Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Pakistan
Chuyển tiền thông thường 188.39 PKR | Chuyển tiền tốc hành 189.89 PKR

Phí chuyển tiền tại Ý đến Pakistan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PakistanPakistanOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Pakistan

Phí chuyển tiền để nhận bằng Rupee Pakistan

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€1.99€0.99