Hindi kami makakatulong sa transfer na iyan

Kasalukuyang hindi namin sinusuportahan ang mga transfer mula sa Latvia papuntang Latvia. Para mag-send ng pera ngayon, pumili ng ibang bansa.