By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Iceland
Iceland

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Iceland

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

IcelandIcelandOpen

Gửi tiền đến Iceland

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 - CHF299.99CHF6.99
CHF300 - CHF599.99CHF8.99
CHF600 - CHF999.99CHF12.99
CHF1000 - CHF1999.99CHF15.99
CHF2000 hoặc lựa chọn khácCHF21.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Iceland

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay