By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Bhutan
Bhutan

Phí chuyển tiền tại Liechtenstein đến Bhutan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BhutanBhutanOpen

Gửi tiền đến Bhutan

Phí chuyển tiền để nhận bằng BTN

Gửi số tiền (CHF)

Phí chuyển tiền tốc hành

CHF0 hoặc lựa chọn khácCHF2.99

Gửi tiền từ Liechtenstein đến Bhutan

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay