Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Thailand
34.82 THB

Phí chuyển tiền tại Ý đến Thailand

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ThailandThailandOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Thailand

Phí chuyển tiền để nhận bằng Bạt Thái

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99€1.99