Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Uruguay
48.38 UYU

Phí chuyển tiền tại Ý đến Uruguay

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

UruguayUruguayOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Uruguay

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Uruguay

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€3.49€2.49

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €299.99€2.49€2.49
€300 - €599.99€2.99€2.49
€600 - €899.99€3.49€2.49
€900 - €1199.99€3.99€2.49
€1200 - €1499.99€4.49€2.49
€1500 - €1999.99€4.99€2.49
€2000 - €2499.99€5.99€2.49
€2500 - €2999.99€6.99€2.49
€3000 - €3499.99€7.99€2.49
€3500 - €3999.99€8.99€2.49
€4000 hoặc lựa chọn khác€9.99€2.49