By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Naudodamiesi mūsų paslauga, sutinkate, kad paslauga būtų teikiama anglų kalba.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Naudodamiesi mūsų paslauga, sutinkate, kad paslauga būtų teikiama anglų kalba.


Print and/or download PDF

PRIVATUMO PRANEŠIMAS MŪSŲ TIEKĖJAMS, PASLAUGŲ TEIKĖJAMS IR VERSLO PARTNERIAMS

Skirkite laiko ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją, kad gerai suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su jūsų asmenine informacija, kaip ją naudojame, su kuo ja dalijamės ir kokias teises turite. Rekomenduojame atsisiųsti ir laikyti šį dokumentą saugioje vietoje.

Šis privatumo pranešimas (šis Pranešimas) taikomas verslo kontaktinei informacijai, kurią tvarkome trečiųjų šalių (esamų, būsimų ir buvusių), tiekiančių mums produktus, teikiančių paslaugas ir (arba) programinę įrangą, atžvilgiu. Įsitikinkite, kad jūsų darbuotojai, su kuriais mes galime bendrauti, yra susipažinę su šiuo Pranešimu. Tačiau yra tam tikrų duomenų apsaugos įstatymų, pagal kuriuos:

 • verslo kontaktinė informacija nelaikytina asmenine informacija, jei ji naudojama tik įmonių tarpusavio bendravimui / sandoriams (pvz., 2012 m. Singapūro asmens duomenų apsaugos įstatymas);
 • verslo kontaktinė informacija yra laikoma asmenine informacija, tačiau šios nuostatos dar neįsigaliojo (pvz., 2018 m. Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (iš dalies pakeistas)); arba
 • nereikalaujama, kad prieš renkant bet kokią asmeninę informaciją arba jos rinkimo metu pateiktume privatumo pranešimą (pavyzdžiui, daugumoje JAV valstijų).

Šis Pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 2023 m. lapkričio 14 d.

Be šio Pranešimo, tam tikrais atvejais, kai renkame arba tvarkome jūsų asmeninę informaciją, galime pateikti kitų privatumo pranešimų, kad žinotumėte, kaip ir kodėl naudojame jūsų asmeninę informaciją. Šis Pranešimas papildo, o ne pakeičia tokius kitus privatumo pranešimus.

Šio Pranešimo turinys pateiktas taip, kad galėtumėte spustelėti ir greitai pereiti prie konkrečių toliau nurodytų temų.

1. KAS MES ESAME?

Bet kokią mums pateiktą arba mūsų surinktą asmeninę informaciją tvarko toliau nurodyti „Remitly“ grupės subjektai.

Australijoje
„Remitly Australia Pty Ltd“
Governor Phillip Tower Level 61,
1 Farrer Place, Sydney, 2000

Kanadoje
„Remitly Canada Inc“ (Britų Kolumbijoje veikianti bendrovė)
250 Howe Street, 20th Floor,
Vancouver, BC V6C 3R

EEE (išskyrus Lenkiją)
„Remitly Europe Ltd“
7th Floor Penrose Two, Penrose Dock
Cork, Airija T23 Yy09

Naujojoje Zelandijoje
„Remitly NZ Limited“
Level 30, Vero Centre
48 Shortland Street
Auckland Central
1052 Naujoji Zelandija

Lenkijoje
„Remitly Poland SP. Z O.O.“
Ul. Pawia 17
31-154
Kraków, Lenkija

Singapūre
„TMF SINGAPORE H PTE LTD.“
38 Beach Road, South Beach Tower, #29-11
Singapūras 189767

JAE
„Remitly DIFC Limited“
Level 15 Unit Gd-Gb-00-15-Bc-23, Gate District Gate Building
Dubai International Financial Centre, Dubai,
Jungtiniai Arabų Emyratai

JK
„Remitly UK Ltd“
90 Whitfield Street
London W1t 4ez Jungtinė Karalystė

JAV
„Remitly Inc“ (Delavero valstijoje veikianti bendrovė)
1111 3rd Avenue, Suite 2400
Seattle WA 98101

Šiame Pranešime „Remitly“ (taip pat vadinama įvairiomis žodžio „mes“ formomis) reiškia atitinkamą „Remitly“ subjektą, su kuriuo bendraujate.

2. SUSISIEKIMAS SU MUMIS IR JŪSŲ TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei kilo kokių nors problemų, klausimų ar norite pateikti skundą dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo, kreipkitės į mus el. pašto adresu DPO@remitly.com. Mūsų duomenų apsaugos pareigūnai:

Australijoje
Nėra

Kanadoje
DPO (kontaktinis el. paštas DPO@remitly.com)

EEE
Eimear Sugrue (kontaktinis el. paštas DPO@remitly.com)

Singapūre
Robson Chia (kontaktinis el. paštas DPO@remitly.com)

JK
Gabriela Galazka (kontaktinis el. paštas DPO@remitly.com)

JAV
Mariana Paonessa (kontaktinis el. paštas DPO@remitly.com)

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl to, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją. Tačiau, būtume dėkingi už galimybę išspręsti iškilusią problemą prieš jums kreipiantis į duomenų apsaugos priežiūros instituciją, todėl raginame jus pirmiausiai susisiekti su mumis el. pašto adresu DPO@remitly.com. Toliau pateikti atitinkamų duomenų apsaugos priežiūros institucijų kontaktiniai duomenys.

Australijoje
OAIC
www.oaic.gov.au
El. paštas: enquiries@oaic.gov.au
Telefonas 1300 363 992

Kanadoje
OPC
www.priv.gc.ca
Telefonas 1-800-282-1376

EEE
Atsižvelgiant į tai, kurioje EEE vietoje gyvenate: www.edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Singapūre
PDPC
www.pdpc.gov.sg
Telefonas +65 6377 3131

JK
ICO
https://ico.org.uk/
Telefonas 0303 123 1113

JAV
Atsižvelgiant į tai, kurioje JAV vietoje gyvenate: www.usa.gov/state-attorney-general

3. ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Galime bet kada keisti šį Pranešimą ir, kai tai atliksime, apie tai jus informuosime paskelbdami pakeistą versiją savo Svetainėje ir Programoje. Tačiau, jei planuosime iš esmės pakeisti tai, kaip renkame, naudojame ar saugome jūsų asmeninę informaciją, pranešime apie tai iš anksto mūsų svetainėje ir el. paštu.

Jei nesutinkate su bet kuria šio Pranešimo dalimi ar bet kuriuo pakeitimu, praneškite mums apie tai el. pašto adresu DPO@remitly.com.

4. KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR PERDUODAME ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

Mūsų renkama asmeninė informacija: jei jūs ar jūsų darbuotojai susisieks su mumis (telefonu, el. paštu ar kitu būdu), mes saugosime tokią asmeninę informaciją:

 • vardą ir pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis (pvz., el. pašto adresą (-us), darbovietės adresą ir telefono numerį (-ius)) ir bet kokią kitą informaciją, kurią jūs ar jūsų darbuotojai pateikia mums bendraudami su mumis; ir
 • su jumis ir jūsų darbuotojais susijusią informaciją ar dokumentus, kuriuos gauname iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., jūsų svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje ar iš įmonių registro), kai vykdome tyrimus (siekdami sužinoti apie jus, jūsų darbuotojus ir jūsų verslą).

Jei jūsų darbuotojai lankysis mūsų svetainėje, mes taip pat tvarkysime tam tikrą asmeninę informaciją, susijusią su jų apsilankymu. Žr. mūsų slapukų politiką.

Informaciją apie jūsų darbuotojus taip pat galime rinkti iš socialinės žiniasklaidos platformų (pvz., „LinkedIn“), pvz., jiems bendraujant su mumis tose platformose arba pasiekiant mūsų socialinės žiniasklaidos turinį (informaciją, kurią galime gauti, reglamentuoja privatumo nuostatos, politika ir (arba) atitinkamos socialinės žiniasklaidos platformos naudojimo tvarka, todėl raginame jus ir jūsų darbuotojus peržiūrėti tokias taisykles).

Jūsų asmeninės informacijos naudojimas verslo tikslais: visą pirmiau minėtą informaciją naudosime siekdami šių tikslų:

 • teikti jums informaciją, kurios prašote iš mūsų, kad galėtume aptarti galimą tiekimą mums, siekdami savo teisėtų interesų;
 • vykdyti sutartį su trečiąja šalimi, tiekiančia mums produktus, teikiančia paslaugas ir (arba) programinę įrangą, arba sudaryti tokią sutartį;
 • tvarkyti mokėjimus, mokesčius ir rinkliavas, susijusias su atitinkama (-omis) sutartimi (-imis), kurią (-ias) sudarėme su trečiąja šalimi, tiekiančia mums produktus, teikiančia paslaugas ir (arba) programinę įrangą;
 • palaikyti mūsų santykius su trečiąja šalimi, tiekiančia mums produktus, teikiančia paslaugas ir (arba) programinę įrangą, įskaitant pranešimą apie mūsų sąlygų arba šio Pranešimo pakeitimus ar mūsų įrašų atnaujinimą;
 • siekti kitų toliau nurodytų teisėtų interesų: (i) apsaugoti „Remitly“, mūsų klientų, tiekėjų, teikėjų, verslo partnerių ir kitų su mūsų veikla susijusių subjektų teises, nuosavybę ar užtikrinti saugumą; (ii) tvarkyti įrašus apie galimus tiekėjus ar teikti rekomendacijas ir pan.; (iii) tobulinti mūsų paslaugas ir (arba) produktus; (iv) įgyvendinti, nustatyti ar ginti savo juridines teises; (v) siųsti informaciją ar medžiagą, kuri, mūsų nuomone, gali būti įdomi ar kurios yra prašoma; ir
 • laikytis savo teisinių įsipareigojimų (pvz., jei privalome atskleisti asmeninę informaciją bet kuriai kompetentingai teisėsaugos ar reguliavimo institucijai, vyriausybinei agentūrai, teismui ar kitai trečiajai šaliai, įskaitant policiją, finansų priežiūros institucijas, mokesčių ir socialinio draudimo įstaigas, duomenų apsaugos priežiūros institucijas ir teismus, bet tuo neapsiribojant).

Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik tais tikslais, kuriais ją rinkome, nebent pagrįstai manysime, kad privalome ją naudoti dėl kitos priežasties ir tokia priežastis yra suderinama su pirminiu tikslu. Jei pageidaujate gauti paaiškinimą dėl tvarkymo nauju tikslu suderinimo su pirminiu tikslu, kreipkitės į mus el. pašto adresu DPO@remitly.com. Jei mums reikės naudoti jūsų asmeninę informaciją nesusijusiam tikslui, pranešime jums apie tai ir paaiškinsime tai daryti leidžiantį teisinį pagrindą. Atkreipkite dėmesį, kad mes galime tvarkyti jūsų asmeninę informaciją be jūsų žinios ar sutikimo, laikydamiesi pirmiau nurodytų taisyklių, kai to reikalaujama arba tai leidžiama pagal įstatymus.

Dalijimasis jūsų asmenine informacija: jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims perduosime tik toliau nurodytais atvejais:

 • kitoms mūsų grupei priklausančioms įmonėms (žr. 1 skyrių), įskaitant mūsų darbuotojus (tačiau asmeninės informacijos naudojimas bus apribotas jų pareigų vykdymo tikslais ir atitiks tvarkymo priežastį);
 • tiekėjams, paslaugų teikėjams ir partneriams (pagal sudarytą sutartį), teikiantiems mums tokias paslaugas kaip:
  • platformų, duomenų bazių ir svetainių priegloba;
  • informacinės technologijos ir susijusi infrastruktūra (pvz., el. paštas, tiesioginiai pranešimai, dokumentų tvarkymas ir failų bendrinimas);
  • teisės, mokesčių ir audito paslaugos;
 • trečiosioms šalims, kai parduodamas, įsigyjamas arba sujungiamas tam tikras arba visas mūsų turtas, o jūsų asmeninė informacija yra perduodamo turto dalis (pranešime jums apie tokį įvykį, taip pat apie tokiu atveju jūsų turimus pasirinkimus dėl asmeninės informacijos).

Asmeninės informacijos saugojimas: jei jūs ir mes nuspręsime:

 • sudaryti sutartį ir (arba) kitą tarpusavio susitarimą, informacija apie jūsų darbuotojus bus saugoma tol, kol palaikysime tarpusavio santykius ir dar 7 metus, kad galėtume įgyvendinti, nustatyti ar ginti mūsų juridines teises; arba
 • nesudaryti sutarties ir (arba) kitokio tarpusavio susitarimo, informacija apie jūsų darbuotojus bus saugoma jūsų užklausos nagrinėjimo metu ir tol, kol ji bus reikalinga tais tikslais, kuriais ją rinkome, įskaitant teisinių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų vykdymą; arba, jei pagal įstatymus privalome saugoti ilgiau, saugosime ją atitinkamą laikotarpį ir (arba), jei informacija bus naudojama teisminiame procese (įskaitant būsimus teisminius procesus), ji bus saugoma iki tokio teisminio (ar priverstinio vykdymo) proceso pabaigos.

5. TARPTAUTINIS PERDAVIMAS

Jūsų asmeninę informaciją galime perduoti į įvairias jurisdikcijas, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį Pranešimą ir susijusias sutartis, įskaitant (be apribojimų) šalis, kuriose vykdome veiklą (žr. 2 skyrių). Tų jurisdikcijų taikomi duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo duomenų apsaugos įstatymų, taikomų jūsų gyvenamosios vietos šalyje, ir kai kuriais atvejais gali būti ne tokie griežti. Perduodami jūsų asmeninę informaciją už jūsų gyvenamosios vietos šalies ribų, užtikrinsime panašų informacijos apsaugos lygį, kurį numato jūsų gyvenamosios vietos šalies duomenų apsaugos įstatymai. Pavyzdžiui, jei esate JK arba EEE, jūsų asmeninė informacija gali būti perduota į šalis, kurios, JK vyriausybės arba Europos Komisijos nuomone (atitinkamai), užtikrina tinkamą asmeninės informacijos apsaugos lygį. Kitais atvejais užtikrinsime, kad būtų įgyvendinta bent viena teisėta apsaugos priemonė, įskaitant tam tikras JK vyriausybės ir (arba) Europos Komisijos patvirtintas sutartis.

Dėl papildomos informacijos apie konkretų mechanizmą, kurį naudojame perduodami jūsų asmeninę informaciją, kreipkitės el. pašto adresu DPO@remitly.com.

6. JŪSŲ TEISĖS IR PASIRINKIMAI

Nepaisant jūsų gyvenamosios vietos, turite toliau nurodytas teises, susijusias su mūsų saugoma asmenine informacija:

 • susipažinti su tuo, kokią asmeninę informaciją saugome ir kaip ją tvarkome;
 • paprašyti ištaisyti mūsų saugomą asmeninės informacijos įrašą, jei jis netikslus, taip pat papildyti asmeninę informaciją, jei ji nėra išsami;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmeninę informaciją arba nutraukti jos tvarkymą;
 • nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • užginčyti asmeninės informacijos tvarkymą, pagrįstą mūsų teisėtais interesais;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų apriboti asmeninės informacijos tvarkymą ir vien saugoti tokią informaciją;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų perduoti jūsų asmeninę informaciją kitam internetinių paslaugų teikėjui; ir
 • prieštarauti sprendimams, pagrįstiems vien automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, susisiekite su mumis el. pašto adresu DPO@remitly.com (galime paprašyti jūsų patvirtinti savo tapatybę – prašome šiuo tikslu su mumis bendradarbiauti). Atkreipkite dėmesį, kad tam tikra asmeninė informacija mums gali būti reikalinga, kad galėtume bendradarbiauti su jumis ir (arba) teikti jums informaciją, todėl jūsų pageidavimų pakeitimai ar jūsų prašomi apribojimai dėl to, kaip mes naudojame asmeninę informaciją, gali turėti įtakos tam, kokios informacijos galėsime suteikti.

Jums nereikia mokėti, kad galėtumėte susipažinti su savo asmenine informacija (ar pasinaudoti kitomis teisėmis). Tačiau, mokestis gali būti nustatytas, jei tai leidžiama pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, gyvenant JK arba EEE, galime taikyti atitinkamą mokestį, jei jūsų prašymas yra aiškiai nepagrįstas, pasikartojantis ar perteklinis. Tokiomis aplinkybėmis mes galime atsisakyti vykdyti jūsų prašymą.

Be to, atkreipkite dėmesį, kad kartais negalėsime nutraukti jūsų asmeninės informacijos naudojimo, kai to prašote (pvz., jei mes privalome ją naudoti pagal įstatymus arba turime saugoti informaciją reguliavimo tikslais). Susisiekus su mumis pranešime, jei negalėsime įvykdyti jūsų prašymo, taip pat apie tai, kokios gali būti jūsų prašymo pasekmės.

7. KAIP SAUGOME ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Esame įdiegę atitinkamas saugumo priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją nuo netyčinio praradimo, neteisėto jos naudojimo, pasiekimo, pakeitimo ar atskleidimo. Be to, prieigą prie jūsų asmeninės informacijos suteikiame tik tiems darbuotojams, agentams, rangovams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms būtina ją pasiekti siekiant vykdyti savo pareigas. Jūsų asmeninę informaciją jie tvarkys tik vadovaudamiesi mūsų nurodymais ir laikydamiesi jiems taikomo įsipareigojimo dėl informacijos konfidencialumo.

Taip pat esame nustatę procedūras galimiems duomenų saugumo pažeidimams nagrinėti. Apie įtariamą pažeidimą informuosime jus ir atitinkamą reguliavimo instituciją, kaip numatyta įstatymuose.

8. TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūs turite teisę reikalauti netvarkyti jūsų asmens informacijos rinkodaros tikslais. Šia teise galite pasinaudoti bet kada atlikdami jums pasiekiamus „prenumeratos atsisakymo“ veiksmus (pvz., spustelėję nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ kiekviename iš mūsų gautame reklaminiame el. laiške). Gerbsime jūsų sprendimą ir tokių pranešimų nebesiųsime. Atminkite, kad, jei paprašysite mūsų nesusisiekti su jumis tam tikru el. pašto adresu, šio el. pašto adreso kopiją saugosime „šalinimo sąraše“, kad įvykdytume jūsų prašymą nesusisiekti. Galite bet kada keisti savo sprendimą dėl rinkodaros.