By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Gửi hoặc chuyển tiền tới nhà cung cấp của chúng tôi ở Azerbaijan

Chọn một quốc gia bên dưới để xem các nhà cung cấp của chúng tôi

AzerbaijanAzerbaijanOpen
Chọn cách thức phù hợp nhất với bạn và người nhận để gửi tới Azerbaijan
Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn đối tác để gửi tiền

Gửi ngay chỉ bằng vài bước đơn giản