Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Turkey
Chuyển tiền thông thường 6.39 TRY | Chuyển tiền tốc hành 6.27 TRY

Phí chuyển tiền tại Ý đến Turkey

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TurkeyTurkeyOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Turkey

Phí chuyển tiền để nhận bằng Thổ Nhĩ Kỳ Liras

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99€2.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €99.99€4.99€3.99
€100 - €199.99€5.99€4.99
€200 - €299.99€6.99€5.99
€300 - €399.99€7.99€6.99
€400 - €499.99€8.99€7.99
€500 - €599.99€9.99€8.99
€600 - €699.99€10.99€9.99
€700 - €799.99€11.99€10.99
€800 - €899.99€12.99€11.99
€900 - €999.99€13.99€12.99
€1000 - €1499.99€14.99€13.99
€1500 - €1999.99€19.99€18.99
€2000 - €2499.99€24.99€23.99
€2500 - €2999.99€29.99€28.99
€3000 - €3499.99€34.99€33.99
€3500 - €3999.99€39.99€38.99
€4000 - €4499.99€44.99€43.99
€4500 - €4999.99€49.99€48.99
€5000 - €5499.99€54.99€53.99
€5500 - €5999.99€59.99€58.99
€6000 - €6499.99€64.99€63.99
€6500 - €6999.99€69.99€68.99
€7000 - €7499.99€74.99€73.99
€7500 - €7999.99€79.99€78.99
€8000 - €8499.99€84.99€83.99
€8500 - €8999.99€89.99€88.99
€9000 - €9499.99€94.99€93.99
€9500 hoặc lựa chọn khác€99.99€93.99