Print and/or download PDF

**_Svarīgi – jūsu piekrišana angļu valodai. Šī politika ir sniegta angļu valodā. Piekrītot mūsu lietotāja līgumam, jūs piekrītat, ka mēs sniedzam pakalpojumu angļu valodā, kā arī piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies angļu valodā.

Ja pastāv pretrunas starp mūsu pakalpojuma satura angļu valodas versiju (tostarp šo politiku) un jebkuru tulkojumu, noteicošā būs angļu valodas versija. Piemēram, ja ierīcei, ar kuru piekļūstat mūsu pakalpojumam, esat iestatījis valodu, kas nav angļu valoda, tiek piemērota tikai mūsu pakalpojuma angļu valodas versija (nevis versija, kas nav angļu valodā).

Jūsu ērtībām mēs varam nodrošināt šo dokumentu citās valodās. Šī dokumenta latviešu versija ir pieejama [šeit][https://www.remitly.com/lt/lv/home/policy]. Ja starp šīs politikas angļu valodas versiju un tulkoto tekstu ir pretrunas, saistošs ir tikai teksts angļu valodā.

Ja nepiekrītat iepriekš minētajam, lūdzu, nepiekļūstiet mūsu pakalpojumiem un neizmantojiet tos._**

PRIVĀTUMA POLITIKA

Lūdzu, veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu tālāk sniegto informāciju, lai pilnībā izprastu mūsu uzskatus un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs tos izmantosim. Ja nepiekrītat šajā politikā izklāstītajiem jautājumiem, lūdzu, nepiekļūstiet mūsu pakalpojumiem un neizmantojiet tos. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, jums jābūt vecākam par 18 gadiem. Iesakām šo dokumentu lejupielādēt un saglabāt drošā vietā.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni (mūsu vietne); mūsu mobilo lietotni (mūsu lietotne) vai jebkuru citu mūsu produktu un pakalpojumu (kopā saukti mūsu pakalpojumi), jūs piekrītat šajā privātuma politikā aprakstītajai praksei (šī politika). Šī politika ir spēkā arī tad, ja jūs piedalāties mūsu pētniecības projektos.

Papildus šai politikai mēs varam noteikt arī citu privātuma politiku konkrētos gadījumos, kad mēs vācam vai apstrādājam personas datus par jums (piemēram, kad jūs izstāstāt, kāpēc sūtāt naudu uz ārzemēm), lai jūs skaidri zinātu, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu datus. Šī politika papildina visas pārējās privātuma politikas un nav paredzēta to aizstāšanai.

1. PAR ŠO POLITIKU

Šī [politika kopā ar mūsu [lietotāja līgumu] (https://www.remitly.com/home/agreement) (un visiem citiem lietošanas noteikumiem, kas minēti mūsu lietotāja līgumā) attiecas uz jums, izmantojot mūsu pakalpojumus, ja šādi pakalpojumi ir pieejami, izmantojot mūsu vietni, mūsu lietotni un tad, kad esat lejupielādējis vai straumējis mūsu lietotnes kopiju savā mobilajā vai rokas ierīcē (jūsu ierīce).

Šī politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2020. gada 2. martā. Tā attiecas uz mūsu pakalpojumu lietotājiem, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas rezidenti.

Ja šajā politikā tiek lietoti citi vārdi un frāzes ar lielo sākumburtu (piemēram, Līgums, Profils un Darījums), tiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta mūsu [lietotāja līgumā] (https://www.remitly.com/home/agreement), ja vien mēs šajā politikā neesam tos definējuši citādi.

 1. Par šo politiku
 2. Kas mēs esam?
 3. Kas ir mūsu datu aizsardzības speciālists?
 4. Izmaiņas šajā politikā
 5. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji (izņemot mūsu pakalpojumu abonentus)
 6. Mūsu pakalpojumu abonēšana
 7. Pētījuma dalībnieki
 8. Mūsu LiveChat pakalpojuma lietotāji
 9. Bērni
 10. Personas datu nodošana ārpus EEZ.
 11. Jūsu tiesības
 12. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
 13. Tiešais mārketings
 14. [Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm un trešo personu pakalpojumiem](#14-saites-uz-trešo-personu tīmekļa-vietnēm-un-trešo-personu-pakalpojumiem)

2. KAS MĒS ESAM?

Jebkādus personas datus, kas mums sniegti vai ko apkopo mūsu pakalpojumi, kontrolē uzņēmums "Remitly Europe Limited", kura darbības vieta ir 7th Floor, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija, kurš ir arī atbildīgais par datu apstrādi (Remitly, mēs, mūs vai mūsu).

3. KAS IR MŪSU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS?

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (DAS), ar kuru jūs varat sazināties, ja jums ir kādi jautājumi par šo politiku vai ja uzskatāt, ka esam pārkāpuši 2018. gada Datu aizsardzības likumu un/vai Vispārīgo datu aizsardzības regulu ((ES) 2016/679) (DA likumi). Mūsu DAS kontaktinformācija: Eimāra Sagrū (Eimear Sugrue), 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija; privacy@remitly.com.

4. IZMAIŅAS ŠAJĀ POLITIKĀ

Mēs jebkurā laikā varam grozīt šo politiku, un ikreiz, kad mēs to izdarīsim, mēs jūs informēsim, publicējot pārskatīto versiju mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē. Lūdzu, pārskatiet šo politiku ikreiz, kad veicat darījumu, jo tā, iespējams, ir atjaunināta, kopš sākotnēji reģistrējāties mūsu pakalpojumiem vai kopš jūsu pēdējā darījuma.

Ja nepiekrītat nekam šajā politikā vai jebkādām izmaiņām, varat pārtraukt līgumu ar mums un slēgt savu profilu, nosūtot mums e-pastu uz sazinies ar mums vai piezvanot pa tālruni 0080055771234.

5. MŪSU TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒTĀJI (IZŅEMOT MŪSU PAKALPOJUMU ABONENTUS)

Kādus personas datus mēs apkopojam: Mēs apkopojam sīkfailus un saistīto informāciju. Lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Jūsu personas datu izmantošana: Lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku.

Jūsu personas datu kopīgošana: Mēs šo informāciju kopīgosim ar:

 • mūsu darbiniekiem (bet izmantošana aprobežojas tikai ar viņu pienākumu izpildi un saskaņā ar apstrādes iemeslu, tostarp klientu atbalsta sniegšanu un problēmu risināšanu, datu analīzi, testēšanu, pētniecības, kā arī statistikas un izpētes vajadzībām); un
 • mūsu tīmekļa vietnes mitināšanas piegādātājiem, lai tie varētu uzturēt un mitināt mūsu pakalpojumus.

Jūsu personas datu saglabāšana: Šīs informācijas glabāšanas termiņš ir noteikts sīkfailu politikā, un pēc tam tā tiek automātiski izdzēsta. Tomēr:

 • ja saskaņā ar likumu mums tā jāsaglabā ilgāk, mēs to saglabāsim nepieciešamo laiku; un/vai
 • ja informācija tiek izmantota saistībā ar tiesvedību (tostarp iespējamu tiesvedību), tā tiek saglabāta uz šādu tiesvedību norises (un jebkādas lēmuma izpildes) laiku.

6. MŪSU PAKALPOJUMU ABONĒŠANA

Kādus personas datus mēs apkopojam: Abonējot mūsu pakalpojumus:

 • Profila izveide — jums būs jānorāda sava e-pasta adrese un parole (mums nebūs piekļuves jūsu parolei un tāpēc mēs nevarēsim to kopīgot). Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jāizveido profils, lai varētu veikt darījumus;

 • Darījumu veikšana — jums būs jāsniedz šādi papildu personas dati:

  • jūsu vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, tālruņa numurs, finanšu instrumenta dati (debeta/kredītkartes vai bankas konta dati); un
  • ja mēs pieprasām, noteikti valdības izdoti personu apliecinoši dokumenti, tostarp jūsu pase, vadītāja apliecība un/vai EEZ personas apliecība (kā arī jūsu fotogrāfija jūsu personu apliecinošajā dokumentā), un dokumenti, kas apliecina jūsu adresi; un
  • noteikta informācija par personu, kurai nosūtāt naudu (saņēmējs), lai mums būtu vieglāk pārskaitīt līdzekļus, tostarp saņēmēja vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs (nav obligāti) un saņēmēja finanšu iestādes informācija, kas ļauj saņemt naudas pārskaitījumu (tā var būt saņēmēja bankas konta dati — ja saņēmējs saņem līdzekļus tieši savā bankas kontā; vai finanšu iestādes dati — ja ir pieejama naudas izņemšanas iespēja);
 • Darījumi, kas atbilst vai pārsniedz mūsu sūtīšanas līmeņa ierobežojumus (skatiet savā profilā cilni “Sūtīšanas ierobežojumi”) jums būs arī jāsniedz mums šādi papildu personas dati: informācija par jūsu pēdējo darījumu ar mums (summa un saņēmēja informācija); maksājuma veids, ko plānojat izmantot ar mūsu pakalpojumiem; jūsu vidējā nosūtītā summa; cik bieži plānojat izmantot mūsu pakalpojumus; vai plānojat sūtīt vairākiem saņēmējiem un no dažādām atrašanās vietām; jūsu attiecības ar saņēmēju un naudas sūtīšanas iemesls; jūsu nodarbošanās; jūsu darba devējs un pierādījums tam, kā jūs finansēsiet savu darījumu (piemēram, bankas konta izraksts vai algas lapiņa).

 • Piedaloties konkursā vai akcijā vai piedaloties aptaujās — jums būs jānorāda savs vārds un e-pasta adrese (ja vien aptauja netiek veikta anonīmi) un noteikti citi personas dati, ko varam lūgt sniegt mūsu aptaujas veidlapās.

 • #KāpēcEsSūtu — ja nolemjat dalīties ar informāciju par to, kāpēc sūtāt naudu uz ārzemēm, jums būs jāsniedz konkrēta informācija mūsu tiešsaistes veidlapā (kas ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē).

 • Kontaktpersonu importēšana — mēs varam jums dot iespēju importēt kontaktpersonas* no jūsu Gmail, Yahoo Mail vai citiem e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ļaut kontaktpersonas ievadīt manuāli, lai tās uzaicinātu kļūt par mūsu pakalpojumu dalībniekiem (mēs neapkopojam tā e-pasta konta lietotājvārdu un paroli, no kura vēlaties importēt kontaktpersonas, jo jūs to sniedzat tieši šī e-pasta pakalpojumu sniedzējam, un pēc jūsu apstiprinājuma viņi mums nosūta jūsu e-pasta kontaktpersonas).

 • Mūsu ieteikumu pakalpojuma izmantošana pa e-pastu lai paziņotu draugam* par mūsu pakalpojumiem, jums ir jānorāda sava drauga vārds un e-pasta adrese.

 • Pirms sniedzat mums piekļuvi jebkuras citas personas informācijai, jums vispirms ir jāsaņem tās piekrišana personas datu kopīgošanai ar mums, un mēs attiecīgajām personām paziņosim, ka jūs mums sniedzāt šo informāciju.

Ja jūs esat:

 • importējis savas kontaktpersonas, mēs pēc jūsu norādījuma nosūtīsim e-pasta uzaicinājumu un ne vairāk kā vienu atgādinājuma e-pasta ziņojumu, aicinot tās apmeklēt mūsu tīmekļa vietni. Šo informāciju mēs glabājam tikai tādēļ, lai nosūtītu šādu e-pasta ziņojumu; un/vai
 • ieteicāt savu draugu, mēs automātiski nosūtīsim jūsu draugam e-pastu un ne vairāk kā vienu atgādinājuma e-pasta ziņojumu, aicinot viņus apmeklēt mūsu tīmekļa vietni. Šo informāciju mēs glabājam tikai tādēļ, lai nosūtītu šādu e-pasta ziņojumu un sekotu tam, cik sekmīgs ir jūsu ieteikums.

Abos gadījumos jūsu kontaktpersona/draugs var jebkurā laikā PIEPRASĪT DZĒST šo informāciju no mūsu datubāzes, un mēs izpildīsim šādu lūgumu. Mēs šīs e-pasta adreses kopiju saglabāsim “atteikšanās sarakstā”, lai izpildītu viņu pieprasījumu nesazināties. Viņi var jebkurā laikā mainīt savas mārketinga izvēles.

Mēs turklāt apkoposim šādu informāciju:

 • darījumu žurnāli, kuros ir informācija par jūsu darījumu (šāda informācija tiek sniegta arī kā e-pasta kvīts, ko saņemsiet, pabeidzot darījumu), ieskaitot unikālu darījuma atsauces numuru, kas ir saistīts ar katru darījumu;
 • informācija, ko jūs mums sniedzat, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestiem (kad jūs pierakstīsities mūsu pakalpojumiem, mēs automātiski ģenerēsim jūsu klienta ID, lai mēs varētu jūs identificēt mūsu klientu attiecību pārvaldības sistēmā);
 • informācija, ko mēs (likumīgi) saņemam no trešo pušu avotiem, piemēram, identitātes pārbaudes pakalpojumiem, elektronisko datubāzu pakalpojumiem, kredītuzraudzības iestādēm, biznesa partneriem, apakšuzņēmējiem tehniskajos, maksājumu un piegādes pakalpojumos un reklāmas tīklos un no tirgus izpētes pakalpojumu sniedzējiem;
 • izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai lietotni, automātiski tiks apkopota šāda tehniskā informācija:
  • aparatūra un programmatūra, ko izmantojat, piekļūstot mūsu pakalpojumiem (tas var ietvert izmantotās ierīces veidu), unikālais ierīces identifikators (piemēram, jūsu ierīces IMEI numurs vai jūsu ierīces izmantotais mobilā tālruņa numurs), IP adrese, mobilā tīkla informācija, mobilā operētājsistēma, izmantotā mobilā pārlūkprogramma, lapas, kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnē, un citas tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējis pirms piekļūšanas mūsu pakalpojumiem;
  • GPS tehnoloģija, lai noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu (dažiem mūsu pakalpojumiem, kam vajadzīga iespējota atrašanās vieta, ir nepieciešami jūsu personas dati, lai darbotos);
  • mūsu pakalpojumu izmantošana, ieskaitot to, kā un kam jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, lai nosūtītu vai saņemtu naudu;
 • sīkfaili (lūdzu, skatiet mūsu Sīkfailu politiku).

Jūsu personas datu izmantošana: Mēs šo informāciju izmantosim šādi:

 • pirmkārt, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, jo īpaši saskaņā ar Eiropas valstu tiesību aktiem, ar kuriem īsteno: ceturto Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (ES 2015/849), piemēram, Apvienotās Karalistes 2017. gada regulu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un līdzekļu pārskaitīšanu (Informācija par maksātāju), otro Maksājumu pakalpojumu direktīvu (ES 2015/2366), piemēram, Apvienotās Karalistes 2017. gada Maksājumu pakalpojumu regulu, kā arī ES Elektronisko naudas pārvedumu regulu (2015/847), Apvienotās Karalistes 2002. gada Noziedzīgi iegūtu līdzekļu likumu, Apvienotās Karalistes 2000. gada Terorisma likuma, dažādu Apvienotās Karalistes, ES un ANO sankciju tiesību aktus un tiesību aktu noteikumus un norādījumus attiecībā uz risku izmeklēšanu, risku novērtēšanu, krāpšanu, teroristu finansēšanas novēršanu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, patērētāju aizsardzību un pretenziju izskatīšanu. Iepriekš minēto informāciju mēs izmantosim, lai izpildītu savas juridiskās saistības, izņemot informāciju par personām, kurām jūs iesakāt mūsu pakalpojumu.

  Ja jūs nesniegsiet informāciju, ko esam aprakstījuši iepriekš, jūs nevarēsit veikt nekādu darījumus;

 • lai izpildītu līgumu, tostarp konkursu, akciju un aptauju veikšanu, norādiet savu vārdu un e-pasta adresi. Ja jūs nesniegsiet šo informāciju, jūs nevarēsiet piedalīties šādos konkursos, akcijās vai aptaujās (ja vien aptauja netiek veikta anonīmi);

 • mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm — konkrēti noteiktas kontaktpersonas un personiskā informācija, darījuma informācija, tehniskā informācija (ieskaitot sīkfailus) un jūsu klienta ID, lai mēs varētu:

  • iegūt klientu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem, lai palīdzētu mums tos uzlabot un attīstīt;
  • piešķirt jums apbalvojumus vai pamudinājumus par mūsu pakalpojumu izmantošanu vai ieteikšanu;
  • paplašināt savu darbību un informēt par mūsu mārketinga stratēģiju un reklāmas kampaņām;
  • apkopot informāciju, kas ļaus mums saprast, kāpēc un kā jūs sadarbojaties ar mums un izmantojat mūsu pakalpojumus;
  • sadarboties ar mūsu trešo pušu partneriem, lai mēs un/vai viņi varētu piedāvāt, nodrošināt un/vai kontrolēt apbalvojumus, pamudinājumus un/vai akciju izpildi saskaņā ar mūsu līgumu ar tiem; un
  • pārdot jums mūsu pakalpojumus vai veikt tirgus izpēti, ar nosacījumu, ka jūsu mārketinga un saziņas preferences jūsu profilā ļauj mums to darīt;
 • mūsu likumīgajām interesēm — noteikta tehniska informācija par jūsu ierīci, lai mēs varētu veikt biznesa un mārketinga analīzi;

 • mūsu likumīgajām interesēm — kad jūs esat mums ieteicis draugu vai lūdzis sazināties ar importētu kontaktpersonu, mēs izmantosim tās vārdu un e-pastu, lai varētu pārdot savus pakalpojumus; un

 • jūsu piekrišana - #KāpēcEsSūtu, kā arī sīkfaili (lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu politiku<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

Mēs nesazināsimies ar jūsu saņēmējiem, izņemot gadījumus, ja to esat norādījuši vai ja tas ir nepieciešams, lai veiktu darījumu, izpildītu savas juridiskās vai normatīvās saistības un/vai veiktu tirgus izpēti (sk. 7. sadaļu). Šī informācija tiek izmantota tikai jūsu pieprasījuma aizpildīšanai vai jebkāda cita iemesla dēļ, kam tā ir sniegta.

Saistībā ar iepriekš minētajām darbībām mēs varam veikt automatizētu apstrādi un/vai profilēšanu, pamatojoties uz to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumu, jūsu profila informāciju un citu informāciju, ko jūs varētu mums laiku pa laikam sniegt, kopā ar informāciju, kas iegūta no trešajām pusēm. Atsevišķos gadījumos automatizētie procesi var ierobežot vai apturēt piekļuvi mūsu pakalpojumiem, ja šādi procesi atklāj darbības, kuras, mūsuprāt, apdraud mūsu pakalpojumu, citu lietotāju vai trešo personu drošību vai rada citu risku.

Piemēram, mūsu automatizētie procesi var mūs informēt, ka jūs mūsu pakalpojumus izmantojat valstī, kurā mums nav atļauts darboties. Tas ir svarīgi, jo, sniedzot savus pakalpojumus, mēs nevēlamies pārkāpt likumus.

Vēl viens piemērs — mēs varam izmantot jūsu personas datus identitātes pārbaudei. Tas arī ir svarīgi, jo tas mums palīdz pārliecināties, kas jūs esat, un neļaut citiem izlikties par jums.

Jūsu personas datu kopīgošana:

 • Visa jūsu informācija un visa jūsu saņēmēja informācija tiks kopīgota ar:
  • mūsu darbiniekiem (bet viņi to var izmantot tikai savu pienākumu izpildei un atbilstoši apstrādes iemesliem, tostarp i) lai apstrādātu pieteikumu reģistrēt un izmantot mūsu pakalpojumus; ii) lai pārbaudītu jūsu identitāti; iii) lai apstrādātu jūsu darījumus; iv) lai izsekotu, uzlabotu un personalizētu mūsu pakalpojumus, saturu, mārketingu un reklāmu; v) lai sniegtu mūsu citus pakalpojumus un ar tiem saistītos klientu pakalpojumus; un vi) lai veiktu riska izpēti, problēmu novēršanu, datu analīzi, pārbaudes, izpēti, kā arī statistikas un izpētes nolūkos);
  • citiem mūsu grupas uzņēmumiem (proti, Remitly, Inc, Remitly UK Limited, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. un Remitly Nicaragua S.A.), lai nodrošinātu klientu pakalpojumus un veiktu risku izmeklēšanu;
  • mūsu platformas, datubāzes un tīmekļa vietnes mitināšanas piegādātājiem, lai tie varētu uzturēt, aizsargāt, atbalstīt un mitināt mūsu pakalpojumus;
  • mūsu ārpakalpojumu klientu pakalpojumu sniedzēju(-iem), lai nodrošinātu mūsu klientu apkalpošanas funkcijas;
  • dažādām trešajām pusēm, kas nodrošina programmatūru un rīkus, lai mūsu pakalpojumi varētu darboties (tostarp e-pasts, tūlītējā ziņojumapmaiņa, dokumentu/līgumu pārvaldība un failu kopīgošana); un
  • trešajām pusēm dažu vai visu mūsu īpašumu pārdošanas, iegādes vai apvienošanas gadījumā, ja jūsu personas dati ir daļa no nodotajiem aktīviem (mēs jūs informēsim, ja tā notiks, kā arī par visām jūsu izvēles iespējām attiecībā uz jūsu personas datiem, ievietojot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē).
 • Visa jūsu informācija (izņemot sīkfailus) un jūsu saņēmēja informācija tiks nodota policijai, drošības dienestiem, visām tiesībaizsardzības iestādēm, kompetentām valsts, starpvaldību vai pārvalstiskām amatpersonām vai institūcijām, kompetentajām iestādēm un regulatīvajām iestādēm (tostarp pašregulācijas iestādēm vai shēmām), lai nodrošinātu, ka mēs pildām savas juridiskās saistības attiecībā uz sūdzību izskatīšanu, patērētāju aizsardzību, maksājumu pakalpojumu noteikumiem, krāpšanu, teroristu finansēšanas novēršanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu.
 • Visa jūsu informācija (izņemot sīkfailus) un visa jūsu saņēmēja informācija tiks kopīgota ar:
  • ārējiem juristiem, kurus mēs laiku pa laikam izmantojam, lai palīdzētu mums aizsargāt Remitly, mūsu klientu, piegādātāju, kontaktpersonu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību (tostarp šīs politikas īstenošanu un aizstāvēšanu); un/vai
  • ārējiem revidentiem, kurus mēs laiku pa laikam izmantojam, lai veiktu mūsu auditu.
 • Visa jūsu informācija (izņemot jūsu klienta ID un noteiktu tehnisko informāciju par jūsu atrašanās vietu) un visa jūsu saņēmēja informācija tiks kopīgota ar trešās puses programmatūras nodrošinātājiem, kas mums ļauj iegūt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu pakalpojumus un ar tiem mijiedarbojaties, lai mēs varētu uzlabot mūsu pakalpojumus un palīdzētu nodrošināt jebkāda veida juridisku aizsardzību attiecībā uz to, kā izmantojat mūsu pakalpojumus.
 • Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese, dzimšanas datums, tālruņa numurs un debetkartes/kredītkartes un bankas konta dati, noteikta tehniskā informācija par jūsu ierīci un atrašanās vietu, informācija par jūsu darījumu un visa informācija par jūsu saņēmēju tiks kopīgota ar dažādiem krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējiem (tostarp krāpšanas pārbaudītājiem), kurus mēs laiku pa laikam izmantojam, lai varētu izpildīt savas juridiskās saistības attiecībā uz riska novērtēšanu, krāpšanu, teroristu finansēšanas novēršanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu.
 • Jūsu vārds, adrese un dzimšanas datums, kā arī jūsu saņēmēja vārds un adrese tiks kopīgoti ar dažādiem mūsu sankciju pārbaudītājiem, kurus mēs laiku pa laikam izmantojam, varētu izpildīt savas juridiskās saistības attiecībā uz riska novērtēšanu, krāpšanu, sankciju ievērošanu, teroristu finansēšanas novēršanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu.
 • Jūsu vārds, adrese, dzimšanas datums, tālruņa numurs, valdības izdotie personu apliecinošie dokumenti, jūsu fotogrāfija jūsu personu apliecinošajā dokumentā, kā arī jūsu saņēmēja dzimšanas datums tiks kopīgots ar dažādām trešajām personām, kuras mēs laiku pa laikam izmantojam, lai sniegtu sev atbalstu saistībā ar mūsu juridiskajiem pienākumiem attiecībā uz prasību “pazīsti savu klientu” (piemēram, pamatinformācijas pārbaudes, identitātes pārbaudes pakalpojumi/datubāzes, reglamentētie pārskati un ID dokumentācijas autentifikācija, validācija un pārvēršana). Lai pārbaudītu jūsu identitāti, Remitly izmanto Onfido pakalpojumus. Onfido pārbaudīs, vai jūsu personu apliecinošie dokumenti ir derīgi, un arī pārliecināsies, ka jūsu fotogrāfija atbilst dokumentos redzamajai. Pēc tam pārbaudes rezultāti tiks kopīgoti ar Remitly. Jūsu fotogrāfija un ID dokumenti šim nolūkam, kā arī nolūkā Onfido uzturēt, aizsargāt un uzlabot savus pakalpojumus, tiks kopīgoti ar Onfido. Onfido privātuma politika ir pieejama [šeit] (https://onfido.com/privacy).
 • Jūsu kontaktinformācija un personiskā informācija, debetkartes/kredītkartes un bankas konta dati, darījuma atsauce, darījuma informācija, noteikta tehniskā informācija par jūsu ierīci un atrašanās vietu, kā arī visa jūsu saņēmēja informācija tiks kopīgota ar mūsu bankām un citiem maksājumu apstrādātājiem, lai apstrādātu jūsu darījumus (ieskaitot visus saistītos jautājumus, piemēram, krāpšanas pārbaudes).
 • Jūsu vārds, klienta ID, noteikta tehniskā informācija par jūsu ierīci un atrašanās vietu, darījuma atsauces numurs un jūsu saņēmēja finanšu iestādes informācija tiek sniegta kā standarta informācija mūsu izplatīšanas partneriem (piemēram, jūsu banka vai kredītkartes izsniedzējs un jūsu saņēmēja banka), bet daži izplatīšanas partneri var pieprasīt (un mums tad būs jānorāda) jūsu e-pasta adresi, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, darījumu žurnālus, debetkartes/kredītkartes un bankas konta datus, valdības izdotos personu apliecinošos dokumentus, kā arī jūsu saņēmēja vārdu, adresi un tālruņa numuru.
 • Jūsu vārds, adrese, e-pasta adrese, dzimšanas datums (bet tikai tāpēc, lai mēs jums varētu nosūtīt apsveikumu dzimšanas dienā), tālruņa numurs, debetkarte/kredītkartes un bankas konta dati, noteikta tehniskā informācija par jūsu ierīci un atrašanās vietu, kā arī darījuma atsauce tiks kopīgota ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kuru mēs laiku pa laikam izmantojam, lai nosūtītu e-pasta apstiprinājumus par jūsu darījumiem (ko mums ir juridisks pienākums darīt) (ja mēs paši tos nesūtām).
 • Jūsu vārds un tālruņa numurs, darījuma atsauce, kā arī jūsu saņēmēja vārds un tālruņa numurs tiks kopīgots ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju, kuru mēs izmantojam, lai sūtītu apstiprinājumu par jūsu darījumiem (ko mums ir juridisks pienākums darīt), izmantojot SMS.
 • Jūsu vārds, e-pasta adrese, adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums un debetkartes/kredītkartes un bankas konta dati tiks kopīgoti ar trešās puses izsekošanas nodrošinātāju, lai mēs varētu uzturēt un uzlabot mūsu pakalpojumu piedāvājumu.
 • Jūsu klienta ID tiks kopīgots ar dažādiem trešās puses programmatūras nodrošinātājiem, lai mēs varētu izsekot tehniskas problēmas, kas saistītas ar mūsu pakalpojumu lietošanu.
 • Noteikta tehniskā informācija par jūsu Ierīces ID tiks kopīgota ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, kas mums palīdz veikt mārketinga analīzi.
 • Noteikta kontaktinformācija un personiskā informācija, informācija par darījumiem, tehniskā informācija (ieskaitot sīkfailus) un jūsu klienta ID tiks kopīgota ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu mums laiku pa laikam palīdzēt:
  • iegūt klientu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem (tostarp, veicot aptaujas) un palīdzēt mums tos uzlabot un attīstīt; un/vai
  • pārdot jums mūsu pakalpojumus vai veikt tirgus izpēti.
 • Jūsu kontaktinformācija tiks kopīgota ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu pārbaudīt, vai šī kontaktinformācija ir pareiza.
 • Jūsu e-pasts, noteikta tehniskā informācija un informācija par jūsu atrašanās vietu un jūsu ierīces ID, kā arī jūsu drauga vārds un e-pasta adrese tiks kopīgota ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu mums palīdzēt mārketinga pasākumos un reklāmas kampaņās;
 • Noteikta kontaktinformācija un personiskā informācija, informācija par darījumiem un jūsu klienta ID tiks kopīgota ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai tie varētu mums palīdzēt saprast, kāpēc un kā jūs sadarbojaties ar mums un izmantojat mūsu pakalpojumus.
 • Noteikta kontaktinformācija un informācija par darījumiem tiks kopīgota ar mūsu trešo pušu partneriem, lai mēs un/vai viņi varētu piedāvāt, nodrošināt un/vai kontrolēt apbalvojumus, pamudinājumus un/vai akciju izpildi saskaņā ar mūsu līgumu ar tiem.
 • Jūsu vārds un e-pasta adrese tiks kopīgota ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi varētu izplatīt dāvanu kartes, ko mēs laiku pa laikam varam jums piešķirt kā atlīdzību vai pamudinājumu par mūsu pakalpojumu izmantošanu vai ieteikšanu.
 • Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs (un dažos gadījumos arī vārds) tiks kopīgots ar:
  • sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām, kas mums sniedz mārketinga pakalpojumus; un
  • trešo pušu līgumslēdzējiem, lai laiku pa laikam varētu mums palīdzēt iegūt klientu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem, palīdzot mums tos uzlabot un attīstīt (ieskaitot aptauju veikšanu).

Jūsu personas datu saglabāšana: Mēs jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tie savākti, tostarp lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības. Lai noteiktu piemērotu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā (cita starpā):

 • pienākumus un/vai glabāšanas termiņus, ko mums uzliek piemērojamie tiesību akti un/vai mūsu regulatori
 • personas datu apjomu, veidu un konfidencialitāti
 • iespējamo kaitējuma risku, ko var izraisīt jūsu personas datu neatļauta izmantošana vai izpaušana, un
 • mērķus, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, un to, vai mēs šos mērķus varam sasniegt ar citiem līdzekļiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jūsu personas dati (tostarp informācija, kas attiecas uz jūsu darījumiem, kā arī jūsu identitātes datu apkopošana un pārbaude) tiek glabāti vairāk nekā piecus gadus pēc tam, kad ir beigušās jūsu tiesiskās attiecības ar mums. Tas ir tādēļ, lai mēs varētu atklāt un novērst krāpšanu un/vai citu nelikumīgu mūsu pakalpojuma izmantošanu.

7. PĒTĪJUMA DALĪBNIEKI

*Kādus personas datus mēs apkopojam: *Ja piedalīsieties jebkuros mūsu izpētes projektos (telefoniskā, personīgā, elektroniskā aptaujā vai citādi), mēs saglabāsim jūsu vārdu, kontaktinformāciju un citu personisko informāciju, ko vēlēsieties sniegt, piedaloties mūsu pētniecības projektos.

Jūsu personas datu izmantošana: Mēs šo informāciju izmantosim savām likumīgajām interesēm, proti, lai īstenotu mūsu pētniecības projektus, kas var mums palīdzēt uzlabot un/vai attīstīt mūsu produktus un pakalpojumus.

Jūsu personas datu kopīgošana: Mēs šo informāciju kopīgosim ar:

 • mūsu darbiniekiem (bet viņi to var izmantot tikai savu pienākumu izpildei un atbilstoši apstrādes iemesliem);
 • citiem mūsu grupas uzņēmumiem (proti, Remitly, Inc., Remitly UK Ltd, Remitly Global, Inc., Remitly Global Operations Inc. un Remitly Nicaragua S.A.);
 • mūsu platformas, datubāzes un tīmekļa vietnes mitināšanas piegādātājiem, lai tie varētu uzturēt, aizsargāt, atbalstīt un mitināt tos risinājumus, kas tiek izmantoti mūsu pētījuma glabāšanai;
 • dažādām trešajām pusēm, kas nodrošina programmatūru un rīkus, kas tiek izmantoti mūsu uzņēmējdarbības veikšanai (tostarp e-pasts, tūlītējā ziņojumapmaiņa, dokumentu/līgumu pārvaldība un failu kopīgošana); un
 • trešajām pusēm dažu vai visu mūsu īpašumu pārdošanas, iegādes vai apvienošanas gadījumā, ja jūsu personas dati ir daļa no nodotajiem aktīviem (mēs jūs informēsim, ja tā notiks, kā arī par visām jūsu izvēles iespējām attiecībā uz jūsu personas datiem, ievietojot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē).

Jūsu personas datu saglabāšana: Mēs jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tie savākti, tostarp lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības. Lai noteiktu piemērotu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā (cita starpā):

 • pienākumus un/vai glabāšanas termiņus, ko mums uzliek piemērojamie tiesību akti un/vai mūsu regulatori;
 • personas datu apjomu, veidu un konfidencialitāti;
 • iespējamo kaitējuma risku, ko var izraisīt jūsu personas datu neatļauta izmantošana vai izpaušana; un
 • mērķus, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, un to, vai mēs šos mērķus varam sasniegt ar citiem līdzekļiem.

8. MŪSU LIVECHAT PAKALPOJUMA LIETOTĀJI

Mēs izmantojam trešās puses pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu un atbalstītu mūsu LiveChat pakalpojumu, ko izmantojam, lai atbildētu uz jautājumiem par mūsu pakalpojumiem un palīdzētu jums izmantot mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

Kādu personisko informāciju mēs apkopojam: Ja izmantosiet LiveChat pakalpojumu, mēs apkoposim jūsu vārdu, e-pasta adresi (nav obligāti) un LiveChat sesijas saturu.

Jūsu personas datu izmantošana: Mēs šo informāciju izmantosim, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem.

Jūsu personas datu kopīgošana: Mēs šo informāciju kopīgosim ar:

 • mūsu darbiniekiem (bet izmantošana aprobežojas tikai ar viņu pienākumu izpildi un saskaņā ar apstrādes iemeslu, tostarp klientu atbalsta sniegšanu un problēmu risināšanu, datu analīzi, testēšanu, pētniecības, kā arī statistikas un izpētes vajadzībām); un
 • mūsu pakalpojumu sniedzējam, lai tie varētu uzturēt un mitināt mūsu LiveChat pakalpojumu.

Jūsu personas datu saglabāšana: Mēs jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tie savākti, tostarp lai izpildītu juridiskās, grāmatvedības vai ziņošanas prasības. Lai noteiktu piemērotu personas datu glabāšanas periodu, mēs ņemam vērā (cita starpā):

 • pienākumus un/vai glabāšanas termiņus, ko mums uzliek piemērojamie tiesību akti un/vai mūsu regulatori;
 • personas datu apjomu, veidu un konfidencialitāti;
 • iespējamo kaitējuma risku, ko var izraisīt jūsu personas datu neatļauta izmantošana vai izpaušana; un
 • mērķus, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, un to, vai mēs šos mērķus varam sasniegt ar citiem līdzekļiem.

Ja esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni, skatiet arī iepriekš minēto sadaļu Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji.

9. BĒRNI

Mēs lūdzam, lai personas, kas jaunākas par 18 gadiem (kuras mēs uzskatām par bērniem un nepilngadīgām personām), atturas no mūsu pakalpojumu izmantošanas vai jebkādu personas datu sniegšanas. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nav tiesīgas izmantot mūsu pakalpojumus, un, ja mēs atklāsim, ka kāda persona, kas jaunāka par 18 gadiem, ir reģistrējusi pie mums profilu, mēs to slēgsim.

10. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EEZ

Mēs kopīgojam jūsu personas datus Remitly grupas ietvaros un ar ārējām trešajām personām (kuru kategorijas ir minētas šajā politikā). Tas var ietvert jūsu personas datu nodošanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Ikreiz, kad mēs nodosim jūsu personas datus ārpus EEZ, mēs tiem nodrošināsim līdzīgu aizsardzības līmeni. Dažos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti valstīm, kuras [Eiropas Komisija] uzskata par tādām, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Pārējos gadījumos mēs nodrošināsim, ka tiek īstenota vismaz viena no likumīgajām garantijām, kas var ietvert:

 • Ja mēs nododam personas datus Remitly grupas ietvaros un noteiktām ārējām trešajām personām, mēs varam izmantot noteiktus līgumus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, kas personas datiem sniedz tādu pašu aizsardzību, kāda tai ir Eiropā; vai
 • Ja mēs izmantojam ārējās trešās personas, kas atrodas ASV, personas datus mēs varam tām nodot, ja tās ir iekļautas ES un ASV privātuma vairogā, saskaņā ar kuru personas datiem, kas tiek kopīgoti starp EEZ un ASV, ir jānodrošina tāda pati aizsardzība.

11. JŪSU TIESĪBAS

Attiecībā uz jūsu personas datiem jums ir tiesības:

 • iegūt piekļuvi saviem personas datiem un informācijai par to, kā mēs to apstrādājam
 • lūgt mums labot mūsu uzturēto jūsu personas datu ierakstu, ja tas ir neprecīzs, vai papildināt nepilnīgus personas datus
 • dažos gadījumos lūgt mums dzēst jūsu personas datus vai pārtraukt apstrādi
 • iebilst, ka mēs apstrādājam jūs personas datus tiešā mārketinga nolūkos
 • iebilst pret lēmumiem, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana
 • apstrīdēt to, ka mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju, ko pamatoto mūsu likumīgās intereses
 • atsevišķos gadījumos lūgt mums ierobežot personiskas informācijas apstrādi, to tikai saglabājot
 • atsevišķos gadījumos lūgt mums nosūtīt jūsu personas datus citam tiešsaistes pakalpojumu sniedzējam
 • nepieļaut apstrādi, kas var jums radīt kaitējumu vai diskomfortu, un pieprasīt no mums kompensāciju par jebkādu kaitējumu, kas jums radies tādēļ, ka esam pārkāpuši DA tiesību aktus
 • tikt informētam par personas datu aizsardzības pārkāpumu, kas var radīt lielu risku jūsu tiesībām un brīvībām;
 • iesniegtu sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei.

Arī jūsu saņēmējiem ir šīs tiesības saistībā ar viņu personas datiem, ko apstrādājam.

Ja jūs (vai jūsu saņēmēji) vēlaties izmantot kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar privacy@remitly.com (mēs varam lūgt jums/jūsu adresātam apliecināt jūsu identitāti — lūdzu, sadarbojieties ar mums, lai mēs varētu pārbaudītu jūsu identitāti). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums var būt vajadzīgi noteikti personas dati, lai mēs varētu sniegt pakalpojumus un/vai informāciju, ko lūdzat, tāpēc izmaiņas, ko veicat savās preferencēs, vai ierobežojumi, ko jūs mums lūdzat veikt attiecībā uz to, kā mēs izmantojam personas datus, var ietekmēt to, kādu informāciju mēs varam sniegt.

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka dažkārt mēs nevaram pārtraukt jūsu personas datu izmantošanu, kad jūs to lūdzat (piemēram, ja mums likums liek to izmantot vai mums šī informācija ir jāsaglabā regulatīviem nolūkiem). Citos gadījumos, ja mēs pārtrauksim vai ierobežosim jūsu personas datu izmantošanu, mēs nevarēsim jums sniegt mūsu pakalpojumus, piemēram, veikt naudas pārskaitījumus. Mēs jums paziņosim, ja nevarēsim izpildīt jūsu lūgumu, vai arī to, kā jūsu lūgums var ietekmēt jūs, kad ar mums sazināties.

12. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam nozarē pieņemtos standartus, lai aizsargātu informāciju, ko mums sniedzat. Mēs esam ieviesuši SSL datu pārraides protokolu (SSL), lai aizsargātu jūsu konfidenciālo informāciju, piemēram, bankas konta numuru, kredītkartes numuru, dzimšanas datumu un valdības identifikācijas numuru, kas nosūtīts, izmantojot mūsu tīmekļa vietni un/vai mūsu lietotni. Mēs arī pieprasām katram lietotājam, kurš vēlas piekļūt informācijai mūsu tīmekļa vietnē un/vai mūsu lietotnē, izmantot drošības akreditācijas datus (kas var ietvert, piemēram, lietotājvārdu un paroli).

Ja mēs jums esam piešķīruši (vai jūs esat izvēlējies) drošības akreditācijas datus (piemēram, paroli), kas ļauj piekļūt noteiktām mūsu pakalpojuma daļām, jums ir pienākums nodrošināt šo datu konfidencialitāti un drošību. Turklāt, ja jūs atļaujat piekļuvi mūsu pakalpojumiem, izmantojot pirkstu nospiedumu savā ierīcē (piemēram, izmantojot Apple Touch ID), neļaujiet nevienai citai personai šajā ierīcē reģistrēt pirkstu nospiedumu, jo tā viņi var piekļūt mūsu pakalpojumiem, un jums var nākties atbildēt par viņu darbībām. Tomēr neviena pārraides metode, izmantojot internetu vai elektroniskās uzglabāšanas metodi, nav 100 % droša. Tāpēc mēs nevaram garantēt tās pilnīgu drošību, un jūs uzņematies risku par jebkādu personas datu nosūtīšanu. Ja jums ir jautājumi par drošību, varat sazināties ar mums, rakstot uz sazinies ar mums.

13. TIEŠAIS MĀRKETINGS

Jums ir tiesības lūgt mums neapstrādāt jūsu personas datus mārketinga nolūkos. Jūs šīs tiesības varat izmantot jebkurā laikā, anulējot abonementu, kas jums tiek piedāvāts (piemēram, noklikšķinot uz saites “anulēt abonementu” katrā reklāmas e-pasta ziņojumā, ko jums nosūtām). Mēs ņemsim vērā jūsu izvēli un atturēsimies no šādu ziņojumu sūtīšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jūs mums lūdzat nesazināties ar jums uz kādu noteiktu e-pasta adresi, mēs šīs e-pasta adreses kopiju saglabāsim “atteikšanās sarakstā”, lai izpildītu jūsu pieprasījumu nesazināties. Jūs varat jebkurā laikā mainīt savas mārketinga izvēles.

Jūs arī varat kontrolēt, kā mēs izmantojam jūsu personas datus kā daļu no mūsu pakalpojumiem (piemēram, kā mēs varam ar jums sazināties), apstiprinot preferences savā profilā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visus paziņojumus var atslēgt, piemēram, mums var būt nepieciešams nosūtīt jums e-pasta paziņojumus par mūsu pakalpojumiem, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības saskaņā ar valsts tiesību aktiem un regulatoru norādījumiem, īstenojot otro Maksājumu pakalpojumu direktīvu (Direktīva (ES) 2015/2366).

14. SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM UN TREŠO PERSONU PAKALPOJUMIEM

Mūsu pakalpojuma daļas izmanto Google Maps pakalpojumus, tostarp Google Maps API. Šo funkciju izmantošana ir pakļauta Google Maps papildu lietošanas nosacījumiem un Google privātuma politikai. Izmantojot šo vietni un pakalpojumu, jūs piekrītat arī Google noteikumiem (kurā laiku pa laikam tiek izdarīti grozījumi).

Mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē ir iekļautas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuru privātuma prakse var atšķirties no Remitly privātuma prakses. Ja iesniedzat personisko informāciju jebkurā no šīm tīmekļa vietnēm, uz jūsu informāciju attiecas viņu privātuma politika un mēs neuzņemamies atbildību par šo politiku vai jebkādiem personas datiem, ko var iegūt un apstrādāt, izmantojot šīs tīmekļa vietnes vai pakalpojumus (piemēram, kontaktpersonas un atrašanās vietas datus). Mēs jums iesakām rūpīgi izlasīt jebkuras izmantotās vai apmeklētās tīmekļa vietnes vai lietotnes privātuma politiku.

Šī politika neattiecas uz trešo personu darbībām, ar kurām varat sadarboties, izmantojot pakalpojumus, piemēram, jūsu mobilā tīkla operatoru vai citiem mūsu pakalpojumu lietotājiem. Pirms sniedzat jebkādus personas datus, sazinieties ar tām, lai uzzinātu, kāda ir viņu privātuma politika.

Mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē ir iekļautas sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, piemēram, Facebook poga “Patīk” un ekrānvadīklas, piemēram, poga "Kopīgot šo”, vai interaktīvas miniprogrammas, kas darbojas mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē. Šīs funkcijas var apkopot jūsu IP adresi, kuru lapu apmeklējat mūsu tīmekļa vietnē, un var iestatīt sīkfailu, lai šī funkcija darbotos pareizi. Sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas un ekrānvadīklas tiek mitinātas trešajā pusē vai tieši mūsu tīmekļa vietnē un lietotnē. Jūsu mijiedarbību ar šīm funkcijām nosaka tā uzņēmuma privātuma politika, kas tās nodrošina. Plašāka informācija par sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, izmantojot mūsu pakalpojumus, atrodama mūsu Sīkfailu politikā.