By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Kyrgyzstan
Kyrgyzstan

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Kyrgyzstan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

KyrgyzstanKyrgyzstanOpen

Gửi tiền đến Kyrgyzstan

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 - CHF299.99CHF6.99
CHF300 - CHF599.99CHF8.99
CHF600 - CHF999.99CHF12.99
CHF1000 - CHF1999.99CHF15.99
CHF2000 hoặc lựa chọn khácCHF21.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Kyrgyzstan

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay