo vệ thông tin đó với cấp độ bảo vệ tương đương với các luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia cư trú của bạn. Ví dụ: nếu bạn sống tại Vương quốc Anh hoặc EEA, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia được Chính phủ Vương quốc Anh hoặc Ủy ban châu Âu coi là có mức độ bảo vệ đáp ứng yêu cầu dành cho thông tin cá nhân (nếu có). Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ đảm bảo triển khai ít nhất một biện pháp bảo mật hợp pháp khác, trong đó có thể đưa vào sử dụng các hợp đồng cụ thể được Chính phủ Vương quốc Anh hoặc Ủy ban châu Âu phê duyệt (nếu có).

Vui lòng liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể được chúng tôi sử dụng khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

6. QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Liên quan đến thông tin cá nhân về bạn được chúng tôi lưu giữ, bất kể địa điểm cư trú của bạn, bạn có thể:

 • tiếp cận thông tin cá nhân của mình và thông tin về việc chúng tôi xử lý thông tin đó;
 • yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa cho đúng hồ sơ thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi lưu giữ nếu thông tin đó không chính xác hoặc nhằm hoàn thiện thông tin cá nhân còn thiếu sót;
 • trong một số trường hợp hạn chế nhất định, yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn hoặc ngừng xử lý thông tin đó;
 • phản đối chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • không chấp nhận để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dù đã được giải thích rõ ràng trên cơ sở quyền lợi hợp pháp của chúng tôi;
 • trong một số trường hợp hạn chế nhất định, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân chỉ ở mức lưu trữ;
 • trong một số trường hợp hạn chế nhất định, yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác; và
 • phản đối các quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ DPO@remitly.com (chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình; vui lòng hợp tác với chúng tôi trong hoạt động nỗ lực xác minh danh tính của bạn). Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần một số thông tin cá nhân nhất định để có thể phối hợp làm việc với bạn và/hoặc cung cấp thông tin cho bạn, vì vậy, những thay đổi về tùy chọn do bạn thực hiện hoặc các điều hạn chế bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện xoay quanh cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng đến mục thông tin chúng tôi có thể cung cấp.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập thông tin cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí trong trường hợp được các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép tính phí. Ví dụ: nếu bạn cư trú tại Vương quốc Anh hoặc EEA, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu xét thấy rõ ràng yêu cầu của bạn là không có căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Xin lưu ý thêm rằng đôi khi, chúng tôi không thể ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu (ví dụ: trong trường hợp chúng tôi cần sử dụng vì theo quy định của luật, chúng tôi buộc phải sử dụng thông tin đó hoặc khi chúng tôi cần lưu giữ thông tin đó để phục vụ mục đích quản lý). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu của bạn hoặc thông báo về mức độ mà yêu cầu của bạn có thể tác động đến bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

7. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn tình trạng thông tin cá nhân của bạn vô tình bị thất thoát, được đưa vào sử dụng hoặc bị truy cập một cách trái phép, bị chỉnh sửa hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi các nhân viên, đại lý, nhà thầu và bên thứ ba khác có điều cần biết về hoạt động kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã áp dụng các thủ tục để xử lý bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật dữ liệu đáng ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn cũng như bất kỳ cơ quan quản lý nào có thẩm quyền xử lý về hành vi vi phạm đáng ngờ mà chúng tôi buộc phải thông báo theo quy định của luật.

8. TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào bằng hành động “hủy đăng ký” sẵn có rất đơn giản (chẳng hạn như nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” có trong mỗi email về chương trình khuyến mại mà chúng tôi gửi cho bạn). Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn và không gửi cho bạn những thông tin liên lạc như vậy nữa. Xin lưu ý rằng nếu bạn đề nghị chúng tôi không liên hệ với bạn qua một địa chỉ email nhất định, chúng tôi sẽ lưu giữ một bản sao của địa chỉ email đó trong “danh sách các địa chỉ từ chối nhận email” để tuân thủ yêu cầu không liên hệ của bạn. Bạn có thể tùy ý thay đổi các lựa chọn tiếp thị của mình bất kỳ lúc nào.