By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Jordan
Jordan

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Jordan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

JordanJordanOpen

Gửi tiền đến Jordan

Phí chuyển tiền để nhận bằng JOD

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 hoặc lựa chọn khácCHF2.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Jordan

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay