Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Tỉ giá ấn định
Malaysia
4.82 MYR

Phí chuyển tiền tại Ý đến Malaysia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MalaysiaMalaysiaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Malaysia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Ringgit Malaysia

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

€0 hoặc lựa chọn khác€3.99€2.99