By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

San Marino
San Marino

Phí gửi tiền từ Lithuania tới San Marino

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

San MarinoSan MarinoOpen

Gửi tiền đến San Marino

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €299.99€6.99
€300 - €599.99€8.99
€600 - €999.99€12.99
€1000 - €1999.99€15.99
€2000 hoặc lựa chọn khác€21.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng