By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Philippines
Philippines

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Philippines

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PhilippinesPhilippinesOpen

Gửi tiền đến tại Philippines

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Philippine

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 hoặc lựa chọn khácCHF2.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến tại Philippines

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay