Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Việt Nam
25,163.05 VND

Phí chuyển tiền tại Ý đến Việt Nam

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Việt NamViệt NamOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Việt Nam

Phí chuyển tiền để nhận bằng Việt Nam đồng

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€4.99€4.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €99.99€3.99€3.99
€100 - €199.99€4.99€3.99
€200 - €299.99€5.99€3.99
€300 - €399.99€6.99€3.99
€400 - €499.99€7.99€3.99
€500 - €599.99€8.99€3.99
€600 - €699.99€9.99€3.99
€700 - €799.99€10.99€3.99
€800 - €899.99€11.99€3.99
€900 - €999.99€12.99€3.99
€1000 - €1499.99€14.99€3.99
€1500 - €1999.99€19.99€3.99
€2000 - €2499.99€24.99€3.99
€2500 - €2999.99€29.99€3.99
€3000 - €3499.99€34.99€3.99
€3500 - €3999.99€39.99€3.99
€4000 - €4499.99€44.99€3.99
€4500 - €4999.99€49.99€3.99
€5000 - €5499.99€54.99€3.99
€5500 - €5999.99€59.99€3.99
€6000 - €6499.99€64.99€3.99
€6500 - €6999.99€69.99€3.99
€7000 - €7499.99€74.99€3.99
€7500 hoặc lựa chọn khác€79.99€3.99