By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Gửi hoặc chuyển tiền tới nhà cung cấp của chúng tôi ở tại Dominican Republic

Chọn một quốc gia bên dưới để xem các nhà cung cấp của chúng tôi

Cộng hoà DominicaCộng hoà DominicaOpen

Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi qua thẻ ghi nợ và nhiều tùy chọn nhận tiền khác tại tại Dominican Republic

Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn cách thức phù hợp nhất với bạn và người nhận để gửi tới tại Dominican Republic
Gửi ngay
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Tiền gửi ngân hàng
Nhận tiền mặt
Tiền gửi qua thẻ ghi nợ
Giao tại nhà
Gửi ngay
Nhãn hiệu, tên thương mại và logo được hiển thị là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng. Remitly không ngụ ý bất kỳ sự liên kết hay chứng thực nào.

Chọn đối tác để gửi tiền

Gửi ngay chỉ bằng vài bước đơn giản

Bắt đầu ngay