By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Romania
Romania

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Romania

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

RomaniaRomaniaOpen

Gửi tiền đến Romania

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rumani Lei

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 hoặc lựa chọn khácCHF1.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Romania

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay