By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Myanmar
Myanmar

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Myanmar

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MyanmarMyanmarOpen

Gửi tiền đến Myanmar

Phí chuyển tiền để nhận bằng MMK

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 hoặc lựa chọn khácCHF2.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Myanmar

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay