By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Jamaica
Jamaica

Phí gửi tiền từ Lithuania tới Jamaica

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

JamaicaJamaicaOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Jamaica

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô la Jamaica

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€4.99