Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Turkey
Chuyển tiền thông thường 7.92 TRY | Chuyển tiền tốc hành 7.80 TRY

Phí chuyển tiền tại Ý đến Turkey

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

TurkeyTurkeyOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Turkey

Phí chuyển tiền để nhận bằng Thổ Nhĩ Kỳ Liras

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99€2.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 - €99.99€4.99€3.99
€100 - €199.99€5.99€4.99
€200 - €299.99€6.99€5.99
€300 - €399.99€7.99€6.99
€400 - €499.99€8.99€7.99
€500 - €599.99€9.99€8.99
€600 - €699.99€10.99€9.99
€700 - €799.99€11.99€10.99
€800 - €899.99€12.99€11.99
€900 - €999.99€13.99€12.99
€1000 - €1499.99€14.99€13.99
€1500 - €1999.99€19.99€18.99
€2000 - €2499.99€24.99€23.99
€2500 - €2999.99€29.99€28.99
€3000 - €3499.99€34.99€33.99
€3500 - €3999.99€39.99€38.99
€4000 - €4499.99€44.99€43.99
€4500 - €4999.99€49.99€48.99
€5000 - €5499.99€54.99€53.99
€5500 - €5999.99€59.99€58.99
€6000 - €6499.99€64.99€63.99
€6500 - €6999.99€69.99€68.99
€7000 - €7499.99€74.99€73.99
€7500 - €7999.99€79.99€78.99
€8000 - €8499.99€84.99€83.99
€8500 - €8999.99€89.99€88.99
€9000 - €9499.99€94.99€93.99
€9500 hoặc lựa chọn khác€99.99€93.99