By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Naudodamiesi mūsų paslauga, sutinkate, kad paslauga būtų teikiama anglų kalba.

By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Naudodamiesi mūsų paslauga, sutinkate, kad paslauga būtų teikiama anglų kalba.


Print and/or download PDF

Svarbu – čia yra Jūsų sutartis anglų kalba. Šią Naudotojo sutartį mes sudarysime anglų kalba. Sutikdami su mūsų Naudotojo sutartimi, jūs sutinkate, kad mes mūsų paslaugą teiktume anglų kalba ir bendrautume su jumis angliškai.

Jei esama kokių prieštaravimų tarp mūsų paslaugos turinio versijos anglų kalba (įskaitant šią sutartį) ir bet kurio vertimo, reikia vadovautis angliškąja versija. Pavyzdžiui, jei mūsų paslaugą transliuojantį įrenginį nustatysite kita nei anglų kalba, galiojanti bus tik paslaugos versija anglų kalba (ne versija kita kalba).

Jūsų patogumui, šį dokumentą galime pateikti kitomis kalbomis. Lietuviška šio dokumento versija yra patalpinta: čia. Jei esama kokių neatitikimų tarp šios sutarties versijos anglų kalba ir vertimo, tik angliškoji versija bus įpareigojanti.*

Jei nesutinkate su aukščiau išdėstytu, prašome nesijungti prie mūsų paslaugų ir jų nenaudoti.

Pagrindinė paslaugos informacija

Žinokite: Įstatymas reikalauja, kad mes suteiktume jums svarbią informaciją, ypač prieš įsigaliojant sutarčiai tarp mūsų. Mes pateikiame šią informaciją savo pranešimu, vadinamu . Ši informacija nesudaro mūsų Sutarties dalies, tačiau ji supažindina jus su tuo, kaip mes sudarome šią sutartį ir kaip jūs naudositės mūsų paslaugomis. Tai apima ir informaciją apie jūsų teisę nutraukti ar sustabdyti naudojimąsi mūsų paslaugomis, kurią rekomenduojame jums perskaityti prieš pasirašant sutartį su mumis.

„REMITLY“ NAUDOTOJO SUTARTIS

 • Prieš sutikdami naudotis mūsų paslaugomis, prašome skirti laiko ir rūpestingai perskaityti toliau pateikiamą informaciją. Taip pat mes rekomenduojame, kad šį dokumentą laikytumėte saugioje vietoje – mūsų Naudotojo sutarties sąlygos yra teisiškai įpareigojančios.*

Ši Naudotojo sutartis (toliau – Sutartis) yra . Ji taikoma „Remitly“ paslaugoms Lietuvos rezidentams.

1. MŪSŲ SUTARIS SU JUMIS

1.1. Ši sutartis yra sudaroma tarp jūsų ir „Remitly Europe Limited“ (toliau – „Remitly“, mes, mūsų, mums). Sutartyje aprašomos sąlygos, jus įpareigojančios, kai jungiatės ir (arba) naudojate mūsų produktus (paslaugas ar skaitmeninį turinį) (Paslaugos). Kai šioje Sutartyje vartojame žodžius jūs ir jums, kalbame apie mūsų paslaugų naudotoją (-us).

Šioje sutartyje pateikiamos sąlygos. konkrečiai taikomos jums registruojant savo informaciją pas mums (t. y., kai jūs kuriate savo profilį – žr. 3.1. skyrių toliau), taip pat sąlygos, su kuriomis jūs privalote sutikti kiekvieną kartą, kai jūs nurodote mums atlikti atskirą mokėjimo pavedimą. Abu šie sąlygų komplektai įtraukti į šį dokumentą aiškesniam supratimui.

1.2. Kiti svarbūs dokumentai. Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į mūsų ir (toliau – Politikos), kuriose yra aktuali informacija apie tai, kaip naudojame jūsų asmens informaciją teikdami savo paslaugas jums, įskaitant informaciją apie jūsų teises pagal duomenų apsaugos įstatymą bei kaip kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną. Jei jūs dalyvaujate mūsų Apdovanojimų programoje, čia rasite ir jums taikomas specialiąsias sąlygas. Jas rasite paspaudę .

1.3. Kur kitur galėčiau rasti šios sutarties ir susijusių politikų kopijas? Šios sutarties, privatumo politikos ir slapukų politikos naujausios versijos yra mūsų svetainės apatinėje juostoje. Ankstesnes versijas, kurioms jūs pritarėte, galite gauti pareikalavę per . Labai patariame atsispausdinti ar įsikelti bei saugoti šių dokumentų kopijas, o kai naudojatės mūsų paslaugomis, kartais žiūrėti naujausią versiją.

1.4. Kada šios Sutarties sąlygos tampa man teisiškai įpareigojančiomis? Jūs priimate šios Sutarties sąlygas ir sutinkate su jomis (įskaitant visas politikas), kai jūs:

 1. patvirtinate šios Sutarties elektroninės versijos priėmimą, kai ši galimybė suteikiama (pvz., kai registruojatės „Remitly“ paslaugų gavimui per mūsų svetainę ar mūsų mobiliąją programėlę); arba
 2. pradedate ar bandote pradėti naudoti mūsų paslaugas (įskaitant momentus, kai jūs jungiatės, įsikeliate ir (arba) naudojate bet kurias „Remitly“ paslaugas) – tokiomis aplinkybėmis jūs sutinkate, kad mes jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis faktą vertinsime kaip sutikimą su šia sutartimi ir laikysime, kad jūs privalote susipažinti su šia Sutartimi mūsų svetainėje. Jei nesutinkate, prašome nesinaudoti mūsų paslaugomis.

1.5. Prašome susipažinti su šia svarbia informacija

Ši sutartis nustato teisiškai įpareigojančias sąlygas, galiosiančias jums naudojantis mūsų paslaugomis. Prašome perskaityti ir nuspręsti, ar jos jums tinka, prieš pradėdami naudotis paslaugomis ir įsigalios įsipareigojimai. Konkrečiai, įsitikinkite, ar jos atitinka jūsų norus ir nėra dalykų su kuriais nesutinkate. Tik paskui sutikite su sąlygomis ir naudokitės mūsų paslaugomis. Jei nesutinkate su kuria nors šios Sutarties dalimi, nesinaudokite mūsų paslaugomis. Šioje Sutartyje yra tam tikrų apribojimų ir rizikų, taip pat yra patarimų dėl tinkamo naudojimosi mūsų paslaugomis. Siekdami padėti jums susipažinti su įvairiomis sąlygomis, mes toliau nurodome pagrindines sąlygas, į kurias turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir suprasti, prieš naudodamiesi mūsų paslaugomis. Jei visgi nesate įsitikinę, ar jums reikėtų daugiau informacijos, žiūrėkite informaciją mūsų svetainėje arba kreipkitės į mus: Kreipkitės į mus.

Pagrindiniai skyriai:

Mūsų paslaugos, mokėjimai už mūsų paslaugas ir valiutų keitimas (skyriai
2 ir 4) – šiuose skyriuose jums pateikiama informacija apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų įkainius. Taip pat čia pateikiami svarbūs nurodymai, kaip mokėti už mūsų paslaugas
. Žinokite, mes nepatariame siųsti pinigų nepažįstamiems asmenims, kai naudojatės mūsų Paslauga.

Mūsų paslaugų naudojimo pradžia (3 skyrius) – čia paaiškinama, kam mes leidžiame naudotis mūsų paslaugomis. Labai svarbu, kad jūs nenaudotumėte mūsų paslaugų kieno kito vardu.

Pinigų siuntimas (5 skyrius) – šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip mes vykdome piniginius pervedimus.

Svarbūs paslaugų ribojimai (7 skyrius) – rūpestingai perskaitykite šį skyrių. Konkrečiai, čia pateikiamas veiklų, vadinamų Draudžiamomis veiklomis sąrašas. Šių veiklų jums vykdyti neleidžiama, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Čia taip pat pateikiama informacija, apie tai, kokių veiksmų mes galėtume imtis, jei mūsų paslaugas naudosite netinkamai (įskaitant mūsų draudimą vykdyti jūsų pavedimus).

Svarbūs atsiribojimai ir mūsų atsakomybė dėl jūsų patirtų nuostolių ar žalos (12 ir 14 skyriai) – šiuose skyriuose paaiškinamos aplinkybės, kuriomis mes esame jums atsakingi (ir kuriose neatsakingi) teikdami savo paslaugas.

Jūsų atsakomybė už nuostolius, kurių priežastis jūs pats (13 skyrius) – šiame skyriuje paaiškinamos aplinkybės, kuriomis už savo padarytus nuostolius būsite atsakingas pats.

Mūsų paslaugų ir Sutarties pakeitimai (18 skyrius) – šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, apie tai, kaip mes galime keisti Sutartį.

2. MŪSŲ PASLAUGOS

2.1. Piniginiai pavedimai. Mūsų paslaugos leidžia Lietuvos rezidentams daryti piniginius pavedimus į valstybes ir regionus, kurių sąrašą mes talpinsime mūsų svetainėje ir mūsų mobiliojoje programėlėje. Mūsų paslaugos veikia taip: Siuntėjas mūsų paslaugas naudoja pinigų siuntimui, o Gavėjas gauna pinigus išmokamus per mūsų paslaugas. „Pervedimas“ yra Siuntėjo paliepimas mums, nurodantis išmokėti sumą Gavėjui per mūsų paslaugas. „Pervedimo suma“ yra mums sumokėta Siuntėjo suma išmokėtina Gavėjui. „Išmokama suma“ yra Gavėjui išmokėta suma.

2.2. Mes rekomenduojame jums naudoti mūsų paslaugas pinigų siuntimui draugams ir šeimos nariams ir nerekomenduojame naudoti mūsų paslaugų pinigų siuntimui nepažįstamiems.

2.3. Trečiųjų šalių sutartys. Naudojimuisi mūsų paslaugomis jums gali reikėti sutartis su kitais paslaugų teikėjais, musų vadinamais „Trečiųjų šalių paslaugų teikėjais“. Pavyzdžiui, jei naudojatės mūsų paslaugomis per mūsų mobiliąją programėlę, jūs turite sudaryti sutartį su jūsų mobiliojo įrenginio gamintoju ir tinklo operatoriumi. Jūs sutinkate laikytis jūsų su trečiosiomis šalimis sudarytų sutarčių, susijusių su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis.

3. PRADŽIA IR NAUDOJIMASIS MŪSŲ PASLAUGOMIS

(Taip pat susipažinkite su svarbiais paslaugų draudimais, išdėstytais 7 skyriuje)

3.1. Profilio sukūrimas. Naudojimuisi mūsų paslaugomis jums reikės susikurti Remitly profilį (toliau – ** Profilis**). Jūsų profilis leis mums įrašyti tam tikrą informaciją apie jus, kaip toliau paaiškinama mūsų Privatumo politikoje. Jūsų profilis nėra naudojamas kaip mokėjimų pervedimų priemonė. Pats profilis nėra nei bankas, nei mokėjimų sąskaita, ir jokios vertės (elektroninės ar kitokios) neturi.

3.2. Kaip sukurti profilį. Profilio sukūrimui jums reikės:

 1. pateikti mums išsamią tikslią ir teisingą informaciją, kurios mes prašome (įskaitant informaciją apie jus, kada jums yra tinkamas laikas mokėti, mokėjimo instrumentai (jūsų banko sąskaita, debito ar kredito kortelė, kurią naudosite siųsdami pinigus per mūsų Paslaugas (toliau – Mokėjimų instrumentai) ir visą informaciją bei (arba) dokumentus, kurių mes pagrįstai paprašysime. Jūsų pateiktą informaciją mes taip pat naudosime nustatymui, ar turite teisę naudotis mūsų paslaugomis.
 2. atlikti visus registravimosi nurodymus tokiu būdu ir pavidalais, kaip mes paprašysime. Gali reikėti susikurti saugos kredencialus (slaptažodį ar asmenį identifikuojantį numerį) (Saugos kredencialai), ir (arba) įsikelti mūsų mobiliąją programėlę (jei reikalinga);
 3. atlikti visus kitus veiksmus, kurių mes, mūsų ar jūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali pagrįstai reikalauti dėl mūsų paslaugų pasiekimo ir naudojimo.

3.3. Mūsų paslaugas jūs turite naudoti pats. Jūs neturite kurti profilių ir siųsti ar gauti pinigų kitų asmenų naudai. Mūsų paslaugos prieinamos tik naudotojams, tai yra skirtos tik asmenims, veikiantiems visiškai ar daugiausia už savo asmens verslo, amato ar profesijos ribų. Jei jūs naudosite paslaugas verslo reikalams, jūs pažeisite šią Sutartį ir mes galėsime sustabdyti jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis bet kuriuo metu bei nebūsime už tai jums atsakingi. Taip pat susipažinkite su 7.2. skyriuje aprašytais draudimais siųsti lėšas į Indiją.

3.4. Labai svarbu, kad jūsų pateikta informacija išliktų tiksli, ypač svarbu, kad jūs visada praneštumėte mums savo dabartinį adresą. Dėl jūsų pirminės rezidencijos adreso pakeitimo, pavyzdžiui pakeitus regioną, jums gali tekti priimti kitokias „Remitly“ paslaugų teikimo sąlygas. Papildomai, dėl to, kad atskiros paslaugos teikiamos ne visuose regionuose, pirminės rezidencijos adreso pakeitimas gali sukelti tokias pasekmes, kad kai kurių paslaugų gauti negalėsite. Jei kuri jūsų mums pateikta informacija (įskaitant jūsų pašto adresą ar el. pašto adresą) pasikeistų, jūs privalote nedelsdami mums pranešti ir (arba) pakeisti informaciją savo profilyje, kad jūsų mums pateikta informacija visada išliktų tiksli, teisinga ir išsami. Jūs esate atsakingi už tikslios ir išsamios informacijos pateikimą visą mūsų paslaugų naudojimo laiką.

3.5. Tinkamumo naudotis mūsų paslaugomis reikalavimai. Profilio kūrimo procese jūsų bus prašoma sutikti su šia Sutartimi (ir kitais dokumentais, kuriuos mes kartais pateiksime). Jūs turite būti mažiausiai aštuoniolikos (18) metų amžiaus, kad galėtumėte pasiekti mūsų paslaugas ir būti Siuntėju. Mes esame registruoti ir licencijuoti mūsų paslaugų vykdymui Airijoje, Airijos Centrinio Banko. Mes veikiame Lietuvoje kaip mokėjimų įstaiga, naudodamiesi laisve teikti paslaugas tarptautiniu mastu. Kad naudotumės mūsų paslaugomis, jūs turite būti Lietuvos rezidentu. Jei esate kito regiono rezidentas, mūsų svetainėje jūs galite rasti paslaugų sutartis, taikomas kitam regionui ar valstybei. Susipažinkite su 8 skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip mes renkame ir patvirtiname asmeninę informaciją.

3.6. Draudžiami asmenys ir regionai. Tikriausiai žinote, kad yra įstatymų ir taisyklių, kuriais taikomos sankcijos kai kurioms valstybėms ir asmenims. Tai reiškia, kad tokioms kaip mūsų organizacijoms draudžiama teikti paslaugas atitinkamomis aplinkybėmis. Jūs negalite naudotis mūsų paslaugomis, jei esate ar veikiate kai kuriuose tokiuose regionuose, ar sankcijos taikomos jums, nes mums įstatymai draudžia teikti paslaugas tokias atvejais. Daugiau informacijos apie minėtus dalykus yra čia: https://www.centralbank.ie/regulation/how-we-regulate/international-financial-sanctions.

Taip pat mes galime neteikti visų ar dalies paslaugų kitiems asmenims ar regionams (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra įtraukt į sankcijų sąrašus), jei taip nepadarę mes, pavyzdžiui, pažeistume mūsų veiklą reguliuojančius įstatymus. Kai kurių paslaugų naudojimui, gali reikėti papildomų teisių, kurių turėjimą reikės patvirtinti prieš jums naudojantis tokiomis teisėmis.

3.7. Jūsų mokėjimo instrumento naudojimas. Jūs privalote pateikti mums informaciją (ar suteikti mums galimybę ją pasiekti) apie mokėjimo instrumentą (pvz., banko sąskaitą, kredito ar debito kortelę) pervedimų vykdymui atskirais atvejais. Taip pat mes galime prašyti informacijos apie jūsų mokėjimo instrumentą komisinių ar kitų įsipareigojimų mokėjimui, kai tokie atsiranda jums naudojantis mūsų paslaugomis. Jūs privalote pateikti mums informaciją apie mokėjimo instrumentą, tik tuomet, jei:
tai yra galiojantis ir pripažįstamas mokėjimo instrumentas;
jūs esate teisėtas ir įgaliotas mokėjimo instrumento (-ų) naudotojas;

Jūs įgaliojate mus patikrinti, ar mokėjimo instrumentas yra galiojantis jį išdavusios mokėjimų agentūros instrumentas. Mes galime patikrinti jūsų mokėjimo instrumentą, pateikdami prašymą patvirtinti mokėjimą ir (arba) atlikti mažos vertės kreditą, ir (arba) atlikti mokėjimą iš mokėjimo instrumento, pagal atitinkamas kortelių ir mokėjimo schemų taisykles. Mes laikysimės visų kortelių ir mokėjimo schemų taisyklių, grąžindami visus bandomuosius mokėjimus į jūsų mokėjimo instrumentą.

3.8. Profilio ribojimai. Jūs galite registruoti ir sukurti 1 (vieną) profilį, o mes galime riboti el. pašto adresų skaičių ir mokėjimo instrumentų skaičių, kuriuos galėtumėte sieti su savo profiliu.

4. MOKESTIS UŽ MŪSŲ PASLAUGAS IR VALIUTŲ KEITIMAS

4.1. Mokestis už mūsų paslaugas. Suprasdami, kad mes teikiame jums paslaugas, jūs sutinkate mokėti mums mokestį už paslaugas (Paslaugos mokestis) už kiekvieną mums pateiktą pavedimo nurodymą ir už pervedamą sumą. Aiški informacija apie paslaugos mokesčio sumą, susijusią su pervedimu, jums bus pateikta prieš jūsų apsisprendimą vykdyti pervedimą. Jums bus suteiktas laikas apsispręsti, ar jūs pageidaujate mokėti tą paslaugos mokestį. Už kai kurias paslaugas mes neprašysime paslaugos mokesčio. Mūsų paslaugos mokestį ir pervedimo sumos mokėjimą galiojančia valiuta jūs turite sumokėti mums tą momentą, kai jūs pateikiate pervedimą apdorojimui. Jūs sutinkate, kad mes galime atskaityti visus paslaugos mokesčius ar kitus mokesčius, kurie mums priklauso iš jūsų už visas pervedimų sumas, kurias mes pervesime jūsų nurodytam gavėjui.

4.2. Kaip galite apmokėti už mūsų paslaugas. Už mūsų paslaugas jūs galėsite sumokėti (įskaitant pervedimo sumą ir visus taikomus paslaugos mokesčius) taip:

 1. pagal mūsų tarnybos jums pateiktus nurodymus atlikti mokėjimą;
 2. panaudojant šiuos instrumentus:
  debito ar kredito kortelę, tinkamų emitentų, apie kuriuos mes jus informuosime (Mokėjimai iš kortelių lėšų)
  arba banko pavedimu (naudojant ES/EEB SEPA schemą) (toliau – Bankiniai mokėjimai).

Jokiomis aplinkybėmis mes neprivalėsime priimti mokėjimų kitais metodais už mūsų paslaugas. Jei mokėsite (ar bandysite mokėti) mums kitokiu mokėjimo metodu (pvz., grynais) arba kitu mūsų nepatvirtintu mokėjimo būdu, mes neprivalėsime teikti jums paslaugų ir laikysime tai žymiu šios Sutarties sąlygų pažeidimu.

4.3. Mokėjimai kortelėmis. Kai mokėsite mums kredito ar debito kortelėmis, jūs sutiksite mokėti mums pervedimo sumą ir visus mums priklausančius pagal šią Sutartį mokesčius iš jūsų nurodytos debito ar kredito kortelės. Kas kartą, kai pavedate mus atlikti pervedimą, jūs sutinkate, kad mes turime teisę nuskaityti iš jūsų nurodytos debito ar kredito kortelės pervedimo sumą ir mums priklausančius mokesčius iki mes įvykdysime savo mokėjimų paslaugas ar kitus pervedimus.

4.4. Bankų finansuojami mokėjimai. Jei mokate mums už mūsų paslaugas (įskaitant pervedimo sumą ir bet kurį taikytiną paslaugos mokestį) naudodamiesi banko finansuojamu mokėjimu, jūs turite laikytis mūsų instrukcijų tokio mokėjimo vykdymui. Konkrečiai, griežtai taikomos šios šiam mokėjimo metodui taikomos sąlygos:

Kai naudojama mūsų rankinio bankinio pervedimo funkcija, šiam mokėjimo metodui taikomos šios griežtos sąlygos:

 1. Jūs privalote mokėti mums iš banko sąskaitos, nurodytos jūsų profilyje, ir jūs privalote pervesti mums lėšas naudodamiesi banko finansavimo schema, kurią mes jums nurodysime. Jūsų banko finansuojamas mokėjimas gali būti Lietuvoje įsteigtos bankinės įstaigos suteikto kredito kilmės, jei tiksliai atitinka jūsų profilyje nurodytą vardą ir yra mums pervedamas elektroniškai.

 2. Jūs privalote sumokėti mums per mūsų nurodytą laikotarpį. Banko finansuojamą mokėjimą jūs turite atlikti per savo elektroninės bankininkystės ar kredito unijos kanalą taip, kad mes gautume mokėjimą mūsų nurodytą laikotarpį, kai jūs pateikiate savo pavedimą apdorojimui.

 3. Įrašykite teisingą mokėjimo informaciją ir mokėkite tikslią sumą. Įrašykite ir naudokite tikslią mūsų pateiktą informaciją apie banko finansuojamo mokėjimo atlikimą. Tokia informacija apima: mūsų banko sąskaitos identifikuojantį kodą, sąskaitos numerį, tikslią mokėjimo sumą ir nuorodos numerį, kurį mes priskirsime pervedimui. Labai svarbu, kad šią tikslią informaciją pateiktumėte jūs. Jei jūsų informacija būtų neteisinga, mokėjimas gali patekti kažkam kitam ir gali būti neįmanoma iš jų atgauti pinigus. Mes nebūsime atsakingi jums dėl jūsų patirtos žalos (ir neprivalėsime kompensuoti), jei jūs nusiųsite pinigus ne mums, o kažkam kitam, ir (arba) jūsų mokėjimas bus mūsų nepripažintas dėl teisingos informacijos nepateikimo.

Naudojant mūsų „Easy Bank Transfer“ programą, mūsų „Open Banking“ partneris (-iai) (pavyzdžiui, „TrueLayer“) leis jums pasiekti savo sąskaitas, turimas pas kitus tiekėjus, ir inicijuoti mokėjimus už mūsų paslaugas iš šių sąskaitų į „Remitly“. Mūsų „Open Banking“ partneriai yra įgalioti teikti šias paslaugas.

Kai jūs naudositės „Open Banking“ paslaugomis mokėjimo iš pas kitus tiekėjus turimų jūsų sąskaitų inicijavimui, jums reikės:
užtikrinti, kad jūsų sąskaitos pasiekimo informacija būtų pateikiama tiksliai, nes tik taip mokėjimai į „Remitly“ bus inicijuojami sėkmingai;
laikytis visų sąlygų, dėl kurių sutarėte su mūsų „Open Banking“ partneriais, kad naudotumėtės jų paslaugomis.

4.5. Netikslaus mokėjimo mums pasekmės. Jei nesilaikysite šiame 4 skyriuje pateikiamų reikalavimų mokėdami mums, jūsų mokėjimą (ar bandymą mokėti) laikysime draudžiama veikla (žr. 7 skyrių) ir greta kitų pagal šią Sutartį mūsų turimų teisių:
jūsų pervedimas gali būti atšauktas ir (arba) vėluoti; ir (arba) mes galime grąžinti jūsų banko finansuojamą mokėjimą, atlikę pagrįstus rizikų ir kitus patikrinimus; ir (arba) mes galime sustabdyti arba nutraukti jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, o paskui galime nutraukti mūsų teisinius santykius su jumis (įspėję arba neįspėję); ir (arba) jūsų mokėjimas tapti teisinio arba įstatyminio proceso dalyku ir jūs galite neatgauti savo mokėjimo.

4.6. Kiti mokesčiai ir sumos, kurios mums gali priklausyti iš jūsų. Jei pateiksite mums mokėjimo pavedimą, dėl kurio mes turėsime mokėti mokestį ar sumą dėl to, kad jūsų mokėjimo instrumentas galimai nėra teisėtas ir (arba) jame nėra pakankamai lėšų ar kredito, jūs sutinkate mokėti mums sumą, lygią mūzų sumokėtai sumai. Konkrečiai, jei pateiksite pavedimą, dėl kurio mums reikės mokėti „NSF mokesčius“, mokesčio grąžinimo mokesčius, pavedimo sumos grąžinimo mokestį ar patirsime kitas panašias išlaidas, jūs sutinkate atlyginti bendrovei „Remitly“ tokius mokesčius ir sumas. Šie kiti mokesčiai ir sumos mums priklausys iš jūsų ir bus mokėtini nuo mūsų pranešimo apie tokius mokesčius pateikimo datos. Norint išsamiau paaiškinti kai kuriuos iš šių mokesčių: „NSF“ mokestis (dar vadinamas „nepakankamų lėšų mokesčiu“) taikomas tada, kai mūsų bankai partneriai praneša ir nuskaičiuoja mokestį nesant pakankamai lėšų banko sąskaitoje, kurią naudojate savo sandoriui finansuoti. Be to, „grąžinimo mokestis“ taikomas tada, kai kortelės naudotojas kreipiasi tiesiai į kortelės išdavėją (pvz., banką). Pavyzdžiui, taip gali nutikti, jei kortelės naudotojas savo bankui pareiškia pretenziją, kad naudojantis kortele atliktas mokėjimas, susijęs su naudojimusi mūsų Paslauga, buvo atliktas neteisėtai, o kortelės išdavėjas pateikia galutinę pretenziją mums dėl dalyvavimo tokiame sandoryje. Jeigu esate skolingas mums bet kokias mokėtinas sumas, pasiliekame teisę išieškoti skolą teisinėmis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, pasinaudojimą skolų išieškojimo agentūros paslaugomis.

4.7 Valiutos konvertavimas ir keitimo kursas. Mūsų tarnybos leidžia jums atlikti pervedimus tik tam tikromis valiutomis. Paprastai tai yra valiuta, kuri yra naudojama gavėjo šalyje ar regione, tačiau gali būti ir kitos valiutos. Mūsų internetinėse formose bus apskaičiuota jūsų gavėjo naudojama valiuta ir taikomas valiutos kursas. Jūs galite tai patikrinti prieš sudarydamas sandorį ir apie tai jums taip pat bus pranešta pranešime apie sandorio patvirtinimą. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad galime gauti pajamų iš sandoriui taikomo valiutos keitimo kurso, o nurodydamas mums vykdyti sandorį, sutinkate taikyti tam sandoriui apskaičiuotą valiutos kursą.

4.8 Jūs atsakote už trečiųjų šalių mokesčius ir rinkliavas. Naudojantis mūsų paslaugomis, kitos trečiosios šalys gali rinkti mokesčius, apskaičiuoti išlaidas ar nustatyti kitus įsipareigojimus. Tai gali būti jūsų bankas, kortelių išdavėjas, telefono ar interneto paslaugų teikėjas. Pavyzdžiui, kai kurie kredito kortelių išdavėjai gali laikyti jūsų kredito kortelės naudojimą mūsų paslaugoms gauti „grynųjų pinigų avansu“ ir gali nustatyti papildomus mokesčius ir palūkanų išlaidas sandoriui. Be to, jūsų telefono ir (arba) interneto paslaugų teikėjas gali nustatyti mokesčius, susijusius su duomenų ir pranešimų teikimo paslaugomis. Jūs (o ne mes) esate atsakingi už bet kokius mokesčius, rinkliavas ir (arba) išlaidas, kurias tokios trečiosios šalys taiko dėl naudojimosi mūsų paslaugomis. Prašome peržiūrėti savo susitarimus su šiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais dėl išsamesnės informacijos apie bet kurias papildomas išlaidas.

4.9 Mokesčiai. Už visų taikomų mokesčių, susijusių su paslaugų naudojimu, mokėjimą ir ataskaitų teikimą esate atsakingi jūs. Jūs sutinkate laikytis visų taikomų mokesčių įstatymų, susijusių su jūsų naudojimusi paslaugomis, įskaitant neribotą ataskaitų teikimą ir mokesčių, susijusių su jūsų sandoriais, sudarytais naudojantis paslaugomis, sumokėjimą.

5. Pinigų siuntimas

5.1 Sandorių vykdymas. Jei pateikiate sandorį, prašote, kad jį įvykdytume. Jūs sutinkate, kad mes galime priimti arba atmesti jūsų prašymą vykdyti sandorį pagal šio Susitarimo sąlygas ir kad mes neįsipareigojame vykdyti jokių jūsų sandorių, jei, jūs iš esmės pažeidžiate bet kurį šiame Naudotojo susitarime nustatytų įpareigojimų (ir šiuo tikslu prašome užtikrinti, kad nevykdote 7 skirsnyje nurodytos „Draudžiamos veiklos“).

5.2 Sandorių įvykdymo terminai. Atsižvelgiant į kitas šio Susitarimo sąlygas, sutinkate, kad gavę jūsų galiojantį sandorio vykdymo nurodymą darbo dieną mes kompetetingai, rūpestingai ir atidžiai įvykdysime jūsų sandorius ir pervesime lėšas jūsų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui toliau nurodytais terminais:
kai tik mūsų partneriai ir mūsų turimi mokėjimo tinklai suteiks mums leidimą; arba
informuosime jus apie kitą terminą (tai gali būti per kelias valandas nuo jūsų galiojančio mokėjimo nurodymo gavimo).

Jūsų mokėjimo nurodymo gavimo data yra tada, kai jį gauname, laikantis šio Susitarimo sąlygų. Jei mokėjimo pavedimą gauname ne darbo dieną, mokėjimo pavedimo gavimą galime apdoroti kitą darbo dieną.

Yra specialiosios taisyklės, taikomos tam tikrų mokėjimų terminams, kai mūsų tarnyba leidžia jums siųsti pinigus Europos ekonominėje erdvėje (kuri taip pat vadinama „EEE“ ir apima visas Europos Sąjungos šalis, taip pat Lichtenšteiną, Islandiją ir Norvegiją).

Specialiosios mokėjimo vykdymo taisyklės yra šios:

mokėjimai eurais EEE gavėjams pateikiami gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ne vėliau kaip kitos darbo dienos pabaigoje po to, kai pagal šio Susitarimo sąlygas gauname galiojantį mokėjimo nurodymą vykdyti sandorį.
Visi kiti mokėjimai, atlikti kitomis EEE valiutomis naudos gavėjams EEE, gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui pateikiami ne vėliau kaip ketvirtosios darbo dienos pabaigoje po to, kai pagal šio Susitarimo sąlygas gauname galiojantį mokėjimo nurodymą vykdyti sandorį.

Sutinkame, kad išdėstytos specialiosios mokėjimo vykdymo taisyklės netaikomos mokėjimo operacijoms, atliekamoms kitomis valiutomis.

Atkreipkite dėmesį, kad nors tikėtina, jog gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra teisiškai įpareigotas suteikti šias lėšas gavėjui, iškart, kai jos bus gautos, gali būti vėluojama tai padaryti, atsižvelgiant į tokius dalykus, kaip gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo valandos, taip pat į tai, kad jis gali atlikti gavėjo tapatybės patikrinimą.

5.3 Vykdymo terminų sąlygos ir tai, ko iš jūsų reikia jūsų sandoriams tvarkyti. Mūsų įsipareigojimams, nurodytiems 5.2 punkte, taip pat taikomi šie reikalavimai.

Jūs pateikiate mums reikalingą informaciją. Jūsų mokėjimo nurodymą laikome teisėtai gautu tik tuo atveju, jei pateikiate mums aktualią, tikslią ir išsamią informaciją apie:
a. jus ir jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis– pvz., jūsų elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, slaptažodis, kiti saugos duomenys ar kitas identifikatorius, kurio mums gali prireikti, ir
b. sandorį – pvz., teisingi, tikslūs ir išsamūs duomenys apie gavėją ir visi privalomi duomenys, kuriuos privalote pateikti, kai pildote mokėjimo sandorio vykdymo nurodymą. Nesame atsakingi už jokius nuostolius, susijusius su sandorio vykdymu, jei nepateikiate mums teisingos, tikslios ir išsamios informacijos apie gavėją (įskaitant, bet neapsiribojant, jo banko informaciją).

Be to, jei mokate naudodami banko finansuojamą mokėjimą, jūsų mokėjimo nurodymą laikome teisėtai gautu tik tada, jei įvykdėte 4.4 punkte nustatytus reikalavimus.

Jūs turite pakankamai lėšų. Mes neprivalome vykdyti jūsų mokėjimo nurodymo ir tvarkyti jūsų sandorio, jei neturite (arba mes negavome) pakankamai lėšų, kurios leistų mums įvykdyti sandorį, nors esant tam tikroms aplinkybėms galime tai padaryti. Šiuo tikslu „aiškios lėšos“ yra lėšos, kurių nelaukia ir kurių nereikia išmokėti mūsų bankams partneriams; ir, kiek tai susiję su kortelėmis finansuojamais mokėjimais – jas galima naudoti be apribojimų pagal jūsų registruotą ir galiojančią debeto ar kredito kortelę; kurios išmokamos pagal taikomą mokėjimo tinklo schemą.
Kiti leistini vėlavimai tvarkant jūsų sandorius. Jūsų sandorio tvarkymas gali būti atidėtas siekiant patikrinti jūsų tapatybę, daugiau sužinoti apie jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis (pvz., kai atliekame išlaidų apribojimą „pakopų peržiūras“), atlikti patikrinimus dėl sukčiavimo, patvirtinti jūsų mokėjimo priemones ir kitaip laikytis įstatymų ir (arba) valdyti mūsų finansinę riziką. Mes nelaikome jūsų prašymo tvarkyti sandorį tinkamai pateiktu ir gautu, kol neįsitikiname, kad šie klausimai buvo tinkamai išspręsti (veikiant pagrįstai).

5.4 Mokėjimo kortelės leidimas. Jei už paslaugas mokate debeto arba kredito kortele, suteikiate mums leidimą apmokestinti bet kurią debeto arba kredito kortelę (- as), kurią (- as) galime priimti (įskaitant jūsų tinkamą kredito ir (arba) debeto kortelę), kad galėtumėme tvarkyti jūsų sandorį. Galite atšaukti leidimą apmokestinti debeto arba kredito kortelę pašalindami ją iš savo profilio. Jei jūsų mokėjimas neįvyksta, jūs leidžiate mums pakartotinai bandyti vieną ar daugiau kartų naudojant tą pačią debeto ar kredito kortelę. Pridėdami prie savo profilio debeto ar kredito kortelę, jūs teigiate, kad esate teisėtas šios kortelės naudotojas. Taip pat atkreipkite dėmesį į tam tikrus mokesčius, kurie gali būti jums taikomi naudojant įvairių rūšių debeto arba kredito korteles, kaip išsamiau nurodyta 4 skirsnyje (Mokėjimas už mūsų paslaugas ir valiutos keitimą).

5.5 Sandorio informacija. Jeigu neapribojome paslaugų naudojimo, galite susipažinti su duomenimis apie jūsų įvykdytus mokėjimo sandorius ir kita informacija, susijusia su sandorių istorija, savo profilyje. Jūs sutinkate peržiūrėti savo sandorius savo profilyje, užuot gavę periodines ataskaitas paštu. Jūs sutinkate, kad bet kokius ir visus jūsų pridėtus gavėjo duomenis įtrauksime į apskaitą, kad galėtumėte lengvai sudaryti būsimus sandorius su tuo gavėju, ir taip darydami sutinkate, kad sudarėte patikimų gavėjų sąrašą su pateiktais duomenimis.

Jūs taip pat galėsite atsisiųsti ir peržiūrėti ataskaitą savo profilyje. Pateikiame atitinkamą informaciją apie jūsų sandorius, įskaitant visus per atitinkamą laikotarpį jūsų sumokėtus mokesčius ir visas kitas sumas. Atnaujinsime šiuos duomenis (ir padarysime juos prieinamus) tik tuo atveju, jei bus vykdoma kokia nors veikla arba jei atitinkamu laikotarpiu bus sumokėti kokie nors mokesčiai. Būdas, kuriuo pateikiame informaciją apie sandorį, leis išsaugoti ir atkurti nepakeistą informaciją, pvz., atsispausdinant kopiją. Užtikrinsime, kad kiekvieno sandorio duomenys jums būtų prieinami internetu bent 13 mėnesių nuo to momento, kai jie buvo pateikti pirmą kartą.

5.6 Prašome užtikrinti, kad pateiktumėte mums teisingą informaciją apie sandorius – vėliau jie negali būti taisomi. Sudarydami sandorį su mumis, esate atsakingi už tai, kad visi sandorio duomenys būtų išsamūs, tikslūs ir teisingi (įskaitant, bet neapsiribojant, gavėjo ir jo banko duomenis), nes ne visada galime leisti jums pakeisti sandorio duomenis po pateikimo. Tam tikromis aplinkybėmis jums gali būti suteikta teisė į grąžinimą ir galite bet kuriuo metu atšaukti galiojantį sandorį, kol jis dar nebaigtas.

5.7 Kitos jūsų teisės. Galite turėti tam tikrų pagal jūsų susitarimą su mokėjimo priemonės teikėju arba apskritai pagal įstatymą suteiktų teisių ir apsaugos priemonių dėl sandorio mokėjimų, atliktų į jūsų registruotą kredito ar debeto kortelę (pvz., Airijos vartotojai gali potencialiai laikyti kredito kortelių išdavėją atsakingu pagal 1995 m. vartojimo kredito įstatymo 42 skirsnį). Turėtumėte pasikonsultuoti su savo mokėjimo priemonės teikėju dėl išsamesnės informacijos apie tokias apsaugos priemones.

6. PINIGŲ GAVIMAS

6.1 Paslaugų teikėjai. Dirbame su vietos bankais ir kitomis trečiųjų šalių prekybos vietomis (toliau – Paslaugų teikėjas), kad gavėjai gautų lėšas banko depozitu, grynaisiais pinigais ar kitais būdais, nurodytais mūsų tarnybų. Mes stengiamės savo interneto svetainėje pateikti naujausią informaciją apie paslaugų teikėjų vietą, prieinamumą ir darbo valandas. Atkreipkite dėmesį, kad jie gali būti keičiami be mūsų žinios, ir mes nesame atsakingi už netikslią ar neišsamią informaciją, kuri gali būti skelbiama interneto svetainėje, jei mums buvo pateikta netiksli, neišsami ar pasenusi informacija. Atšauksime gavėjams skirtas lėšas grynaisiais pinigais, jei jos nebus teisėtai atsiimtos per 60 kalendorinių dienų nuo pirmojo jų pateikimo dienos ir, kiek įmanoma, grąžinsime sumas į mokėjimo priemonę, panaudotą mokėjimui išsiųsti (tolesnė eiga atsižvelgiant į mokėjimų tvarkymo partnerių nustatytus terminus ir sąlygas).

6.2 Patikrinimas. Gavėjai, prieš gaudami lėšas, turės įrodyti savo tapatybę pateikdami galiojantį tapatybės nustatymo dokumentą. Be to, gali būti pareikalauta, kad gavėjai pateiktų nuorodos numerį arba kitą panašų identifikatorių, susijusį su jų sandoriais. Tiksli reikalaujama informacija priklausys nuo gavėjo paslaugų teikėjo ir apie ją jums gali būti pranešta per mūsų tarnybą.

7. SVARBŪS PASLAUGŲ APRIBOJIMAI

7.1 Mūsų bendroji teisė apriboti jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis. Be apribojimų, aprašytų kituose šio Susitarimo punktuose, mes galime atsisakyti bet kokių sandorių, kai pagrįstai būtina apsaugoti jūsų ir (arba) mūsų interesus arba kai tai reikalinga atsižvelgiant į norminius reikalavimus. Jūs sutinkate, kad mes taip pat galime nustatyti bendrą praktiką ir apribojimus, susijusius su naudojimusi mūsų paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, pervedamos sumos apribojimus kiekvienam sandoriui arba bendrai. Šiuos apribojimus nustatome remdamiesi savo veiklos rezultatų ir rizikos veiksnių vertinimu, kuris gali apimti vieną ar visus šiuos dalykus: jūsų profilio rizikos vertinimą, jūsų vietą, gavėjo vietą, informaciją apie registraciją, kurią teikiate, ir mūsų gebėjimą ją patikrinti, taip pat visus teisinius reikalavimus, kurių gali prireikti laikytis (pvz., konkretaus regiono teisinis reglamentavimas gali neleisti mums teikti paslaugų su tokiomis pačiomis funkcijomis, kurias mes galime teikti). Šie apribojimai gali būti taikomi atskiriems profiliams arba ten, kur pagrįstai nustatėme pagal profiliams (kurie yra susieti profiliai) nustatytus įrodymus. Taip pat galime naudoti sukčiavimo ir rizikos modeliavimą vertindami riziką, susijusią su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis (įskaitant atvejus, kai registruojate savo profilį).

7.2 Sandoriai su Indija. „Remitly“ tvarko sandorius su Indija pagal Indijos rezervų banko nustatytus rupijų skolinimosi susitarimus. Jūs suprantate, kad paslaugos naudojimas komerciniais tikslais arba įnašai labdaros organizacijoms yra draudžiami.

7.3 Ribojama veikla. Be to, mes traktuojame šiuos dalykus kaip Ribojama veikla, tai yra, jei:

1) naudojatės mūsų paslaugomis (arba pagrįstai įtariame, kad naudojotės arba naudositės) bet kokiais neteisėtais tikslais arba pažeisdami bet kokią taikytiną teisę, kuri daro poveikį mums arba jūsų naudojimuisi mūsų paslaugomis (įskaitant sukčiavimą, teroristų organizacijos finansavimą ir (arba) pinigų plovimą, bet tuo neapsiribojant);

2) naudojatės mūsų paslaugomis dėl seksualinės veiklos priemonių ar paslaugų, azartinių lošimų, tabako, su tabaku susijusios atributikos, šaunamųjų ginklų, receptinių vaistų ar kitų kontroliuojamų medžiagų pirkimo ar pardavimo. Jums taip pat draudžiama naudotis mūsų paslaugomis siekiant piktnaudžiauti, pasinaudoti ar apeiti mūsų ar kito naudotojo nustatytus naudojimo apribojimus;

3) pažeidžiate bet kurį esminį šio Susitarimo terminą ar sąlygą (ar bet kokį kitą susitarimą, kurį su mumis sudarėte) arba siunčiate pinigus gavėjui, kurio veiksmai ar neveikimas būtų laikomi bet kokio susitarimo, jei jis būtų sudarytas su mumis pažeidimu (kuris bet kuriuo atveju nėra nereikšmingas ar techninis pažeidimas);

4) keliate nepriimtiną atsakomybės, kredito ir (arba) sukčiavimo riziką mums ir (arba) mūsų naudotojams (kai galime pagrįstai nustatyti, remdamiesi įrodymais);

5) pateikiate neteisingą, neišsamią, netikslią ar klaidinančią informaciją, kuri yra reikšminga (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią informaciją, kuri yra mūsų profilio kūrimo proceso dalis, ir (arba) informaciją, kurios prašome iš jūsų, kad įvykdytumėme sandorį);

6) nebendradarbiaujate atliekant tyrimą arba nepateikiate mums papildomos informacijos ar patvirtinimo apie jus ar jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, kurių galime pagrįstai prašyti;

7) suteikiate sau grynųjų pinigų avansą iš savo kredito kortelės (arba padedate kitiems tai padaryti) arba kitaip bandote gauti daugiau lėšų, negu turite teisę gauti (kartais tai vadinama „pakartotina recesija“ arba neteisėtu praturtėjimu), ginčo metu gaunant arba bandant gauti lėšas iš mūsų, kito mūsų paslaugų naudotojo, banko, debeto ar kredito kortelių bendrovės tam pačiam sandoriui atlikti;

8) kontroliuojate profilį, susijusį su kitu profiliu, įskaitant tuos, kurie užsiėmė kuria nors iš šių ribojamų veiklų;

9) prisijungiate prie mūsų paslaugų iš šalies ar regiono už Lietuvos ribų, kai mes to neleidžiame, arba kitaip naudojatės anoniminiu serveriu ar bet kuria kita priemone, dėl kurios jūsų naudojimasis internetu tampa neatsekamas;

10) bet kuriuo būdu naudojate bet kokį, robotą, vorą, braižytuvą ar automatinį įrenginį arba neautomatinį procesą mūsų interneto svetainei ar taikomajai programai stebėti ar kopijuoti arba kitaip rodyti, naudoti, kopijuoti ar keisti „Remitly“ intelektinę nuosavybę (taip pat žr. „Remitly“ intelektinės nuosavybės 11 skirsnį).

Pripažįstate ir sutinkate, kad dalyvavimas pirmiau nurodytoje ribojamoje veikloje apriboja jūsų ar kitų „Remitly“ klientų saugią prieigą prie jūsų mokėjimo priemonės, profilio ar apskritai paslaugų ir (arba) naudojimąsi jomis. Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis, nes mes galime pagrįstai reikalauti ištirti bet kokią ribojamą veiklą, susijusią su mūsų paslaugų naudojimu.

7.4 Jūs sutinkate nevykdyti jokios ribojamos veiklos. Jei:

a) jūs vykdote arba bandote vykdyti bet kokią ribojamą veiklą, arba jeigu pagrįstai manome, remdamiesi savo faktinėmis arba įtariamomis žiniomis, pagrįstomis įrodymais, kad taip darote; arba

b) pagrįstai įtariame, kad kilo neteisėto ar apgaulingo naudojimosi paslaugomis arba jūsų naudojimosi paslaugomis saugumo (įskaitant jūsų profilio saugos funkcijas ir (arba) kredencialus) pavojus; arba

c) kaip konkrečiai paminėjome kitame šio Susitarimo punkte, pasiliekame teisę imtis 7.5 punkte nurodytų veiksmų.

7.5 Veiksmai, kurių galime imtis. Veiksmai, kurių galime imtis, kaip nurodyta 7.4 punkte, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti šie (vienas ar keli):

a) atidėti, atšaukti, atmesti arba atsisakyti tvarkyti mokėjimo nurodymą ir pakeisti sandorio informaciją (arba imtis panašių veiksmų per kitus mokėjimo paslaugų teikėjus); ir (arba)

b) uždaryti arba sustabdyti jūsų profilio, bet kokios konkrečios mokėjimo priemonės naudojimą ir (arba) naudojimąsi mūsų paslaugomis (visiškai arba iš dalies), įskaitant neteikimą paslaugų ateityje; ir (arba)

c) redaguoti, modifikuoti, atsisakyti skelbti bet kokį turinį ir (arba) atsisakyti vykdyti mokėjimo nurodymą arba duomenų perdavimą, susijusį su bet kokia ribojama veikla; ir (arba)

d) pranešti apie sandorį ir visą kitą svarbią informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis (įskaitant profilio ir jūsų asmens duomenis) reguliavimo institucijai (įskaitant Duomenų apsaugos komisiją), policijai ar kitai teisėsaugos institucijai ir (arba) vyriausybės departamentui ar agentūrai; ir (arba)

e) prireikus prašysite jūsų atlyginti žalą.

*7.6 * Jei sustabdytume, atsisakytume vykdyti mokėjimo sandorį ir (arba) kitaip apribotume naudojimąsi mūsų paslaugomis, praneštume jums, jei tai leidžia įstatymai, elektroninėmis priemonėmis (pvz., per mūsų interneto svetaines, mobiliąją programėlę, e. paštą, išmaniųjų telefonų pranešimus, telefoną ir SMS), arba kitokiu būdu, kuriuo bendraujame su jumis, jei tai būtų tikslingiau ir (arba) saugiau. Mes taip pat iš anksto pranešime jums priežastis, dėl kurių tokių veiksmų buvo imtasi, arba, jei to padaryti negalėsime, iš karto po to, kai buvo nustatytas sustabdymas ar apribojimas (nebent jūsų informavimas pažeistų įstatymus ar kitaip pakenktų pagrįstiems saugumo interesams). Atsižvelgdami į aplinkybes, susijusias su mūsų paslaugų naudojimo sustabdymu ar nesinaudojimu jomis, kuo greičiau panaikinsime sustabdymą ir (arba) apribojimą, kai tik nebeliks sustabdymo ir (arba) apribojimo pagrindo. Jūsų naudojimosi paslaugomis sustabdymas neturės įtakos jūsų teisėms ir pareigoms pagal šį Susitarimą, atsiradusioms prieš tokį sustabdymą ar po jo arba bet kokių nenutrauktų paslaugų atžvilgiu.

7.7 Nė viena šio skirsnio nuostata neapriboja jūsų teisės pateikti skundą dėl mūsų sprendimų (neoficialiai per mūsų klientų aptarnavimo kanalus, pateikiant pretenziją Finansinių paslaugų ir pensijų ombudsmenui (žr. 15 skirsnį) arba teisme).

8. KAIP IR KODĖL RENKAME ASMENINĘ INFORMACIJĄ

8.1 Mūsų privatumo ir slapukų politikos. Jūsų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja mūsų ir mūsų , kurias galima rasti mūsų interneto svetainėje ir toliau aprašytas šiame Susitarime. Sutikdami su šiuo susitarimu taip pat sutinkate su šių politikų sąlygomis. Jūs turėtumėte atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių politikų kopiją su šiuo Susitarimu.

8.2 Keitimasis jūsų duomenimis už Europos ekonominės erdvės ribų. Atkreipkite dėmesį, kad informacija, kurią teikiate naudodamiesi paslaugomis (taip pat ir mūsų interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ir (arba) jūsų profilyje), bus perduota už Europos ekonominės erdvės ribų. Šis perdavimas atliekamas mūsų, mūsų grupės bendrovių ir kruopščiai atrinktų trečiųjų šalių tiekėjų tvarkymo tikslais ir apims perdavimą JAV ir kitoms šalims, kuriose informacijos tvarkymo įstatymai gali būti ne tokie griežti kaip jūsų šalyje. Išsamesnė informacija pateikta mūsų . Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutinkate su šiuo perdavimu.

8.3 Klientų identifikavimo programa. Įstatymais iš mūsų reikalaujama gauti, tikrinti ir registruoti jūsų duomenis. Galime reikalauti, kad pateiktumėte mums neviešą, asmeninę, identifikuojančią informaciją ir dokumentus. Mes taip pat galime teisėtai gauti informacijos apie jus iš kitų šaltinių be jūsų žinios, įskaitant ne asmens tapatybę patvirtinančią informaciją, kurią galime gauti, kai ieškote informacijos apie paslaugą ir (arba) naudojatės mūsų paslaugomis. Išsamiau apie tai žr. mūsų ir .

8.4 Atskleidimas valstybės institucijoms. Galime teikti informaciją apie jus ir jūsų operacijas valstybinėms bei teisėsaugos institucijoms, vadovaudamiesi savo teisiniais įsipareigojimais, kaip aprašyta mūsų .

8.5 Jūsų asmens duomenų patikra. Įgaliojate mus jums ar kitiems pateikti bet kokias užklausas, kurių reikia norint patvirtinti jūsų pateiktą informaciją. Tai gali būti papildomos informacijos prašymai, reikalaujant imtis veiksmų, kad patvirtintumėte savo el. pašto adreso ar finansinių priemonių nuosavybę, jūsų informacijos patikra trečiųjų šalių duomenų bazėse arba per kitus šaltinius, pvz., kreditingumo nustatymo agentūrą.

9. KLAIDŲ SPRENDIMAS, ATŠAUKIMAI IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAI

9.1 Klaidų sprendimas. Bet kuriuo metu mus informuokite, jei kyla problemų dėl paslaugos. Jei manote, kad pervedant pinigus įvyko klaida ar problema, būtinai susisiekite su mumis per 180 dienų nuo tos datos, kai pažadėjome, kad lėšos bus prieinamos jūsų Gavėjui. Nesieksime, kad atsakytumėte už bet kokį neteisėtą jūsų Profilio naudojimą, jei įsitikinsime, kad nesielgėte nesąžiningai. Nedelsdami praneškite mums apie visas neteisėtas ar neteisingai atliktas operacijas ir (arba) visus kitus nuostolius, vagystes ar pasisavinimą, susijusius su mūsų Paslaugų naudojimu. Bet kuriuo atveju turite susisiekti su mumis ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo jūsų operacijos įvykdymo datos. Jei per šį laikotarpį mūsų neinformuosite, negalėsime jums padėti ar grąžinti pinigų. Su mumis galite susisiekti naudodamiesi 16.1 skiltyje kontaktine informacija arba el. pašto adresu abuse@remitly.com. Išsamiau apie klaidų sprendimą .

9.2 Grąžinimas prieš užbaigiant Sandorį. Galiojantį Sandorį galima atšaukti bet kada prieš jį užbaigiant. Užbaigimas reiškia, kad jūsų Gavėjas pareikalavo jūsų išsiųstų pinigų (pvz., atsiimdamas grynuosius, pristatant į namus arba jei lėšos buvo įskaitytos į Gavėjo banko sąskaitą arba mobiliąją piniginę). Gavę jūsų prašymą atšaukti Sandorį, galime su savo paslaugų teikėjais aiškintis, kad nustatytų, ar sandoris atšauktas prieš grąžinant jums lėšas. Užbaigus Sandorį, jo suma negrąžinama. Be to, yra ir kitų sąlygų, reglamentuojančių, kaip galime jums grąžinti lėšas, kurios nurodytos 4 skyriuje.

9.3 Mūsų geros valios garantija. Jeigu dėl kokių nors priežasčių jūsų netenkina mūsų paslaugos, grąžinsime jums atitinkamo Sandorio aptarnavimo mokestį (mūsų „Geros valios garantija“). Mūsų geros valios garantiją savo klientams, gyvenantiems Lietuvoje, teikia „Remitly Europe Limited“ 7 aukštas, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija. Norėdami gauti mūsų geros valio garantiją, turite kreiptis el. paštu Kreipkitės į mus arba tiesiog parašyti prašymą adresu: Remitly Europe Limited attn.: Customer Service, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland per 180 dienų nuo Sandorio. Mūsų geros valios garantija jums teikiama papildant jūsų teises ir neturi įtakos jūsų teisėms pagal įstatymus, pvz., susijusių su mūsų paslaugų teikimu turint tinkamą kompetenciją ir atidumu. Žr. 14 skiltį (Mūsų atsakomybė už jūsų patirtus nuostolius ar žalą).

9.4 Grąžinimų mokėjimas. Visos grąžinamos lėšos bus įskaitytos į tą pačią mokėjimo priemonę, kuria buvo naudojamasi mokant už Sandorį. Pinigai grąžinami tik ta valiuta, kurią mums mokėjote, ir sumos nebus koreguojamos pagal valiutos sumą ar kurios kitos užsienio valiutos kurso pasikeitimą nuo to momento, kai buvo pateiktas Sandoris. Jei Mokėjimo priemonė, kurią naudojote mokėdami už pradinį Sandorį, nebegalioja ir negalime rasti abiem pusėms priimtino sprendimo, grąžinti pinigų neprivalome. Be to, nesame atsakingi ir įsipareigoję už jokius jūsų patirtus nuostolius (arba už bet kokios formos pinigų grąžinimą), jeigu siųsite pinigus kam nors kitam, o ne mums, naudojantis mūsų paslaugomis ir (arba) jūsų mokėjimas mūsų nepripažįstamas, nes nepateikėte teisingos informacijos.

9.5 Mokėjimų sekimas. Jei paprašysite mūsų, kad atsektume jūsų atliktą mokėjimą gavėjui EEE, mes tai padarysime ir informuosime apie rezultatą. Taip pat susisiekite su mumis, jei išsiuntėte galiojantį Sandorį Gavėjui EEE ir jie ją gauna vėliau, nei susitarta pagal šią Sutartį (žr. 5 skyrių). Jeigu taikytina, paprašysime Gavėjo banko (ar kito atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo) koreguoti mokėjimą.

10. KIEK LAIKO GALIOJA ŠI SUTARTIS IR KAIP JĄ GALIMA NUTRAUKTI? (JEIGU PERSIGALVOJOTE)

10.1 Šios sutarties trukmė. Ši Sutartis įsigalioja tada, kai įsipareigojate (žr. 1.4 skyrių), ir baigiasi, kai ji dėl kokios nors priežasties nutraukiama. Šiai sutarčiai nėra minimalaus termino.

10.2 Kada galima nutraukti šią Sutartį be jokios priežasties. Šią Sutartį dėl bet kokios priežasties galima nutraukti uždarant savo profilį, atsiuntus mums el. laišką adresu Kreipkitės į mus

10.3 Jūsų apsigalvojimo laikotarpis. Be kitų jūsų teisių pagal mūsų Sutartį, įstatymais jums suteikiama teisė atšaukti ir nutraukti šią Sutartį per keturiolikos (14) dienų laikotarpį, kuris prasideda kitą dieną po to, kai patvirtinate šį Sutarties „Apsigalvojimo laikotarpį“. Taikytinos tam tikros sąlygos

10.4 Kaip galėčiau atšaukti mūsų sutartį per apsigalvojimo laikotarpį. Šią Sutartį galima nutraukti per Apsigalvojimo laikotarpį išsiunčiant pranešimą apie nutraukimą adresu:

 1. mūsų adresu (asmeniškai arba paštu) 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland; arba

 2. el. paštu:

10.5 Sąlygos, susijusios su jūsų teisėmis atšaukti sutartį per Apsigalvojimo laikotarpį. Jūsų apsigalvojimo laikotarpiui taikomos šios sąlygos, tai yra, jei nutraukiate šią Sutartį per Apsigalvojimo laikotarpį:

 1. Kol nepateikėte vykdyti Sandorį ar kitaip per mus nevykdėte pinigų pervedimo, ši Sutartis nustos galioti be jokio atšaukimo mokesčio, ir jūs negalėsite naudotis mūsų Paslaugomis; arba

 2. Kai pateikėte vykdyti Sandorį ar kitaip per mus atlikote pinigų pervedimą, kompensuosime jums Sandorio sumą (ir mokesčius) bet kada, kol jis neįvykdytas. Įvykdymas reiškia, kad jūsų Gavėjas pareikalavo pinigų, kuriuos išsiuntėte per grynųjų pinigų pristatymą į namus arba banko sąskaitą arba į mobiliąją piniginę. Tačiau, turėkite omenyje, kad užbaigus Sandorį, jo suma negrąžinama. Taip pat, turėkite omenyje, kad su užsienio valiuta susijusioms paslaugoms, nėra bendrojo apsisprendimo laikotarpio. Jeigu dėl kokių nors priežasčių jūsų netenkina mūsų paslaugos, grąžinsime jums atitinkamo Sandorio aptarnavimo mokestį 9.3 skirsnyje nurodytomis sąlygomis (mūsų Geros valios garantija).

10.6 Kada be jokios priežastis galime baigti šią Sutartį. Neatsižvelgdami į jus, galime nutraukti šią Sutartį mums patogiu metu ir be įsipareigojimo, raštu jus iš anksto įspėję ne vėliau kaip prieš du (2) mėnesius. Ši teisė yra papildanti kitas teises, kurių galime turėti sustabdydami arba nutraukdami jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis. Tai gali įvykti tuoj pat raštu įspėjus arba prieš mažiau nei du (2) mėnesius – žr., pvz., 7 skyriuje (Svarbūs paslaugų apribojimai).

10.7 Kas įvyks uždarius savo profilį arba pasibaigus šiai Sutarčiai? Jeigu jūsų profilis uždaromas ir (arba) baigėsi ši sutartis, sutinkate, kad:

a) nedelsiant nutrauksite naudojimąsi mūsų Paslaugomis;

b) pagal šią Sutartį suteiktų licencijų galiojimas baigiasi;

c) pasiliktume teisę (bet neįsipareigotume) pašalinti visą jūsų informaciją ir paskyros duomenis, saugomus jums naudojantis mūsų paslaugomis, išskyrus atvejus, kai privalome saugoti tokią informaciją pagal taikytinus įstatymus; ir

d) neatsakome jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už prieigos prie mūsų Paslaugų nutraukimą arba jų informacijos ar paskyros duomenų panaikinimą.

10.8 Net jeigu mūsų Sutartis baigė galioti, jūs vis tiek galite būti mums įsipareigoję padengti mūsų mokesčius. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia jūsų nuo įsipareigojimų padengti Sandorio mokesčius ar išlaidas, kurias esate skolingi iki nutraukimo, ir visas kitas sumas, kurias turite mokėti pagal šią Sutartį.

10.9 Skyrių išlikimas pasibaigus sutarčiai. Šios Sutarties skyriai, būtini šios Sutarties tikslui pasiekti arba jos vykdymui pasibaigus, išliks ir galios pagal jų sąlygas net ir pasibaigus šiai Sutarčiai.

11. „REMITLY“ INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

11.1 Kas yra „intelektinė nuosavybė“? Intelektinė nuosavybė gali būti prekių ženklas, programinės įrangos kodas, išradimas, dizainas, daina ar kita panaši intelektinė kūryba.

11.2 Intelektinės nuosavybės paslaugos nuosavybė. Pripažįstate, kad Paslauga, įskaitant šios svetainės turinį, tekstą, grafiką, logotipus ir vaizdus, taip pat visas kitas „Remitly“ autorių teises, prekių ženklus, logotipus ir produktų bei paslaugų pavadinimus, priklauso tik mums, vienai mūsų grupės įmonių grupei arba įgaliotam licencijuotojui („Remitly“ Intelektinė nuosavybė“). Turite teisę tik peržiūrėti ir išsaugoti mūsų svetainės ar programėlės puslapių kopijas asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

11.3 Mūsų intelektinės nuosavybės teisės neperduodamos. Išskyrus 11.4 punkte nurodytus atvejus, šia Sutartimi jums neperduodamos ir nesuteikiamos jokios mūsų intelektinės nuosavybės teisės, galiojusios šios Sutarties sudarymo dieną, taip pat neperduodamos jokios intelektinės nuosavybės teisės, kurios buvo sukurtos ar plėtojamos mūsų vardu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ar kitaip. Be to, sutinkate, kad: (i) nešalinsite ir nepakeisite jokių autorių, prekių ženklų, logotipų ar kitų patentų ar legendų, rodomų mūsų svetainėse ir (arba) programėlėse (ar spausdintuose jų puslapiuose) arba (ii) nepažeisite mūsų ar bet kurios kitos trečiosios šalies autorių teisių, patento, prekės ženklo, komercinės paslapties ar kitų intelektinės nuosavybės teisių arba viešumo ar privatumo teisių.

11.4 Licencijos suteikimas. Jei naudojatės mūsų programine įranga naudodamiesi mūsų paslaugomis, mes ir mūsų licencijuotojai suteikiame jums ir tik jums skirtą licenciją, kuri yra ribota, neišskirtinė, atšaukiama, neperleidžiama ir be teisės gauti papildomą licenciją šios sutarties trukmės laikotarpiu. „Licencija“ yra teisinis būdas, kuriuo galime suteikti jums teisę ką nors naudoti tam tikram ir nustatytam tikslui – šiame kontekste naudojame apibūdinti, kaip suteikiame jums teisę naudotis Paslauga (įskaitant jos programinę įrangą). Jums leidžiama naudoti mūsų suteiktą programinę įrangą, skirtą naudoti tik mūsų Paslaugoms pagal šią Sutartį, ir draudžiama naudoti jokiais kitais tikslais. Išskyrus atvejus, kai mes aiškiai suteikėme leidimą šioje Sutartyje, jokia šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti jums leidimą naudoti bet kurią mūsų programinę įrangą ar kitas intelektinės nuosavybės teises kokiais nors kitais tikslais.

11.5 Pasiūlymai ir atsiliepimai. Jeigu pateiksite mums kokių nors pasiūlymų, atsiliepimų ar informacijos („Kliento įvestis“) apie mūsų paslaugas, mums (ir mūsų įmonių grupės įmonėms) priklausys visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai, susiję su Kliento įvestimi, net jei jūs nurodėte, jog Kliento įvestis konfidenciali. Mes ir mūsų įmonių grupės subjektai turėsime teisę be apribojimų naudoti Kliento įvestį. Jūs priskiriate mums visas teises, nuosavybės teises ir interesus dėl Kliento įvesties ir sutinkate suteikti mums visokeriopą pagalbą, kurios mums gali prireikti dokumentuojant, tobulinant ir išlaikant mūsų teises į Kliento įvestį. Šiame kontekste žodis „perleisti“ yra teisinis terminas, reiškiantis teisėtą naudos perdavimą, pavyzdžiui, jūs teisėtai perleidote mums Kliento įvesties naudą.

12. SVARBŪS ATSIRIBOJIMAI

12.1 Bendras mūsų paslaugoms taikytinas atsiribojimas. Nors siekiame užtikrinti nepertraukiamą Paslaugą ir dedame būtinas pastangas užtikrinti, kad Sandoriai būtų vykdomi laiku, mes nepažadame, kad jūsų prieiga prie mūsų Paslaugų ar jų naudojimas, įskaitant laiką, reikalingą apdoroti mokėjimo operacijoms, bus teikiamos nepertraukiamai, saugiai, laiku ar be klaidų, arba kad mūsų svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar Paslaugose nebus virusų ar kitų kenksmingų kenkėjiškų dalykų, jeigu tai nuo mūsų nepriklauso; arba jeigu privalome sustabdyti arba pakeisti savo Paslaugas (visas ar dalį), kad apsaugotume kurios nors nekaltos šalies interesus. Ne visos mūsų Paslaugos visada bus prieinamos jums įprastu būdu. Pavyzdžiui, kai kurios Paslaugos ar funkcijos, kurias galite pasiekti per mūsų svetainę, gali būti neprieinamos per mūsų mobiliąją programėlę (ir atvirkščiai). Tai reiškia, kad atsiribojame nuo savo atsakomybės prieš jus, jeigu atsiranda mūsų Paslaugų trikdžių, įskaitant, bet neapsiribojant: sistemos gedimus ar kitus trikdžius, turinčius įtakos Sandorių vykdymui arba Paslaugų gavimui, apdorojimui, priėmimui, užbaigimui ar atsiskaitymui. Jeigu esate nepatenkinti mūsų paslaugomis, galite bet kada nustoti jomis naudotis ir (arba) uždaryti savo profilį, atsiųsdami mums el. laišką adresu .

12.2 Nemokamai teikiamas skaitmeninis turinys. Jeigu nemokate mums už mūsų teikiamą skaitmeninį turinį (pvz., mobiliąją programėlę), skaitmeninį turinį tiekiame „tokį, koks yra“ ir tiekiame be jokios garantijos dėl jo kokybės, tinkamumo kažkokiam tikslui, atitikties kokiam nors aprašymui ar pateiktai informacijai, ir be kokių teisių, kurias turime jos tiekimui. Pagal 14.2(2) skirsnį („Skaitmeninis turinys su defektais“) nesame atsakingi už jokius jūsų nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl prieigos prie šio skaitmeninio turinio arba jo naudojimo.

12.3 Mūsų paslaugų stabdymas. Be kitų teisių, kurias turėdami galime stabdyti Paslaugų teikimą, dar gali tekti sustabdyti Paslaugų teikimą, kad: išspręstume technines problemas arba atliktume nedidelius techninius pakeitimus; galėtume atnaujinti savo Paslaugas, pritaikyti įstatymų ir reguliavimo reikalavimų pakeitimus; ir (arba) atlikti savo paslaugų pakeitimus, apie kuriuos mes jums pranešėme (arba apie kuriuos jūs galėjote mums pranešti). Be to, kartkartėmis galime vykdyti savo Paslaugų techninę priežiūrą, dėl kurios tam tikros Paslaugų dalys gali būti nepasiekiamos – tokiu atveju pasistengsime jus įspėti iš anksto. Atsiribojame nuo atsakomybės už tai, kad dėl šių minėtų priežasčių mūsų Paslaugos nepasiekiamos.

12.4 Komerciniai sandoriai. Nenaudokite Paslaugos pinigų siuntimui, išskyrus siuntimą savo pažįstamiems žmonėms. Neatsakome už prekių ar paslaugų, už kurias mokate naudodamiesi mūsų paslaugomis, kokybę ar pristatymą. Sutinkate, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis atsiskaitant už prekes ir paslaugas prisiimate atsakomybę. Konkrečiai, kadangi nesame saistomi jokiais pagrindiniais susitarimais, kuriuos galite sudaryti su kuriuo nors kitu asmeniu, susijusiu su mūsų paslaugų naudojimu, neatsakome už juos ir nekontroliuojame, todėl mes netarpininkausime ginčuose, nevykdysime jokių susitarimų, kurių galite turėti su tokiais asmenimis.

12.5. Jokių garantijų dėl jūsų trečiųjų šalių teikiamų paslaugų. Negarantuojame, neprisiimame atsakomybės už trečiosios šalies paslaugų teikėjo, su kuriuo sudarėte sutartį ir kuris naudojamas jums naudojantis mūsų paslaugomis, tikslumą, išsamumą ar naudingumą (įskaitant jūsų interneto paslaugų teikėją, jūsų Mokėjimo priemonės teikėją ir (arba) mobiliojo įrenginio gamintoją ar tinklo operatorių). Pripažįstate, kad tokių asmenų pasirinkimas arba kokių nors prekių ir (arba) paslaugų pirkimas iš jų yra tik jūsų nuožiūra. Primygtinai raginame pasidomėti prieš pasirenkant tokius tiekėjus.

12.6. Duomenų apsaugos priemonės. Įdiegėme tam tikras priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio praradimo ir neteisėtos prieigos, naudojimo, pakeitimo ar atskleidimo. Tačiau negalime garantuoti, kad neįgaliotos trečiosios šalys neįveiks tų priemonių arba nepanaudos jūsų asmens duomenų netinkamais tikslais. Pripažįstate, kad visi asmens duomenys ar kita mums teikiama informacija yra jūsų pačių rizika.

12.7 Jūs patys esate atsakingi už savo įrangos priežiūrą ir apsaugos priemonių įgyvendinimą. Jūs patys esate atsakingi už tinkamų apsaugos priemonių ir procedūrų įgyvendinimą, kad užtikrintumėte, jog visi duomenys ar kita informacija, kurią pateikiate naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nebūtų užteršti ar pakenkti. Be to, esate atsakingi už visų ryšių tinklų, aparatinės įrangos ir kitos įrangos, reikalingos prieigai prie mūsų Paslaugų ir jomis naudotis, įsigijimą ir priežiūrą, taip pat atsakingi už visus su tuo susijusius mokesčius. Nežadame, kad mūsų Paslaugos bus palaikomos jūsų įrenginyje arba kad mūsų svetainės ir (arba) mobilioji programėlė palaikys visų tipų naršykles ir kad kitaip bus suderinamos su jūsų ryšio įranga. Be to, jeigu jungiatės ir (arba) naudojatės mūsų paslaugomis per mobilųjį įrenginį, sutinkate ir pripažįstate, kad tam tikrų mobiliųjų programų atsisiuntimą, diegimą ar naudojimą gali apriboti jūsų mobiliojo ryšio tinklo operatoriai ir (arba) įrenginio gamintojas, o ne visos Paslaugos gali dirbti su visais mobiliojo ryšio operatoriais ar įrenginiais. Sutinkate nenaudoti mūsų Paslaugų įrenginiuose, kurie buvo modifikuoti pažeidžiant gamintojo programinės ar aparatinės įrangos gaires.

13. JŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ SAVO PAČIŲ SUKELTUS NUOSTOLIUS

13.1 Šiame skyriuje yra svarbi nuostata, kurioje nurodoma, kada ir kaip galite tikėtis gauti iš mūsų pagrįstą kompensaciją. Kai kurie šiame skyriuje didžiosiomis raidėmis rašomi terminai turi specialias reikšmes ir yra išsamiau paaiškinti šio skyriaus pabaigoje. Prieš peržiūrėdami skyrių, perskaitykite juos.

13.2 Pažadate, kad sumokėsite, nedelsiant, jei būsite skolingas „Remitly“ šaliai sumą, lygią jos nuostoliams, jei „Remitly“ šalis patirs arba taps atsakinga už Nuostolius, atsirandančius dėl arba susijusius su:

 1. jūsų naudojimu ar prisijungimu prie paslaugų;

 2. pažeisite šią sutartį (įskaitant tvarką);

 3. ginčus ar bylinėjimąsi, kilusius dėl jūsų veiksmų ar neveikimo; ir (arba)

 4. jūsų aplaidumu arba pažeidimu arba tariamu galiojančių įstatymų ir taisyklių arba trečiosios šalies teisių pažeidimu.

13.3 Ypatingos reikšmės žodžiai:

 1. „Remitly“ šalis reiškia mus ir mūsų grupės įmones (ir atitinkamus jų vadovus, pareigūnus, savininkus, prekių ženklo bendrasavininkius ar kitus partnerius, informacijos teikėjus, licencijuotojus, licencijų turėtojus, konsultantus, darbuotojus, nepriklausomus rangovų agentus ir kitus taikomus trečiųjų šalių paslaugų teikėjus); ir

 2. „Nuostoliai“ reiškia visas grynąsias išlaidas, kurias pagrįstai patyrė „Remitly“ šalis, kurios yra 13.2 skirsnyje nurodytų dalykų pasekmė ir kurias protingas asmuo laikytų tikėtinu rezultatu, ir kurios gali būti susijusios su bet kokiomis pretenzijomis, reikalavimais, ieškinio priežastimis, skola, išlaidomis ar kita atsakomybe, įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius. Į tuos nuostolius gali įeiti išlaidos, kurias patyrėme susekdami jus, pranešdami apie tai ir imdamiesi veiksmų, susijusių su jūsų Sutarties pažeidimu ir bet kokios mums mokėtinos sumos sumokėjimu. Tačiau į nuostolius neįtraukiamos jokios išlaidos, kai „Remitly“ šaliai už tą patį nuostolį gali būti kompensuojama du kartus (pvz., už prarastas išlaidas ir pelną, jei pareiškus ieškinį dėl abiejų nuostolių kompensuojama du kartus).

13.4 Jokiais būdais, be išankstinio raštiško sutikimo, negalite sudaryti sutarčių ar panašių susitarimų su jokia šalimi, kuri turi įtakos mūsų teisėms arba kaip nors mus įpareigoja.

14. MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ

14.1 Esame atsakingi už numatomus mūsų padarytus nuostolius ir žalą. Jeigu nesilaikysime šios Sutarties, būsime atsakingi už jūsų patirtus nuostolius ar žalą, kurią galima numatyti dėl to, kad mes pažeidėme šią Sutartį arba nebuvome pakankamai rūpestingi ir kompetentingi, tačiau nesame atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, kuri nenuspėjama. Nuostoliai ar žala laikomi numatomais, jei akivaizdu, kad tai įvyks, arba jei sutarties sudarymo metu tiek mes, tiek jūs žinojome, kad taip gali nutikti. Neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurią patiriate dėl to, kad pažeidėte šią Sutartį.

14.2 Brokuotas skaitmeninis turinys. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, mūsų atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurią patiriate dėl mūsų skaitmeninio turinio (pvz., mūsų mobiliosios programos) tiekimo, lygis priklauso nuo to, ar už jį sumokėjote, ar ne. Nemanome, kad mūsų mobilioji programėlė yra skaitmeninis turinys, už kurį mokate (tiesiogiai ar netiesiogiai), nes ji paprastai pasiekiama nemokamai ir jums nereikia naudotis tomis mūsų paslaugomis, už kurias imame mokestį.

a. Ši sutartis neapriboja mūsų atsakomybės dėl tam tikrų teisių, kurias jūs turite pagal įstatymą, jeigu mes jums teikiame skaitmeninį turinį už atlygį. Tiekiant skaitmeninį turinį, jūs turite šias teises: patenkinamą kokybę, tinkamumą konkrečiai paskirčiai, atitiktį aprašymui ir mūsų pateiktai informacijai, be jokių bendrųjų pretenzijų, jog mes neturime teisės tiekti skaitmeninį turinį. Jeigu mes tiekiame skaitmeninį turinį jums už atlygį, ir jūs patiriate nuostolių dėl mūsų neįvykdytų, anksčiau nurodytų sąlygų, mes sutvarkome arba pakeičiame skaitmeninį turinį ir (arba) suteikiame jums kompensaciją, pagal kiekvienu atveju esančias aplinkybes, taip pat pagal kitas šios sutarties nuostatas.

b. Jeigu mūsų pateiktas netinkamas skaitmeninis turinys, jūsų įrangai arba jums priklausančiam skaitmeniniam turiniui sukelia žalą dėl mūsų kaltės ir netinkamos priežiūros arba įgūdžių, mes jums atlyginame žalą arba sumokame jums kompensaciją. Nepaisant to, mes neprisiimame atsakomybės dėl žalos, kurios jūs galėjote išvengti laikydamiesi mūsų patarimų dėl nemokamai tiekiamų naujinių, arba dėl žalos, atsiradusios dėl tikslaus tinkamų diegimo instrukcijų nesilaikymo, arba mažiausių sistemos prieigos reikalavimų saugiam turinio naudojimui (apimant tai, kas numatyta šioje sutartyje).

14.3 Mūsų atsakomybės prieš jus apribojimų išimtys. Pagal šią sutartį, mūsų atsakomybės prieš jus ribos netaikomos, jeigu jūs patiriate nuostolių dėl:

a. mirties arba asmens sužeidimo, kurį sukelia mūsų veiksmai arba neveiksnumas (įskaitant mūsų aplaidumą); ir (arba)

b. mūsų sukčiavimas arba apgaulingas klaidingas pateikimas.

14.4 Mes neprisiimame atsakomybės už verslą ir tam tikrus kitus nuostolius. Tiek, kiek leidžia taikytinos teisės nuostatos, mes tiekiame savo paslaugas ir skaitmeninį turinį jums, kuris yra skirtas privačiam naudojimui. Jeigu jūs naudojate mūsų paslaugas bet kokiam komerciniam, verslo ar perpardavimo tikslui, nei mes, nei mūsų paslaugų teikėjai (ir bet kuri jiems atstovaujanti įmonė ar įmonių grupė, patarnautojai, agentai, partneriai, rangovai ir (arba) darbuotojai) neprisiima jokios atsakomybės prieš jus, dėl bet kokių patirtų nuostolių, verslo netekimo, verslo sutrikdymo arba verslo galimybių netekimo. Taip pat, prieš jus neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokių nuostolių, kilusių iš partnerių, atliekančių lėšų išmokėjimus jums arba jūsų partneriams. Kaip ir minėta prieš tai, mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių nuostolių arba žalos, kuri negalėjo būti numatyta.

14.5 Mes neprisiimame atsakomybės už veiksmus, kuriuos atliekame laikydamiesi įstatymų arba Dėl Įvykių, Kurių Negalime Valdyti. Mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių nuostolių, kuriuos jūs patyrėte ne dėl mūsų kaltės arba kurie nutiko dėl bet kokio mūsų (viso arba dalinio) neveiklumo, arba veiklumo ne laiku, dėl bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį, atsirandančių dėl to, kad mes laikomės taisyklių arba įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant mūsų atitikimą pinigų plovimo prevencijos įstatymui arba antiterorizmo įstatymui arba jo nuostatoms) arba „Dėl Įvykių, Kurių Negalime Valdyti“.

14.6 Sąvokos: „Įvykiai, kurių negalime valdyti“ reikšmė. „Įvykiai, kurių negalime valdyti“ – tai bet koks veiksmas arba įvykis, vykstantis už mūsų protingos kontrolės ribų, neišvengiamai, nepaisant visų priešinių pastangų, atsirandančios pasekmės ir neapsiribojant apima trečiųjų šalių streikus, lokautus ar kitus kolektyvinius veiksmus, pilietinius neramumus, riaušes, invaziją, teroro išpuolį arba teroristinio išpuolio grėsmę, karą (paskelbtą ar nepaskelbtą) arba grėsmę karui įvykti, gaisrą, sprogimą, audrą, potvynį, žemės drebėjimą, nuosmukį, epidemiją ar kitas stichines nelaimes arba viešųjų ar privačių telekomunikacijų tinklų gedimus (įskaitant, bet neapsiribojant, elektros energijos tiekimo sutrikimus, mobiliojo ryšio tinklo gedimus ir interneto trikdžius). Tai taip pat apima mūsų paslaugų sustabdymus, dėl mūsų sistemų arba bet kurios šalies, teikiančios mūsų paslaugas, priežiūros ir atnaujinimų, bet kurio ryšio tinklo arba mobiliojo ryšio tinklų, kai nesate mobiliojo ryšio aprėpties zonoje, gedimų.

15. GINČŲ SPRENDIMAS IR REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

15.1 Ginčų su „Remitly“ sprendimas – visų pirma prašome su mumis susisiekti. Jeigu kyla ginčas tarp jūsų ir „Remitly“, mūsų tikslas yra apie tai sužinoti ir išspręsti jūsų problemas. Ginčai tarp jūsų ir „Remitly“, apimantys paslaugų teikimą – mums turi būti pranešti el. pašto adresu: ; arba paštu: Remitly Europe Limited, 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija. „Remitly“ ištirs visus skundus apie paslaugas ir atsakys jums rašytine forma arba kita tvaria forma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos. Išskirtiniais atvejais, kai „Remitly“ atsakymas negali būti pateikiamas per šį periodą, dėl priežasčių, kurioms „Remitly“ negali daryti įtakos, „Remitly“ turi teisę jums pateikti tarpinius atsakymus, aiškiai nurodant priežastis, dėl kurių vėluoja galutinis atsakymas. Bet kokiu atveju, galutinis atsakymas yra pateikiamas ne vėliau nei per 35 darbo dienas po jūsų skundo gavimo. Jūsų skundas yra nagrinėjamas nemokamai.

15.2 Ginčų sprendimo alternatyvos. Ginčų sprendimo alternatyvos – tai procesas, kur nepriklausoma šalis vertina ginčo faktus ir siekia jį išspręsti ne teismo būdu. Jeigu jūs nepatenkiti tuo, kaip mes apdorojome ir sprendėme jūsų skundą, galite susisiekti su alternatyvaus ginčo sprendimo paslaugų teikėju.

Taip pat galite skųsti FSPO – Airijos finansinių paslaugų ir pensijų ombudsmanui. FSPO – tai nepriklausoma ir nemokama paslauga, sprendžianti skundus pašalpų teikėjams ir reguliuojamų finansinių paslaugų teikėjams. Apie būdus, kaip galite susisiekti su FSPO, ir išsamesnę informaciją galite gauti tinklalapyje www.fpso.ie. FSPO kontaktinė informacija:

Adresas: Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29

Telefonas: +353 1 567 7000

El. paštas: .

Papildant – pažymėtina, kad visi ginčai taip pat turi būti pateikti sprendimui internetu per Europos internetinio ginčų sprendimo platformą, pasiekiamą adresu: http://ec.europa.eu/odr.

Bet kokie skundai, kylantys dėl mūsų teikiamų Paslaugų, yra FSPO jurisdikcijoje.

15.3 Šiai sutarčiai taikomi įstatymai ir kur galite pradėti teisminį procesą. Šios sutarties sąlygos yra reglamentuojamos Airijos įstatymų. Tai reikškia, kad ši sutartis ir bet koks ginčas, kylantis iš šios sutarties, yra reglamentuojamas Airijos įstatymų. Jūs ir mes sutariame, kad Airijos teismai turės neišimtinę jurisdikciją. Tai neapriboja pagal įstatymą numatytų teisių jums, ir jeigu taikytina, galite pateikti ieškinius savo apylinkės kompetetingam teismui. Jeigu esate vartotojas, jums bus taikomos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos. Ši sutartis nepaveikia jūsų, kaip vartotojo teisių, kurios jums yra suteikiamos pagal vietos įstatymų nuostatas.

16. APIE MUS IR TARPUSAVIO KOMUNIKACIJĄ

16.1 Mūsų kontaktiniai duomenys. Mūsų pavadinimas: „Remitly Europe Limited“, esame Airijoje registruota įmonė, registracijos numeris: 629909. Mūsų registracijos adresas yra Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija. Mūsų įmonės buveinės adresas yra Remitly Europe Limited 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija. Klausimai, pranešimai ir užklausos dėl lėšų grąžinimo arba išsamesnės informacijos gali būti atsiųsti į „Remitly“, internetu; arba paštu: Remitly Europe Limited., attn: Klientų aptarnavimas, Remitly Europe Limited: 7th Floor, Penrose Two, Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Airija.

16.2 Mūsų reglamentuotojas. „Remitly Europe Limited“, prekiaujančią kaip „Remitly“, reglamentuoja centrinis Airijos bankas.

16.3 Mūsų komunikacija su jumis. Jūs pripažįstate, kad ši Vartotojo sutartis bus sudaroma elektroniniu būdu ir kad toliau nurodytų kategorijų informacija („Komunikacija“) gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis (pvz., per mūsų svetaines, mobiliąją programėlę, el. paštą, išmaniojo telefono pranešimus, telefonu ir SMS), nebent mes su jumis bendraujame kitu būdu, jei tai tikslinga ir jei to mums reikalauja įstatymai ar norminiai reikalavimai (pavyzdžiui, gali būti aplinkybių, kai mes privalome išsiųsti jums tam tikrą informaciją, jeigu pateksime į bet kokį teisinį ginčą):

a. šią Vartotojo sutartį ir bet kokius jos pakeitimus, modifikacijas ar papildymus;

b. jūsų operacijų, atliktų naudojantis Paslauga, įrašai (tokia informacija bus suteikta jums el. paštu arba mums paskelbus duomenis jūsų profilyje, kurį galite pasiekti prisijungus prie Paslaugos);

c. bet kokius pradinius, periodinius ar kitus su Paslauga susijusius atskleidimus ar pranešimus, įskaitant, bet neapsiribojant, tuos, kurių yra reikalaujama pagal įstatymus ar kitus teisės aktus;

d. bet kokius klientų aptarnavimo pranešimus, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus, susijusius su pretenzijomis dėl klaidų arba neteisėto Paslaugos naudojimo;

e. bet kokią kitą komunikaciją, susijusią su mūsų paslaugomis arba „Remitly“.

16.4 Kai mes apdorojame iš jūsų gautus komunikacinius pranešimus. Išskyrus šios Sutarties pakeitimus (žr. 18 skyrių), bus laikoma, kad pranešimą, kurį jums pateikiame, gavote per 24 valandas nuo jo paskelbimo mūsų svetainėje (-ėse), išsiuntimo el. Jei dėl kokios nors priežasties turime išsiųsti pranešimą paštu, laikysime, kad jį gavote praėjus keturiolikai darbo dienų nuo jo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai jis išsiųstas greituoju paštu (pvz., DHL). Tokiu atveju jis turi būti gautas per septynias darbo dienas nuo jo išsiuntimo.

16.5 Ryšiai telefonu ir žinutėmis. Ryšiai jums taip pat gali būti teikiami naudojant automatiškai surinktus arba iš anksto įrašytus skambučius arba tekstinius pranešimus telefono numeriu (-iais), kurį (-iais) mums pateikiate. Mes nenaudosime automatiškai rinktų arba iš anksto įrašytų skambučių nepageidaujamos rinkodaros tikslais be jūsų sutikimo. Sutinkate, kad galėtume įrašyti savo skambučius su jumis teisėtais verslo tikslais, pavyzdžiui, norėdami nustatyti mūsų skambučiuose aptartus faktus, mokymo ir saugumo tikslais, nustatyti bet kokį neteisėtą mūsų paslaugų naudojimą ir (arba) taip pat laikytis mūsų teisinių ir reguliavimo reikalavimų.

16.6 Norėdami su jumis susisiekti, galime pasitelkti trečiąsias šalis. Galime susisiekti su jumis tiesiogiai arba bendrinti jūsų kontaktinius duomenis (pvz., telefono numerį) su paslaugų teikėjais, su kuriais sudarome sutartį dėl tokių ryšių teikimo. Gali būti taikomi standartiniai telefono minutės ir teksto mokesčiai.

16.7 Jūsų prieiga prie tam tikros informacijos. Jūs galite bet kada paprašyti mūsų šios Sutarties kopijos, kol ši Sutartis tarp mūsų nėra pasibaigusi. Mes pateiksime jums informaciją apie jūsų operacijas ir kitą informaciją, kurią privalome pateikti pagal įstatymus el. paštu, jūsų profilyje, mūsų svetainėse ir (arba) mobiliojoje programėlėje. Išskyrus atvejus, kai to privalome daryti pagal įstatymus, mūsų Paslauga neleidžia Ryšių teikti popieriniu formatu ar kitomis neelektroninėmis priemonėmis. Galite atšaukti savo sutikimą gauti Pranešimus elektroniniu būdu, bet jei tai padarysite, jūsų naudojimasis Paslauga bus nutrauktas. Norėdami atšaukti savo sutikimą, turite susisiekti su mumis naudodami mūsų kontaktinę informaciją, pateiktą 16.1 skyriuje

17. JŪSŲ SAUGUS NAUDOJIMAS MŪSŲ PASLAUGA

17.1 Jūsų saugumas yra labai svarbus „Remitly“, ir mes naudojame įvairias saugos priemones, kad įsitikintume, jog jūsų informacija yra saugi. Raginame gerai pagalvoti prieš siųsdami pinigus tiems, kurių gerai nepažįstate. Visų pirma, turėtumėte būti atsargūs dėl pasiūlymų ar pasiūlymų, kurie atrodo per geri, kad būtų tiesa.

17.2. Jūsų įsipareigojimai saugiai naudotis mūsų paslaugomis. Norėdami saugiai naudotis mūsų paslaugomis, sutinkate atlikti šiuos veiksmus: (A) neužsiimti jokia apribota veikla (žr. 7 skyrių); (b) saugoti išsamią savo Finansavimo priemonių, banko sąskaitų ir saugos kredencialų (pvz., slaptažodžio) informaciją; (c) neleisti niekam kitam turėti ar naudoti jūsų Finansavimo priemonių, banko sąskaitų ar saugos kredencialų (pvz., slaptažodžio informacijos), taip pat neatskleisti jūsų saugos kredencialų informacijos, išskyrus atvejus, kai naudojatės mūsų paslaugomis; (d) niekada nerašykite savo saugos kredencialų taip, kad juos galėtų suprasti kas nors kitas, ir nesirinkite slaptažodžio, kuris būtų labiau įsimenamas, pvz., raidžių ar skaičių sekos, kurią būtų lengva atspėti; (e) užtikrinti, kad visi mūsų Paslaugoms naudojami įrenginiai ir (arba) įranga veiktų virusų patikros ir ugniasienės apsauga; (f) kuo greičiau informuoti mus apie bet kokį mūsų paslaugų gedimą, vėlavimą, gedimą, virusą ar klaidą; (g) turėti susitarimus dėl nenumatytų atvejų, kad padengtų bet kokį mūsų paslaugų nepasiekiamumą arba sistemos ar veikimo sutrikimus; ir (h) laikytis visų pagrįstų nurodymų, kuriuos galime duoti dėl jūsų Finansavimo priemonių ir mūsų paslaugų saugaus naudojimo.

17.3 Biometrinės informacijos naudojimas mūsų Paslaugoms pasiekti. Galime suteikti jums galimybę suderinamame įrenginyje nuskaityti biometrinę informaciją, kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, nuskaitydami pirštų atspaudus naudodami „TouchID“). Kaip aprašyta mūsų privatumo politikoje, atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas, turintis savo piršto atspaudą tokiame įrenginyje (pvz., piršto atspaudą), gali turėti prieigą prie mūsų paslaugų naudojimo. Jei ši funkcija yra prieinama ir pasirenkate šią parinktį:

a. jūsų suderinamame įrenginyje turi būti atsisiųsta mūsų mobilioji programėlė, taip pat įjungtos atitinkamos programos, leidžiančios nuskaityti jūsų biometrinę informaciją (įskaitant, kur taikoma, jūsų biometrinius duomenis, pvz., registruojamą pirštų atspaudą); ir

b. turėtumėte įsitikinti, kad įrenginyje užregistruota tik jūsų biometrinė informacija (pvz., pirštų atspaudai), nes galite būti atsakingi už neteisėtus mokėjimus, atliekamus naudojantis mūsų Paslaugomis, jei jūsų biometrinė informacija nėra vienintelė įrenginyje užregistruota.

17.4 Nedelsdami susisiekite su mumis, jei manote, kad buvo pažeistas jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis. Jei manote, kad tapote ar galite tapti sukčiavimo auka arba Paslaugomis buvo naudotasi be jūsų leidimo (įskaitant, jei manote, kad pas mus registruoti el. pašto adresai buvo pažeisti), nedelsdami susisiekite su mumis el . Jei žinote, kad kas nors ar bet kuris subjektas netinkamai naudojasi Paslauga, atsiųskite mums el . Ir jei gaunate netikrų (sukčiavimo) el. laiškų, tariamų iš „Remitly“, persiųskite juos mums adresu .

18. MŪSŲ PASLAUGŲ IR ŠIOS SUTARTIES PAKEITIMAI

18.1 Paslaugų ir atnaujinimų pakeitimai. Retkarčiais galime pasiūlyti kitų paslaugų funkcijų ar paslaugų. Tai gali būti: programinės įrangos priežiūra, paslaugų informacija, žinyno turinys, klaidų pataisymai, techninės priežiūros leidimai, esamų Paslaugų modifikacijos, pataisos ir (arba) atnaujinimai. Pavyzdys, kada mums gali prireikti koreguoti savo Paslaugas, gali būti saugumo grėsmės pašalinimas. Taip pat galime reikalauti, kad atnaujintumėte skaitmeninį turinį, jei skaitmeninis turinys atitiks jo aprašymą, kurį pateikėme jums prieš jį įsigydami. Šioms papildomoms paslaugoms taikomos šios Sutarties sąlygos (kurios gali būti pakeistos pagal šį skyrių) arba kitos sąlygos ir sąlygos, apie kurias sužinojote, kai suteikiame kitas paslaugos funkcijas.

18.2 Šios sutarties pakeitimai. Retkarčiais galime keisti šią Sutartį, remdamiesi tuo, kad galėsite nutraukti Sutartį be mūsų mokesčio.

18.3 Priežastys, kodėl galime pakeisti šią Sutartį. Mes galime pakeisti šios Sutarties sąlygas dėl bet kurios ar visų šių priežasčių:

a. pakeisti jūsų naudai arba nepakenkti jūsų teisėms ar pareigoms;

b. ištaisyti klaidas, praleidimus, netikslumus ar neaiškumus;

c. atspindėti naujų produktų ar paslaugų sąlygas arba esamų produktų ar paslaugų pakeitimus;

d. atspindėti mūsų verslo ar mūsų grupės įmonių struktūros pokyčius;

e. padengti paslaugų skirtumus dėl naujų IT ar kitų procesų;

f. atspindėti klientų poreikių ar reikalavimų pokyčius;

g. suderinti mus su rinkos praktika;

h. proporcingai reaguoti į bendrojo įstatymo pakeitimus;

i. kad atitiktume bet kokius mūsų reguliavimo reikalavimus;

j. proporcingai reaguoti į bet kokių reikalavimų pagal mūsų sutartis su mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjais pasikeitimus;

k. atspindėti naujas pramonės gaires ir praktikos kodeksus, kurie kelia vartotojų apsaugos standartus; ir (arba)

l. proporcingai atspindėti kitus teisėtus išlaidų padidėjimus ar sumažinimus, susijusius su konkretaus produkto ar paslaugos teikimu.

18.4. Pranešame apie pakeitimus. Bet kokie šios Sutarties sąlygų pakeitimai bus prieinami jums pateikus pataisytą šios sutarties versiją su atnaujinta peržiūros data į jūsų el. laišką (arba mes padarysime jums prieinamą dabartinę šios Sutarties versiją kaip dalį pateikiate Operaciją su mumis ir turėsite sutikti su pakeista Sutarties versija, kad galėtumėte tęsti Operaciją). Sieksime, kad mūsų Sutarties pakeitimai, dėl kurių įvyktų „Esminis pakeitimas“ (žr. 18.5 skyrių), būtų prieinami tinkamu laiku, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo. Kiekvieną kartą atlikdami operaciją peržiūrėkite mūsų Sutartį, nes ji galėjo būti atnaujinta nuo tada, kai pirmą kartą užsiregistravote naudotis mūsų paslaugomis. Naudodamiesi mūsų paslaugomis po to, kai jums buvo pranešta apie pakeistą Sutartį, sutinkate su pakeista Sutartimi. Jei nesutinkate su jokiu mūsų sutarties pakeitimu, vienintelė ir išskirtinė jūsų teisių gynimo priemonė yra sustabdyti, nutraukti naudojimąsi Paslaugomis ir (arba) uždaryti savo profilį susisiekus su mumis 10.4 skyriuje nurodyta informacija.

18.5 „Medžiagos pasikeitimo“ reikšmė. „Esminis pakeitimas“ – tai šios Sutarties sąlygų pakeitimas, susijęs su / nurodytas Direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų (PSD 2) 52 straipsniu.

19. KITOS SVARBIOS SĄLYGOS

19.1 Net jei atidėliosime šios Sutarties vykdymą, vis tiek galėsime ją įgyvendinti vėliau. Jei mes nedelsdami primygtinai nereikalaujame, kad jūs padarytumėte ką nors, ką privalote daryti pagal šias sąlygas, arba jei delsiame imtis veiksmų prieš jus dėl to, kad pažeidėte šią sutartį, tai nereikš, kad jūs neprivalote daryti tų dalykų ir tai netrukdys mums imtis veiksmų prieš jus vėliau. Pavyzdžiui, jei nesumokėsite mums sumos, kai ji turi būti sumokėta, o mes jūsų nepersekiojame, bet toliau teikiame Paslaugas, vis tiek galime reikalauti, kad mokėtumėte vėliau.

19.2 Jei teismas pripažins, kad dalis šios sutarties yra neteisėta, likusi dalis galios. Kiekviena šios Sutarties dalis veikia atskirai. Jei kuris nors teismas ar atitinkama institucija nuspręs, kad kuris nors iš jų yra neteisėtas, likę skirsniai galios.

19.3 Mes galime perduoti šią sutartį kam nors kitam. Mes galime perduoti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį kitai organizacijai. Susisieksime su jumis ir informuosime, ar planuojame tai padaryti. Jei nesate patenkintas perdavimu, galite nutraukti mūsų Sutartį uždarydami savo profilį ir susisiekę su mumis 10.4 skyriuje nurodyta informacija.

19.4 Norėdami perduoti savo teises kam nors kitam, privalote mus informuoti. Galite perleisti savo teises ar įsipareigojimus pagal šią Sutartį kitam asmeniui tik tuo atveju, jei mes su tuo aiškiai sutinkame raštu. Galbūt negalėsime su tuo sutikti, nes tai gali pažeisti teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus (įskaitant įsipareigojimus laikytis kovos su pinigų plovimu įstatymų).

19.5 Kiti asmenys, kurie gali turėti teises pagal šią sutartį Ši Sutartis yra tarp jūsų ir mūsų. Joks kitas asmuo neturi jokių teisių įgyvendinti bet kurias jos sąlygas, išskyrus atvejus, kaip paaiškinta 13 skirsnyje (Kompensacija, kurią galite mums mokėti).

19.6 Tam tikrų žodžių ir frazių, neapibrėžtų kitur, reikšmė:

a. Darbo diena reiškia dieną (išskyrus šeštadienį ar sekmadienį), kurią JK Airijos bankai dirba verslui (išskyrus vienintelį 24 valandų elektroninės bankininkystės tikslą).

b. Išplėstinė žodžių reikšmė: „Remitly“, „mes“, „mes“ ir „mūsų“. Vartodami šiuos žodžius taip pat turime omenyje, kad jie apima „Remitly“ dirbančius žmones (pvz., mūsų darbuotojus ir direktorius), taip pat mūsų „įpėdinius“ ir „perėmėjus“. „Įpėdinis“ yra teisinis terminas, reiškiantis žmogų, kuris gali mus pakeisti. „Perėmėjai“ yra kita teisinė sąvoka, reiškianti kitą asmenį, kuris gavo naudos iš to, ką mes jiems perdavėme (pavyzdžiui, „perėmėjas“ gali būti asmuo, kurį galime perduoti pagal šią Sutartį turimų teisių naudą).

c. „Rašymas“ apima el. laiškus. Kai šioje Sutartyje vartojame žodžius „rašyti“ arba „parašyta“, tai apima el. laiškus.

19.7 Mes naudojame antraštes. Naudojame antraštes ir aprašymus, kad pabrėžtume, ką turime omenyje tolesniuose skyriuose, tačiau jie pateikiami tik dėl patogumo ir nėra mūsų teisinės sutarties dalis.

19.8 Bendroji teisė. Šiai Sutarčiai ir Paslaugoms, kurias pagal ją teikiame, taikomi bendrieji įstatymai (pavyzdžiui, dėl vartotojų apsaugos).