By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE
จาไมกา
จาไมกา

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากลิกเตนสไตน์ไปยังจาไมกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

จาไมกาจาไมกาOpen

ส่งเงินไปยัง จาไมกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ จาเมกา

ส่งจำนวนเงิน (CHF)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

CHF0 หรือมากกว่านั้นCHF3.99

โอนเงินไปยังจาไมกา จากลิกเตนสไตน์

เข้าร่วมกับผู้คนนับล้านที่ไว้วางใจให้ Remitly ส่งเงินกลับบ้าน

โอนตอนนี้