By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
มาลาวี
มาลาวี

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังมาลาวี

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

มาลาวีมาลาวีOpen

ส่งเงินไปยัง มาลาวี

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ควาซา มาลาวี

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF2.99

โอนเงินไปยังมาลาวี จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้