By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Naudodamiesi mūsų paslauga, sutinkate, kad paslauga būtų teikiama anglų kalba.


Print and/or download PDF

**_Svarbu – Jūsų sutikimas dėl anglų kalbos. Ši politika pateikiama anglų kalba. Sutikdami su mūsų Vartotojo sutartimi sutinkate, kad Paslaugą teiktume anglų kalba ir kad su jumis bendrautume anglų kalba.

Jei yra kokių nors prieštaravimų tarp mūsų Paslaugos turinio versijos anglų kalba (įskaitant šią politiką) ir bet kurio vertimo, bus taikoma versija anglų kalba. Pavyzdžiui, jei įrenginyje, kuriuo naudojatės mūsų Paslauga, nustatėte ne anglų kalbą, taikoma tik mūsų Paslaugos anglų kalba versija (o ne versija ne anglų kalba).

Jūsų patogumui galime pateikti šį dokumentą kitomis kalbomis. Šio dokumento lietuvių versija pasiekiama [čia][https://www.remitly.com/li/lt/home/policy]. Jei yra kokių nors neatitikimų tarp šios politikos anglų kalbos versijos ir išversto teksto, tik tekstas anglų kalba yra privalomas.

Jei nesutinkate su tuo, kas išdėstyta pirmiau, prašome nesijungti prie mūsų Paslaugų ir jomis nesinaudoti._**

PRIVATUMO POLITIKA

Skirkite laiko ir atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad visiškai suprastumėte mūsų požiūrį ir praktikas, susijusias su jūsų asmenine informacija ir jos naudojimu. Jei nesutinkate su šioje politikoje išdėstytais dalykais, nesijunkite ir nesinaudokite mūsų Paslaugomis. Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turite būti sulaukę 18 metų. Taip pat rekomenduojame atsisiųsti ir saugoti šį dokumentą saugioje vietoje.

Naudodamiesi mūsų svetaine (toliau – Svetainė), mūsų mobiliąja programėle (toliau – Programėlė) arba bet kuriais kitais mūsų produktais ir paslaugomis (toliau kartu – Paslaugos), sutinkate su šioje privatumo politikoje (toliau – Poliitika) aprašytomis praktikomis. Ši Politika taip pat taikoma, jei dalyvaujate mūsų tyrimų projektuose.

Be šios Politikos, tam tikrais atvejais, kai renkame ar tvarkome jūsų asmeninę informaciją (pvz., kai dalijatės savo istorija, kodėl siunčiate pinigus į užsienį), galime pateikti kitas privatumo politikas, kad žinotumėte, kaip ir kodėl naudojame jūsų duomenis. Ši politika papildo kitas privatumo politikas ir nėra skirta joms pakeisti.

1. APIE ŠIĄ POLITIKĄ

Ši Politika kartu su mūsų Vartotojo sutartimi (ir visomis papildomomis naudojimo sąlygomis, paminėtomis Vartotojo sutartyje) taikoma jūsų naudojimuisi mūsų Paslaugomis, kai tokios Paslaugos yra prieinamos arba pasiekiamos per mūsų Svetainę, mūsų Programėlę ir kai atsisiunčiate arba transliuojate mūsų Programėlės kopiją į savo mobilųjį arba nešiojamąjį įrenginį (savo Įrenginį).

Ši politika paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. kovo 2 d. Ji taikoma mūsų Paslaugų naudotojams, gyvenantiems Europos Ekonominėje Erdvėje.

Tais atvejais, kai šioje Politikoje vartojame kitus didžiąja raide rašomus žodžius ir frazes (pvz., Sutartis, Profilis ir Sandoris), šie žodžiai ir frazės turi tokią pačią reikšmę, kokia jiems suteikta mūsų Vartotojo sutartyje, nebent šioje Politikoje juos apibrėžėme kitaip.

 1. Apie šią politiką
 2. [Kas mes esame?] (#2-kas esame mes)
 3. [Kas yra mūsų duomenų apsaugos pareigūnas?] (#3-kas-yra-mūsų-duomenų-apsaugos-pareigūnas)
 4. Šios Politikos pakeitimai
 5. Mūsų svetainės lankytojai (išskyrus mūsų paslaugų abonentus)
 6. Mūsų paslaugų prenumerata
 7. Tyrimų dalyviai
 8. Mūsų „LiveChat“ paslaugos vartotojai
 9. Vaikai
 10. Asmens duomenų perdavimas už EEE ribų.
 11. Jūsų teisės
 12. Kaip saugome jūsų asmeninę informaciją
 13. Tiesioginė rinkodara
 14. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir trečiųjų šalių paslaugas

2. KAS MES ESAME?

Bet kokią asmeninę informaciją, pateiktą mūsų Paslaugoms arba surinktą naudojantis mūsų Paslaugomis, kontroliuoja „Remitly Europe Limited“, kuri vykdo veiklą 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija, ir kuri yra duomenų valdytoja (Remitly, mes, mus arba mūsų).

3. KAS YRA MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS?

Paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną (DPO), su kuriuo galite susisiekti, jei turite klausimų dėl šios politikos arba manote, kad pažeidėme 2018 m. Duomenų apsaugos įstatymą ir (arba) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679) (DA įstatymai). Mūsų DAP kontaktiniai duomenys yra šie: Eimear Sugrue, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija; privacy@remitly.com.

4. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Šią Politiką galime keisti bet kuriuo metu, o kai tai padarysime, informuosime jus apie tai paskelbdami pakeistą versiją savo Svetainėje ir Programėlėje. Perskaitykite šią Politiką kiekvieną kartą, kai atliekate Operaciją, nes ji galėjo būti atnaujinta nuo to laiko, kai pirmą kartą užsiregistravote naudotis mūsų Paslaugomis, arba nuo jūsų paskutinės Operacijos.

Jei nesutinkate su bet kuria šios Politikos dalimi ar jos pakeitimu, galite nutraukti Sutartį su mumis ir uždaryti savo Profilį el. paštu service@remitly.com arba paskambinę mums telefonu 0080055771234.

5. MŪSŲ SVETAINĖS LANKYTOJAI (IŠSKYRUS PRENUMERUOJANČIUOSIUS MŪSŲ PASLAUGAS)

Mūsų renkama asmeninė informacija: Renkame slapukus ir susijusią informaciją. Peržiūrėkite mūsų Slapukų politiką.

Jūsų asmeninės informacijos naudojimas: Peržiūrėkite mūsų Slapukų politiką.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis: Šia informacija dalinsimės su:

 • mūsų darbuotojais (tačiau jie ją gali naudoti tik savo pareigoms atlikti ir pagal duomenų tvarkymo priežastį, įskaitant klientų aptarnavimą ir trikčių šalinimą, duomenų analizę, testavimą, mokslinius tyrimus, statistiką ir apklausas);
 • mūsų svetainių prieglobos paslaugų teikėjams, kad jie galėtų prižiūrėti ir talpinti mūsų Paslaugas.

Jūsų asmens duomenų saugojimas: ši informacija saugoma slapukų politikoje nurodytą laiką, o vėliau bus automatiškai ištrinta. Tačiau:

 • jei pagal įstatymus privalome ją saugoti ilgiau, saugosime ją reikalaujamą laikotarpį; ir (arba)
 • jei informacija naudojama teismo procesui (įskaitant būsimą teismo procesą), ji bus saugoma šio teismo proceso (ir bet kokio vykdymo proceso) metu.

6. MŪSŲ PASLAUGŲ PERNUMERATA

Mūsų renkami asmens duomenys: Kai užsiprenumeruojate mūsų Paslaugas:

 • Profilio sukūrimas – turėsite nurodyti savo el. pašto adresą ir slaptažodį (mes neturėsime prieigos prie jūsų slaptažodžio, todėl juo nesidalysime). Atkreipkite dėmesį, kad norėdami atlikti Operacijas, turite susikurti profilį.

 • Operacijų atlikimas – turėsite pateikti šią papildomą asmeninę informaciją:

  • savo vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, telefono numerį, finansinių priemonių duomenis (debeto / kredito kortelės arba banko sąskaitos duomenis);
  • jei paprašysime, tam tikrus Vyriausybės išduotus asmens tapatybės dokumentus, įskaitant pasą, vairuotojo pažymėjimą ir (arba) EEE asmens tapatybės kortelę (taip pat savo nuotrauką su asmens tapatybės dokumentais), kartu su dokumentais, patvirtinančiais jūsų adresą;
  • tam tikrą informaciją apie asmenį, kuriam siunčiate pinigus (gavėją), kad galėtume palengvinti lėšų pervedimą, įskaitant gavėjo vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį (neprivaloma) ir gavėjo finansų įstaigos duomenis, kad jis galėtų atsiimti pinigų perlaidą (tai gali būti gavėjo banko sąskaitos duomenys, jei gavėjas gaus lėšas tiesiogiai į savo banko sąskaitą, arba finansų įstaigos duomenys, jei yra galimybė atsiimti pinigus grynaisiais);
 • Operacijos, kurios atitinka arba viršija mūsų siuntimo lygių ribas (žr. skirtuką „Siuntimo ribos“ savo profilyje), taip pat turėsite mums pateikti šią papildomą asmeninę informaciją: informaciją apie paskutinę su mumis atliktą Operaciją (sumą ir gavėjo duomenis); mokėjimo būdą, kurį ketinate naudoti su mūsų Paslaugomis; vidutinę siunčiamą sumą; kaip dažnai ketinate naudotis mūsų Paslaugomis; ar ketinate siųsti keliems gavėjams ir iš skirtingų vietų; jūsų santykius su gavėju ir pinigų siuntimo priežastį; jūsų profesiją; darbovietę ir įrodymus, kaip finansuosite savo Operaciją (pvz., banko sąskaitos išrašą arba gaunamo atlyginimo išrašą).

 • Dalyvaudami konkurse ar akcijoje arba dalyvaudami apklausose – turėsite nurodyti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą (išskyrus atvejus, kai apklausa atliekama anonimiškai) ir tam tikrą kitą asmeninę informaciją, kurios gali būti paprašyta mūsų apklausos formose.

 • #WhyISend – jei nuspręsite pasidalyti savo istorija, kodėl siunčiate pinigus į užsienį, turėsite pateikti tam tikrą informaciją mūsų internetinėje formoje (kurią galima rasti mūsų Svetainėje ir Programėlėje).

 • Adresatų importavimas – galime suteikti jums galimybę importuoti kontaktus* iš „Gmail“, „Yahoo Mail“ ar kitų el. pašto paslaugų teikėjų, taip pat leisti jums juos įvesti rankiniu būdu, kad pakviestumėte juos tapti mūsų Paslaugų nariais (mes nerenkame el. pašto paskyros, iš kurios norite importuoti kontaktus, vartotojo vardo ir slaptažodžio, nes juos pateikiate tiesiogiai tam el. pašto paslaugų teikėjui ir, jums patvirtinus, jis atsiunčia mums jūsų el. pašto kontaktus).

 • Mūsų rekomendavimo paslaugos naudojimas el. paštu norėdami papasakoti draugui* apie mūsų Paslaugas, turėsite nurodyti draugo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.

 • Prieš suteikdami mums prieigą prie bet kurio kito asmens duomenų, turite gauti išankstinį jo sutikimą dalytis jo asmenine informacija su mumis, o mes jį informuosime, kad mums pateikėte jo duomenis.

Jei:

 • importavote savo kontaktus, jūsų nurodymu išsiųsime kvietimą el. paštu ir ne daugiau kaip vieną priminimo el. laišką su kvietimu apsilankyti mūsų Svetainėje. Šią informaciją saugome tik šio el. laiško siuntimo tikslais; ir (arba)
 • nurodėte mums draugą, mes automatiškai išsiųsime jūsų draugui el. laišką ir ne daugiau kaip vieną priminimo el. laišką su kvietimu apsilankyti mūsų Svetainėje. Šią informaciją saugome tik tam, kad galėtume išsiųsti šį el. laišką ir stebėti, ar jūsų rekomendacija buvo sėkminga.

Abiem atvejais jūsų kontaktinis asmuo / draugas gali bet kada PRAŠYTI IŠTRINTI šią informaciją iš mūsų duomenų bazės ir mes atsižvelgsime į tokį prašymą. To el. pašto adreso kopiją išsaugosime „draudimo susisiekti sąraše“, kad galėtume įvykdyti jų prašymą nekontaktuoti. Jie gali bet kada pakeisti savo rinkodaros pasirinkimą.

Be to, rinksime šią informaciją:

 • operacijų žurnalus, kuriuose pateikiama informacija apie jūsų Operaciją (tokia informacija taip pat pateikiama el. pašto kvito, kurį gausite atlikę Operaciją, forma), įskaitant unikalų Operacijos nuorodos numerį, kuris susietas su kiekviena Operacija;
 • informacija, kurią mums pateikiate, kai kreipiatės į klientų aptarnavimo tarnybą (taip pat automatiškai sukursime jūsų kliento ID, kai užsiregistruosite prie mūsų Paslaugų, kad galėtume jus identifikuoti savo CRM sistemoje);
 • informacija, kurią (teisėtai) gauname iš trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, tapatybės tikrinimo paslaugų, elektroninių duomenų bazių paslaugų, kredito ataskaitų agentūrų, verslo partnerių, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subrangovų, reklamos tinklų ir rinkos tyrimų paslaugų teikėjų;
 • ši techninė informacija bus automatiškai renkama, kai naudositės mūsų Svetaine arba Programėle:
  • techninę ir programinę įrangą, kurią naudojate prisijungdami prie mūsų Paslaugų (tai gali būti jūsų naudojamo Įrenginio tipas), unikalus įrenginio identifikatorius (pavyzdžiui, jūsų Įrenginio IMEI numeris arba jūsų Įrenginyje naudojamas mobiliojo telefono numeris), jūsų IP adresas, mobiliojo tinklo informacija, jūsų mobilioji operacinė sistema, jūsų naudojamos mobiliosios naršyklės tipas, puslapiai, kuriuos lankote mūsų Svetainėje, ir kitos svetainės, kuriose lankotės prieš prisijungdami prie mūsų Paslaugų;
  • GPS technologija jūsų dabartinei buvimo vietai nustatyti (kad tai veiktų, kai kurioms mūsų paslaugoms su vietos nustatymo funkcija reikalinga jūsų asmeninė informacija);
  • jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis, įskaitant tai, kaip ir kam naudojatės mūsų paslaugomis siųsdami ar gaudami pinigus;
 • slapukus (žr. mūsų Slapukų politiką.

Dalijimasis jūsų asmenine informacija: šia informacija dalysimės su:

 • visų pirma siekdami laikytis savo teisinių įsipareigojimų, visų pirma pagal Europos nacionalinius įstatymus, kuriais įgyvendinama: ketvirtąją Kovos su pinigų plovimu direktyvą (ES 2015/849), pavyzdžiui, 2017 m. JK Pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir lėšų pervedimo (informacija apie mokėtoją) taisykles, antrąją Mokėjimo paslaugų direktyvą (ES 2015/2366), pavyzdžiui, 2017 m. JK Mokėjimo paslaugų reglamentą, taip pat ES Elektroninių pervedimų reglamentą (2015/847), JK 2002 m. Nusikalstamu būdu įgytų pajamų įstatymą, JK 2000 m. Terorizmo įstatymą, įvairius JK, ES ir JT sankcijas reglamentuojančius teisės aktus ir įvairias susijusias reguliavimo taisykles ir gaires, susijusias su rizikos tyrimu, rizikos vertinimu, sukčiavimu, kova su teroristų finansavimu, kova su pinigų plovimu, vartotojų apsauga ir skundų nagrinėjimu. Pirmiau nurodytą informaciją naudosime savo teisiniams įsipareigojimams vykdyti, išskyrus duomenis apie asmenis, kuriuos nukreipiate į mūsų Paslaugą.

  Jei nepateiksite ankstesniame skirsnyje aprašytos informacijos, negalėsite atlikti jokių Operacijų;

 • vykdyti sutartį, įskaitant konkursų, akcijų ir apklausų vykdymą, konkrečiai, jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Jei šios informacijos nepateiksite, negalėsite dalyvauti tokiuose konkursuose, akcijose ar apklausose (išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma anonimiškai);

 • mūsų ar trečiosios šalies teisėtiems interesams – konkrečiai tam tikriems kontaktiniams ir asmeniniams duomenims, Operacijų informacijai, techninei informacijai (įskaitant slapukus) ir Jūsų kliento ID, kad galėtume:

  • gauti klientų atsiliepimus apie mūsų Paslaugas ir padėti mums jas tobulinti bei plėtoti;
  • suteikti jums atlygį ar paskatas už tai, kad naudojatės ar rekomenduojate mūsų Paslaugas;
  • plėsti mūsų verslą ir informuoti apie mūsų rinkodaros strategiją bei reklamos kampanijas;
  • rinkti informaciją, kuri leistų mums suprasti, kodėl ir kaip sąveikaujate su mumis ir mūsų Paslaugomis;
  • dirbti su trečiųjų šalių partneriais, kad mes ir (arba) jie galėtų siūlyti, teikti ir (arba) stebėti apdovanojimus, paskatas ir (arba) kampanijų rezultatus pagal mūsų sutartį su jais;
  • reklamuoti jums mūsų Paslaugas arba atlikti rinkos tyrimus, jei jūsų rinkodaros ir komunikacijos nuostatos jūsų profilyje leidžia mums tai daryti;
 • mūsų teisėtais interesais – tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginį, kad galėtume atlikti verslo ir rinkodaros analizę;

 • dėl mūsų teisėtų interesų – kai mums rekomenduosite draugą arba nurodysite mums susisiekti su importuotu kontaktiniu asmeniu, naudosime jo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, kad galėtume jam parduoti savo paslaugas;

 • jūsų sutikimą – #WhyISend ir slapukus (žr. mūsų Slapukų politiką<span style="text-decoration:underline;">)</span>.

Su jūsų gavėjais susisieksime tik pagal jūsų nurodymus arba kai to reikės Operacijai užbaigti, teisiniams ar reguliavimo įsipareigojimams vykdyti ir (arba) rinkos tyrimams atlikti (žr. 7 skyrių). Ši informacija naudojama tik tam, kad būtų įvykdyta jūsų užklausa arba dėl bet kokios priežasties, dėl kurios ji galėjo būti pateikta.

Vykdydami pirmiau nurodytą veiklą, galime atlikti automatinį apdorojimą ir (arba) profiliavimą, remdamiesi jūsų sąveika su mūsų Paslauga, jūsų profilio informacija ir kita informacija, kurią kartais mums pateikiate, taip pat informacija, gauta iš trečiųjų šalių. Tam tikrais atvejais automatiniai procesai gali apriboti arba sustabdyti prieigą prie mūsų Paslaugų, jei tokie procesai aptinka veiklą, kuri, mūsų nuomone, kelia pavojų mūsų Paslaugų, kitų naudotojų ar trečiųjų šalių saugumui ar kitokį pavojų.

Pavyzdžiui, mūsų automatiniai procesai gali mums pranešti, kad naudojatės mūsų Paslaugomis šalyje, kurioje mums neleidžiama užsiimti verslu. Tai svarbu, nes teikdami Paslaugas nenorime pažeisti jokių įstatymų.

Kitas pavyzdys – jūsų asmens duomenis galime naudoti tapatybės patikrinimams atlikti. Kitas pavyzdys – jūsų asmens duomenis galime naudoti tapatybės patikrinimams atlikti.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis:

 • Visa jūsų informacija ir visa gavėjo informacija bus dalijamasi su:
  • mūsų darbuotojais (tačiau jų naudojimas apsiriboja jų pareigų vykdymu ir atitinka duomenų tvarkymo priežastį, įskaitant i) paraiškos užsiregistruoti ir naudotis mūsų Paslaugomis tvarkymą, ii) jūsų tapatybės patikrinimą, iii) jūsų Operacijų tvarkymą, iv) mūsų Paslaugų, turinio, rinkodaros ir reklamos stebėjimą, tobulinimą ir pritaikomumą, v) kitų mūsų paslaugų ir susijusių klientų aptarnavimo paslaugų teikimą ir vi) rizikos tyrimus, trikčių šalinimą, duomenų analizę, testavimą, mokslinius tyrimus ir statistinius bei apklausų tikslus);
  • kitomis mūsų grupės įmonėmis (būtent „Remitly, Inc“, „Remitly UK Limited“, „Remitly Global, Inc“, „Remitly Global Operations Inc“ ir „Remitly Nicaragua S.A.“) klientų aptarnavimo ir rizikos tyrimo tikslais;
  • mūsų platformos, duomenų bazių ir svetainių prieglobos tiekėjais, kad jie galėtų prižiūrėti, apsaugoti, palaikyti ir talpinti mūsų Paslaugas;
  • mūsų užsakomųjų klientų aptarnavimo paslaugų teikėju (-ais) klientų aptarnavimo funkcijoms palaikyti;
  • įvairiomis trečiosiomis šalimis, kurios teikia programinę įrangą ir įrankius, kad mūsų Paslaugos galėtų veikti (įskaitant el. paštą, trumpąsias žinutes, dokumentų / sutarčių valdymą ir dalijimąsi failais);
  • trečiosioms šalims, kai parduodamas, įsigyjamas ar sujungiamas visas ar dalis mūsų turto, jei jūsų asmeninė informacija yra perduodamo turto dalis (apie tokį įvykį jums pranešame, taip pat informuojame apie galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmens duomenimis pateikiant pranešimą mūsų Svetainėje ir Programėlėje).
 • Visa jūsų informacija (išskyrus slapukus) ir jūsų gavėjo informacija bus perduodama policijai, saugumo tarnyboms, visoms teisėsaugos institucijoms, kompetentingiems vyriausybiniams tarpvyriausybiniams ar viršvalstybiniams pareigūnams ir įstaigoms, kompetentingoms agentūroms ir reguliavimo institucijoms (įskaitant savireguliavimo įstaigas ar sistemas), siekiant užtikrinti, kad laikytumėmės teisinių įsipareigojimų, susijusių su skundų nagrinėjimu, vartotojų apsauga, mokėjimo paslaugų reguliavimu, sukčiavimu, kova su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu.
 • Visa jūsų informacija (išskyrus slapukus) ir gavėjo informacija bus dalijamasi su:
  • išorės teisininkais, kuriuos kartais pasitelkiame, kad padėtų mums apsaugoti „Remitly“, mūsų klientų, tiekėjų, kontaktinių asmenų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą (įskaitant šios politikos įgyvendinimą ir gynimą); ir (arba)
  • išorės auditoriais, kuriuos kartais pasitelkiame mūsų auditui atlikti.
 • Visa jūsų informacija (išskyrus kliento ID ir tam tikrą techninę informaciją apie jūsų buvimo vietą) ir visa jūsų gavėjo informacija bus bendrinama su trečiosios šalies programinės įrangos teikėjais, kurie leidžia mums kaupti informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Paslaugomis ir kaip su jomis sąveikaujate, kad galėtume tobulinti savo Paslaugas ir padėti teisinės gynybos tikslais, susijusiais su jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis.
 • Jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, gimimo data, telefono numeris ir debeto / kredito kortelės bei banko sąskaitos duomenys, tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginį ir buvimo vietą, jūsų Operacijos duomenys ir visa gavėjo informacija bus perduodami įvairiems sukčiavimo patikros paslaugų pardavėjams (įskaitant sukčiavimo tikrinimo programas), kuriuos kartais pasitelkiame, kad padėtume mums laikytis teisinių įsipareigojimų, susijusių su rizikos vertinimu, sukčiavimu, kova su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu.
 • Jūsų vardas, pavardė, adresas ir gimimo data, taip pat jūsų gavėjo vardas, pavardė ir adresas bus bendrinami su įvairiais sankcijų tikrintojais, kuriuos retkarčiais pasitelkiame, kad padėtume mums laikytis teisinių įsipareigojimų, susijusių su rizikos vertinimu, sukčiavimu, sankcijų laikymusi, kova su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu.
 • Jūsų vardas ir pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, vyriausybės išduoti asmens tapatybės dokumentai, jūsų nuotrauka su asmens tapatybės dokumentais ir gavėjo gimimo data bus bendrinami su įvairiomis trečiosiomis šalimis, kurias kartais pasitelkiame, kad jos teiktų mums pagalbą, susijusią su mūsų teisiniais įsipareigojimais, susijusiais su „pažink savo klientą“ (pvz., praeities patikrinimais, tapatybės tikrinimo paslaugomis ir (arba) duomenų bazėmis, teisės aktų nustatytomis ataskaitomis ir asmens tapatybės dokumentų autentiškumo nustatymu, patvirtinimu ir konvertavimu). Jūsų tapatybei patikrinti „Remitly“ naudojasi „Onfido“ paslaugomis. „Onfido“ patikrins, ar jūsų tapatybės dokumentai galioja, ir patvirtins, kad jūsų nuotrauka atitinka dokumentuose esančią nuotrauką. Tada patikrinimo rezultatai bus perduoti „Remitly“. Šiuo tikslu jūsų nuotrauka ir asmens tapatybės dokumentai bus bendrinami su „Onfido“, taip pat tam, kad „Onfido“ galėtų prižiūrėti, apsaugoti ir tobulinti savo paslaugas. „Onfido“ privatumo politikos kopiją galite rasti čia.
 • Jūsų kontaktinė ir asmeninė informacija, debeto / kredito kortelės ir banko sąskaitos duomenys, Operacijos nuoroda, Operacijos duomenys, tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginį ir buvimo vietą bei visa gavėjo informacija bus perduota mūsų bankams ir kitiems mokėjimų tvarkytojams, kad būtų galima apdoroti jūsų Operacijas (įskaitant bet kokius susijusius klausimus, pvz., sukčiavimo patikrinimus).
 • Jūsų vardas ir pavardė, kliento ID, tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginį ir buvimo vietą, Operacijos nuorodos numeris ir jūsų gavėjo finansų įstaigos duomenys mūsų platinimo partneriams (pvz., jūsų bankui ar kredito kortelės išdavėjui ir jūsų gavėjo bankui) pateikiami standartiškai, tačiau kai kurie platinimo partneriai taip pat gali prašyti (o mes turėtume pateikti) jūsų el. pašto adreso, gimimo datos, adreso, telefono numerio, Operacijų žurnalų, debeto / kredito kortelės ir banko sąskaitos duomenų bei Vyriausybės išduotų asmens tapatybės dokumentų, taip pat jūsų gavėjo vardo ir pavardės, adreso ir telefono numerio.
 • Jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, gimimo data (bet tik tam, kad galėtume siųsti žinutes su gimtadieniu), telefono numeris, debeto / kredito kortelės ir banko sąskaitos duomenys, tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginį ir buvimo vietą bei Operacijos nuoroda bus perduodami trečiosios šalies paslaugų teikėjui, kurį retkarčiais pasitelkiame siųsti el. paštu jūsų Operacijų patvirtinimus (tai daryti esame teisiškai įpareigoti) (jei patys jų nesiunčiame).
 • Jūsų vardas, pavardė ir telefono numeris, Operacijos nuoroda, gavėjo vardas, pavardė ir telefono numeris bus perduoti trečiosios šalies paslaugų teikėjui, kurio paslaugomis naudojamės siųsdami SMS žinutėmis jūsų Operacijų patvirtinimą (tai daryti esame teisiškai įpareigoti).
 • Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono numeris, gimimo data, debeto / kredito kortelės ir banko sąskaitos duomenys bus perduoti trečiajai šaliai – stebėjimo paslaugų teikėjui, kad galėtume palaikyti ir tobulinti savo Paslaugų pasiūlą.
 • Jūsų kliento ID bus bendrinamas su įvairiais trečiųjų šalių programinės įrangos teikėjais, kad galėtume stebėti inžinerines problemas, susijusias su jūsų naudojimusi mūsų Paslaugomis.
 • Tam tikra techninė informacija apie jūsų Įrenginio ID bus bendrinama su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, kurie padeda mums atlikti rinkodaros analizę.
 • Tam tikra kontaktinė ir asmeninė informacija, informacija apie sandorius, techninė informacija (įskaitant slapukus) ir jūsų kliento ID bus bendrinama su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, kad jie kartais galėtų mums padėti:
  • gauti klientų atsiliepimus apie mūsų Paslaugas ir padėti mums jas tobulinti bei plėtoti (įskaitant apklausas); ir (arba)
  • reklamuoti mūsų Paslaugas jums arba atlikti rinkos tyrimus.
 • Jūsų kontaktiniai duomenys bus bendrinami su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad jie galėtų patvirtinti, jog šie kontaktiniai duomenys yra teisingi.
 • Jūsų el. pašto adresas, tam tikra techninė informacija, informacija apie jūsų buvimo vietą ir įrenginio ID, taip pat jūsų draugo vardas, pavardė ir el. pašto adresas bus bendrinami su trečiosios šalies paslaugų teikėjais, kad jie galėtų mums padėti vykdyti rinkodaros veiklą ir reklamos kampanijas.
 • Tam tikrais kontaktiniais ir asmeniniais duomenimis, informacija apie sandorius ir jūsų kliento ID bus dalijamasi su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad jie padėtų mums suprasti, kodėl ir kaip bendraujate su mumis ir mūsų Paslaugomis.
 • Tam tikrais kontaktiniais duomenimis ir Sandorių informacija bus dalijamasi su trečiųjų šalių partneriais, kad mes ir (arba) jie galėtų siūlyti, teikti ir (arba) stebėti apdovanojimus, paskatas ir (arba) kampanijų vykdymą pagal mūsų sutartį su jais.
 • Jūsų vardas, pavardė ir el. pašto adresas bus bendrinami su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad jie galėtų platinti dovanų korteles, kurias retkarčiais galime jums suteikti kaip atlygį ar paskatinimą už tai, kad naudojatės mūsų Paslaugomis arba jas rekomenduojate.
 • Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris (o kai kuriais atvejais ir vardas ir pavardė) bus bendrinami su:
  • socialinės žiniasklaidos platformomis, kurios mums teikia rinkodaros paslaugas;
  • gauti klientų atsiliepimus apie mūsų Paslaugas ir padėti mums jas tobulinti bei plėtoti (įskaitant apklausas); ir (arba)

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas: Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių ją surinkome, įskaitant teisinių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų vykdymą. Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame (be kita ko):

 • įsipareigojimus ir (arba) saugojimo laikotarpius, kuriuos mums nustato galiojantys įstatymai ir (arba) mūsų reguliavimo institucijos,
 • asmeninės informacijos kiekį, pobūdį ir jautrumą,
 • galimą žalos riziką dėl neteisėto jūsų asmeninės informacijos naudojimo ar atskleidimo,
 • tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmeninę informaciją, ir ar galime tuos tikslus pasiekti kitais būdais.

Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis aiškiai sutinkate, kad saugotume jūsų asmens duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su jūsų Sandoriais ir jūsų tapatybės rinkimu bei tikrinimu) ilgiau nei 5 metus nuo jūsų teisinių santykių su mumis pabaigos. Tai daroma tam, kad galėtume aptikti ir užkirsti kelią sukčiavimui ir (arba) kitokiam neteisėtam mūsų Paslaugos naudojimui.

7. TYRIMO DALYVIAI

*Asmens duomenys kuriuos renkame: *Jei dalyvaujate kokiuose nors mūsų mokslinių tyrimų projektuose (telefonu, asmeniškai, elektroninėje apklausoje ar kitais būdais), mes saugosime jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią nusprendėte mums pateikti dalyvaudami mūsų mokslinių tyrimų projektuose.

Asmens duomenų naudojimas: Šią informaciją naudosime savo teisėtiems interesams, t. y. mokslinių tyrimų projektams vykdyti, kurie taip pat gali padėti mums tobulinti ir (arba) kurti savo produktus ir paslaugas.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis: Šia informacija dalinsimės su:

 • mūsų darbuotojais (tačiau tai turi būti naudojami tik jų pareigoms atlikti ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo priežastį);
 • kitomis mūsų grupės įmonėmis (būtent „Remitly, Inc“, „Remitly UK Ltd“, „Remitly Global, Inc“, „Remitly Global Operations Inc“ ir „Remitly Nicaragua S.A.“);
 • mūsų platformos, duomenų bazių ir svetainių prieglobos tiekėjais, kad jie galėtų prižiūrėti, apsaugoti, palaikyti ir talpinti tuos sprendimus, kurie naudojami mūsų tyrimams saugoti;
 • įvairiomis trečiosiomis šalimis, kurios teikia programinę įrangą ir įrankius, naudojamus mūsų verslui vykdyti (įskaitant el. paštą, trumpąsias žinutes, dokumentų / sutarčių valdymą ir dalijimąsi failais);
 • trečiosioms šalims, kai parduodamas, įsigyjamas ar sujungiamas visas ar dalis mūsų turto, jei jūsų asmeninė informacija yra perduodamo turto dalis (apie tokį įvykį jums pranešame, taip pat informuojame apie galimus pasirinkimus, susijusius su jūsų asmens duomenimis pateikiant pranešimą mūsų Svetainėje).

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas: Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių ją surinkome, įskaitant teisinių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų vykdymą. Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame (be kita ko):

 • įsipareigojimus ir (arba) saugojimo laikotarpius, kuriuos mums nustato galiojantys įstatymai ir (arba) mūsų reguliavimo institucijos;
 • asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą;
 • galimą žalos riziką dėl neteisėto jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo;
 • tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmeninę informaciją, ir ar galime tuos tikslus pasiekti kitais būdais.

8. MŪSŲ „LIVECHAT“ PASLAUGOS VARTOTOJAI

Naudojame trečiosios šalies paslaugų teikėją, kuris teikia ir palaiko „LiveChat“ paslaugą, kuria naudojamės norėdami atsakyti į klausimus apie mūsų Paslaugas ir padėti jums naudotis mūsų Svetainės funkcijomis.

Mūsų renkami asmens duomenys: Jei naudojatės „LiveChat“ paslauga, renkame: jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą (neprivaloma) ir „LiveChat“ sesijos turinį.

Jūsų asmens duomenų naudojimas: Šią informaciją panaudosime atsakydami į jūsų klausimus.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis: Šia informacija dalinsimės su:

 • mūsų darbuotojais (tačiau jie ją gali naudoti tik savo pareigoms atlikti ir pagal duomenų tvarkymo priežastį, įskaitant klientų aptarnavimą ir trikčių šalinimą, duomenų analizę, testavimą, mokslinius tyrimus, statistiką ir apklausas);
 • mūsų paslaugų teikėjui, kad jis galėtų prižiūrėti ir talpinti „LiveChat“ paslaugą.

Jūsų asmeninės informacijos saugojimas: Jūsų asmeninę informaciją saugosime tik tiek laiko, kiek tai bus būtina siekiant tikslų, dėl kurių ją surinkome, įskaitant teisinių, apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų vykdymą. Norėdami nustatyti tinkamą asmens duomenų saugojimo laikotarpį, atsižvelgiame (be kita ko):

 • įsipareigojimus ir (arba) saugojimo laikotarpius, kuriuos mums nustato galiojantys įstatymai ir (arba) mūsų reguliavimo institucijos;
 • asmens duomenų kiekį, pobūdį ir jautrumą;
 • galimą žalos riziką dėl neteisėto jūsų asmens duomenų naudojimo ar atskleidimo;
 • tikslus, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis, ir ar galime tuos tikslus pasiekti kitais būdais.

Jei lankėtės mūsų Svetainėje, taip pat žr. Svetainės lankytojai aukščiau.

9. VAIKAI

Prašome jaunesnių nei 18 metų asmenų (kuriuos laikome vaikais ir nepilnamečiais) nesinaudoti mūsų Paslaugomis ir neteikti mums jokios asmeninės informacijos. Jaunesni nei 18 metų asmenys neturi teisės naudotis mūsų Paslaugomis, o jei sužinosime, kad jaunesnis nei 18 metų asmuo užregistravo mūsų profilį, jį uždarysime.

10. ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Jūsų asmenine informacija dalijamės „Remitly“ grupėje ir su išorės trečiosiomis šalimis (kurių kategorijos nurodytos šioje Politikoje). Tai gali būti susiję su jūsų asmeninės informacijos perdavimu už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Kai perduodame jūsų asmeninę informaciją už EEE ribų, užtikriname, kad jai būtų taikomas panašus apsaugos lygis. Kai kuriais atvejais jūsų asmeninė informacija gali būti perduodama į šalis, kurias [Europos Komisija] (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) pripažino užtikrinančiomis tinkamą asmeninės informacijos apsaugos lygį. Kitais atvejais užtikrinsime, kad būtų įgyvendinta bent viena iš teisėtų apsaugos priemonių, iš kurių gali būti:

 • Kai perduodame asmeninę informaciją „Remitly“ grupėje ir tam tikroms išorės trečiosioms šalims, galime naudoti specialias Europos Komisijos patvirtintas sutartis, kurios suteikia asmeninei informacijai tokią pačią apsaugą kaip ir Europoje; arba
 • Kai naudojamės išorinių trečiųjų šalių, įsikūrusių JAV, paslaugomis, galime joms perduoti asmeninę informaciją, jei jos priklauso [ES ir JAV privatumo skydui] (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), pagal kurį reikalaujama, kad jos užtikrintų panašią apsaugą asmeninei informacijai, kuria dalijamasi tarp EEE ir JAV.

11. JŪSŲ TEISĖS

Dėl mūsų turimų jūsų asmens duomenų jūs turite teisę:

 • gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir informacijos apie jų tvarkymą;
 • prašyti, kad ištaisytume mūsų saugomus jūsų asmeninės informacijos įrašus, jei jie yra netikslūs arba papildyti neišsamia asmenine informacija;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti, kad ištrintume jūsų asmeninę informaciją arba nutrauktume jos tvarkymą;
 • nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • nesutikti su sprendimais, grindžiamais tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą;
 • užginčyti mūsų atliekamą jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, kuris buvo pagrįstas teisėtais interesais;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų apriboti asmens duomenų tvarkymą tik saugojimu;
 • tam tikrais ribotais atvejais paprašyti mūsų perduoti jūsų asmens duomenis kitam interneto paslaugų teikėjui;
 • užkirsti kelią tvarkymui, kuris gali sukelti jums žalą ar nerimą, ir reikalauti iš mūsų kompensacijos už bet kokią žalą, kurią patyrėte dėl to, kad pažeidėme DA įstatymus;
 • gauti pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, dėl kurio gali kilti didelis pavojus jūsų teisėms ir laisvėms;
 • pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

Jūsų gavėjai taip pat turi šias teises, susijusias su jų asmenine informacija, kurią tvarkome.

Jei jūs (arba jūsų gavėjai) norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, kreipkitės į privacy@remitly.com (galime paprašyti jūsų / jūsų gavėjo patvirtinti jūsų / jų tapatybę – prašome bendradarbiauti su mumis, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę). Atkreipkite dėmesį, kad mums gali prireikti tam tikros asmeninės informacijos, kad galėtume jums teikti Paslaugas ir (arba) prašyti jūsų informacijos, todėl jūsų nuostatų pakeitimai arba apribojimai, kuriuos prašote nustatyti dėl asmeninės informacijos naudojimo, gali turėti įtakos tam, kokią informaciją galime pateikti.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kartais mes negalėsime nutraukti jūsų asmeninės informacijos naudojimo, kai to paprašysite (pavyzdžiui, kai turime ją naudoti, nes to reikalauja įstatymai, arba kai informaciją reikia saugoti reguliavimo tikslais). Kitais atvejais, jei sustabdysime arba apribosime jūsų asmeninės informacijos naudojimą, negalėsime jums teikti savo Paslaugų, pavyzdžiui, atlikti pinigų pervedimų. Kai su mumis susisieksite, informuosime jus, jei negalėsime įvykdyti jūsų prašymo arba kaip jūsų prašymas gali jus paveikti.

12. KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mes taikome pramonėje pripažintus standartus, kad apsaugotume informaciją, kurią mums pateikiate. Įdiegėme SSL („Secure Socket Layer“) šifravimo technologiją, kad apsaugotume jūsų jautrią informaciją, pavyzdžiui, banko sąskaitos numerį, kredito kortelės numerį, gimimo datą ir vyriausybės identifikavimo numerį, perduodamą per mūsų Svetainę ir (arba) Programėlę. Taip pat reikalaujame, kad kiekvienas naudotojas, norintis pasiekti savo informaciją mūsų Svetainėje ir (arba) Programėlėje, naudotų saugumo duomenis (pavyzdžiui, vartotojo vardą ir slaptažodį).

Jei mes jums suteikėme (arba jūs pasirinkote) saugumo duomenis (pvz., slaptažodį), leidžiančius jums naudotis tam tikromis mūsų Paslaugos dalimis, jūs atsakote už šių duomenų konfidencialumą ir saugumą. Be to, jei suteikiate prieigą prie mūsų Paslaugų naudodami piršto atspaudą savo Įrenginyje (pvz., per „Apple Touch ID“), neturėtumėte leisti jokiam kitam asmeniui užregistruoti savo piršto atspaudą tame Įrenginyje, nes jam gali būti suteikta prieiga prie mūsų Paslaugų, o jūs galite būti laikomas atsakingu už jo veiksmus. Tačiau joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 proc. saugus. Todėl negalime užtikrinti visiško jos saugumo ir bet kokį asmeninės informacijos perdavimą atliekate savo rizika. Jei turite klausimų apie saugumą, galite susisiekti su mumis adresu service@remitly.com.

13. TIESIOGINĖ RINKODARA

Turite teisę prašyti mūsų netvarkyti jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais. Šia teise galite pasinaudoti bet kuriuo metu, atlikdami jums prieinamus „atsisakymo nuo prenumeratos“ veiksmus (pvz., paspausdami nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ kiekviename jums siunčiamame reklaminiame el. laiške). Mes atsižvelgsime į jūsų pasirinkimą ir nesiųsime jums tokių pranešimų. Atkreipkite dėmesį, kad jei paprašysite mūsų nesusisiekti su jumis el. paštu tam tikru el. pašto adresu, mes išsaugosime to el. pašto adreso kopiją „draudimo susirašinėti sąraše“, kad galėtume įvykdyti jūsų prašymą nesusisiekti. Galite bet kada pakeisti savo rinkodaros pasirinkimus.

Taip pat galite kontroliuoti, kaip mes naudojame kai kuriuos jūsų asmeninius duomenis teikdami Paslaugas (pvz., kaip galime su jumis bendrauti), patvirtindami savo pageidavimus savo profilyje. Atkreipkite dėmesį, kad ne visus pranešimus galima išjungti, pavyzdžiui, mums gali tekti siųsti jums el. paštu pranešimus apie mūsų Paslaugas, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus pagal nacionalinius įstatymus ir reguliavimo institucijos gaires, įgyvendinančias antrąją Mokėjimo paslaugų direktyvą (Direktyva (ES) 2015/2366).

14. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGAS

Kai kuriose mūsų Paslaugos dalyse naudojamos „Google“ žemėlapių paslaugos, įskaitant „Google“ žemėlapių API. Naudojantis šiomis funkcijomis taikomos Papildomos „Google“ žemėlapių naudojimo sąlygos ir Google privatumo politika. Naudodamiesi šia Svetaine ir Paslauga taip pat sutinkate su „Google“ sąlygomis (su vėlesniais pakeitimais).

Mūsų Svetainėje ir Programėlėje yra nuorodų į kitas svetaines, kurių privatumo praktika gali skirtis nuo „Remitly“ privatumo praktikos. Jei pateikiate asmeninę informaciją bet kurioje iš šių svetainių, jūsų informacijai taikoma jų privatumo politika ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už šią politiką ar asmeninę informaciją, kuri gali būti renkama ir tvarkoma šiose svetainėse ar paslaugose (pvz., kontaktiniai ir buvimo vietos duomenys). Raginame atidžiai perskaityti bet kurios svetainės ar programinės įrangos programos, kurią naudojate arba kurioje lankotės, privatumo politiką.

Ši Politika neapima trečiųjų šalių, su kuriomis galite bendrauti naudodamiesi Paslaugomis, pavyzdžiui, savo mobiliojo tinklo operatoriaus ar kitų mūsų Paslaugų naudotojų, praktikos. Prieš pateikdami jiems bet kokią asmeninę informaciją, turėtumėte susisiekti su jais dėl privatumo politikos.

Mūsų Svetainėje ir Programėlėje yra socialinės medijos funkcijų, pvz., mygtukas „Patinka“ ir Valdikliai, pvz., mygtukas „Bendrinti“ arba interaktyviosios mini programos, veikiančios mūsų Svetainėje ir Programėlėje. Šios funkcijos gali rinkti jūsų IP adresą, puslapį, kuriame lankotės mūsų Svetainėje, ir nustatyti slapuką, kad funkcija tinkamai veiktų. Socialinės medijos funkcijas ir Valdiklius talpina trečioji šalis arba jie talpinami tiesiogiai mūsų Svetainėje ar Programėlėje. Jūsų sąveiką su šiomis funkcijomis reglamentuoja jas teikiančios įmonės privatumo politika. Daugiau informacijos apie naudojimąsi socialine žiniasklaida per mūsų Paslaugas rasite mūsų Slapukų politikoje.