Print and/or download PDF

Svarīgi - Jūsu nolīgums angļu valodā. Šis Lietotāja nolīgums tiks noslēgts angļu valodā. Piekrītot mūsu lietotāja līgumam, jūs piekrītat, ka mēs sniedzam pakalpojumu angļu valodā, kā arī piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies angļu valodā.

Ja pastāv pretrunas starp mūsu pakalpojuma satura angļu valodas versiju (tostarp šo politiku) un jebkuru tulkojumu, noteicošā būs angļu valodas versija. Piemēram, ja ierīcei, ar kuru piekļūstat mūsu pakalpojumam, esat iestatījis valodu, kas nav angļu valoda, tiek piemērota tikai mūsu pakalpojuma angļu valodas versija (nevis versija, kas nav angļu valodā).

Jūsu ērtībām mēs varam nodrošināt šo dokumentu citās valodās. Ir pieejama šī dokumenta versija latviešu valodā šeit Gadījumā, ja pastāv neatbilstība starp šī Lietotāja nolīguma angļu valodas versiju un tulkoto tekstu, saistošs ir tikai teksts angļu valodā.

Ja jūs nepiekrītat iepriekš minētajam, lūdzu, nepiekļūstiet vai neizmantojiet mūsu Pakalpojumus.

Galvenā informācija par pakalpojumiem

Ņemiet vērā: Saskaņā ar tiesību aktiem mums jāsniedz jums svarīga informācija, jo īpaši pirms mūsu līguma noslēgšanas. Mēs sniedzam šo informāciju mūsu paziņojumā ar nosaukumu mūsu Key Service Information. Šī informācija neietilpst mūsu Nolīgumā, bet tā sniegs jums konkrētu informāciju par šī līguma slēgšanu un mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Tā ietver informāciju par jūsu tiesībām atcelt vai pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu; iesakām iepazīties ar šo informāciju pirms šī Nolīguma noslēgšanas ar mums.

REMITLY LIETOTĀJA NOLĪGUMS

Pirms piekrītiet izmantot mūsu Pakalpojumus, lūdzu, veltiet laiku, lai rūpīgi izlasītu turpinājumā sniegto informāciju. Mēs arī iesakām glabāt šo dokumentu drošā vietā – mūsu Lietotāja nolīguma noteikumi ir juridiski saistoši.

Šis Lietotāja nolīgums (“Nolīgums”) ir [effective as of March 10, 2022]. Tas attiecas uz tiem Remitly pakalpojumu lietotājiem, kuri ir Latvijas Republikas rezidenti.

1. MŪSU NOLĪGUMS AR JUMS

1.1 Šis Nolīgums ir līgums starp jums un uzņēmumu “Remitly Europe Limited” (“Remitly”, “mēs”, “mūs" un "mūsu"). Tajā aprakstīti noteikumi, kuri jums būs saistoši, kad piekļūstat un/vai, izmantojat mūsu produktus (neatkarīgi no tā, vai tie ir pakalpojumi vai digitālais saturs) (“Pakalpojumi”). Šajā Nolīgumā lietotie vārdi "jūs" un "jūsu" attiecas uz mūsu Pakalpojumu lietotājiem.

Šis Nolīgums ietver īpašus noteikumus attiecībā uz jūsu informācijas reģistrēšanu mūsu vietnē (kad jūs izveidojat "profilu" – skatiet 3.1. punktu turpinājumā), kā arī noteikumus, kuriem jums jāpiekrīt katru reizi, kad jūs uzdodat mums veikt vienreizējus maksājumu darījumus. Vieglākai atsaucei abi šo terminu kopumi ir iekļauti šajā vienā dokumentā.

1.2 Citi svarīgi dokumenti. Mēs arī vēršam jūsu uzmanību mūsu [Privacy Policy] (https://www.remitly.com/home/policy) un mūsu Cookie Policy ("Politikas") dokumentiem, kuri satur visu būtisko informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, sniedzot jums mūsu Pakalpojumus, tostarp informāciju par jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem un to, kā sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Ja jūs piedalāties mūsu "Balvu" programmā, uz jums attiecas arī īpaši noteikumi. Tos var atrast, noklikšķinot uz šeit.

1.3 Kur vēl es varu atrast šī Nolīguma un ar to saistīto politiku kopiju? Šī Nolīguma, Privātuma politikas un Sīkdatņu politikas pašreizējās versijas jums ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnes kājenē. Mēs ļoti iesakām izdrukāt vai lejupielādēt un saglabāt šo dokumentu kopiju un, laiku pa laikam izmantojot mūsu Pakalpojumus, atsaukties uz pašreizējo versiju.

1.4 Kad šī Nolīguma noteikumi man kļūst juridiski saistoši? Jūs pieņemat un piekrītat šī Nolīguma noteikumiem (ieskaitot visas Politikas), ja Jūs:

 1. atzīstat šī Nolīguma elektroniskās versijas pieņemšanu, kad šī iespēja jums ir pieejama (piemēram, kad reģistrējaties Remitly Pakalpojumiem, izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai mūsu mobilo lietotni); vai
 2. sākat izmantot vai mēģināt izmantot mūsu Pakalpojumus (tostarp, ja piekļūstat, lejupielādējat un/vai izmantojat kādu no Remitly Pakalpojumiem) – šādos apstākļos jūs piekrītat, ka mēs pieņemam, ka jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus kā šī Nolīguma pieņemšanu, sākot no šī brīža.

1.5 Lūdzu, ņemiet vērā šādu svarīgu informāciju

Tā kā šis Nolīgums nosaka juridiski saistošus noteikumus attiecībā uz to, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, lūdzu, izlasiet un pārliecinieties, ka jūs esat piekrītat tiem, pirms tie kļūst saistoši jums katru reizi, kad izmantojat mūsu Pakalpojumus. Pirms nolemjat tos pieņemt un izmantot mūsu Pakalpojumus, lūdzu, pārliecinieties, ka tajos ir viss, ko vēlaties, un nekas, par ko neesat gatavs vienoties. Ja jūs nepiekrītat kādai šī Nolīguma daļai, lūdzu, neizmantojiet mūsu Pakalpojumus. Šis Nolīgums ietver noteiktus ierobežojumus, riskus, kā arī norādījumus par mūsu Pakalpojumu pareizu izmantošanu. Lai atvieglotu jums pārskatu, turpinājumā ir izcelti daži no galvenajiem noteikumiem, par kuru ievērošanu pirms mūsu Pakalpojumu izmantošanas jums īpaši jārūpējas, tos lasot un izprotot. Ja jūs joprojām neesat, pārliecināts par kaut ko, vai vēlaties iegūt papildu informāciju, lūdzu, apskatiet informāciju mūsu tīmekļa vietnē vai sazinieties ar mums Sazinieties ar mums(mailto:Sazinieties ar mmums).

Galvenās sadaļas:

*"Mūsu pakalpojumi" un "Mūsu Pakalpojumu un valūtas maiņas apmaksa"* (sadaļas 2 un 4) – šajās sadaļās ir sniegta informācija par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par to, kādas maksas var tikt piemērotas. Tas arī sniedz jums svarīgus norādījumus par to, kā jums jāmaksā mums par mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs iesakām neizmantot mūsu Pakalpojumus, lai nosūtītu naudu svešiniekiem.

”Darba sākšana un mūsu Pakalpojumu izmantošana” (3. sadaļa) – šis noteikums izskaidro to, kam mēs ļaujam izmantot mūsu Pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs neizmantotu mūsu Pakalpojumus kāda cita vārdā.

”Naudas sūtīšana” (5. sadaļa) - šajā sadaļā ir sniegta svarīga informācija par to, kā mēs apstrādājam naudas pārskaitījumus.

*"Svarīgi pakalpojumu ierobežojumi"* (7. sadaļa) – lūdzu, rūpīgi pārskatiet šo sadaļu. Jo īpaši tajā ir izklāstīts to darbību saraksts, kas pazīstamas kā "Ierobežotas darbības", kuras jums nav ļauts veikt, izmantojot mūsu pakalpojumus. Tajā ir sniegta arī informācija par to, kādas darbības mēs varam veikt, ja jūs neizmantojat mūsu pakalpojumus pienācīgi (tostarp, neapstrādājot jūsu darījumus).

”Svarīgas atrunas” un “Mūsu atbildība par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums nodarīts” (12. un 14. sadaļa) – šajās sadaļās ir izskaidroti apstākļi, kuros mēs esam (vai neesam) atbildīgi attiecībā uz jums, sniedzot mūsu pakalpojumus.

*"Jūsu atbildība par jūsu radītajiem zaudējumiem"* (13. sadaļa) – šajā sadaļā ir izklāstīti apstākļi, kad jūs varētu būt atbildīgs par jūsu radītajiem zaudējumiem.

*"Izmaiņas mūsu Pakalpojumos un mūsu Nolīgumā"* (18. sadaļa) - šajā sadaļā ir sniegta svarīga informācija par to, kā mēs varam mainīt mūsu Nolīgumu ar jums.

2. MŪSU PAKALPOJUMI

2.1 Naudas pārskaitījumi. Mūsu Pakalpojumi ļauj personām, kas dzīvo Latvijā, veikt naudas pārskaitījumus personām valstīs un reģionos, par kuriem mēs jums paziņojam, izmantojot mūsu tīmekļa vietni un/ vai mobilo lietotni. Mūsu Pakalpojumi darbojas tā, ka ”Sūtītājs” izmanto mūsu Pakalpojumus, lai nosūtītu naudu, un ”Saņēmējs" saņem naudu, kas ir izmaksāta, izmantojot mūsu Pakalpojumus. "Darījums" attiecas uz sūtītāja veiktu pasūtījumu, kas liek mums veikt izmaksu Saņēmējam, izmantojot mūsu Pakalpojumus. "Darījuma summa" ir summa, ko Sūtītājs mums samaksājis, lai veiktu izmaksu Saņēmējam. "Izmaksas summa" ir Saņēmējam izmaksātā summa.

2.2 Mēs iesakām izmantot mūsu Pakalpojumus, lai nosūtītu naudu draugiem un ģimenei, tāpēc jums nevajadzētu izmantot mūsu Pakalpojumus, lai nosūtītu naudu svešiniekiem.

2.3 Trešo pušu nolīgumi. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums var būt nepieciešams noslēgt nolīgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus mēs saucam par "Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem". Piemēram, ja izmantojat mūsu Pakalpojumus, izmantojot mūsu mobilo lietotni, iespējams, jums būs jānoslēdz nolīgums ar savas mobilās ierīces ražotāju un tīkla operatoru. Jūs piekrītat ievērot to nolīgumu noteikumus, kurus jūs noslēdzat ar Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un kuri ir saistīti ar to, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus.

3. DARBĪBAS SĀKŠANA UN MŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

(Lūdzu, ņemiet vērā arī svarīgos pakalpojumu ierobežojumus, kas izklāstīti 7. sadaļā)

3.1 Profila izveide. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums ir jāizveido Remitly profils (jūsu "Profils"). Jūsu profils ļauj mums ierakstīt noteiktu informāciju par jums, kā sīkāk paskaidrots mūsu Privātuma politikā. Jūsu profils netiek izmantots kā maksāšanas darījumu izpildes līdzeklis. Tādējādi jūsu Profils nav ne banka, ne maksājumu konts, un tajā netiek glabāta nekāda veida vērtība (elektroniska vai citāda).

3.2 Kā izveidot savu Profilu. Lai izveidotu profilu, par kuru esat atbildīgs, jums ir jāveic šādas darbības:

 1. sniegt mums pilnīgu, precīzu un patiesu informāciju, kā mēs to pieprasījām (tostarp informāciju par jums un, ja tas ir lietderīgi, kad veicat maksājumu, maksājumu instrumentus (piemēram, jūsu bankas kontu, debetkarti vai kredītkarti, kuru vēlaties izmantot, sūtot naudu, izmantojot mūsu Pakalpojumus) ("Maksājumu instrumenti") un jebkādu informāciju un/vai dokumentus, kurus mēs varam pamatoti pieprasīt). Jūsu sniegto informāciju mēs arī izmantosim, lai noteiktu, vai jums ir tiesības izmantot mūsu Pakalpojumus;
 2. veikt jebkuru reģistrācijas uzdevumu tādā veidā un formā, kādu mēs pamatoti pieprasām. Tas var ietvert drošības akreditācijas datu (piemēram, paroles vai personas koda) ("Drošības akreditācijas datu") izveidi un/vai mūsu mobilās lietotnes lejupielādi (ja nepieciešams); un
 3. veikt jebkādas citas darbības, kuras mēs, mūsu vai jūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, varam pamatoti pieprasīt, lai jūs varētu piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot.

3.3 Jums ir jāizmanto mūsu Pakalpojumi tikai savām vajadzībām. Jūs nedrīkstat izveidot Profilu, kā arī iesniegt vai saņemt Darījumu jebkuras citas personas vārdā. Mūsu Pakalpojumi ir pieejami tikai patērētājiem, tas ir, tie ir pieejami tikai personām, kas darbojas nolūkos, kuri pilnībā vai galvenokārt nav saistīti ar indivīda komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju. Ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus uzņēmumam, jūs pārkāpjat šo Nolīgumu, un mēs varam pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā, noņemot atbildību pret jums. Lūdzu, skatiet arī 7.2. sadaļu par ierobežojumiem, kas piemērojami līdzekļiem, kuri tiek nosūtīti uz Indiju.

3.4 Ir ļoti svarīgi, lai jūsu sniegtā informācija paliktu precīza un jo īpaši vienmēr paziņotu mums savu pašreizējo adresi. Lai mainītu jūsu galvenās dzīvesvietas adresi, jums var būt nepieciešams pieņemt dažādus Remitly pakalpojumu sniegšanas noteikumus reģionam, uz kuru esat pārcēlies. Turklāt, tā kā noteikti Pakalpojumi pašlaik tiek piedāvāti tikai atsevišķos reģionos, jūsu primārās dzīvesvietas adreses izmaiņu rezultātā jūs varat kļūt nepiemērots noteiktiem Pakalpojumiem. Ja laika gaitā mainās kāda informācija, ko jūs mums sniedzat (tostarp jūsu pasta adrese un/vai e-pasta adrese), jums nekavējoties jāpaziņo mums un/vai jāgroza sava Profila informācija, lai jūsu sniegtā informācija vienmēr būtu precīza, patiesa un pilnīga. Jūs vienmēr esat atbildīgs par precīzas un pilnīgas informācijas sniegšanu, izmantojot mūsu Pakalpojumus.

3.5 Atbilstības prasības mūsu Pakalpojumu izmantošanai. Profila izveides procesa ietvaros jums būs jāpiekrīt šim Nolīgumam (un citiem dokumentiem, kurus mēs laiku pa laikam varam izvirzīt). Lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem vai izmantotu tos kā Sūtītājs, jums ir jābūt vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecam. Īrijas Centrālā banka mūs ir reģistrējusi un licencējusi pakalpojumu sniegšanai Īrijā. Mēs darbojamies Latvijā kā maksājumu iestāde, izmantojot brīvību sniegt pakalpojumus pārrobežu mērogā. Lai izmantotu mūsu sniegtos Pakalpojumus, jums ir jābūt Latvijas rezidentam. Ja esat cita reģiona iedzīvotājs, jūs varat piekļūt nolīgumam, kas attiecas uz jums, no mūsu Pakalpojumu tīmekļa vietnes jūsu valstī vai reģionā. Lūdzu, ņemiet vērā arī 8. punktu par to, kā un kāpēc mēs apkopojam un pārbaudām personisko informāciju.

3.6 Ierobežojumi personām un teritorijām. Jūs, iespējams, zināt, ka pastāv likumi un noteikumi, kas piemēro sankcijas noteiktām valstīm un privātpersonām, kas nozīmē, ka tādām organizācijām kā mūsējā ir ierobežota iespēja sniegt mūsu Pakalpojumus, ja tās ir saistītas ar šādiem jautājumiem. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu Pakalpojumus, ja atrodaties vai veicat darījumus noteiktos reģionos vai citādi, kur mums ir likumīgi aizliegts sniegt mūsu Pakalpojumus. Plašāku informāciju par iepriekš minētajiem jautājumiem varat uzzināt, izmantojot vietni https://sankcijas.fid.gov.lv/ un https://www2.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/sankciju-saraksti.

Mēs varam arī nesniegt visus vai dažus mūsu Pakalpojumus citām personām vai reģioniem (neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav saistīti ar sankciju sarakstu), ja, piemēram, to darot, mēs nevarētu ievērot likumus, kas attiecas uz mūsu Pakalpojumiem. Noteiktu Pakalpojumu izmantošanai var būt arī papildu atbilstības prasības, kas būs jāpārbauda, pirms jūs izmantojat šādus Pakalpojumus.

3.7 Maksājumu instrumenta izmantošana. Jums ir jāsniedz mums (vai jāļauj mums piekļūt) informācija par maksājumu instrumentu (piemēram, bankas kontu, kredītkarti vai debetkarti), lai veiktu Darījumus katrā gadījumā atsevišķi. Mēs varam arī pieprasīt informāciju par jūsu Maksājumu instrumentu, lai samaksātu maksas un citas saistības, kas izriet no tā, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Jums ir jāsniedz mums informācija par Maksājumu instrumentu tikai tad, ja:
tas ir maksājumu instruments, kam nav beidzies derīguma termiņš un kas citādi ir derīgs;
jūs esat maksājumu instrumenta(-u) autorizēts un likumīgs lietotājs.

Jūs pilnvarojat mūs pārbaudīt, vai jūsu Maksājumu instruments ir derīgs maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Mēs varam pārbaudīt jūsu Maksājumu instrumentu, iesniedzot Maksājumu instrumentam maksājuma atļaujas pieprasījumu un/vai mazas vērtības kredītu un/vai debetu saskaņā ar attiecīgajiem karšu un maksājumu shēmas noteikumiem. Mēs ievērosim visus kartes un maksājumu shēmas noteikumus, lai atmaksātu jebkuru pārbaudes maksājuma summu, kas iekasēta no jūsu Maksājumu instrumenta.

3.8 Profila ierobežojumi. Jūs varat reģistrēties un atvērt tikai 1 (vienu) profilu, un mēs varam ierobežot to e-pasta adrešu un maksājumu instrumentu skaitu, kas var būt saistīti ar jūsu Profilu.

Nr. 4. NORĒĶINĀŠANĀS PAR MŪSU PAKALPOJUMIEM UN VALŪTAS MAIŅU

4.1 Mūsu Pakalpojuma maksa. Ņemot vērā to, ka mēs sniedzam jums mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītat maksāt mums pakalpojuma maksu ("Pakalpojuma maksa") par katru Darījumu, kuru jūs mums iesniedzat, papildus Darījuma summai. Skaidra informācija par slēpto Pakalpojuma maksas summu, kas saistīta ar Darījumu, jums būs pieejama, pirms jūs sniegsiet mums savu piekrišanu jūsu Darījuma izpildei, dodot jums laiku apsvērt, vai vēlaties, lai no jums tiktu iekasēta šī Pakalpojuma maksa par mūsu Pakalpojumu. Par dažiem pakalpojumiem mēs varam piekrist neiekasēt no jums Pakalpojuma maksu. Mūsu Pakalpojuma maksas un Darījuma summas samaksa piemērojamā valūtā jums ir jāmaksā un tā ir jāmaksā mums brīdī, kad jūs iesniedzat Darījumu apstrādei. Jūs piekrītat, ka mēs varam atskaitīt jebkuru Pakalpojuma maksu vai citu maksu, kuru jūs esat parādā, no jebkuras maksājuma Darījuma summas, kuru mēs varam darīt pieejamu jūsu norādītajam Saņēmējam.

4.2 Kā jūs varat maksāt mums par mūsu Pakalpojumiem. Mēs ļaujam jums samaksāt tikai par mūsu Pakalpojumiem (ieskaitot Darījuma summas un jebkuras piemērojamās Pakalpojuma maksas):

 1. saskaņā ar norādījumiem, ko mūsu Pakalpojums jums paziņo par maksājuma veikšanu; un
 2. izmantojot:
  debetkarte vai kredītkarte, kuras pieņemamos zīmolus mēs jums paziņosim, izmantojot mūsu Pakalpojumu (“Kartes finansētie maksājumi”); vai
  bankas pārskaitījums (piemēram, izmantojot ES/EEZ SEPA shēmu ("Banku maksājumi").

Mums nekādā gadījumā nav pienākuma pieņemt samaksu par mūsu Pakalpojumiem, izmantojot citus maksājumu veidus. Ja jūs maksājat mums (vai mēģināt mums samaksāt) ar citu maksājuma veidu (piemēram, skaidrā naudā) vai tādā veidā, kādā jums nav ziņots veikt maksājumu, mums nav pienākuma sniegt jums mūsu Pakalpojumus, un mēs uzskatīsim, ka jūs pārkāpjat būtisku šī Nolīguma noteikumu.

4.3 Karšu finansētie maksājumi. Ja jūs maksājat mums, izmantojot debetkarti vai kredītkarti, jūs piekrītat maksāt mums Darījuma summu, kā arī jebkuru maksu vai iekasējamo summu, ko esat mums parādā saskaņā ar šo Nolīgumu, izmantojot jūsu norādīto debetkarti vai kredītkarti. Katru reizi, kad jūs iesniedzat mums Darījumu, jūs piekrītat, ka mēs esam pilnvaroti iekasēt no jūsu norādītās debetkartes vai kredītkartes par jebkuru naudas pārvedumu Darījumu, kā arī par maksām, ko esat mums parādā, pirms mēs veicam mūsu maksājumu pakalpojumus vai jebkuru citu darījumu.

4.4 Banku finansētie maksājumi. Ja jūs maksājat mums par mūsu Pakalpojumiem (ieskaitot Darījuma summas un jebkuras piemērojamās Pakalpojuma maksas samaksu), izmantojot bankas finansēto maksājumu, jums ir jāievēro norādījumi, kurus mēs jums paziņojam par šāda maksājuma veikšanu. Jo īpaši, izmantojot šo maksājuma veidu, stingri attiecas šādi noteikumi:

Ja izmantojat mūsu manuālo bankas pārskaitījuma funkciju, uz šī maksājuma veida izmantošanu stingri attiecas šādi noteikumi:

Jums ir jāmaksā mums no bankas konta, kas atbilst jūsu Profila nosaukumam, un jums ir arī jāpārskaita līdzekļi mums, izmantojot bankas finansēšanas shēmu, kuru mēs informējam par pieejamu. Jūsu bankas finansētajam maksājumam ir jābūt no konta, kas tiek turēts Latvijā reģistrētā kredītiestādē ar precīzu vārdu, kurš ir redzams jūsu Profilā un tiek izmaksāts mums elektroniski.
Jums ir jāmaksā mums paziņotajā termiņā. Jums ir jāveic bankas finansētais maksājums, izmantojot savu piemērojamo elektronisko banku vai celtniecības sabiedrības kanālu tā, lai mēs saņemtu maksājumu termiņā, par kuru mēs jums paziņojam brīdī, kad iesniedzat savu Darījumu apstrādei.

Ir jāievada pareizā maksājuma informācija un jāmaksā precīza summa. Jums ir jāievada un jāizmanto precīza informācija, ko mēs jums sniedzam bankas finansēta maksājuma veikšanai. Šāda informācija ietver mūsu bankas konta kārtošanas kodu, konta numuru, kā arī precīzu maksājuma summu un atsauces numuru, ko mēs jums paziņojam un kas attiecas uz Darījumu. Ir ļoti svarīgi, lai jūs sniegtu tieši šo informāciju. Ja jūsu sniegtā informācija ir nepareiza, jūsu maksājums var tikt novirzīts kādam citam, un, iespējams, šo naudu nevarēs atgūt. Mums nav saistoši, kā arī mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties (vai par jebkāda veida atmaksu), ja jūs sūtāt naudu kādam, kas nav mēs paši, un/vai arī mēs neatzīstam jūsu maksājumu, jo nesniedzāt pareizo informāciju.

Izmantojot mūsu Easy Bank Transfer (vienkāršās bankas pārskaitījuma) funkciju, mūsu “Open Banking” partneris(-i) (piemēram, TrueLayer) ļaus jums piekļūt saviem kontiem pie citiem pakalpojumu sniedzējiem un iniciēt maksājumus no šiem kontiem, lai samaksātu Remitly par mūsu Pakalpojumiem. Mūsu Open Banking partneris(-i) ir pilnvarots(-i) sniegt šos pakalpojumus.

Izmantojat Open Banking pakalpojumus, lai iniciētu maksājumu no konta, kas jums pieder pie cita pakalpojumu sniedzēja:
Jums ir jānodrošina precīza konta piekļuves informācijas ievadīšana, lai varētu veiksmīgi iniciēt maksājumus Remitly.
Jums ir jāievēro visi noteikumi un nosacījumi, par kuriem esat vienojies ar mūsu Open Banking partneri(-iem), lai izmantotu viņu pakalpojumus.

4.5 Sekas gadījumā, ja mēs maksājums nav veikts pareizi. Ja jūs neievērojat šajā 4. punktā noteiktās prasības, veicot maksājumu mums, tad mēs uzskatīsim jūsu maksājumu (vai maksājuma mēģinājumu) par ierobežotu darbību (lūdzu, skatiet 7. punktu) un papildus citām tiesībām, kas mums ir saskaņā ar šo Nolīgumu:
jūsu Darījums var tikt atcelts un/vai aizkavēts; un/vai
mēs varam atmaksāt jūsu bankas finansēto Maksājumu, ja ir pabeigtas jebkādas riska un citas pārbaudes, kuras mēs varam pamatoti veikt; un/vai
mēs varam apturēt vai aizkavēt mūsu Pakalpojumu izmantošanu, kas var ietvert arī mūsu tiesisko attiecību izbeigšanu ar jums (ar mūsu bez iepriekšēja brīdinājuma); un/vai
jūsu maksājums var būt pakļauts tiesiskam vai normatīvam procesam, kurā jūs, iespējams, nesaņemsiet maksājuma atmaksu.

4.6 Citas maksas un summas, kuras jūs mums varat būt parādā. Ja jūs iesniedzat Darījumu, kura rezultātā no mums tiek iekasēta maksa vai summa, kas rodas, ja jūsu Maksājumu instruments netiek izmantots potenciāli likumīgā veidā, un/vai ar nepietiekamiem līdzekļiem vai kredītu, jūs piekrītat maksāt mums summu, kas vienāda ar iekasējamo summu. Jo īpaši, ja jūs iesniedzat darījumu, kura rezultātā no mums tiek iekasēta “NSF maksa”, “atmaksas maksa”, Darījuma summas atgūšana vai citas līdzīgas izmaksas, jūs piekrītat atmaksāt Remitly visas šādas maksas un summas. Šīs citas maksas un iekasējamās summas jums ir jāmaksā mums brīdī, kad mēs jums paziņojam par piemērojamo maksu vai iekasējamo summu. Lai sīkāk izskaidrotu dažas no šīm maksām: “NSF” maksa (pazīstama arī kā “nepietiekamu līdzekļu” maksa) rodas apjomā, kādā mūsu banku partneri mūs informē un iekasē maksu, ja nav pietiekami daudz līdzekļu bankas kontā, ko izmantojat sava Darījuma finansēšanai. Arī “maksas atdošanas maksa” rodas pēc tam, kad kartes lietotājs ir izteicis izaicinājumu tieši savam kartes izdevējam (piemēram, bankai). Piemēram, tas var notikt, ja kartes lietotājs iesniedz savai bankai pretenziju, ka maksājums, kas veikts ar šo karti mūsu Pakalpojuma izmantošanas ietvaros, ir veikts nelikumīgi, un tad kartes izsniedzējs iesniedz galīgo prasību pret mums par iesaistīšanos jebkurā šādā darījumā. Gadījumā, ja esat atbildīgs par jebkādām mums parādā esošām summām, mēs paturam tiesības piedzīt jūsu parādu mums, izmantojot likumīgus līdzekļus, tostarp, bez ierobežojumiem, izmantojot parādu piedziņas aģentūru.

4.7. Valūtas konvertēšana un maiņas kursi. Mūsu Pakalpojumi ļauj jums sūtīt naudas pārvedumus tikai noteiktās valūtās. Parasti tā ir valūta, kas ir pieejama Saņēmēja valstī vai reģionā, bet var būt arī citas. Mūsu tiešsaistes veidlapās tiks aprēķināta valūta, kas ir pieejama jūsu Saņēmējam, un noteikts piemērojamais maiņas kurss. Jūs varēsiet to pārbaudīt pirms Darījuma veikšanas, un tas tiks minēts arī mūsu Darījuma apstiprinājuma paziņojumā. Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs varam gūt ieņēmumus no Darījumam piemērotā valūtas maiņas kursa, un, uzdodot mums apstrādāt Darījumu, izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat šim Darījumam aprēķinātā valūtas maiņas kursa piemērošanai.

4.8. Jūs esat atbildīgs par trešo pušu maksām un maksājumiem. Izmantojot mūsu Pakalpojumus, citas trešās puses var iekasēt nodevas, izmaksas vai citas saistības. Tas var ietvert jūsu banku, kartes izsniedzēju, tālruņa pakalpojumu sniedzēju, interneta pakalpojumu sniedzēju. Piemēram, daži kredītkaršu izsniedzēji jūsu kredītkartes izmantošanu mūsu Pakalpojumu izmantošanai var uzskatīt par “naudas avansu” un var piemērot papildu maksas un procentu izmaksas par darījumu. Turklāt jūsu tālruņa un/vai interneta pakalpojumu sniedzējs var iekasēt maksu par datu un ziņojumapmaiņas pakalpojumiem. Jūs (nevis mēs) esat atbildīgs par jebkādām maksām, maksājumiem, izmaksām un/vai izdevumiem, ko iekasē šādas trešās puses saistībā ar mūsu pakalpojumu izmantošanu. Lūdzu, pārbaudiet savus līgumus ar šiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu sīkāku informāciju par šīm papildu izmaksām.

4.9 Nodokļi. Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo nodokļu, kas rodas, izmantojot Pakalpojumus, atskaitēm un samaksu. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos nodokļu likumus saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, tostarp bez ierobežojumiem atskaites un nodokļu samaksu, kas rodas saistībā ar jūsu Darījumiem, kas veikti, izmantojot Pakalpojumus.

5. Naudas nosūtīšana

5.1 Jūsu darījumu apstrāde. Ja jūs iesniedzat Darījumu, jūs pieprasāt, lai mēs apstrādātu jūsu Darījumu. Jūs piekrītat, ka mēs varam pieņemt vai noraidīt jūsu piedāvājumu apstrādāt jūsu Darījumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un ka mums nav pienākuma veikt jebkādus Darījumus jūsu vietā, ja, piemēram, esat pārkāpis kādu no savām saistībām, kas noteiktas šim lietotāja līgumam nenozīmīgā veidā (un šim nolūkam, lūdzu, neveicat nekādas 7. sadaļā minētās “Ierobežotas darbības”).

5.2 Darījumu izpildes laiks. Saskaņā ar citiem šī Līguma noteikumiem jūs piekrītat, ka mēs izmantosim pienācīgas un saprātīgas prasmes, rūpību un rūpību, lai izpildītu jūsu Darījumus un ieskaitītu līdzekļus jūsu Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ar šādiem izpildes laikiem pēc tam, kad būsim saņēmuši jūsu derīgo Darījuma maksājuma uzdevumu Darba dienā, kas var būt:
tiklīdz to atļauj mūsu partneri un mums pieejamie maksājumu tīkli; vai
kā mēs varam jums paziņot citādi (kas var notikt dažu stundu laikā pēc jūsu derīgā maksājuma uzdevuma saņemšanas).

Jūsu maksājuma uzdevuma saņemšanas laiks ir brīdī, kad mēs to saņemam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Ja mēs nesaņemam jūsu maksājuma uzdevumu kādā Darba dienā, mēs varam izskatīt jūsu maksājuma uzdevuma saņemšanu nākamajā Darba dienā.

Ir īpaši noteikumi, kas attiecas uz noteiktu maksājumu veikšanas laiku, ja mūsu Pakalpojums ļauj sūtīt naudu Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros (kas tiek dēvēta arī par “EEZ” – šajā reģionā ietilpst visas Eiropas Savienības valstis, kā arī Lihtenšteina, Islande un Norvēģija).

Šie īpašie maksājumu izpildes noteikumi ir:

Maksājumi, kas veikti eiro Saņēmējiem EEZ – tie ir pieejami Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā nākamās Darba dienas beigās pēc tam, kad esam saņēmuši jūsu derīgo Darījuma maksājuma uzdevumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem
Visi citi maksājumi, kas veikti citās EEZ valūtās Saņēmējiem EEZ – tie ir pieejami Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ne vēlāk kā ceturtās Darba dienas beigās pēc tam, kad esam saņēmuši Jūsu derīgo Darījuma maksājuma uzdevumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Mēs piekrītam, ka iepriekš minētie “īpašie maksājumu izpildes noteikumi” neattiecas uz maksājumu darījumiem, kas tiek veikti citās valūtās.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan, visticamāk, saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam būs juridisks pienākums šos līdzekļus darīt pieejamus, tiklīdz tie ir tos saņēmuši, jūsu Saņēmējs var turpmāk aizkavēties līdzekļu saņemšanā atkarībā no tādiem faktoriem kā, piemēram, Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja darba laiks. kā arī viņi veic savas klienta identitātes pārbaudes Saņēmējam.

5.3. Izpildes laika nosacījumi un tas, kas mums ir nepieciešams, lai apstrādātu jūsu darījumus. Uz mūsu pienākumiem iepriekš 5.2. punktā attiecas arī:

Jūs sniedzat mums nepieciešamo informāciju. Mēs uzskatām, ka jūsu maksājuma uzdevums ir derīgi saņemts tikai tad, ja esat mums sniedzis aktuālu, precīzu un pilnīgu informāciju par:
a. sevi un mūsu Pakalpojumu izmantošanu — piemēram, jūsu e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, paroli, jebkurus citus drošības akreditācijas datus vai citu identifikatoru, kas, iespējams, jums ir vajadzīgs; un
b. Darījumu - piemēram, pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju par Saņēmēju un visu obligāto informāciju, kas jums ir jānorāda, kad pabeidzat mūsu maksājumu darījumu izpildes plūsmas. Mēs nebūsim atbildīgi pret jums par zaudējumiem, kas saistīti ar darījuma izpildi, ja nesniegsiet mums pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju par savu Saņēmēju (tostarp, bez ierobežojumiem, viņa bankas informāciju).

Turklāt, ja maksājat mums, izmantojot bankas apmaksātu maksājumu, mēs uzskatīsim jūsu maksājuma uzdevumu par likumīgi saņemtu tikai tad, ja ievērosit 4.4. sadaļā noteiktās prasības.

Jums ir pietiekami daudz līdzekļu. Lai gan var būt apstākļi, kādos mēs varam to darīt, mums nav pienākuma apstrādāt jūsu maksājuma rīkojumu tā, kā mēs to esam saņēmuši, ne arī apstrādāt jūsu Darījumu, ja jums nav (vai mēs neesam saņēmuši) pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs varētu veikt Darījums. Šim nolūkam “pieejamie līdzekļi” ir līdzekļi, kas nav neapmaksāti un kurus ar mums norēķinās mūsu banku partneri; un attiecībā uz maksājumiem ar karti; ir pieejami bez ierobežojumiem lietošanai no jūsu reģistrētās un derīgās debetkartes vai kredītkartes; un tiek norēķināti, izmantojot to piemērojamo maksājumu tīkla shēmu.

Citas atļautās aizkavēšanās jūsu Darījumu apstrādē. Jūsu Darījuma apstrādi var aizkavēt mūsu centieni pārbaudīt jūsu identitāti, uzzināt vairāk par to, kā izmantojat mūsu Pakalpojumus (piemēram, kad mēs veicam tēriņu limita “līmeņa pārskatīšanu”), veicam krāpšanas pārbaudes, apstiprinām jūsu Maksājuma instrumentus un citādi ievērot likumus un/vai pārvaldīt mūsu finanšu risku. Mēs neapstrādājam jūsu pieprasījumu apstrādāt Darījumu, lai tas būtu pareizi iesniegts un mēs to nesaņemtu, kamēr nevaram pārliecināties, ka šie jautājumi ir pabeigti mūs apmierinošā veidā (rīkojoties saprātīgi).

5.4. Jūsu kartes maksājuma atļaujas piešķiršana mums. Ja maksājat mums par mūsu pakalpojumiem, izmantojot debetkarti vai kredītkarti, lai mēs varētu apstrādāt jūsu Darījumu, jūs pilnvarojat mūs iekasēt maksu no jebkuras(-ām) debetkartes vai kredītkartes(-ēm), kuru(-as) mēs varam pieņemt (kas var ietvert jūsu piemēroto kredītu). karti un/vai debetkarti). Jūs varat atsaukt savu pilnvaru, lai mēs iekasētu maksu no jūsu debetkartes vai kredītkartes, noņemot to no sava profila. Ja maksājums neizdodas, jūs pilnvarojat mūs vienu vai vairākas reizes mēģināt vēlreiz, izmantojot to pašu debetkarti vai kredītkarti. Pievienojot debetkarti vai kredītkarti savam profilam ar mums, jūs mums paziņojat, ka esat šī debeta vai kredīta likumīgais lietotājs. Lūdzu, ņemiet vērā arī noteiktas maksas, kas jums var būt jāmaksā, izmantojot dažāda veida debetkartes vai kredītkartes, kā aprakstīts 4. sadaļā (Maksa par mūsu pakalpojumiem un valūtas maiņa).

5.5 Darījuma informācija. Ja vien mēs neesam ierobežojuši jūsu pakalpojumu izmantošanu, jūs varat piekļūt savai informācijai par veiktajiem maksājumu darījumiem un citai informācijai, kas attiecas uz jūsu darījumu vēsturi, piesakoties savā Profilā. Jūs piekrītat pārskatīt savus Darījumus, izmantojot savu profilu, tā vietā, lai saņemtu periodiskus paziņojumus pa pastu. Jūs piekrītat, ka mēs reģistrēsim jebkuru un visu jūsu pievienoto Saņēmēja informāciju, lai jūs varētu viegli veikt turpmākos Darījumus ar šo Saņēmēju, un, to darot, jūs piekrītat, ka esat izveidojis uzticamo adresātu sarakstu ar šo informāciju.

Jūs arī varēsit piekļūt lejupielādējamam pārskatam, izmantojot savu profilu. Mēs darām pieejamu attiecīgo informāciju par jūsu darījumiem, tostarp visas radušās maksas un visas citas summas, kas no jums iekasētas attiecīgajā periodā. Mēs atjaunināsim šo informāciju (un padarīsim šādus atjauninājumus pieejamus) tikai tad, ja attiecīgajā periodā ir bijušas kādas darbības vai ir radušās maksas. Veids, kādā mēs sniedzam informāciju par darījumu, ļaus saglabāt un reproducēt informāciju nemainītā veidā, piemēram, izdrukājot kopiju. Mēs nodrošināsim, lai informācija par katru Darījumu jums būtu pieejama apskatei tiešsaistē vismaz 13 mēnešus no brīža, kad tas pirmo reizi darīts pieejams.

5.6. Lūdzu, norādiet mums pareizo informāciju par Darījumu — to, iespējams, nevarēs vēlāk labot. Veicot Darījumu ar mums, jūs esat atbildīgs par to, lai visa Darījuma informācija būtu pilnīga, precīza un pareiza (tostarp, bez ierobežojumiem, saņēmēja un viņa bankas rekvizīti), jo mēs ne vienmēr varam ļaut jums to mainīt. informāciju par jūsu Darījumu, tiklīdz tas ir iesniegts mums apstrādei. Noteiktos apstākļos jums var būt tiesības uz naudas atmaksu, un jūs varat atcelt derīgu Darījumu jebkurā laikā, kamēr tas tiek gaidīts.

5.7. Citas jums pieejamās tiesības. Jums var būt noteiktas tiesības un aizsardzība, kas jums tiek nodrošināta saskaņā ar līgumu ar jūsu Maksājumu instrumenta nodrošinātāju vai vispārīgi tiesību akti attiecībā uz maksājumiem par Darījumu, kas veikts ar jūsu reģistrēto kredītkarti vai debetkarti (lai iegūtu plašāku informāciju par savām patērētāju tiesībām likumā, lūdzu, sazinieties ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centru). Lai iegūtu sīkāku informāciju par šādu aizsardzību, jums ir jāsazinās ar līgumu ar savu Maksājumu instrumenta nodrošinātāju.

6. NAUDAS SAŅEMŠANA

6.1 Pakalpojumu sniedzēji. Mēs sadarbojamies ar vietējām bankām un citām trešo pušu tirdzniecības vietām (katru “Pakalpojumu sniedzēju”), lai Saņēmējiem būtu pieejami līdzekļi, kurus var padarīt pieejamus ar bankas depozītu, skaidras naudas iekasēšanu vai citām metodēm, kā mēs varam aprakstīt, izmantojot mūsu pakalpojumus. Mēs cenšamies mūsu vietnē sniegt aktuālu informāciju par mūsu Pakalpojumu sniedzēju atrašanās vietu, pieejamību un darbalaikiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie var tikt mainīti bez mūsu ziņas, un mēs neesam atbildīgi par neprecīzu vai nepilnīgu informāciju, kas var tikt ievietota vietnē, jo mums tiek sniegta neprecīza, nepilnīga vai novecojusi informācija. Mēs anulēsim Saņēmējiem skaidras naudas iekasēšanas ceļā nodotos līdzekļus, ja tie netiks likumīgi iekasēti 60 kalendāro dienu laikā no brīža, kad tie pirmo reizi tika darīti pieejami, un iespēju robežās atmaksāsim summas uz maksājuma nosūtīšanai izmantoto Maksājuma līdzekli (turpmāk saskaņā ar mūsu maksājumu apstrādes partneru noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem).

6.2. Verifikācija. Saņēmējiem pirms līdzekļu saņemšanas būs jāpierāda sava identitāte, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu. Tāpat Saņēmējiem var tikt prasīts norādīt atsauces numuru vai citu līdzīgu identifikatoru, kas saistīts ar viņu Darījumiem. Precīza vajadzīgā informācija būs atkarīga no Saņēmēja pakalpojumu sniedzēja, un tā var tikt informēta, izmantojot mūsu Pakalpojumu.

7. SVARĪGI PAKALPOJUMU IEROBEŽOJUMI

7.1. Mūsu vispārējās tiesības ierobežot mūsu Pakalpojuma lietošanu. Papildus ierobežojumiem, kas aprakstīti citur šajā Līgumā, mēs varam atteikt jebkuru Darījumu, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai aizsargātu jūs un/vai mūs vai kā citādi nepieciešams, lai mēs ievērotu juridiskās vai regulējošās prasības. Jūs piekrītat, ka mēs varam arī noteikt vispārīgu praksi un ierobežojumus attiecībā uz mūsu Pakalpojumu izmantošanu, tostarp bez ierobežojumiem piemērot ierobežojumus pārskaitāmajai summai vai nu katram darījumam, vai apkopojot. Šos ierobežojumus nosakām mēs, un tie ir balstīti uz mūsu veiktspējas un riska faktoru novērtējumu, kas var ietvert jebkuru vai visus no šiem: mūsu riska novērtējums jūsu profilam, jūsu atrašanās vieta, saņēmēja atrašanās vieta, reģistrācijas informācija, ko mums sniedzat, un mūsu iespējas. lai to pārbaudītu un visas juridiskās prasības, kas mums var būt jāievēro (piemēram, daži konkrēta reģiona tiesību akti var neļaut mums nodrošināt mūsu Pakalpojumus ar tādu pašu funkcionalitāti, kādu mēs varam nodrošināt jums). Šie ierobežojumi var tikt noteikti atsevišķiem Profiliem vai gadījumos, kad mēs to esam pamatoti noteikuši, pamatojoties uz pierādījumiem, kas noteikti profiliem, kas ir saistītie profili. Mēs varam arī izmantot krāpšanas un riska modelēšanu, novērtējot risku, kas saistīts ar mūsu pakalpojumu izmantošanu (tostarp, kad reģistrējaties savam Profilam).

7.2. Darījumi uz Indiju. Remitly apstrādā darījumus uz Indiju saskaņā ar Indijas Rezervju bankas noteikto rūpiju izņemšanas kārtību. Jūs saprotat, ka Pakalpojuma izmantošana komerciāliem mērķiem vai ziedojumiem labdarības organizācijām ir aizliegta.

7.3. Ierobežotas darbības. Papildus iepriekš minētajam mēs uzskatām šādus jautājumus par “Ierobežotām darbībām”, tas ir, ja jūs:

 1. izmantot mūsu Pakalpojumus (vai mums ir pamatotas aizdomas, ka esat izmantojis vai izmantosit mūsu Pakalpojumus) jebkādiem nelikumīgiem mērķiem vai jebkādu piemērojamo tiesību aktu pārkāpums, kas ietekmē mūs vai mūsu Pakalpojumu izmantošanu (tostarp, bet ne tikai, krāpšana, finansējums teroristu organizāciju un/vai naudas atmazgāšanu).

 2. izmantot mūsu Pakalpojumus saistībā ar seksuāli orientētiem materiāliem vai pakalpojumiem, azartspēļu darbībām, tabakas, ar tabaku saistītu piederumu, šaujamieroču, recepšu medikamentu vai citu kontrolējamu vielu pirkšanu vai pārdošanu. Jums arī ir aizliegts izmantot mūsu Pakalpojumus, lai ļaunprātīgi izmantotu, izmantotu vai apietu mūsu vai cita lietotāja noteiktos lietošanas ierobežojumus;

 3. pārkāpt jebkuru būtisku šī Līguma (vai jebkura cita līguma, ko esat noslēdzis ar mums) nosacījumu vai nosacījumu, vai arī jūs nosūtāt naudu Saņēmējam, kura darbības vai bezdarbība tiktu uzskatīta par jebkāda ar mums noslēgta līguma laušanu, ja tas būtu noslēdzis ar mums (kas nevienā gadījumā nav nenozīmīgs vai tehnisks pārtraukums);

 4. radīt mums un/vai mūsu lietotājiem nepieņemamu atbildības veidu, kredītrisku un/vai krāpšanas risku (kā mēs varam pamatoti noteikt, pamatojoties uz pierādījumiem);

 5. sniegt nepatiesu, nepilnīgu, neprecīzu vai maldinošu informāciju, kas nav tikai triviāla (tostarp, bez ierobežojumiem, jebkura informācija, kas ir daļa no mūsu Profila izveides procesa un/vai informācija, ko mēs pieprasām no jums, lai izpildītu Darījumu);

 6. nesadarboties nevienā izmeklēšanā vai nesniegt mums papildu informāciju vai apstiprinājumu par jums vai mūsu pakalpojumu izmantošanu, ko mēs varam pamatoti pieprasīt;

 7. izsniedziet sev skaidras naudas avansu no savas kredītkartes (vai palīdziet to darīt citiem) vai citādi mēģiniet iegūt vairāk līdzekļu, nekā jums pienākas (kas dažkārt tiek saukta par "dubulto iegrimšanu" vai netaisnīgu iedzīvošanos) darbības laikā. strīds, saņemot vai mēģinot saņemt līdzekļus gan no mums, gan cita mūsu Pakalpojumu lietotāja, bankas vai debetkaršu vai kredītkaršu uzņēmuma par vienu un to pašu darījumu;

 8. kontrolēt Profilu, kas ir saistīts ar citu profilu, tostarp tiem, kas ir iesaistījušies kādā no šīm Ierobežotajām darbībām;

 9. piekļūt mūsu Pakalpojumiem no valsts vai reģiona ārpus Latvijas, ko mēs neatļaujam, vai kā citādi izmantot “anonimizējošu starpniekserveri” vai jebkuru citu rīku, kas padara jūsu interneta lietošanu neizsekojamu;

 10. izmantot jebkuru robotu, zirnekli, skrāpi vai automātisku ierīci vai manuālu procesu, lai pārraudzītu vai kopētu mūsu vietni vai lietotni vai kā citādi parādītu, izmantotu, kopētu vai pārveidotu Remitly intelektuālo īpašumu (skatiet arī 11. sadaļu Remitly intelektuālais īpašums).

Jūs atzīstat un piekrītat, ka iesaistīšanās iepriekš minētajās Ierobežotajās darbībās samazina jūsu vai citu Remitly klientu drošu piekļuvi un/vai jūsu Maksājuma instrumenta, Profila vai Pakalpojumu lietošanu kopumā. Turklāt jūs piekrītat sadarboties ar mums, jo mēs varam pamatoti pieprasīt izmeklēt jebkuru Ierobežotu darbību saistībā ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu.

7.4. Jūs piekrītat neveikt nekādas Ierobežotas darbības. Ja:

a. jūs veicat vai mēģināt veikt jebkādas Ierobežotas darbības vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka, pamatojoties uz mūsu faktiskajām vai domājamām zināšanām, kas pamatotas ar pierādījumiem, kas jums varētu būt; vai

b. mums ir pamatotas aizdomas, ka ir apdraudēta neautorizēta vai krāpnieciska Pakalpojumu izmantošana vai jūsu Pakalpojumu lietošanas drošība (tostarp jūsu Profila drošības līdzekļi un/vai drošības akreditācijas dati); vai

c. kā mēs esam īpaši minējuši citur šajā Līgumā, mēs paturam tiesības bez atbildības veikt darbības, kas minētas 7.5. sadaļā.

7.5. Darbības, ko varam veikt. Darbības, kuras mēs varam veikt, kā norādīts 7.4. sadaļā, atkarībā no apstākļiem var ietvert vienu vai vairākas no šīm darbībām:

a. aizkavēt, atsaukt, atcelt, noraidīt vai atteikties apstrādāt maksājuma norādījumu un/vai grozīt informāciju par darījumu (vai veikt šādas līdzīgas darbības ar citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju starpniecību); un/vai

b. aizvērt vai apturēt jūsu Profilu, jebkāda konkrēta Maksājuma instrumenta izmantošanu un/vai mūsu Pakalpojumu izmantošanu (pilnībā vai daļēji), tostarp nesniegt jums Pakalpojumus nākotnē; un/vai

c. rediģēt, modificēt, atteikties publicēt jebkādu saturu un/vai atteikties veikt maksājumu norādījumus vai datu pārsūtīšanu, kas saistīti ar jebkuru ierobežotu darbību; un/vai

d. ziņot par darījumu un jebkuru citu būtisku informāciju par jums un mūsu pakalpojumu izmantošanu (tostarp Profila datus un jūsu personas datus) regulatoram (tostarp Datu aizsardzības komisijai), policijai vai citai tiesībaizsardzības iestādei un/vai valdības departamentam vai aģentūrai; un/vai

e. ja nepieciešams, pieprasīt no jums atlīdzināt zaudējumus.

7.6 Gadījumā, ja mēs apturēsim, atsakāmies veikt maksājumu darījumu un/vai kā citādi ierobežosim mūsu Pakalpojumu izmantošanu, mēs mēģināsim jūs informēt, ja to atļauj likums, elektroniski (piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, mobilo lietotni, e-pastu, viedtālruņa paziņojumus, tālruni un SMS), ja vien mēs ar jums nesazināsimies citādā veidā, ja tas ir lietderīgi un/vai drošāk. Mēs arī informēsim jūs par šādu darbību iemesliem iepriekš vai, ja nevarēsim to izdarīt, tūlīt pēc apturēšanas vai ierobežojuma noteikšanas (ja vien paziņošana jums nebūs pretrunā ar likumu vai citādi radītu saprātīgu kompromisu). drošības intereses). Atkarībā no apstākļiem, kas saistīti ar mūsu Pakalpojumu lietošanas apturēšanu vai pārtraukšanu, mēs varam atcelt apturēšanu un/vai ierobežojumu, cik drīz vien iespējams pēc tam, kad vairs nepastāv apturēšanas un/vai ierobežojuma iemesli. Pakalpojuma lietošanas apturēšana neietekmēs jūsu tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu, kas radušies pirms vai pēc šādas apturēšanas, vai attiecībā uz jebkādiem neizbeigtiem Pakalpojumiem.

7.7. Nekas šajā sadaļā neierobežo jūsu tiesības sūdzēties par mūsu lēmumiem (neformāli, izmantojot mūsu klientu apkalpošanas kanālus, iesniedzot prasību pret mums ar Finanšu pakalpojumu un pensiju ombudu Īrijā vai Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (skatīt 15. sadaļu) vai tiesā).

8. KĀ UN KĀPĒC MĒS VĀCAM PERSONAS INFORMĀCIJU

8.1. Mūsu privātuma un sīkdatņu principi. Jūsu personas datu apstrādi regulē mūsu Privacy Policy un mūsu Cookie Policy, kas ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē, kā arī sīkāk aprakstīti šajā Līgumā. Piekrītot šim Līgumam, jūs piekrītat arī šo principu noteikumiem. Jums ir jāizdrukā vai jālejupielādē un jāsaglabā šo principu kopijas kopā ar šo Līgumu.

8.2. Jūsu datu kopīgošana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka informācija, ko sniedzat mums, izmantojot Pakalpojumus (tostarp, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, mobilo lietotni un/vai jūsu profilu), tiks pārsūtīta ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šo pārsūtīšanu apstrādei veicam mēs, mūsu grupas uzņēmumi un rūpīgi atlasīti trešo pušu piegādātāji, un tā ietvers pārsūtīšanu uz ASV un citām valstīm, kur jūsu informācijas apstrādes likumi var būt mazāk stingri nekā jūsu valstī. Sīkāka informācija ir sniegta mūsu Privacy Policy. Lietojot mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītat šim darījumam.

8.3. Klientu identifikācijas programma. Saskaņā ar likumu mums ir jāiegūst, jāpārbauda un jāreģistrē informācija par jums. Mēs varam pieprasīt, lai jūs sniegtu mums nepublisku, personisku, identificējošu informāciju un dokumentus. Mēs varam arī likumīgi iegūt informāciju par jums no citiem avotiem bez jūsu ziņas, tostarp informāciju, kas neidentificē personu, ko mēs varam iegūt, kad jūs piekļūstat mūsu Pakalpojumiem un/vai izmantojat tos. Papildu informācijai, lūdzu, skatiet mūsu Privacy Policy un Cookie Policy.

8.4. Informācijas atklāšana valdībai. Mēs varam sniegt informāciju par jums un jūsu Darījumiem valsts iestādēm un tiesībsargājošajām institūcijām saskaņā ar mūsu juridiskajām saistībām, kā aprakstīts mūsu Privacy Policy.

8.5. Personas informācijas pārbaude. Jūs pilnvarojat mūs veikt jebkādus pieprasījumus jums vai citiem, kas ir nepieciešami, lai apstiprinātu informāciju, ko jūs mums sniedzat. Tas var ietvert papildu informācijas pieprasīšanu, prasību veikt darbības, lai apstiprinātu īpašumtiesības uz jūsu e-pasta adresi vai finanšu instrumentiem, jūsu informācijas pārbaudi, salīdzinot ar trešo pušu datu bāzēm, vai izmantojot citus avotus, piemēram, kredītinformācijas aģentūru sniegtos datus.

9. KĻŪDU NOVĒRŠANA, ATCELŠANAS UN ATMAKSA

9.1. Kļūdu novēršana. Ja jums rodas kādas problēmas ar Pakalpojumu, lūdzu, informējiet mūs jebkurā laikā. Ja domājat, ka ir notikusi kāda kļūda vai radusies problēma ar jūsu naudas pārskaitījumu, sazinieties ar mums 180 dienu laikā pēc datuma, kurā mēs apsolījām, ka nauda būs pieejama jūsu Saņēmējam. Mēs necentīsimies saukt jūs pie atbildības par neatļautu jūsu Profila izmantošanu, pieņemot, ka mēs esam pārliecināti, ka neesat rīkojies krāpnieciski. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par jebkuriem neapstiprinātiem vai nepareizi veiktiem Darījumiem un/vai jebkuriem zaudējumiem, zādzībām vai nelikumīgu piesavināšanos, kas saistīta ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Jebkurā šādā gadījumā jums ir jāsazinās ar mums ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc jūsu Darījuma veikšanas datuma. Ja jūs neinformējat mūs šajā laika periodā, mēs nevarēsim jums palīdzēt, kā arī nevarēsim veikt atmaksu. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot 16.1. sadaļā norādīto kontaktinformāciju vai e-pasta adresi abuse@remitly.com. Lai iegūtu papildinformāciju par kļūdu novēršanu noklikšķiniet šeit.

9.2. Atmaksa pirms Darījuma pabeigšanas. Jūs varat atcelt derīgu Darījumu jebkurā laikā pirms tā pabeigšanas. Pabeigšana nozīmē, ka jūsu Saņēmējs ir pieprasījis jūsu nosūtīto naudu (piemēram, saņemot skaidru naudu, ar piegādi mājās vai ja līdzekļi tikuši ieskaitīti Saņēmēja bankas kontā vai mobilajā makā). Saņemot jūsu pieprasījumu atcelt Darījumu, mēs varam noskaidrot pie mūsu Pakalpojumu sniedzējiem, lai noteiktu, vai Darījums ir atcelts pirms veicam naudas atmaksu. Pēc darījuma pabeigšanas Darījuma summa netiks atmaksāta. Ir arī citi noteikumi, kas nosaka, kā mēs varam veikt jums naudas atmaksu, kas ir izklāstīti 4. sadaļā.

9.3. Mūsu labās gribas apliecinājums. Ja kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar mūsu pakalpojumu, mēs atmaksāsim jums attiecīgā Darījuma pakalpojuma maksu (mūsu “Labās gribas apliecinājums”). Mūsu Labās gribas apliecinājumu nodrošina Remitly Europe Limited of 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Īrija saviem klientiem, kas dzīvo Latvijā. Lai saņemtu mūsu Labās gribas apliecinājumu, jums ir jāsazinās ar mums, nosūtot e-pastu uz Sazināties ar mums](mailto:Sazināties ar mums) vai rakstot uz: Remitly Europe Limited attn.: Customer Service, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, 180 dienu laikā kopš Darījuma veikšanas. Mūsu Labās gribas apliecinājums jums tiek nodrošināts papildus jūsu likumīgajām tiesībām, un tas neietekmē jūsu tiesības saskaņā ar likumu, piemēram, attiecībā uz mūsu Pakalpojumu sniegšanu ar saprātīgu prasmi un rūpību. Lūdzu, skatiet arī 14. sadaļu (Mūsu atbildība par jums nodarītajiem zaudējumiem vai bojājumiem).

9.4. Atmaksas izmaksa. Visas atmaksas tiks ieskaitītas tajā pašā Maksājuma instrumentā, kas izmantots Darījuma apmaksai. Atmaksa tiek veikta tikai tajā valūtā, kuru esat mums iemaksājis, un tā netiks koriģēta, lai ņemtu vērā valūtas summas vai jebkuras citas ārvalstu valūtas vērtības izmaiņas kopš jūsu Darījuma iesniegšanas brīža. Ja Maksājuma instruments, kuru izmantojāt, lai samaksātu par sākotnējo Darījumu, vairs nav derīgs un mēs nevaram atrast abpusēji pieņemamu risinājumu, mums nav pienākuma veikt atmaksu. ** Turklāt mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties (vai par jebkāda veida atmaksu), ja nosūtāt naudu kādam citam, nevis mums saistībā ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu un/vai jūsu maksājums netiek atpazīts, jo neesat norādījis pareizu informāciju.**

9.5. Maksājumu izsekošana. Ja lūdzat mums izsekot jūsu veikto maksājumu Saņēmējam EEZ, mēs to darīsim un informēsim jūs par iznākumu. Lūdzu, sazinieties ar mums arī tad, ja veicāt derīgu Darījumu Saņēmējam EEZ un viņš to saņem vēlāk, nekā mēs esam vienojušies saskaņā ar šo Līgumu (skatiet 5. sadaļu). Ja nepieciešams, mēs lūgsim Saņēmēja banku (vai citu piemērojamo maksājumu pakalpojumu sniedzēju) labot maksājumu.

10. CIK ILGI DARBOJAS ŠIS LĪGUMS UN KĀ TO VAR IZBEIGT? (PAT JA ESAT MAINĪJIS SAVAS DOMAS)

10.1. Šī līguma darbības laiks. Šī Līguma darbības termiņš sākas brīdī, kad šis Līgums kļūst jums saistošs (sk. 1.4. sadaļu) un beidzas, kad tas tiek izbeigts jebkāda iemesla dēļ. Šim Līgumam nav noteikts minimālais darbības termiņš.

10.2. Kad jūs varat izbeigt šo Līgumu bez iemesla. Jūs varat izbeigt šo Līgumu jebkura iemesla dēļ, aizverot savu profilu, nosūtot mums e-pastu uz Sazināties ar mums](mailto:Sazināties ar mums).

10.3. Apdomāšanās periods. Papildus citām jūsu tiesībām saskaņā ar mūsu Līgumu likums piešķir jums tiesības atcelt un izbeigt šo Līgumu četrpadsmit (14) dienu laikā, kas sākas nākamajā dienā pēc tam, kad esat piekritis šim Līgumam “Apdomāšanās periods”. Tas ir atkarīgs no noteiktiem turpmākajiem nosacījumiem.

10.4. Kā jūs varat anulēt mūsu Līgumu apdomāšanās perioda laikā. Jūs varat atcelt un izbeigt šo Līgumu sava apdomāšanās perioda laikā, nosūtot paziņojumu par atteikumu uz:

 1. mūsu adresi (nogādājot personīgi vai pa pastu): 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland; vai

 2. pa e-pastu: Sazināties ar mums](mailto:Sazināties ar mums)

10.5. Nosacījumi, kas saistīti ar jūsu tiesībām atteikties no Līguma apdomāšanās perioda laikā. Uz jūsu apdomāšanās periodu attiecas šādi nosacījumi, tas ir, ja jūs pārtraucat šo Līgumu jūsu apdomāšanās perioda laikā:

 1. pirms esat iesniedzis Darījumu vai citādi veicis naudas pārskaitījumu ar mums, šis Līgums tiks izbeigts bez maksas vai atcelšanas maksas, un jūs nevarēsit izmantot mūsu Pakalpojumus; vai

 2. Pēc tam, kad būsiet iesniedzis Darījumu vai kā citādi veicis naudas pārskaitījumu ar mums, mēs atmaksāsim jums Darījuma summu (un mūsu komisijas maksas) jebkurā laikā pirms tā pabeigšanas. Pabeigšana nozīmē, ka Saņēmējs ir pieprasījis naudu, ko nosūtījāt, izmantojot skaidras naudas piegādi mājās vai bankas kontu vai mobilā maka depozīta kredītu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka Darījuma summa pēc pabeigšanas netiks atmaksāta. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka ar ārvalstu valūtu saistītiem pakalpojumiem nav pieejams vispārējs apdomāšanās periods. Ja tomēr kāda iemesla dēļ neesat apmierināts ar mūsu pakalpojumu, mēs atmaksāsim pakalpojuma maksas summu saskaņā ar 9.3. sadaļas (Mūsu labās gribas apliecinājums) noteikumiem.

10.6. Kad mēs varam izbeigt šo Līgumu bez jebkāda iemesla. Mēs bez jebkādām saistībām pret jums varam izbeigt šo Līgumu mums izdevīgā laikā un bez atbildības, rakstiski brīdinot jūs vismaz divus (2) mēnešus iepriekš. Šīs tiesības ir papildus citām tiesībām, kas mums var būt, lai apturētu vai pārtrauktu mūsu Pakalpojumu lietošanu, kas var notikt nekavējoties vai mazāk nekā divus (2) mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot – skatiet, piemēram, 7. sadaļu (Svarīgi pakalpojumu ierobežojumi).

10.7. Kas notiek pēc mana profila slēgšanas vai šī Līguma beigām? Ja jūsu profils ir slēgts un/vai šis Līgums ir beidzies, jūs piekrītat:

a. nekavējoties pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu,

b. ka šajā Līgumā paredzētās licences tiek pārtrauktas,

c. ka mēs paturam tiesības (bet mums nav pienākuma) dzēst visu jūsu informāciju un konta datus, kas tiek glabāti, izmantojot mūsu Pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad mums šāda informācija ir jāsaglabā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un

d. ka mēs neesam atbildīgi jums vai jebkurai trešajai pusei par piekļuves pārtraukšanu mūsu Pakalpojumiem vai viņu informācijas vai konta datu dzēšanu.

10.8. Pat ja mūsu Līgums ir beidzies, jūs joprojām varat būt atbildīgs apmaksāt mūsu komisijas maksas. Jebkāda šī Līguma izbeigšana neatbrīvo jūs no pienākumiem apmaksāt jebkādu Darījumu, komisijas maksu vai izmaksas, kas jums jāmaksā pirms izbeigšanas, un jebkādas citas summas, kas jums jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu.

10.9. Sadaļu spēkā esamība pēc mūsu Līguma beigām. Šī Līguma sadaļas, kas ir pamatoti nepieciešamas, lai sasniegtu vai izpildītu šī Līguma mērķi pēc tā beigām, paliks spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas un saskaņā ar to noteikumiem.

11. REMITLY INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

11.1. Kas ir “intelektuālais īpašums”? Intelektuālais īpašums var būt zīmols, preču zīme, programmatūras kods, izgudrojums, dizains, dziesma vai cita līdzīga intelektuāla jaunrade.

11.2. Pakalpojuma intelektuālā īpašuma īpašumtiesības. Jūs atzīstat, ka Pakalpojums, tostarp šīs vietnes saturs, teksts, grafika, logotipi un attēli, kā arī visas citas Remitly autortiesības, preču zīmes, logotipi un produktu un pakalpojumu nosaukumi pieder tikai mums, vienam no mūsu korporatīvās grupa uzņēmumiem vai pilnvarotam licences devējam (the “Remitly intelektuālais īpašums”). Jums ir tiesības tikai skatīt un saglabāt mūsu vietnes vai mūsu lietotnes lapu kopijas personiskai, nekomerciālai lietošanai.

11.3. Mūsu intelektuālā īpašuma tiesības netiek nodotas tālāk. Izņemot 11.4. punktā paredzētos gadījumus, šis Līgums nenodod un nepiešķir jums nekādas mūsu intelektuālā īpašuma tiesības, kas pastāvējušas šī Līguma noslēgšanas datumā, kā arī nenodod nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir izveidotas vai izstrādātas mūsu vārdā šī Līguma darbības laikā vai citādi. Turklāt jūs piekrītat: (i) nedzēst vai nemainīt jebkuru autoru, preču zīmi, logotipu vai citu īpašumtiesību paziņojumu vai uzrakstu, kas parādīts mūsu vietnēs un/vai lietotnēs (vai to izdrukātajās lapās), vai (ii) nepārkāpt mūsu vai jebkuras citas trešās puses autortiesības, patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, vai tiesības uz publicitāti vai privātumu.

11.4. Licences piešķiršana. Ja izmantojat mūsu programmatūru kā daļu no mūsu Pakalpojumu izmantošanas, mēs un mūsu licences devēji piešķiram jums tikai jums personisku licenci, kas ir ierobežota, neekskluzīva, atsaucama, nenododama un bez tiesībām saņemt apakšlicenci uz visu šī Līguma darbības laiku. “Licence” ir likumīgs veids, kā mēs varam piešķirt jums tiesības kaut ko izmantot konkrētam un ierobežotam mērķim – šajā kontekstā mēs izmantojam, lai aprakstītu, kā mēs piešķiram jums tiesības izmantot Pakalpojumu (tostarp tā programmatūru). Jums ir atļauts izmantot mūsu nodrošināto programmatūru tikai mūsu Pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar šo Līgumu un nekādiem citiem nolūkiem. Ja vien mēs šajā Līgumā to nepārprotami nenorādām citādi, nekas šajā Līgumā netiek interpretēts kā tāds, kas piešķir jums licenci izmantot jebkuru mūsu programmatūru vai citas intelektuālā īpašuma tiesības citiem mērķiem.

11.5. Ieteikumi un atsauksmes. Ja jūs sniedzat mums ieteikumus, atsauksmes vai ieguldījumu (“Klienta ieguldījums”) saistībā ar mūsu Pakalpojumiem, mums (un mūsu korporatīvās grupas uzņēmumiem) piederēs visas Klienta ieguldījuma tiesības, īpašumtiesības un intereses, pat ja esat norādījis Klienta ieguldījumu kā konfidenciālu. Mēs un mūsu korporatīvās grupas vienības varēsim bez ierobežojumiem izmantot Klienta ieguldījumu. Jūs piešķirat mums visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz Klienta ieguldījumu un piekrītat sniegt mums jebkādu palīdzību, kas mums var būt nepieciešama, lai dokumentētu, pilnveidotu un uzturētu mūsu tiesības attiecībā uz Klienta ieguldījumu. Šim nolūkam vārds: “Piešķirt” ir juridisks termins, kas nozīmē likumīgu priekšrocību nodošanu, piemēram, jūs likumīgi nododat mums Klienta ieguldījuma labumu.

12. SVARĪGAS ATRUNAS

12.1. Vispārīga atruna par mūsu pakalpojumiem. Lai gan mūsu mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu Pakalpojumu un mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka Darījumi tiek apstrādāti savlaicīgi, mēs neapsolām, ka jūsu piekļuve mūsu Pakalpojumiem vai to izmantošana, tostarp laiks, kas nepieciešams, lai pabeigtu maksājumu darījumus, tiks nodrošināta bez pārtraukumiem, droši, savlaicīgi vai bez kļūdām, vai arī mūsu vietnē, mobilajā lietotnē vai Pakalpojumos nebūs vīrusu vai citu kaitīgu elementu ārpus mūsu kontroles esošu apstākļu dēļ vai ja mums ir jāpārtrauc vai jāmaina mūsu Pakalpojumi (pilnībā vai daļēji), lai aizsargātu jebkuras nevainīgas puses intereses. Ne visi mūsu Pakalpojumi vienmēr būs pieejami atkarībā no veida, kādā jūs tiem piekļūstat. Piemēram, daži Pakalpojumi vai līdzekļi, kuriem varat piekļūt, izmantojot mūsu vietni, var nebūt pieejami, izmantojot mūsu mobilo lietotni (un otrādi). Tas nozīmē, ka mūsu atbildība pret jums ir ierobežota, ja rodas mūsu Pakalpojumu pārtraukumi, tostarp, bet ne tikai: sistēmas kļūmes vai citi pārtraukumi, kas ietekmē Darījumu vai Pakalpojumu saņemšanu, apstrādi, pieņemšanu, pabeigšanu vai norēķināšanos. Ja neesat apmierināts ar mūsu Pakalpojumiem, jebkurā laikā varat izvēlēties pārtraukt mūsu Pakalpojumu izmantošanu un/vai slēgt savu Profilu, nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz Sazināties ar mums](mailto:Sazināties ar mums).

12.2. Digitālais saturs tiek piegādāts bez maksas. Ciktāl jūs mums nemaksājat par digitālo saturu, ko mēs jums piegādājam (piemēram, mūsu mobilā lietotne), mēs piegādājam digitālo saturu tādu, “kāds tas ir”, un mēs to piegādājam bez jebkādas mūsu pārstāvniecības vai garantijas par tā saturu, kvalitāti, piemērotību jebkuram mērķim, atbilstību jebkuram sniegtajam aprakstam vai informācijai, kā arī jebkādām tiesībām, kas mums ir attiecībā uz tā piegādi. Ievērojot 14.2. (2) sadaļu (“Nepilnīgs digitālais saturs”), mēs neesam atbildīgi pret jums par zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums varētu rasties, piekļūstot šim digitālajam saturam vai izmantojot to.

12.3. Mūsu Pakalpojumu apturēšana. Papildus citām tiesībām, mums var nākties apturēt mūsu Pakalpojumus, mums var nākties apturēt mūsu Pakalpojumu sniegšanu, lai: risinātu tehniskas problēmas vai veiktu nelielas tehniskas izmaiņas; atjauninātu mūsu Pakalpojumus, lai atspoguļotu izmaiņas attiecīgajos tiesību aktos un normatīvajos aktos; un/vai veiktu izmaiņas mūsu Pakalpojumos, par kurām esam jums paziņojuši (vai par kurām jūs, iespējams, esat mums paziņojis). Turklāt mēs laiku pa laikam varam veikt mūsu Pakalpojumu apkopi, kā rezultātā atsevišķas mūsu Pakalpojumu daļas var būt nepieejamas, un tādā gadījumā mēs centīsimies jūs iepriekš informēt. Mēs neesam atbildīgi pret jums par mūsu Pakalpojumu nepieejamību šo iemeslu dēļ.

12.4. Komerciālie darījumi. Jums nevajadzētu izmantot Pakalpojumu, lai nosūtītu naudu nepazīstamiem cilvēkiem. Mēs neesam atbildīgi par preču vai pakalpojumu kvalitāti vai piegādi, par ko maksājat, izmantojot mūsu Pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka mūsu Pakalpojumu izmantošana, lai samaksātu par precēm un pakalpojumiem, ir jūsu pašu risks. Jo īpaši, tā kā mēs neesam iesaistīti un neesam atbildīgi par jebkādu pamata vienošanos, kas jums var būt noslēgta ar jebkuru citu personu, kas saistīta ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu, kā arī nekontrolējam tos, mēs nebūsim starpnieks strīdos, nerealizēsim vai neizpildīsim nekādu vienošanos, kas jums var būt noslēgta ar šādām personām.

12.5. Nav garantijas par jūsu trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem. Mēs negarantējam, neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par to trešās puses pakalpojumu sniedzēja precizitāti, pilnīgumu vai lietderību, ar kuru esat noslēdzis līgumu un kas tiek izmantots saistībā ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu (tostarp jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, jūsu Maksājuma instrumenta izsniedzēju un/vai mobilās ierīces ražotāju vai tīkla operatoru). Jūs atzīstat, ka šādu personu izvēle vai jebkādu preču un/vai pakalpojumu iegāde no tām ir tikai un vienīgi jūsu izvēle. Mēs ļoti iesakām jums pašiem izpētīt šādu pakalpojumu sniedzēju uzticamību.

12.6. Datu drošības pasākumi. Mēs esam ieviesuši noteiktus pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu personas datus no nejaušas nozaudēšanas un nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, pārveidošanas vai izpaušanas. Tomēr mēs nevaram garantēt, ka nesankcionētas trešās puses nespēs pārvarēt šos pasākumus vai izmantot jūsu personas datus neatbilstošiem nolūkiem. Jūs atzīstat, ka jebkādi personas dati vai cita informācija, kas mums tiek sniegta, ir jūsu pašu risks.

12.7. Jūs esat atbildīgs par aprīkojuma apkopi un drošības pasākumu ieviešanu. Jūs esat atbildīgs par atbilstošu drošības pasākumu un procedūru ieviešanu, lai nodrošinātu, ka datos vai citā informācijā, ko iesniedzat, izmantojot mūsu Pakalpojumus, nav piesārņojuma vai citu kaitīgu elementu. Turklāt jūs esat atbildīgs par visu sakaru tīklu, aparatūras un cita aprīkojuma iegūšanu un uzturēšanu, kas nepieciešams, lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem un tos izmantotu, un jūs esat atbildīgs par visām šādām saistītajām maksām. Mēs neapsolām, ka mūsu Pakalpojumi tiks atbalstīti jūsu ierīcē vai ka mūsu vietnes un/vai mobilā lietotne atbalstīs visu veidu pārlūkprogrammas vai citādi būs saderīgas ar jūsu sakaru aprīkojumu. Turklāt, ja piekļūstat mūsu Pakalpojumiem un/vai izmantojat tos, izmantojot mobilo ierīci, jūs piekrītat un atzīstat, ka noteiktu mobilo lietojumprogrammu lejupielādi, instalēšanu vai izmantošanu var ierobežot jūsu mobilo sakaru tīkla operatori un/vai ierīces ražotājs, un ne visi Pakalpojumi var darboties ar visiem mobilo sakaru tīkla operatoriem vai ierīcēm. Jūs piekrītat neizmantot mūsu Pakalpojumus ierīcēs, kas ir modificētas pretēji ražotāja programmatūras vai aparatūras vadlīnijām.

13. JŪSU ATBILDĪBA PAR JŪSU NODARĪTAJIEM ZAUDĒJUMIEM

13.1. Šī sadaļa ir svarīgs noteikums, kurā ir norādīts, kad un kā jums varētu būt jāmaksā mums saprātīga kompensācija. Ir daži termini, kas šajā sadaļā ir rakstīti ar lielo burtu un kuriem ir īpaša nozīme un kuri ir sīkāk izskaidroti šīs sadaļas beigās. Lūdzu, izlasiet tos, pārskatot šo sadaļu.

13.2. Jūs apņematies, ka samaksāsiet, nekavējoties būsiet parādā un būsiet atbildīgs Remitly pusei par summu, kas vienāda ar tās zaudējumiem, ja Remitly puse cieš vai kļūst atbildīga par zaudējumiem, kas radušies vai saistīti ar:

 1. jūsu Pakalpojumu izmantošanu vai rīcību saistībā ar tiem;

 2. jūsu izdarītiem Līguma (tostarp jebkādu Politiku) pārkāpumiem;

 3. strīdiem vai tiesvedību, ko izraisījusi jūsu darbība vai bezdarbība; un/vai

 4. jūsu nolaidību vai pārkāpumu vai iespējamu piemērojamo likumu un noteikumu vai trešās puses tiesību pārkāpumu.

13.3. Vārdi ar īpašu nozīmi:

 1. “Remitly puse” nozīmē mūs un mūsu grupas uzņēmumus (un to attiecīgos direktorus, amatpersonas, īpašniekus, zīmola līdzveidotājus vai citus partnerus, informācijas sniedzējus, licences devējus, licences turētājus, konsultantus, darbiniekus, neatkarīgus līgumslēdzēju aģentus un citus piemērojamos trešās puses pakalpojumu nodrošinātājus); un

 2. “Zaudējumi” ir visas neto izmaksas, kas pamatoti radušās Remitly pusei un kuras saprātīga persona uzskatītu par iespējamo rezultātu saistībā ar 13.2. sadaļā izklāstītajiem jautājumiem un kas var attiekties uz jebkādām prasībām, prasījumiem, pamatu lietas ierosināšanai, parādiem, izmaksām, izdevumiem vai citām saistībām, tostarp saprātīgām juridiskajām nodevām. Šādos zaudējumos var ietilpt izmaksas, kas mums radušās, meklējot jūs, pastāstot jums par un veicot pasākumus, lai novērstu mūsu Līguma pārkāpumu un izpildītu samaksu par jebkuru summu, kas mums pienākas. Tomēr Zaudējumos neietver nekādas izmaksas, kuras Remitly pusei var kompensēt divreiz (piemēram, par izmaksu un peļņas zaudējumiem, ja, pieprasot abus zaudējumus, kompensācija tiek izmaksāta divreiz).

13.4. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nekādā gadījumā nedrīkstat slēgt nekādus izlīgumus vai līdzīgus līgumus ne ar vienu pusi, kas ietekmē mūsu tiesības vai saista mūs jebkādā veidā.

14. MŪSU ATBILDĪBA PAR JŪSU CIESTIEM ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM

14.1. Mēs esam atbildīgi jums par paredzamiem zaudējumiem un izdevumiem, ko esam radījuši. Ja mēs neievērosim šo Līgumu, mēs esam atbildīgi par zaudējumiem vai izdevumiem, kas jums rodas un kas ir paredzami šī Līguma pārkāpšanas dēļ vai mūsu nespējas izmantot saprātīgu rūpību un prasmes dēļ, bet mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem vai izdevumiem, kas nav paredzami. Zaudējumi vai izdevumi ir paredzami, ja ir skaidrs, ka tie radīsies, vai arī līguma noslēgšanas brīdī gan mēs, gan jūs zinājām, ka tie varētu rasties. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies šī Līguma pārkāpšanas rezultātā.

14.2. Nepilnīgs digitālais saturs. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mūsu atbildības līmenis pret jums par zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies no mūsu digitālā satura piegādes (piemēram, mūsu mobilās lietotnes formātā), ir atkarīgs no tā, vai esat par to samaksājis vai nē. Mēs neuzskatām, ka mūsu mobilā lietotne ir digitāls saturs, par kuru esat samaksājis (ne tieši vai netieši), jo tas jums parasti ir pieejams bez maksas un arī bez nepieciešamības izmantot to mūsu pakalpojumu daļu, kas jums ir pieejama par maksu.

a. Gadījumā, ja mēs jums nododam digitālo saturu par maksu, mūsu Līgums neierobežo mūsu atbildību par noteiktam tiesībām, kādas jums ir pēc likuma. Jūsu tiesības ir tādas, lai nodotais digitālais saturs būtu apmierinošas kvalitātes, derīgs konkrētam mērķim, atbilstu aprakstam un mūsu sniegtajai informācijai, un uz to neattiektos vispārīga pretenzija, ka mums nav tiesību nodot digitālo saturu. Ja mēs jums nododam digitālo saturu par maksu un jūs ciešat zaudējumus, jo mēs neesam ievērojuši iepriekš minētos nosacījumus, tad mēs varam izlabot vai nomainīt digitālo saturu un/vai sniegt jums kompensāciju, katrā gadījumā atkarībā no apstākļiem un ievērojot arī pārējos šī Līguma noteikumus.

b. Ja kļūdains digitālais saturs, ko esam nodevuši, sabojā jums piederošu ierīci vai digitālo saturu, un to ir izraisījusi mūsu nerīkošanās ar pamatotu rūpību un iemaņām, mēs vai nu izlabosim bojājumu vai izmaksāsim jums kompensāciju. Taču mēs nebūsim jums atbildīgi par zaudējumiem, no kuriem jums būtu bijis iespējams izvairīties, ievērojot mūsu padomu izmantot bez maksas nodrošinātu atjauninājumu, vai par zaudējumiem, kas radušies, jo jūs neesat pareizi ievērojuši uzstādīšanas norādījumus vai ieviesuši ieteicamās minimālās sistēmas prasības piekļuvei digitālajam saturam un tā izmantošanai (tostarp kā izklāstīts šajā Līgumā).

14.3. Mūsu atbildības pret jums ierobežojumu izņēmumi. Mūsu atbildības pret jums saskaņā ar šo Līgumu ierobežojumi netiek piemēroti, ja jūsu zaudējumus izraisījusi:

a. nāve vai miesas bojājumi, ko izraisījusi mūsu darbība vai bezdarbība (tostarp mūsu nevērība); un/vai

b. krāpšana vai krāpniecisks sagrozījums no mūsu puses.

14.4. Mēs neesam atbildīgi par biznesa un noteiktiem citiem zaudējumiem. Mēs sniedzam savus pakalpojumus un digitālo saturu jums tikai mājas un privātai lietošanai. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ja jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus jebkādiem komerciāliem, biznesa vai tālākpārdošanas mērķiem, ne mēs, ne mūsu pakalpojumu sniedzēji (un to attiecīgie koncerna uzņēmumi, amatpersonas, pārstāvji, partneri, darbuzņēmēji un, vai darbinieki) nebūs nekādā veidā atbildīgi jums par jebkādu peļņas atrāvumu, biznesa zaudēšanu, traucējumu vai biznesa iespēju zudumu. Tāpat mēs neatbildam jums par jebkādiem zaudējumiem, kādi jums radušies dēļ mūsu izmaksāšanas partneriem, kuri izmaksā naudu jūsu Saņēmējiem. Kā minēts iepriekš, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas nav paredzams.

14.5. Mēs neesam atbildīgi par darbībām, kuras veicam, lai ievērotu tiesību aktus, vai Notikumiem, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties bez mūsu vainas vai tādēļ, ka mēs neesam (pilnībā vai daļēji) izpildījuši vai kavējušies izpildīt jebkuras šajā Līgumā paredzētās mūsu saistības, ko izraisījusi jebkuru tiesību aktu ievērošana no mūsu puses (tai skaitā, bez ierobežojuma, ja mēs mēģinām ievērot jebkurus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma apkarošanas tiesību aktus), vai “Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles”.

14.6. “Notikumu, kas ir ārpus mūsu kontroles” nozīme. “Notikums, kas ir ārpus mūsu kontroles” ir jebkura darbība vai notikums, kas atrodas ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kura sekas būtu bijušas nenovēršamas, neskatoties uz visām pūlēm nodrošināt pretējo, un kas bez ierobežojuma ietver streikus, lokautus vai citas rūpnieciskas darbības no trešo personu puses, civilos nemierus, dumpi, iebrukumu, teroristu uzbrukumu vai teroristu uzbrukuma draudus, karu (pieteiktu vai nē) vai kara draudus, vai gatavošanos karam, ugunsgrēku, sprādzienu, vētru, plūdus, zemestrīci, iegrimšanu, epidēmiju vai citu dabas katastrofu, vai publisko vai privāto telekomunikāciju tīklu nedarbošanos (bez ierobežojuma ieskaitot strāvas zudumus, mobilā tīkla nedarbošanos un interneta darbības traucējumus). Tas ietver arī mūsu Pakalpojumu apturēšanu dēļ mūsu sistēmu apkopes vai uzlabošanas vai tādu jebkuras personas sistēmu apkopes vai uzlabošanas, kas tiek izmantotas mūsu Pakalpojumu sniegšanai, jebkura telefona tīkla nedarbošanos vai, mobilo tīklu gadījumā, ja jūs neatrodaties mobilā pārklājuma zonā.

15. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

15.1. Strīdi ar Remitly – lūdzam vispirms sazināties ar mums. Ja starp jums un Remitly rodas strīds, mūsu mērķis ir uzzināt par jūsu bažām un risināt tās. Par strīdiem starp jums un Remitly attiecība uz Pakalpojumu var ziņot mums, izmantojot e-pasta adresi: lv-complaints@remitly.com; vai pa pastu, rakstot Remitly Europe Limited, 7. stāvs, Penrose Two, Penrose Dock, Korka (Cork), T23 KW81, Īrija. Remitly izmeklēs sūdzības par Pakalpojumiem un sniegs jums atbildi rakstveidā vai citā pastāvīga datu nesējā ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Izņēmuma gadījumos, kad Remitly atbilde šajā laikā nevar tikt sniegta ārpus Remitly kontroles esošu iemeslu dēļ, Remitly ir tiesības sniegt jums pagaidu atbildi, skaidri norādot galīgas atbildes kavēšanās iemeslus. Jebkurā gadījumā galīgo atbildi jāsniedz ne vēlāk kā 35 darba dienu laikā pēc jūsu sūdzības saņemšanas. Jūsu sūdzība tiks izmeklēta bez maksas.

15.2. Alternatīvā strīdu risināšana. Alternatīvā strīdu risināšana ir process, kurā neatkarīga instance izskata strīdus faktus un cenšas to atrisināt, lai jums nebūtu jāvēršas tiesā. Ja jūs neapmierina tas, kā esam izskatījuši jebkuru sūdzību, jūs varētu sazināties ar alternatīvās strīdu risināšanas nodrošinātāju, par kuru jums paziņots.

Ar sūdzību var vērsties arī Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (“PTAC”). Sīkāku informāciju par PTAC pakalpojumiem varat iegūt, izmantojot https://www.ptac.gov.lv/. CRPC kontaktinformācija:

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 371 65452554

E-pasts: pasts@ptac.gov.lv

Tāpat jūs varat iesniegt sūdzību Īrijas Finanšu pakalpojumu un pensiju tiesībsargam (“FSPO”). FSPO ir neatkarīgs un bezmaksas dienests, kas palīdz atrisināt sūdzības par pensiju nodrošinātājiem un reglamentēto finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Papildu informāciju par FSPO, veidiem, kā jūs varat piekļūt tā pakalpojumiem, varat saņemt vietnē https://www.fpso.ie. FPSO kontaktinformācija:

Adrese: Lincoln House, Lincoln Place, Dublina 2, D02 VH29

Tālrunis: +353 1 567 7000

E-pasts: info@fspo.ie.

Papildus lūdzam ņemt vērā, kas strīdus var iesniegt izskatīšanai arī tiešsaistē, izmantojot Eiropas Tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kas pieejama vietnē http://ec.europa.eu/odr.

Visas sūdzības, kādas jums varētu būt saistībā ar mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem, ir piekritīgas FSPO.

15.3. Kādi tiesību akti reglamentē šo Līgumu un kur jūs varat ierosināt tiesas procesu. Šī Līguma noteikumus reglamentē Īrijas tiesību akti. Tas nozīmē, ka šo Līgumu un jebkuru no tā izrietošu vai ar to saistītu strīdu vai prasību reglamentēs Īrijas tiesību akti. Jūs un mēs vienojamies, ka neekskluzīva piekritība būs Īrijas tiesai. Tas neierobežo jūsu likumā noteiktās tiesības, ja un ciktāl tās piemērojamas, iesniegt prasības kompetentā tiesā savā dzīvesvietā. Ja esat patērētājs, jūs varat gūt labumu no tās valsts tiesību aktu obligātajiem noteikumiem, kuras rezidents esat. Šis Līgums neietekmē jūsu kā patērētāja tiesības, kādas jums dotas saskaņā ar šādu vietējo tiesību aktu obligātajiem noteikumiem.

16. PAR MUMS UN KĀ MĒS KOMUNICĒJAM SAVĀ STARPĀ

16.1. Mūsu rekvizīti un kā ar mums sazināties. Mūsu nosaukums ir Remitly Europe Limited un mēs esam Īrijā reģistrēts uzņēmums ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 629909. Mūsu juridiskā adrese ir Remitly Europe Limited: 7. stāvs, Penrose Two, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija. Mūsu galvenā biroja atrašanas vieta ir Remitly Europe Limited: 7. stāvs, Penrose Two, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija. Jautājumus, paziņojumus un atmaksas vai papildu informācijas pieprasījumu var sūtīt Remitly šādos veidos: tiešsaistē vai pa pastu Remitly Europe Limited., Klientu apkalpošana, Remitly Europe Limited: 7. stāvs, Penrose Two, Penrose Dock, Korka, T23 KW81, Īrija.

16.2. Mūsu regulators. Remitly Europe Limited, kas darbojas kā Remitly, darbību reglamentē Īrijas Centrālā banka.

16.3. Kā mēs komunicējam ar jums. Jūs apstiprināt, ka šis Lietotāja līgums tiek noslēgts elektroniski un ka sekojošu kategoriju informācija (“Komunikācija”) var tikt sniegta elektroniskiem līdzekļiem (piemēram, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes, mobilo lietotni, e-pastu, paziņojumus viedtālrunī, tālruni un SMS), ja vien mēs nekomunicējam ar jums citādā veidā, ja tas ir piemēroti un ja mums to darīt prasa likums vai reglamentējošās prasības (piemēram, var pastāvēt apstākļi, kuros mums ir jums jānosūta noteiktu informāciju pa pastu, ja starp mums pastāv jebkāds juridisks strīds):

a. šis Lietotāja līgums un visi tā grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi;

b. uzskaite par jūsu darījumiem, izmantojot Pakalpojumu (šāda informācija tiks sniegta jums pa e-pastu vai mums publicējot informāciju jūsu Profilā, kuram var piekļūt, piereģistrējoties Pakalpojumā);

c. jebkāda sākotnēja, periodiska vai citāda informācijas atklāšana vai paziņojumi, kas sniegti saistībā ar Pakalpojumu, bez ierobežojuma ieskaitot tos, kādus pieprasa tiesību akti;

d. jebkāda saziņa klientu apkalpošanā, bez ierobežojuma ieskaitot komunikāciju attiecībā uz pretenzijām vai neatļautu Pakalpojuma izmantošanu;

e. visa pārējā saziņa saistībā ar mūsu Pakalpojumiem vai Remitly.

16.4. Kad mēs uzskatam, ka jūs esat komunikāciju saņēmuši. Izņemot šī Līguma grozījumu gadījumā (skatīt 18. punktu), katrs paziņojums, kuru sniedzam jums, tiek uzskatīts par jūsu saņemtu 24 stundu laikā pēc tā publicēšanas mūsu tīmekļa vietnē(-s), nosūtīšanas jums pa e-pastu vai ar īsziņu. Ja mums jebkāda iemesla dēļ būtu jāsūta paziņojumu pa pastu, mēs uzskatīsim, ka esat to saņēmuši četrpadsmit Darba dienas pēc tā nosūtīšanas, izņemot, ja tas nosūtīts ar eksprespastu (piemēram, DHL), jo šādā gadījumā tas tiks uzskatīts par saņemtu septiņas Darba dienas pēc tā nosūtīšanas.

16.5. Komunikācija, izmantojot tālruni un īsziņu. Komunikācija ar jums var tikt nodrošināta arī izmantojot automātiskus vai iepriekš ierakstītus tālruņa zvanus vai īsziņas uz tālruņa numuru(-iem), kādu(-s) esat mums norādījuši. Mēs neizmantosim automātiskus vai iepriekš ierakstītus zvanus nelūgta mārketinga nolūkiem bez jūsu piekrišanas. Jūs piekrītat, ka mēs varam ierakstīt telefona sarunas ar jums likumīgiem biznesa mērķiem, piemēram, lai konstatētu mūsu telefona sarunu laikā apspriestos faktus, apmācības un drošības nolūkiem, lai atklātu jebkādu nelikumīgu mūsu Pakalpojumu izmantošanu un/vai arī ievērotu mūsu juridiskās un reglamentējošās prasības.

16.6. Saziņai ar jums mēs varam izmantot trešās personas. Mēs varam sazināties ar jums tieši vai mēs varam nodot jūsu kontaktinformāciju (piemēram, jūsu tālruņa numuru) pakalpojumu sniedzējiem, kurus esam nolīguši šādas Komunikācijas nodrošināšanai. Var tikt piemērotas standarta maksas par telefona sarunas laiku un īsziņām.

16.7. Jūsu piekļuve noteiktai informācijai. Jūs varat jebkurā laikā pieprasīt mums šī Līguma eksemplāru, kamēr šis Līgums starp mums nav izbeidzies. Mēs sniegsim jums informāciju par jūsu Darījumiem un pārējo informāciju, kādu mums ir pienākums jums sniegt pēc likuma, izmantojot e-pastu, jūsu Profilu, mūsu tīmekļa vietnes un/vai mobilo lietotni. Ja vien to darīt mums neprasa likums, mūsu Pakalpojumā nav atļauts Komunikāciju īstenot papīra formā vai izmantojot citus neelektroniskus līdzekļus. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu Komunikācijas saņemšanai elektroniski, bet, ja to darīsit, jūsu Pakalpojuma izmantošana tiks izbeigta. Lai atsauktu savu piekrišanu, jums jāsazinās ar mums, izmantojot 16.1. punktā norādīto mūsu kontaktinformāciju.

17. DROŠA MŪSU PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA NO JŪSU PUSES

17.1. Jūsu drošība Remitly ir ļoti svarīga, un mēs izmantojam dažādus drošības pasākumus, lai nodrošinātu jūsu informācijas drošību. Mēs aicinām jūs rūpīgi padomāt pirms sūtīt naudu kādam, ko labi nepazīstat. Īpaši jums vajadzētu uzmanīties no darījumiem vai piedāvājumiem, kas liekas pārāk labi, lai būtu patiesi.

17.2. Jūsu pienākums izmantot mūsu Pakalpojumus drošā veidā. Jūs apņematies veikt šādas darbības, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus drošā veidā: (a) neiesaistīties nevienā no Ierobežotajām darbībām (skatīt 7. punktu); (b) turēt drošībā jūsu Finansēšanas instrumentu, bankas kontu un Drošības akreditācijas (piemēram, paroles) informāciju; (c) neatļaut nevienam citam iegūt vai izmantot jūsu Finansēšanas instrumentu, bankas kontu un Drošības akreditācijas (piemēram, paroles) informāciju, kā arī neizpaust jūsu Drošības akreditācijas informāciju, izņemot gadījumus, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumus; (d) nekad nepierakstīt savu Drošības akreditācijas informāciju tādā veidā, kādā to varētu saprast kāds cits, kā arī neizvēlēties paroli, kura veidota, lai jūs to vieglāk iegaumētu, piemēram, burtu vai ciparu secību, kuru varētu viegli uzminēt; (e) nodrošināt, ka visās ierīcēs un/vai aprīkojumā, kas tiek izmantots mūsu Pakalpojumiem, darbojas vīrusu pārbaudes un ugunsmūra aizsardzība; (f) cik vien ātri iespējams ziņot mums, uzzinot par jebkādu mūsu Pakalpojumu kļūmi, kavējumu, nedarbošanos, vīrusu vai kļūdu; (g) nodrošināties pret ārkārtas apstākļiem gadījumā, ja mūsu pakalpojumi nav pieejami vai radusies sistēmas vai darbības kļūme; un (h) ievērot visus pamatotos norādījumus, kādus mēs varētu dot attiecība uz jūsu Finansēšanas instrumentu un mūsu Pakalpojumu izmantošanas no jūsu puses drošības saglabāšanu.

17.3. Jūsu biometrijas informācijas izmantošana piekļuvei mūsu Pakalpojumiem. Mēs varētu nodrošināt jums funkcionalitāti skenēt jūsu biometrijas informāciju jūsu savietojama ierīcē, lai piekļūtu savai mūsu Pakalpojumu izmantošanai (piemēram, skenējot jūsu pirksta nospiedumu, izmantojot “TouchID”). Kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā, lūdzam ņemt vērā, ka katram, kura pirksta nospiedums ir reģistrēts šādā ierīcē, var būt iespējams piekļūt mūsu Pakalpojumu izmantošanai no jūsu puses. Ja šī funkcionalitāte ir pieejama un jūs izvēlaties šo iespēju:

a. jūsu savietojamā ierīcē jābūt lejupielādētai mūsu mobilajai lietotnei, kā arī iespējotām piemērotām lietotnēm, kas ļauj skenēt jūsu biometrijas informāciju (tostarp, kur nepieciešams, jūsu biometriju, piemēram, jūsu pirksta nospieduma reģistrēšanu); un

b. jums vajadzētu nodrošināt, lai ierīcē būtu reģistrēta tikai jūsu biometrijas informācija (piemēram, jūsu pirksta nospiedums), jo jūs varat būt atbildīgs par neatļautiem maksājumiem, kas veikti, izmantojot mūsu Pakalpojumus, ja ierīcē reģistrētā biometrijas informācija nav tikai jūsu.

17.4. Nekavējoties sazinieties ar mums, ja domājat, ka mūsu Pakalpojumu izmantošana no jūsu puses ir tikusi apdraudēta. Ja uzskatāt, ka esat vai varētu būt kļuvis par krāpšanas upuri vai Pakalpojumi tikuši izmantoti bez jūsu atļaujas (tostarp ja uzskatāt, ka pie mums reģistrētās e-pasta adreses ir tikušas apdraudētas), lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu Sazināties ar mums]. Ja jums zināms, ka kāds vai kāda organizācija izmanto Pakalpojumu neatbilstošā veidā, lūdzam rakstīt mums e-pastu uz adresi abuse@remitly.com. Un ja jūs saņemat jebkādus viltotus (pikšķerēšanas) e-pastus, kuros apgalvots, ka tie ir no Remitly, lūdzam pārsūtīt tos mums uz adresi abuse@remitly.com.

18. IZMAIŅAS MŪSU PAKALPOJUMOS UN ŠAJĀ LĪGUMĀ

18.1. Izmaiņas mūsu Pakalpojumos un atjauninājumi. Mēs laiku pa laikam varētu piedāvāt citu pakalpojuma funkcionalitāti vai pakalpojumus. Tai skaitā programmatūras uzturēšanu, servisa informāciju, palīdzības saturu, kļūdu labošanu, apkopes izdevumus, izmaiņas, grozījumus un/vai atjauninājumus esošajiem Pakalpojumiem. Piemērs gadījumam, kad mums varētu būt jāveic korekcijas mūsu Pakalpojumos, varētu būt, ja mums jārisina drošības apdraudējums. Tāpat mēs varētu jums pieprasīt atjaunināt digitālo saturu tā, lai digitālais saturs atbilstu tā aprakstam, kuru mēs jums iesniedzām pirms jūs ieguvāt digitālo saturu. Šiem papildu pakalpojumiem tiek piemēroti šī Līguma noteikumi (kas var tikt mainīti saskaņā ar šo punktu) vai citi noteikumi un nosacījumi, kas jums darīti zināmi laikā, kad padarām pieejamu citu pakalpojuma funkcionalitāti.

18.2. Šī Līguma izmaiņas. Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Līgumā ar noteikumu, ka jūs varat izbeigt Līgumu bez jebkādas maksas.

18.3. Iemesli, kuru dēļ varam mainīt šo Līgumu. Mēs varam mainīt šī Līguma noteikumus jebkuru vai visu šādu iemeslu dēļ:

a. izmaiņu veikšana par labu jums vai kas neietekmē jūsu tiesības vai saistības;

b. kļūdu, izlaidumu, neprecizitāšu vai neskaidrību labošana;

c. jaunu produktu vai pakalpojumu noteikumu vai esošu produktu vai pakalpojumu izmaiņu atspoguļošana;

d. mūsu uzņēmuma vai mūsu uzņēmumu grupas struktūras izmaiņu atspoguļošana;

e. pakalpojumu atšķirību sakarā ar jauniem IT vai citiem procesiem novēršana;

f. klientu prasību izmaiņu atspoguļošana;

g. mūsu atbilstības tirgus praksei nodrošināšana;

h. samērīga reaģēšana uz vispārīgo tiesību izmaiņām;

i. visu mūs ietekmējošo tiesību aktu prasību izpilde;

j. samērīga reaģēšana uz jebkādu prasību izmaiņām saskaņā ar mūsu līgumiem ar mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzējiem;

k. jaunu nozares vadlīniju un prakses kodeksu, kas paaugstina patērētāju tiesību aizsardzības standartu paaugstināšanu, atspoguļošana; un/vai

l. citu ar konkrētu produktu vai pakalpojuma sniegšanu saistītu leģitīmu izmaksu pieauguma vai samazinājuma samērīga atspoguļošana.

18.4. Paziņošana jums par izmaiņām. Jebkādas izmaiņas šī Līguma noteikumos jums būs pieejamas, ievietojot mūsu tīmekļa vietnē šī Līguma pārskatīto versiju ar atjauninātu pārskatīšanas datumu (kas var ietvert, ka šī līguma pašreizējā versija procesa ietvaros būs pieejama jums kad iesniedzat Darījumu ar mums). Mēs centīsimies padarīt pieejamas izmaiņas mūsu Līgumā, kuru rezultātā tiek veiktas “Būtiskas izmaiņas” (skatiet 18.5. sadaļu) saprātīgā laikā pirms izmaiņu stāšanās spēkā (lai gan tas var būt īsāks, ja tas ir nepieciešams atbilstoši apstākļiem). Lūdzam izskatīt mūsu Līgumu ikreiz, kad veicat Darījumu, jo kopš brīža, kad sākotnēji reģistrējāties mūsu Pakalpojumiem, tas varētu būt aktualizēts. Izmantojot mūsu Pakalpojumus pēc tam, kad mūsu tīmekļa vietnē ir publicēts jauns vai pārskatīts Līgums (tostarp, ja tas jums ir darīts pieejams Darījuma izpildes procesa ietvaros) vai pēc jebkura “Būtisku izmaiņu” paziņojuma perioda beigām, jūs piekrītat pārskatītais līgums. Gadījumā, ja nepiekrītat jebkādām izmaiņām mūsu Līgumā, jūsu vienīgais un ekskluzīvais aizsardzības līdzeklis ir pārtraukt, izbeigt Pakalpojumu izmantošanu un/vai slēgt savu Profilu, sazinoties ar mums, izmantojot 10.4. punktā norādīto informāciju.

18.5. “Būtisku izmaiņu” nozīme. “Būtiskas izmaiņas” ir izmaiņas, kas neietver izmaiņas, kas:
ir jūsu labā;

tiek prasīts ievērot piemērojamos likumus un/vai noteikumus vai kā citādi to pieprasa kāds no mūsu regulatoriem; vai

attiecas uz jaunu produktu vai pakalpojumu, kas jums darīts pieejams vai kā citādi precizēt esošu terminu.

19. CITI SVARĪGI NOTEIKUMI

19.1. Pat gadījumā, ja mēs kavējamies ar šī Līguma piespiedu izpildi, mēs joprojām varam panākt tā piespiedu izpildi vēlāk. Ja mēs nekavējoties neuzstājam uz to, lai jūs darītu kaut ko tādu, kas jums jādara saskaņā ar šiem noteikumiem, vai ja mēs kavējamies īstenot pasākumus pret jums saistībā ar jūsu izdarītu šī līguma pārkāpumu, tas nenozīmē, ka jums tas nebūtu jādara, un neliedz mums īstenot pasākumus pret jums kaut kad vēlāk. Piemēram, ja jūs mums nesamaksājat kādu summu noteiktajā termiņā un mēs nevēršamies pret jums, bet turpinām nodrošināt Pakalpojumus, mēs joprojām varam jums pieprasīt veikt maksājumu kaut kad vēlāk.

19.2. Ja tiesa atzīst kādu šī Līguma daļu par nelikumīgu, pārējā daļa paliek spēkā. Katrs no šī Līguma punktiem darbojas atsevišķi. Ja jebkura tiesa vai attiecīga iestāde nolemj, ka kāds no tiem ir nelikumīgs, pārējie punkti pilnībā paliek spēkā.

19.3. Mēs varam nodot šo Līgumu kādam citam. Mēs varam nodot savas šajā Līgumā paredzētās tiesības un saistības citai organizācijai. Mēs sazināsimies ar jums, lai darītu jums zināmu, ka plānojam tā rīkoties. Ja nodošana jūs neapmierina, jūs varat izbeigt mūsu Līgumu, slēdzot savu Profilu, sazinoties ar mums, izmantojot 10.4. punktā norādīto informāciju.

19.4. Jums nepieciešama mūsu piekrišana, lai nodotu savas tiesības kādam citam. Jūs varat nodot savas šajā Līgumā paredzētās tiesības vai saistības citai personai, ja mēs tam skaidri piekrītam rakstveidā. Mēs varētu tam nepiekrist, ja šāda rīcība iespējami nostādītu mūs tādā stāvoklī, ka pārkāpjam savas juridiskās un reglamentējošās saistības (tostarp mūsu pienākumu ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tiesību aktus).

19.5. Citas personas, kam varētu būt tiesības šī Līguma ietvaros Šis Līgums ir starp jums un mums. Nevienai citai personai nav nekādu tiesību piemērot jebkuru no tā noteikumiem, izņemot kā paskaidrots 13. punktā (Kompensācija, kādu jūs varētu būt mums parādā).

19.6. Citur nedefinētu noteiktu vārdu un izteicienu nozīme:

a. “Darba diena” ir diena (izņemot sestdienu vai svētdienu), kurā darbam atvērtas bankas Apvienotajā Karalistē, Īrijā (izņemot vienīgi 24 stundu elektroniskās bankas darbības nolūkā).

b. Vārdu nozīmes paplašināšana: “Remitly”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”. Kad izmantojam šo vārdus, mēs domājam, ka tie ietver arī tos cilvēkus, kuri strādā Remitly (piemēram, mūsu darbiniekus un direktorus), kā arī mūsu “tiesību pārņēmējus” un “cesionārus”. “Tiesību pārņēmējs” ir juridisks termins, kas nozīme kādu, kurš varētu aizvietot mūs. “Cesionārs” ir vēl viens juridisks termins, kas nozīme citu personu, kura saņēmusi tādus labumus, kādus mēs esam tai nodevuši (piemēram, “cesionārs” varētu būt kāds, kuram mēs esam nodevuši labumus no tām tiesībām, kādas mums ir saskaņā ar šo Līgumu).

c. “Rakstiski” ietver e-pastus. Kad mēs šajā Līgumā izmantojam vārdus “rakstiski” vai “rakstveida”, tas ietver e-pastus.

19.7. Virsrakstu izmantošana. Mēs izmantojam virsrakstus un aprakstus, lai izceltu to, ko domājam punktos, kuri tam seko, bet tie tiek izmantoti tikai ērtības labad un nav mūsu juridiskās vienošanās sastāvdaļa.

19.8. Vispārīgās tiesības. Vispārīgās tiesības (piemēram, par patērētāju tiesību aizsardzību) tiek piemērotas šim Līgumam un Pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam tā ietvaros.