Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Romania
4.84 RON

Phí chuyển tiền tại Ý đến Romania

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

RomaniaRomaniaOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Romania

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rumani Lei

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.90

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €99.99€5.99
€100 - €199.99€6.99
€200 - €299.99€7.99
€300 - €399.99€8.99
€400 - €499.99€9.99
€500 - €599.99€10.99
€600 - €699.99€11.99
€700 - €799.99€12.99
€800 - €899.99€13.99
€900 - €999.99€14.99
€1000 - €1499.99€19.99
€1500 - €1999.99€24.99
€2000 - €2499.99€29.99
€2500 - €2999.99€34.99
€3000 - €3499.99€39.99
€3500 - €3999.99€44.99
€4000 - €4499.99€49.99
€4500 - €4999.99€54.99
€5000 - €5499.99€59.99
€5500 - €5999.99€64.99
€6000 - €6499.99€69.99
€6500 - €6999.99€74.99
€7000 - €7499.99€79.99
€7500 hoặc lựa chọn khác€84.99