By using our service, you consent to us providing the service in the English language.

ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์ลิกเตนสไตน์LIE

ส่งหรือโอนเงินไปยังผู้ให้บริการของเราในเอธิโอเปีย

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูผู้ให้บริการของเรา

เอธิโอเปียเอธิโอเปียOpen

รับเงินสด เงินฝากธนาคาร และโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเอธิโอเปีย

เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า และโลโก้ ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของทุก ๆ คน ไม่ควรแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องหรือการรับรองของ Remitly

เลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณและผู้รับเงินของคุณในการโอนเงินไปยังเอธิโอเปีย
โอนตอนนี้
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
เงินบนมือถือ
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
เงินฝากธนาคาร
รับเงินสด
เงินบนมือถือ
โอนตอนนี้
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และโลโก้ที่แสดง เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Remitly ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือให้การรับรองใดๆ

เลือกผู้ให้บริการส่งมอบของคุณ

โอนวันนี้โดยผู้ให้บริการส่งมอบของเราด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

เริ่มต้นเลย