By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat, ka mēs to nodrošinām angļu valodā.


Print and/or download PDF

**_Svarīgi – jūsu piekrišana angļu valodai. Šī politika ir sniegta angļu valodā. Piekrītot mūsu lietotāja līgumam, jūs piekrītat, ka mēs sniedzam pakalpojumu angļu valodā, kā arī piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies angļu valodā.

Ja pastāv pretrunas starp mūsu pakalpojuma satura angļu valodas versiju (tostarp šo politiku) un jebkuru tulkojumu, noteicošā būs angļu valodas versija. Piemēram, ja ierīcei, ar kuru piekļūstat mūsu pakalpojumam, esat iestatījis valodu, kas nav angļu valoda, tiek piemērota tikai mūsu pakalpojuma angļu valodas versija (nevis versija, kas nav angļu valodā).

Jūsu ērtībām mēs varam nodrošināt šo dokumentu citās valodās. Šī dokumenta latviešu versija ir pieejama [šeit][https://www.remitly.com/li/lv/home/supplier-privacy-policy]. Ja starp šīs politikas angļu valodas versiju un tulkoto tekstu ir pretrunas, saistošs ir tikai teksts angļu valodā.

Ja nepiekrītat iepriekš minētajam, lūdzu, nepiekļūstiet mūsu pakalpojumiem un neizmantojiet tos._**

PIEGĀDĀTĀJA PRIVĀTUMA POLITIKA

Lūdzu, veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu tālāk sniegto informāciju, lai pilnībā izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos izmantosim.

 1. PAR ŠO POLITIKU

Šī privātuma politika (šī politika) attiecas uz piegādātājiem, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas rezidenti. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu darbinieki, ar kuriem varam sazināties, ir informēti par šo politiku.

Šī politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2018. gada 24. maijā. Mēs jebkurā laikā varam grozīt šo politiku, un ikreiz, kad mēs to darīsim, mēs jūs informēsim, nosūtot e-pastu un/vai publicējot atjauninājumu savā tīmekļa vietnē. Lūdzu, nodrošiniet, lai šī politika tiek pārskatīta ikreiz, kad mums tiek sniegti personas dati. Ja nepiekrītat kādai šīs politikas daļai vai jebkādām izmaiņām, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mūsu DAS.

 1. KAS MĒS ESAM?

Jebkādus personas datus, kas mums sniegti, kontrolē uzņēmums "Remitly Europe Limited", kas atrodas 7th Floor, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrijā un kas arī ir atbildīgais par datu apstrādi (Remitly, mēs, mūs vai mūsu).

 1. KAS IR MŪSU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS?

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), ar kuru jūs varat sazināties, ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši 2018. gada Datu aizsardzības likumu un/vai Vispārīgo datu aizsardzības regulu ((ES) 2016/679) (DA likumi). Mūsu DAS kontaktinformācija: Eimāra Sagrū (Eimear Sugrue), 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija; privacy@remitly.com.

 1. PIEGĀDĀTĀJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas dati, ko mēs apkopojam: Ja jūs vai jūsu darbinieki sazināsieties ar mums (pa tālruni, e-pastu vai citādi), mēs iegūsim šādus personas datus:

 • vārds, uzvārds un kontaktinformācija (piemēram, e-pasts un tālruņa numurs), kā arī cita informācija, ko jūs vai viņi mums sniedz, kad jūs vai viņi ar mums sazinās;
 • informācija un dokumenti par jūsu uzņēmuma darbību, ko jūs un jūsu darbinieki mums sniedz;
 • informācija un dokumenti par jūsu pieprasījumiem, ieskaitot saziņu ar jums un jūsu personālu; un
 • informācija un dokumenti, ko mēs iegūstam par jums un jūsu darbiniekiem, izmantojot publiski pieejamo informāciju (piemēram, jūsu tīmekļa vietni, sociālos plašsaziņas līdzekļus un uzņēmumu reģistru), kad mēs veicam izpēti (lai nodrošinātu, ka mēs saprotam jūs, jūsu darbiniekus un jūsu uzņēmumu).

Mēs varam arī apkopot informāciju par jūsu darbiniekiem no sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām (piemēram, LinkedIn), tostarp tad, kad/ja viņi šajās platformās mijiedarbojas ar mums vai piekļūst mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu saturam (informāciju, ko mēs varētu saņemt, nosaka attiecīgās sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas privātuma iestatījumi, politika un/vai procedūras, un mēs aicinām jūs un jūsu darbiniekus tos pārskatīt).

Jūsu personas datu izmantošana : Mēs izmantosim visu iepriekš minēto informāciju, lai:

 • sniegtu jums informāciju, ko esat pieprasījis no mums, i) lai mēs varētu izlemt, vai slēgt līgumu un/vai citu vienošanos savā starpā, un ii) īstenotu savas likumīgās intereses; un

 • ievērotu šādas citas likumīgas intereses: i) aizsargāt Remitly, mūsu klientu, piegādātāju, kontaktpersonu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību; ii) uzturēt potenciālo piegādātāju reģistrus vai ieteikt (vai neieteikt) jūs citiem; iii) uzlabot mūsu pakalpojumus un/vai produktus; un/vai iv) nosūtīt jums informāciju vai materiālus, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt vai kurus esat mums lūguši.

Personas datu kopīgošana : Mēs kopīgosim personas datus ar trešajām pusēm tikai šādos gadījumos :

 • ar mūsu darbiniekiem (bet viņi to var izmantot tikai savu pienākumu izpildei un atbilstoši apstrādes iemesliem);
 • ar citiem uzņēmumiem mūsu grupas ietvaros (proti, Remitly Inc.) grupas darbinieku vajadzībām, lai veiktu pienākumus Remitly vārdā;
 • ar dažādām trešajām pusēm, kas nodrošina rīkus, lai mūsu sistēmas un pakalpojumi varētu darboties (tostarp e-pasts, tūlītējā ziņojumapmaiņa, dokumentu pārvaldība un failu kopīgošana);
 • ar mūsu telefonijas piegādātāju (kurš var redzēt tālruņa numurus, kad mēs jums zvanām) un mūsu platjoslas pakalpojumu sniedzēju (kurš var redzēt e-pasta adreses (bet ne jūsu sūtījuma satura saturu, ja tas ir šifrēts); un
 • ar trešajām pusēm dažu vai visu mūsu īpašumu pārdošanas, iegādes vai apvienošanas gadījumā, ja jūsu personiskā informācija ir daļa no nodotajiem aktīviem (mēs jūs informēsim, ja tā notiks, kā arī par visām jūsu izvēles iespējām attiecībā uz jūsu personas datiem).

Personas datu saglabāšana : Ja mēs abi izlemjam:

 • noslēgt līgumu un/vai citu vienošanos savā starpā, šī informācija tiks glabāta tik ilgi, cik jūsu attiecības ar mums;

 • neslēgt līgumu un/vai citu vienošanos savā starpā, šī informācija tiks glabāta jūsu pieprasījuma laikā un tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu tos mērķus, kuriem tika apkopota informācija, tostarp lai izpildītu jebkādas juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības; vai, ja saskaņā ar tiesību aktiem mums ir pienākums to saglabāt ilgāk, mēs to saglabāsim nepieciešamo laiku un/vai, ja informācija tiks izmantota saistībā ar tiesvedību (ieskaitot iespējamu tiesvedību), tā tiks saglabāta uz šādas tiesvedības (vai lēmumu izpildes) laiku.

 1. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EEZ

Mēs kopīgojam jūsu personas datus Remitly grupas ietvaros un ar ārējām trešajām personām (kuru kategorijas ir minētas šajā politikā). Tas var ietvert jūsu personas datu nodošanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Ikreiz, kad mēs nodosim jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs tiem nodrošināsim līdzīgu aizsardzības līmeni. Dažos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti valstīm, kuras [Eiropas Komisija] uzskata par tādām, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Pārējos gadījumos mēs nodrošināsim, ka tiek īstenota vismaz viena no likumīgajām garantijām, kas var ietvert:

 • Ja mēs nododam personas datus Remitly grupas ietvaros un noteiktām ārējām trešajām personām, mēs varam izmantot noteiktus līgumus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, kas personas datiem sniedz tādu pašu aizsardzību, kāda tai ir Eiropā; vai
 1. JA APMEKLĒJAT MŪSU TĪMEKĻA VIETNI

Ja apmeklējat arī mūsu tīmekļa vietni, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs apstrādāsim noteiktus personas datus par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē. Tāpēc, lūdzu, pārskatiet mūsu tīmekļa vietnes privātuma politiku, kas atrodama www.remitly.ie.

 1. JŪSU TIESĪBAS

Attiecībā uz jūsu personas datiem jums ir tiesības:

 • iegūt piekļuvi saviem personas datiem un informācijai par to, kā mēs tos apstrādājam
 • lūgt mums labot mūsu uzturēto jūsu personas datu ierakstu, ja tas ir neprecīzs, vai papildināt nepilnīgu personas datu informāciju
 • dažos gadījumos lūgt mums dzēst jūsu personas datus vai pārtraukt apstrādi;
 • iebilst, ka mēs apstrādājam jūs personas datus tiešā mārketinga nolūkos;
 • apstrīdēt to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, ko pamatoto mūsu likumīgās intereses
 • atsevišķos gadījumos lūgt mums ierobežot personas datu apstrādi, tos tikai saglabājot;
 • atsevišķos gadījumos lūgt mums nosūtīt personas datus citam tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam;
 • iebilst pret lēmumiem, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana
 • nepieļaut apstrādi, kas var jums radīt kaitējumu vai diskomfortu, un pieprasīt no mums kompensāciju par jebkādu kaitējumu, kas jums radies tādēļ, ka esam pārkāpuši DA tiesību aktus;
 • tikt informētam par personas datu aizsardzības pārkāpumu, kas var radīt lielu risku jūsu tiesībām un brīvībām; un
 • iesniegt pretenzijas datu aizsardzības komisāram, ja uzskatāt, ka mēs esam pārkāpuši datu aizsardzības tiesību aktus (lūdzu, sazinieties ar Informācijas komisāra biroju, izmantojot https://www.dataprotection.ie/).

Ja vēlaties izmantot kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar DAS (mēs varam lūgt jums apliecināt jūsu identitāti — lūdzu, sadarbojieties ar mums, lai mēs varētu pārbaudītu jūsu identitāti). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums var būt nepieciešami noteikti personas dati, lai mēs varētu ar jums strādāt un/vai sniegt jums informāciju, tāpēc izmaiņas, ko veicat savās preferencēs, vai ierobežojumi, ko jūs mums lūdzat veikt attiecībā uz to, kā izmantojam personas datus, var ietekmēt to, kādu informāciju varam sniegt.

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka dažkārt mēs nevaram pārtraukt jūsu personas datu izmantošanu, kad jūs to lūdzat (piemēram, ja mums likums liek to izmantot vai mums šī informācija ir jāsaglabā regulatīviem nolūkiem). Mēs jums paziņosim, ja nevarēsim izpildīt jūsu lūgumu, vai arī to, kā jūsu lūgums var ietekmēt jūs, kad ar mums sazināties.

 1. *KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS *

Mēs esam ieviesuši atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu to, ka jūsu personas dati tiek nejauši zaudēti, izmantoti vai tiem tiek piekļūts neatļautā veidā, tie tiek mainīti vai izpausti. Turklāt jūsu personas datiem mēs ļaujam piekļūt tikai tiem darbiniekiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un citām trešajām personām, kuriem ir profesionāla vajadzība to zināt. Viņi tikai apstrādās jūsu personas datus pēc mūsu norādījumiem, un viņiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti.

Mēs esam ieviesuši procedūras, lai risinātu visus iespējamos datu drošības pārkāpumus, un mēs paziņosim jums un jebkuram attiecīgajam regulatoram par iespējamu pārkāpumu, ja mums ir juridisks pienākums to darīt.

 1. TIEŠAIS MĀRKETINGS

Jums ir tiesības lūgt mums neapstrādāt jūsu personas datus mārketinga nolūkos. Jūs šīs tiesības varat izmantot jebkurā laikā, anulējot abonementu, kas jums tiek piedāvāts (piemēram, noklikšķinot uz saites “anulēt abonementu” katrā reklāmas e-pasta ziņojumā, ko jums nosūtām). Mēs ņemsim vērā jūsu izvēli un atturēsimies no šādu ziņojumu sūtīšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jūs mums lūdzat nesazināties ar jums uz kādu noteiktu e-pasta adresi, mēs šīs e-pasta adreses kopiju saglabāsim “atteikšanās sarakstā”, lai izpildītu pieprasījumu nesazināties. Jūs varat jebkurā laikā mainīt savas mārketinga izvēles.