By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

Magpadala o mag-transfer ng pera sa aming mga provider sa Jordan

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang aming mga provider

JordanJordanOpen

Cash pickup at debit card deposit sa Jordan

Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Piliin ang pinakamainam para sa iyo at sa recipient mo sa pagpapadala sa Jordan
Magpadala ngayon
Cash pickup
Debit card deposit
Debit card deposit
Cash pickup
Debit card deposit
Cash pickup
Debit card deposit
Magpadala ngayon
Ang mga trademark, trade name, at logo na naka-display ay mga rehistradong trademark ng kani-kanilang kaukulang may-ari. Walang anumang affiliation o pag-eendorso ng Remitly na ipinapahiwatig sa mga ito.

Pumili ng iyong delivery provider

Magpadala ngayong araw sa tulong ng mga provider namin sa ilang madaling hakbang

Magsimula