By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Hà Lan
Hà Lan

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Hà Lan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Hà LanHà LanOpen

Gửi tiền đến Hà Lan

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 - CHF299.99CHF5.99
CHF300 - CHF599.99CHF7.99
CHF600 - CHF999.99CHF11.99
CHF1000 - CHF1999.99CHF14.99
CHF2000 hoặc lựa chọn khácCHF20.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Hà Lan

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay